th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

A vállalkozásindítás lépései / a vállalatalapítás glosszáriuma

Schritte der Betriebsgründung / Glossar Unternehmensgründung

Az egyéni vállalkozás indításának hét lépése

1. Alapítási, pénzügyi és jogi tanácsadás

a Gazdasági Kamara (WKO) Cégalapítási Szolgálatánál és/vagy szakosztályainál ill. szakcsoportjainál. Ennek során különösen ügyeljen annak tisztázására, hogy a megfelelő vállalkozási tevékenységet választja-e, és adott esetben érdeklődjön, hogy szükség van-e telephelyengedély beszerzésére (Betriebsanlagengenehmigung).

2. Nyilatkozat az új vállalkozás alapításáról ill.

meglévő vállalkozás átvételéről Bizonyos adókat, járulékokat és illetékeket nem kell megfizetni új vállalkozás alapítása vagy létező' vállalkozás (visszterhes vagy ingyenes) átvétele esetén. Ennek előfeltétele az új vállalkozás alapításáról, illetve a meglévő vállalkozás átvételéről a megfelelő nyomtatványon (NeuFö 2) tett nyilatkozat. A nyilatkozatot a Gazdasági Kamaránál szíveskedjen kiállíttatni. A Gazdasági Kamara illetékese lehet a Cégalapítási Szolgálat, vagy a szakcsoportok ill. az ipartestületek és a körzeti / regionális irodák.

A 2017. július 18-án hatályba lépett 2017. évi vállalkozói törvénykönyv alapján a kiadott iratok és tanúsítások, amelyek a vállalkozói jogszabályok alapján jönnek létre és állítják ki, ill. a fent nevezett szövetségi törvénykönyv alapján létrejött vagy kiállított iratok és tanúsítások az egyes tartományokban mentesek az ún. bélyegilletékek és adminisztratív költségek alól. Ezzel többek között a vállalkozói regisztráció díjmentessé vált.

3. Vállalkozói tevékenység bejelentése 

Vállalkozói tevékenység online bejelentése: A vállalkozói tevékenység online bejelentéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba Gazdasági Kamarájának Alapítási Szolgálatával.

A vállalkozói tevékenység bejelentéséhez a következő igazolások szükségesek:

3.1  Amennyiben személyesen nyújtja be képesítési bizonyítványát (pl. mestervizsgáról stb.):

 • Útlevél
 • A származási ország bűnügyi nyilvántartása alapján kiállított erkölcsi bizonyítvány olyan személyek esetén, akik nem, vagy legfeljebb öt éve élnek Ausztriában.
 • Képesítési bizonyítvány (pl. mester- ill. képesítési vizsgabizonyítvány, iskolai vagy munkáltatói ajánlólevél) vagy megállapított egyéni képesítés (kivéve a  szabad iparágakat - esetükben nincs szükség semmiféle képesítési bizonyítványra)
 • Letelepedési igazolás ill. tartózkodási engedély önálló jövedelemszerzés céljából nem EU-polgárok esetén.

3.2  Ha a képesítési bizonyítványt nem személyesen nyújtja be, hanem az iparűzésért felelős ügyvezetőt alkalmaz (akit legalább heti 20 órában foglalkoztat üzemében):

A vállalkozói tevékenység bejelentéséhez a következők szükségesek:

 • Útlevél
 • A származási ország bűnügyi nyilvántartása alapján kiállított erkölcsi bizonyítvány olyanszemélyek esetén, akik nem, vagy legfeljebb öt éve élnek Ausztriában.
 • Nem EU-polgárok esetében letelepedési igazolás szükséges
 • Az iparűzésért felelős ügyvezető számára:
 • Útlevél
 • A származási ország bűnügyi nyilvántartása alapján kiállított erkölcsi bizonyítvány olyan személyek esetén, akik nem, vagy legfeljebb öt éve élnek Ausztriában.
 • A társadalombiztosító (Helyi Egészségbiztosítási Pénztár (GKK)) igazolása arról, hogy munkavállalóként be van jelentve legalább heti 20 órás tevékenységre a vállalkozói tevékenységet bejelentő üzemében.
 • A képesítés igazolása (pl. mester- ill. képesítési vizsgabizonyítvány stb.)
 • Az iparűzésért felelős ügyvezető nyilatkozata a vállalkozáson belüli tevékenységéről (nyomtatvány). Sem a vállalkozói tevékenységet bejelentő, sem az iparűzésért felelős ügyvezető nem lehet kizárva az iparűzési tevékenységből (az iparűzésről szóló rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozat).

A vállalkozói tevékenység bejelentésével a bejelentő a Gazdasági Kamara tagjává válik, és köteles a megfelelő tagdíjat megfizetni. Pontosabb információ az adott tartomány Gazdasági Kamarájánál kérhető.

