th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

A szakmai alkalmassági igazolás

Befähigungsnachweis

A szakmai alkalmassági igazolás magában foglalja mindazokat az okmányokat, melyek segítségével a vállalkozó igazolja, hogy birtokában van mindazoknak a szakmai és kereskedelmi-jogi ismereteknek, képességeknek és tapasztalatoknak, amelyek lehetővé teszik egy szabályozott ipari tevékenység vagy résztevékenység önálló gyakorlását.

Az általános személyes feltételek meglétén túl az ipar bejelentésekor, illetve az iparjogi ügyvezető kinevezésekor speciális feltételként igazolni kell a szakmai alkalmasságot.

A szakmai alkalmasság igazolása mint az iparűzési engedély megszerzésének feltétele:

  • Szabályozott ipari tevékenységek és résztevékenységek: Ezen ipari tevékenységek számára az iparűzés bejelentésekor be kell mutatni a megfelelő szakmai alkalmasságról szóló igazolást.
  • Szabad ipari tevékenységek: Ezek számára nincs előirányozva a szakmai alkalmasság igazolása.
  • Ipari vállalkozás formájában gyakoroltipari tevékenységek: Néhány ipari tevékenység (pl. építész, fegyverműves) számára nem szükséges a szakmai alkalmasság igazolása.

Kinek kell bizonyítania szakmai alkalmasságát?

Egyszemélyes társaságok esetén a tulajdonosnak igazolnia kell szakmai alkalmasságát, vagy pedig az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt kell kineveznie. A társaságoknak (nyitott társaság, Bt., Kft., Rt.) az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt kell kinevezniük, akinek a társaság nevében kell igazolnia szakmai alkalmasságát.

A szakmai alkalmasság igazolásának módja?

Igazoló okmányokként a következő bizonyítványok jöhetnek szóba:

  • sikeres mestervizsga, vagy egyéb minősítő vizsga letételéről szóló bizonyítvány, vállalkozói vizsgabizonyítvány,
  • egyetemi szintű végzettséget igazoló bizonyítvány,
  • szakfőiskola, iskola, tanfolyam sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány,
  • sikeres szakvizsga bizonyítványa,
  • szakmai tevékenységről szóló igazolás
  • üzemvezetőként vagy önálló vállalkozóként vezető pozícióban kifejtett tevékenységről szóló igazolás. Hogy konkrét esetben milyen igazoló okmányok szükségesek – önmagukban, vagy, az egyes tevékenységek időtartamát is figyelembe véve, egymással összefüggésben – egy szabályozott ipari tevékenység engedélyezési követelményeinek teljesítéséhez, azt a szövetségi gazdasági és munkaügyi miniszter rendeletben határozza meg minden gazdasági tevékenység számára.


Tanács: Olyan személyek számára, akik szakképzésüket, illetve szakmai gyakorlatukat az EU/EGK egyik tagállamában szerezték, különleges rendelkezések vannak hatályban.

A mestervizsga és a minősítő vizsgák letételére feljogosító feltételek

A mestervizsga, vagy egyéb minősítő vizsgák letétele a nagykorúság kivételével egyetlen más engedélyezési feltételhez sem kötött. Ugyanez érvényes a vállalkozói vizsgabizonyítvány megszerzésére.

Figyelem: Csak az viselheti a „mester”, vagy „mesterüzem”, vagy hasonló megnevezést, aki a mestervizsgát sikeresen letette. Ha más módon szerezte meg mestersége gyakorlásának engedélyét (pl. idevágó mindennapi tevékenységek elvégzésével és szakmai gyakorlattal), a vállalkozó nem viselheti ezeket a megnevezéseket.

Szakmai alkalmasság igazolása részipari tevékenységek (Teilgewerbe) számára

A részipari tevékenységek számára szükséges szakmai alkalmassági igazolásokat is a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium rendelete szabályozza. Ezek a szabályozott ipari tevékenységekhez képest egyszerűbben elérhetők (pl. szakvizsga bizonyítvány és/vagy szakmai gyakorlat időszakai).

Külföldi bizonyítványok

A szabályozott ipari tevékenységeknek megfelelő foglalkozások számára szakmai alkalmasságot igazoló külföldi vizsgabizonyítványok akkor egyenértékűek az osztrák vizsgabizonyítványokkal, ha ezt államszerződés (pl. bizonyos német mestervizsgák elismeréséről), vagy a szövetségi gazdasági és munkaügyi miniszter határozata szabályozza.

Azt, hogy egy külföldi egyetemen, iskolában, vagy külföldi tanfolyamon szerzett bizonyítvánnyal a bizonyítvány tulajdonosa megszerezte-e az egy szabályozott ipari tevékenység gyakorlásához szükséges készségeket és ismereteket, egyedi esetben a szövetségi gazdasági és munkaügyi miniszter dönti el.

A külföldi szolgálati bizonyítványok alapvetően elismerendők, ha ezekből egy a belföldi alkalmazással egyenértékű szakmai tevékenység vezethető le. Ellenkező esetben az iparfelügyeleti hatóság kérheti a bizonyítvány kiállítója létezésének igazolását.

Az egyedi alkalmasság megállapítása formális szakmai alkalmassági igazolás bemutatásának hiányában

Ha a fenti szabályozások szerint nem bizonyítható a szakmai alkalmasság, fennáll a lehetőség az egyedi alkalmasság megállapítására. Ebben az esetben megfelelő bizonyítási eszközökkel be kell bizonyítani az iparfelügyeleti hatóságnak (= kerületi közigazgatási hatóság, Bécsben: a 63. magisztrátusi osztály) a megfelelő ipari tevékenység gyakorlásához szükséges ismeretek, készségek és tapasztalatok birtoklását.

Figyelem: Bizonyos építészeti és faépítészeti tevékenységek, mint például magasépítszeti, mélyépítészeti, valamint ezzel rokon építmények tervezése, kalkulációinak elkészítése és vezetése esetében az „egyéni alkalmasság” megállapításának lehetősége teljes mértékben kizárt. Ezekben az esetekben a szakmai alkalmasságot a szakmai alkalmasság igazolásáról szóló rendeletben meghatározott módon kell igazolni.

Adott esetben a hatóság korlátozhatja az egyedi alkalmasságot egy adott ipari tevékenység egy részére, illetve alkalmazkodási tanfolyamhoz, vagy alkalmassági vizsga letételéhez kötheti azt.

Figyelem: Az egyedi alkalmasság megállapítása esetében sem használható a „mester”, vagy a „mesterüzem” kifejezés.

Az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezető kinevezése a szakmai alkalmassági igazolás hiányában

Ha egy természetes személy egyedi alkalmasságként sem tudja igazolni szakmai alkalmasságát, akkor csak úgy jelenthet be iparűzést egy szabályozott ipari tevékenység számára (a kéményseprő, valamint a biztosításközvetítő tevékenységek kivételével), ha alkalmaz egy az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt. Ennek az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőnek legalább a heti teljes munkaidő felében a vállalatnál foglalkoztatott, teljes körű társadalombiztosításra kötelezett munkavállalónak kell lennie.

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik! 
Stand: