th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Aktuális értékek: Jövedelemadó/társasági adó

Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 
Stand:

Jövedelemadó tarifa (2016-tól érvényes)

Éves
jövedelem €-ban
Jövedelemadó €-ban Átlagos adókulcs %-ban Határadókulcs %-ban
< 11.000 0 0 0

> 11.000-től

18.000-ig

x 25% 0 – 9,72 25

> 18.000-tól

31.000-ig

x 35% +  1.750 9,72 - 20,32 35

> 31.000-től

60.000-ig

(jövedelem - 31.000) x 42% + 6.300 20,32 - 30,80 42

> 60.000-tól

90.000-ig

(jövedelem – 60.000) x 48% + 18.480 30,80 - 36,53 48

> 90.000-től

1 millióig

(jövedelem – 90.000) x 50% + 32.880 36,53 - 48,79 50
> 1 millió (határidő: 2016-tól 2020-ig (jövedelem – 1.000.000) x 55% + 487.880 > 48,79 55

Egyszerűsített adószámítás

Éves jövedelem x százalék mínusz fix összeg