4. Helyi Egészségbiztosítási Pénztár (GKK)

A munkavállalókat munkába állásukat (tevékenységük megkezdését) megelőzően be kell jelenteni az illetékes Helyi Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Amennyiben iparűzésért felelős ügyvezetőt foglalkoztat, a vállalkozói tevékenység bejelentése előtt az ügyvezetőt is be kell jelentenie a Helyi Egészségbiztosítási Pénztárnál (GKK) (ez történhet a vállalkozói tevékenységgel azonos hatállyal), mivel az Iparügyi Hatóságnál be kell mutatni a Helyi Egészségbiztosítási Pénztár igazolását a nem önálló munkavégzésre irányuló jogviszonyról.

5. Vállalkozói társadalombiztosítás

Még a tevékenység első hónapjában be kell jelentkeznie a Vállalkozók Egészségügyi Pénztáránál. Ezt a vállalkozói tevékenység bejelentésének keretében, teljesen automatikusan is megteheti a Körzeti Közigazgatási Hatóságnál. A hatóság továbbítja a bejelentést a társadalombiztosítónak.

6. Adóhivatal

Az első hónapban be kell jelentenie vállalkozói tevékenységét az Adóhivatalnál, és adószámot kell igényelnie. Az Adóhivatalnál való bejelentkezésre a vállalkozói tevékenység bejelentésekor, a Körzeti Közigazgatási Hatóságnál is lehetősége van. A hatóság továbbítja a bejelentést az Adóhivatalhoz.

7. Község/város

Figyelmébe ajánljuk, hogy olyan tevékenység esetében, melyet rendszerint nem lakásban/lakóházban folytatnak (pl. kereskedelem, kézműipar, vendéglátás), a vállalkozás telephelyére megfelelő területrendezési (rendezési) és építési (használatbavételi) engedély szükséges.
Ha munkavállalókat foglalkoztat, ezt közölnie kell a község ill. város illetékes képviselőjével.
(Helyi adók.)
Továbbá a számviteli kötelezettség értékhatárának elérése esetén az egyéni vállalkozóknak be kell jegyeztetni magukat a cégnyilvántartásba. Ez az értékhatár alapesetben 700.000.- euró éves forgalomnak felel meg. Az értékhatár alatti éves forgalom esetén a cégnyilvántartási bejegyzés önkéntes.

A közkereseti társaság ill. a betéti társaság alapításának kilenc lépése

1. Alapítási, pénzügyi és jogi tanácsadás

a Gazdasági Kamara Cégalapítási Szolgálatánál és/vagy szakosztályainál ill. szakcsoportjainál. Ennek során különösen ügyeljen annak tisztázására, hogy a megfelelő vállalkozási tevékenységet választja-e, és adott esetben érdeklődjön, hogy szükség van-e telephelyengedély beszerzésére (Betriebsanlagengenehmigung).

2. Nyilatkozat az új vállalkozás alapításáról ill.

meglévő' vállalkozás átvételéről Bizonyos adókat, járulékokat és illetékeket nem kell megfizetni új vállalkozás alapítása vagy létező vállalkozás (visszterhes vagy ingyenes) átvétele esetén. Ennek előfeltétele az új vállalkozás alapításáról, illetve a meglévő vállalkozás átvételéről a megfelelő nyomtatványon (NeuFö 2) tett nyilatkozat. A nyilatkozatot a Gazdasági Kamaránál szíveskedjen megerősíttetni. A Gazdasági Kamara illetékese lehet a Cégalapítási Szolgálat, vagy a szakcsoport ill. az ipartestület és a körzeti / regionális irodák.

A 2017. július 18-án hatályba lépett 2017. évi vállalkozói törvénykönyv alapján a kiadott iratok és tanúsítások, amelyek a vállalkozói jogszabályok alapján jönnek létre és állítják ki, ill. a fent nevezett szövetségi törvénykönyv alapján létrejött vagy kiállított iratok és tanúsítások az egyes tartományokban mentesek az ún. bélyegilletékek és adminisztratív költségek alól. Ezzel többek között a vállalkozói regisztráció díjmentessé vált.

3. Társasági szerződés

A közkereseti társaság / betéti társaság (Kkt. / bt.) társasági szerződéssel jön létre (legalább két személy szükséges hozzá), melyre vonatkozóan nincsenek különösebb formai kötöttségek, és amely megköthető szóban vagy írásban is. Az igazolhatóság érdekében azonban mindenképpen ajánlott a szerződést írásba foglalni. 

4.  Cégnyilvántartási bejegyzés / cégbejegyzés iránti kérelem

A Kkt. / Bt. csak a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. A társasági tagok maguk is megfogalmazhatják a cégbejegyzés iránti kérelmet. A kérelmen szereplő aláírásokat, valamint aláírási címpéldányokat viszont hitelesíttetni kell közjegyzővel vagy bírósággal (körzeti bírósággal).

A cégnyilvántartási bejegyzéshez a következő' mellékletek szükségesek:

 • Minden képviseletre jogosult szerv (személyes felelősséget viselő' társasági tag) közjegyző' vagy körzeti bíróság által hitelesített aláírási címpéldánya Ha rendelkezésre áll társasági szerződés, akkor is szükségesek a társaság cégbejegyzés iránti kérelmében a következő adatok:
 • Cégnév (a betéti társaság kültagjainak neve) nem szerepelhet a társaság cégnevében, kötelező' a jogi formára utaló kiegészítés - Kkt. ill. Bt. - használata.
 • A társaság egyes kültagjai által szavatolt összeg
 • A társaság székhelye és a társaság számára irányadó üzleti cím
 • A gazdasági ág megnevezése
 • A társasági tagok neve, születési dátuma és címe
 • Amennyiben nem jogosult aláírásra minden személyes felelősséget viselő' társasági tag, ezt is be kell jegyeztetni a cégjegyzékbe
 • ·Képviseleti szabályozás
 • A társasági szerződés megkötésének dátuma
 • Harmadik államok polgárai (nem EGT-tagállamok polgárai) esetében szükséges továbbá a

tartózkodási engedély, valamint a személyes felelősséget viselő társasági tagok érvényes munkavállalási engedély ill. egy mentességi igazolvány.

5. Vállalkozói tevékenység bejelentése

Vállalkozói tevékenység online bejelentése: A vállalkozói tevékenység online bejelentéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba Gazdasági Kamarájának Alapítási Szolgálatával. 

A vállalkozói tevékenység bejelentéséhez a következő mellékletek szükségesek:

 • Útlevél minden olyan személy részéről, aki mértékadó befolyással bír (személyes felelősséget viselő társasági tag vagy a társaság különleges ügyvezetői hatáskörrel felruházott kültagja és hasonló)
 • Cégkivonat
 • Az iparűzésért felelős ügyvezető' és minden személyes felelősséget viselő' társasági tag születési országának bűnügyi nyilvántartása alapján kiállított erkölcsi bizonyítvány, amennyiben legfeljebb öt éve lakik Ausztriában
 • Nyilatkozat arról, hogy nincs a vállalkozói tevékenység folytatását kizáró ok
  fizetésképtelenségből vagy korábbi büntetésekből kifolyólag (az iparűzésről szóló rendelet 13. §- a szerinti nyilatkozat), méghozzá minden olyan személy részéről, aki mértékadó befolyással bír (személyes felelősséget viselő társasági tag vagy a társaság különleges ügyvezetői hatáskörrel felruházott kültagja és hasonló)

Az iparűzésért felelős ügyvezető számára szükséges továbbá:

 • Útlevél
 • A társadalombiztosító (Helyi Egészségbiztosítási Pénztár, GKK) igazolása arról, hogy
 • munkavállalóként be van jelentve legalább heti 20 órára (nem szükséges, ha az iparűzésért felelős ügyvezetős személyesen felelős társasági tag)
 • Képesítési bizonyítvány (pl. mester- ill. képesítési vizsgabizonyítvány, iskolai vagy szakmunkás
 • bizonyítvány) vagy megadott egyéni képesítés (kivéve a szabad iparágakat)
 • Az iparűzésért felelős ügyvezető' nyilatkozata a vállalkozáson belüli foglalkoztatásáról
 • (nyomtatvány). Az iparűzésért felelős ügyvezető, illetve személyes felelősséget viselő' társasági tagok egyike sem lehet kizárva az iparűzésből (az iparűzésről szóló rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozat).

A vállalkozói tevékenység bejelentésével a bejelentő' a Gazdasági Kamara tagjává válik, és
köteles a megfelelő' tagdíjat megfizetni. Pontosabb információ az adott szövetségi tartomány Gazdasági Kamarájánál kérhető.

6.  Helyi Egészségbiztosítási Pénztár (GKK)

A munkavállalókat munkába állásukat (tevékenységük megkezdését) megelőzően be kell jelenteni az illetékes Helyi Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Amennyiben iparűzésért felelős ügyvezetőt foglalkoztat, a vállalkozói tevékenység bejelentése előtt az ügyvezetőt is be kell jelentenie a Helyi Egészségbiztosítási Pénztárnál (GKK) (ez történhet a vállalkozói tevékenységgel azonos hatállyal), mivel az Iparügyi Hatóságnál be kell mutatni a Helyi Egészségbiztosítási Pénztár igazolását a nem önálló munkavégzésre irányuló jogviszonyról.

7.  Vállalkozói társadalombiztosítás

A Kkt. minden társasági tagja, valamint a Bt. minden korlátlan felelősséget viselő' tagja (beltag) kötelezően biztosított a Vállalkozók Egészségügyi Pénztáránál (GSVG). A biztosítottak egy hónapon belül kötelesek bejelentkezni a Vállalkozók Egészségügyi Pénztáránál. A társadalombiztosítónál való bejelentést a vállalkozói tevékenység bejelentésének keretében is - automatizált módon - meg lehet tenni a Körzeti Közigazgatási Hatóságnál. A hatóság továbbítja a bejelentést a társadalombiztosítóhoz.

8.  Adóhivatal

Az első hónapban be kell jelentenie vállalkozói tevékenységét az adóhivatalnál, és adószámot kell igényelnie a társasági tag(ok) és a társaság számára. Az Adóhivatalnál való bejelentkezésre a vállalkozói tevékenység bejelentésekor, a Körzeti Közigazgatási Hatóságnál is lehetőség van. A hatóság továbbítja a bejelentést az Adóhivatalhoz.

9. Község/város

Figyelmébe ajánljuk, hogy olyan tevékenység esetében, melyet rendszerint nem lakásban/lakóházban folytatnak (pl. kereskedelem, kézműipar, vendéglátás), a vállalkozás telephelyére megfelelő területrendezési (rendezési) és építési (használatbavételi) engedély szükséges. Ha munkavállalókat foglalkoztat, ezt közölnie kell a községgel ill. várossal (Helyi adók).

Kft. alapításának tizenegy lépése

1. Alapítási, pénzügyi és jogi tanácsadás

a Gazdasági Kamara Cégalapítási Szolgálatánál és/vagy szakosztályainál ill. szakcsoportjainál. Ennek során különösen ügyeljen annak tisztázására, hogy a megfelelő vállalkozási tevékenységet választja-e, és adott esetben érdeklődjön, hogy szükség van-e telephelyengedély beszerzésére (Betriebsanlagengenehmigung).

2. Nyilatkozat az új vállalkozás alapításáról ill.

meglévő' vállalkozás átvételéről Bizonyos adókat, járulékokat és illetékeket nem kell megfizetni új vállalkozás alapítása vagy létező vállalkozás (visszterhes vagy ingyenes) átvétele esetén. Ennek előfeltétele az új vállalkozás alapításáról, illetve a meglévő vállalkozás átvételéről a megfelelő nyomtatványon (NeuFö 2) tett nyilatkozat. A nyilatkozatot a Gazdasági Kamaránál szíveskedjen megerősíttetni. A Gazdasági Kamara illetékese lehet a Cégalapítási Szolgálat, vagy a szakcsoportok ill. az ipartestületek és a körzeti / regionális irodák.

A 2017. július 18-án hatályba lépett 2017. évi vállalkozói törvénykönyv alapján a kiadott iratok és tanúsítások, amelyek a vállalkozói jogszabályok alapján jönnek létre és állítják ki, ill. a fent nevezett szövetségi törvénykönyv alapján létrejött vagy kiállított iratok és tanúsítások az egyes tartományokban mentesek az ún. bélyegilletékek és adminisztratív költségek alól. Ezzel többek között a vállalkozói regisztráció díjmentessé vált.

3. Társasági szerződés/létesítési nyilatkozat

Az alapítók - egy alapító is lehetséges - közjegyzői okirat formájában társasági szerződést hoznak létre.

4. Társasági tagi határozat

Az ügyvezető(k) és a képviseletre jogosult személy(ek) (önálló, együttes esetleg [szervezeti] cégvezetővel együtt történő) kinevezése, amennyiben a társaság társasági szerződésében erre még nem került sor. Mód van arra, hogy az ügyvezető' megbízatásának a taggyűlés általi visszavonását a társasági szerződésben lényeges okokra korlátozzák. Az ezzel kapcsolatos taggyűlési jegyzőkönyv kívánság szerint közjegyzői okiratba vagy magánokiratba foglalható.

Nem kötelező, hogy az ügyvezető(k) (legalább egy ügyvezető' szükséges) a társaság tagja(i) legyen(ek).

5. Banki igazolás

Törzstőke befizetése (A minimum törzstőke összege 35.000 euró, illetve az alapítási privilégium igénybe vétele esetén 10.000 euró, ennek legalább a felét készpénzben kell befizetni.) a társaság számlájára, amely felett az ügyvezetés szabadon rendelkezhet.

6. Cégnyilvántartási bejegyzés / cégbejegyzés iránti kérelem

A hitelesített cégnyilvántartási bejegyzéshez a következő mellékletek szükségesek (a kérelmet is hitelesíttetni kell):

 •  Társasági szerződés közjegyző' által hitelesített példánya
 • Az ügyvezető' megbízásáról szóló hitelesített társasági tagi határozat
  (közjegyző' vagy körzeti bíróság által hitelesítve)
 • Banki igazolás
 • Ügyvezetők (közjegyző' vagy körzeti bíróság által hitelesített) aláírási címpéldánya

7. Vállalkozói tevékenység bejelentése 

Vállalkozói tevékenység online bejelentése: A vállalkozói tevékenység online bejelentéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba Gazdasági Kamarájának Alapítási Szolgálatával. 

A vállalkozói tevékenység bejelentéséhez a következő' mellékletek szükségesek:

 • Útlevél minden mértékadó befolyással bíró személy részéről (ügyvezető, többségi 
  részesedéssel rendelkező társasági tag, kisebbségi részesedéssel rendelkező társasági 
  tag, aki viszont különleges beleszólási jogokkal vagy különleges ügyvezetői hatáskörrel 
  rendelkezik és hasonló)
 • Cégkivonat
 • Az iparűzésért felelős ügyvezető és minden, az ügyvezetésre mértékadó befolyással bíró társaságitag születési országának bűnügyi nyilvántartása alapján kiállított erkölcsi 
  bizonyítvány, amennyiben legfeljebb öt éve lakik Ausztriában
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn az iparűzésből kizáró ok minden mértékadó befolyással bíró személy részéről (ügyvezető, többségi részesedéssel rendelkező' társasági tag, kisebbségi részesedéssel rendelkező társasági tag, aki viszont különleges beleszólási jogokkal vagy különleges ügyvezetői hatáskörrel rendelkezik és hasonló)

Az iparűzésért felelős ügyvezető esetében továbbá a következők szükségesek:

 • Útlevél
 •  A társadalombiztosító (Helyi Egészségbiztosítási Pénztár, GKK) igazolása arról, hogy 
       munkavállalóként be van jelentve legalább heti 20 órára (nem szükséges, ha az
       iparűzésért felelős ügyvezetős kereskedelmi jogi ügyvezető is)
 • Képesítési bizonyítvány (pl. mester- ill. képesítési vizsgabizonyítvány, iskolai vagy szakmunkás bizonyítvány) vagy megállapított egyéni képesítés (kivéve a szabad iparágakat)
 • Az iparűzésért felelős ügyvezető' nyilatkozata a vállalkozáson belüli oglalkoztatásáról
  (nyomtatvány). Az iparűzésért felelős ügyvezető, a kereskedelmi jogú ügyvezető' 
  alamint a többségi társaság tag sem lehet kizárva az iparűzésből (az iparűzésről szóló 
  endelet 13. §-a szerinti nyilatkozat).
 • A vállalkozói tevékenység bejelentésével a bejelentő' a Gazdasági Kamara tagjává válik, és köteles a megfelelő' tagdíjat megfizetni. Pontosabb információ az adott tartomány Gazdasági Kamarájánál kérhető.

8. Helyi Egészségbiztosítási Pénztár (GKK)

A munkavállalókat munkába állásukat (tevékenységük megkezdését) megelőzően be kell jelenteni az illetékes Helyi Egészségbiztosítási Pénztárnál. Amennyiben iparűzésért felelős ügyvezetőt foglalkoztat, a vállalkozói tevékenység bejelentése előtt az ügyvezetőt is be kell jelentenie a Helyi Egészségbiztosítási Pénztárnál (GKK) (ez történhet a vállalkozói tevékenységgel azonos hatállyal), mivel az Iparügyi Hatóságnál be kell mutatni a Helyi Egészségbiztosítási Pénztár igazolását a nem önálló munkavégzésre irányuló jogviszonyról.

9. Vállalkozói társadalombiztosítás

Az első hónapban be kell jelentenie az ügyvezetést ellátó társasági tagot a Vállalkozók Egészségügyi Pénztáránál, amennyiben ebben a funkciójukban még nem biztosított az általános társadalombiztosítási törvény szerint (az általános társadalombiztosítási törvény szerinti biztosítás lényegesen drágább, mint a vállalkozói társadalombiztosítási törvény szerinti biztosítás). A társadalombiztosítási bejelentés a vállalkozásnak a járási közigazgatási hivatalnál történő bejelentése során közvetlenül is megtehető. A hatóság továbbítja a bejelentést a társadalombiztosítónak.

10. Adóhivatal

Az első hónapban be kell jelentenie vállalkozói tevékenységét az adóhivatalnál, és adószámot kell igényelnie a társasági tag(ok) és a társaság számára. Az Adóhivatalnál való bejelentkezésre a vállalkozói tevékenység bejelentésekor, a Körzeti Közigazgatási Hatóságnál is lehetőség van. A hatóság továbbítja a bejelentést az Adóhivatalhoz.

11. Község/város

Figyelmébe ajánljuk, hogy olyan tevékenység esetében, melyek rendszerint nem lakásban/lakóházban folytatnak (pl. kereskedelem, kézműipar, vendéglátás), a vállalkozás telephelyére megfelelő területrendezési (rendezési) és építési (használatbavételi) engedély szükséges. Ha munkavállalókat foglalkoztat, ezt közölnie kell a község ill. város illetékes képviselőjével. (Helyi adók)

a vállalatalapítás glosszáriuma

Adók [Steuern]: pl. jövedelemadó, általános forgalmi adó, társasági adó, béradó stb.
Adótanácsadó/könyvelő [Steuerberater]: az adótanácsadó vagy könyvelő segíti a kötelező feljegyzések, nyilvántartások vezetését, illetve az összes adóval kapcsolatos ügyintézést, mint pl. jövedelemadó bevallásának készítése, ÁFA-bevallások, könyvelés stb.
Adóhivatal [Finanzamt]: az adóhivatal az a hatóság mely az összes adózási ügyben illetékességgel bír (pl. általános forgalmi adó, jövedelemadó, társasági adó (KFT, az alkalmazottak bérjárulékai).
Általános forgalmi adó [Umsatzsteuer]: a forgalmi adó, amelyet többletértékadónak is nevezünk, általában behajtásra kerül az összes szállításra és szolgáltatásra, amelyet vállalkozás belföldön nyújt. A forgalmi adó a legtöbb esetben a nettó térítés 20%-a. Ezen kívül létezik csökkentett adókulcs (10%) pl. az élelmiszerekre és a könyvekre.
Bejelentési igazolás [Anmeldebescheinigung]: Azon EGT, valamint svájci állampolgárok, akik az uniós jog alapján három hónapnál hosszabb tartózkodásra jogosultak, tartózkodási joguk bizonylataként kérésre bejelentkezési igazolást kaphatnak. (A megfelelő kérvényt az Ausztriába való beutazás utáni négy hónapon belül kell benyújtani. A kiállító hatóság az Idegenrendészet („külföldieket ellenőrző rendőrhatóság“- Fremdenpolizei), illetve a mindenkori tartományi kormány hivatala (a lakóhely szerint illetékes hivatal).
Bejelentett lakcímkártya [Meldezettel]: az illetékes hatóság állítja ki a lakcím igazolására.
Betéti társaság (BT) [Kommanditgesellschaft (KG)]: a betéti társaság legalább két tárasági tagból áll. Legalább egy korlátlanul felelős társasági taggal (beltaggal) és legalább egy korlátolt felelősségű társasági taggal (kültaggal) kell rendelkeznie. A társasági szerződésre a törvény nem ír elő formai követelményeket (nem kell közjegyzői okirat formájában elkészíteni), ezért nem kötelező közjegyző közreműködése. A társaságot a cégjegyzékbe be kell jegyeztetni.
Cégformák [Rechtsform]: egyéni vállalkozás, kkt., bt. , kft. etc
Cégjegyzék [Firmenbuch]: a cégjegyzékbe történő bejegyeztetés az összes társaságra vonatkozik (személyügyi társaságok - Közkereseti társaság és Betéti társaság, valamint gazdasági társaságok mint pl. KFT). A cégjegyzékbe egyéni vállalkozók is bejegyezhetők.
Cégnév [Firmenname]: a cégnév mindig a cégjegyzékbe történt bejegyzési neve a vállalkozásnak. A megnevezés nem lehet félrevezető. Ezt a megnevezést kell használni az összes üzleti papíron (levélpapír, számla- és megbízási nyomtatványok stb.).
Csekély mértékben foglalkoztatott/foglalkoztatás [Geringfügig Beschaftigter]: a foglalkoztatás, mely ugyan a munkajog alá tartozik (pl. a kollektív szerződés szerinti minimálbér, különleges kifizetések, táppénz), mégis a havonta kifizetett bér összege alapján tekinthető csekély mértékűnek és a társadalombiztosítás alsó határa alapján kerül megállapításra, azaz 446,86 EUR bruttó havonta (2019).
Egyéni vállalkozó [Einzelunternehmen]: az egyéni vállalkozó korlátlanul felel a vállalkozása adósságaiért teljes személyes vagyonával. Ezáltal azonban öt illeti meg egyedül a nyereség is.
Erkölcsi bizonyítvány [Strafregisterbescheinigung]: cégalapításkor az erkölcsi bizonyítványt be kell nyújtani az illetékes iparügyi hatósághoz. A kiállítás dátuma nem haladhatja meg a három hónapot és elengedhetetlen a hitelesített fordítás.
Iparágak [Gewerbearten]:
 Szabad iparágak [freie Gewerbe]:
 egy szabad iparág gyakorlásához nem  követelmény az egyébként előírt képesítési bizonyítvány (végzettség, vizsga stb.). Az általános feltételeket azonban teljesíteni kell (betöltött 18. életév, EGT/EU-  állampolgárság, feddhetetlenség, megfelelő tartózkodási jogcím nem EGT/EU-  állampolgárság esetén).
 Engedélyköteles „kötött“ iparágak [Reglementierte Gewerbe]: egy  engedélyköteles „kötött“ iparág esetén az ipar típusához előírt képesítési igazolást kell  bemutatni (lásd képesítés igazolása).
Iparügyi Hatóság [Gewerbebehörde]: az iparügyi hatóság az illetékes szerv: iparűzési jog, iparengedély bejelentése, telephely engedélyeztetése, szakképesítés igazolása stb. Az iparügyi hatóságok a járási főnökségek (az egyes tartomány politikai körzeteiben) vagy (városokban) a magisztrátusok (Bécsben: Körzeti Elöljárósági Hivatal).
Iparűzésért felelős ügyvezető [Gewerberechtlicher Geschaftsführer]: az iparűzésért felelős ügyvezető felel az ipari tevékenység szakmailag kifogástalan elvégzéséért. A hatósággal szemben az ipari jogi előírások betartásáért felel, mint pl. a nyitvatartási idők és árfeltüntetés. A rá kiszabott szabálysértési bírságot (vétség esetén) saját maga viseli
Képesítés igazolása/képesítési bizonyítvány [Befahigungsnachweis/Individuelle Befahigung]: bizonyos iparűzési tevékenységek végzéséhez (pl. asztalos, vendéglátóipar, pék, elektrotechnika stb.) a szakirányú képesítés igazolása szükséges. Az iparűzési előfetételek törvényerejű rendeletben vannak meghatározva. Amennyiben csak részben lehet teljesíteni a megkövetelt képesítés igazolásának a feltételeit (pl. külföldön szerzett képesítés), úgy az Iparügyi Hatóságnál kérelmezhető az egyénre szabott szakképzettség elismertetése.
Kereskedelmi jogi ügyvezető [Handelsrechtlicher Geschaftsführer]: a kereskedelmi jogi ügyvezető az üzletviteli- és képviseleti jogkört ellátó szerve a kft-nek. A vállalaton belül ö irányítja a társaság üzleteit és kívülálló személyek előtt képviseli a társaságot. Tőketársaságok esetén kinevezhetőek nem társasági tagok (munkatársak) is ügyvezetővé. Valamint társasági tagok is lehetnek ügyvezetők. Ügyvezetőnek csakis természetes személyek nevezhetőek ki. Az ügyvezetőnek különleges kvalifikációra nincs szüksége.
Kisvállalkozásokat érintő szabályozás [Kleinunternehmerregelung]: amennyiben egy vállalkozás éves forgalma ÁFA nélkül , tehát nettó 30.000,-- EUR alatt van, akkor nem kell forgalmi adót fizetnie. Nem érvényesíthet azonban adóelőleg-levonást (a kiadásokban tartalmazott ÁFA levonását) sem.
Könyvelés/bevétel-kiadás-számla [Buchhaltung]: a vállalkozó köteles a számlákat megőrizni és feljegyzéseket vezetni. 700 000,-- Eurós forgalom alatt a bevétel-kiadás számla lekönyvelése a szabály (általányosítás a személyi jövedelemadótörvény szerint lehetséges). Ezek a bevételek, kiadások, állóeszköz-jegyzék (tartalmazza pl. a számítógépet, irodai berendezést stb.) és útnyilvántartás (menetlevél) vezetése.
Korlátolt felelősségű társaság (KFT) [Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)]: a kft. egytőketársaság. A kft. törzstőkéjének minimális összege 10.000,-- EUR, a minimális készpénzes befizetés összege 5.000,-- EUR. A kft. alapításhoz közjegyzői okirat formájában megkötött társasági szerződésre van szükség. A társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően jön létre. Amennyiben a társaság ipari tevékenységet kíván folytatni, a társaságnak ki kell váltania az iparengedélyt. Elengedhetetlen egy az iparűzésért felelős ügyvezető kinevezése.
Közkereseti társaság (kkt.) [Offene Gesellschaft (OG)]: a kkt. egy személyügyi társaság, mely legalább kettő, a társaság adósságaiért közvetlenül, a személyes vagyonukkal is felelős társasági tagból áll. A társasági szerződésre a törvény nem ír elő formai követelményeket. Közjegyző közreműködésére nincs szükség. A cégjegyzékbe történő bejegyeztetés kötelező.
Külföldi dokumentumok fordítása [beglaubigte Übersetzung]: az eredeti iratokat (pl. külföldi bizonyítványok és gyakorlati idő igazolása, erkölcsi bizonyítvány stb.) mindig hitelesített fordításban kell az illetékes hivatalok felé benyújtani.
Lakcím [Wohnsitz]: az egyéni vállalkozás kiváltásához rendelkezni kell egy osztrák lakcímmel. Elég az ideiglenes lakcím Ausztriában, s az állandó lakcím maradhat továbbra is az „anyaországban**
Letelepedési- és szolgáltatási szabadság [Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit]: a letelepedési szabadság biztosítja az iparűzőnek, hogy másik EGT/EU-tagállamban szabadon alapítson és működtessen vállalkozást. A szolgáltatási szabadság elve alapján az anyaországban megrendelt ipari munkák elvégezhetőek Ausztriában. Azonban ehhez az Ausztriában előírt - az EU-irányelvein alapuló szakképesítési igazolással kell rendelkezni.
Munkaviszony [Arbeitsverhaltnis]: munkaviszonyt vagy munkásként (pl. manuális „kétkezi“ munkáknál)vagy alkalmazottként (pl. kereskedelmi tevékenységek, irodai munkák)lehet létesíteni. Egy munkavállaló kötve van a vállalati munkaidőhöz, egy meghatározott munkahelyhez valamint utasításokhoz. Munkavállalók felvételénél figyelembe kell venni néhány törvényi és a kollektív szerződésben rögzített szabályozást.
Munkatársak [Mitarbeiter]: egy vállalkozás foglalkoztathat munkatársakat. Minden munkavállalót a foglalkoztatás megkezdésekor haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes területi betegbiztosító pénztárnál. Az adóhivatal felé is bejelentési kötelezettség van. Számos iparágban a foglalkoztatás és bérezés kollektív szerződésben van szabályozva.
Számla [Rechnung]: egy számla ismertetőjelei: a szolgáltató cég és fogadó neve és címe. Az elvégzett szolgáltatás mennyisége és megnevezése, a szállítás vagy szolgáltatás határideje, díjazás, általános forgalmi adó és adókulcsa, kiállítás dátuma, folytatólagos számlaszám, saját közösségi adószám. Azon számlákon, melyek végösszege (nettó + ÁFA) meghaladja a 10.000,-- EUR-t a szolgáltatás fogadójának a közösségi adószámát is fel kell tüntetni.
Székhely [Standort]: minden iparengedélyhez szükség van egy székhelyre. Azon ipari tevékenységeknél, melyek nem csupán irodai munkára korlátozódnak, ott szükség van az „üzemi létesítmény engedélyeztetésére" (lásd az ide vonatkozó részt!).
Személyi jövedelemadó [Einkommensteuer]: a jövedelemadó az évente kigazdálkodott nyereség után fizetendő és a cég által vezetett feljegyzések alapján kerül megállapításra (pl. bevétel- kiadás- számla). A jövedelemadó mértéke 0% - 55%.
Támogatások/az újonnan alapítást támogató törvény [NeuFöG]: a cégalapítónak -bizonyos előfeltételek megléte esetén- az alapítással kapcsolatos illetékeket az újonnan alapítást támogató törvény értelmében nem kell kifizetnie (illetékmentesség). Egyéb támogatások iránt, mint pl. beruházási-, képzési- és továbbképzési támogatások, érdeklődjön az illetékes Gazdasági Kamaránál (abban a tartományban ahol a cég megalapításra kerül).
Társadalombiztosítás [Gewerbliche Sozialversicherung]: Az iparűző személyek a Vállalkozói Társadalombiztosítási Intézmény (Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft) biztosítottjai. A járulék összege az üzleti eredménytől (forgalom mínusz működési költségek) függ. Fiatal vállalkozók esetében ez az összeg így alakul: havi 121,04 € nyugdíjbiztosítás (utólagos díjfizetés lehetőségével az 1. évtől kezdődően), havi 34,18 € betegbiztosítás (utólagos díjfizetés lehetőségével a 3. évtől kezdődően), havi 6,84 € önálló vállalkozók előtakarékossági járuléka (Selbständigenvorsorge), valamint havi 9,79 € balesetbiztosítás (2019).
Társasági adó [Körperschaftssteuer]: a társasági adó a tőketársaságok jövedelemadója. Ez egységesen - a nyereség mértékétől függetlenül- 25%.
Tartományi Bíróság/ Cégbíróság [Landesgericht]: hatóság, melyhez a cégjegyzékbe történő bejegyzés tartozik.
Tartózkodási jogcím/tartózkodási engedély [Aufenthaltstitel]: A tartózkodási jogcím/tartózkodási engedély korlátozott idejű tartózkodásra jogosít fel, valamint olyan kereseti tevékenység gyakorlására, vállalkozói, vagy alkalmazotti minőségben, amelyre a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény (AuslBG) alapján az adott személy megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
Útlevél [Reisepass]: a személyazonosság igazolására (pl. iparengedély bejelentéséhez).
Üzemi létesítmény engedélyeztetése/telephelyengedély [Betriebsanlagengenehmigung]: számos iparűzési tevékenység végzéséhez a telephely engedélyeztetése is szükséges (pl. műhelyek, vendéglő, hotel, tárolóhely, üzlethelyiség). Illetékes hivatal a székhely szerinti Iparügyi Hatóság (Járási Főnökség - „BH“ vagy Magisztrátus - „Magistrat“).

Ez az információs anyag az Osztrák Gazdasági Kamarák együttműködésével jött létre. További kérdéseivel forduljon a területileg illetékes tartományában lévő Gazdasági Kamarához. Wien, Tel.: (01) 51450-0, Niederösterreich, Tel.: (02742) 851-0, Oberösterreich, Tel.: 05 90 909-0, Burgenland, Tel.: 05 90 907-0, Steiermark, Tel.: (0316) 601-406, Karnten, Tel.: 05 90 904-0, Salzburg, Tel.: (0662) 8888-0, Tirol, Tel.: 05 90 905-0, Vorarlberg, Tel.: (05522) 305-0

Utalás! Ezen információkat a következő internet címen is megtalálja: www.gruenderservice.at

Egy szolgáltatása az Osztrák Gazdasági Kamara Alapítási Szolgálatának. Utánnyomás, sokszorosítás és a terjesztés minden formája csakis az Osztrák Gazdasági Kamara hozzájárulásával végezhető. A gondos előkészítés ellenére a megjelentekért nem vállalnak garanciát és a szerző vagy az Osztrák Gazdasági Kamara felelőssége ki van zárva.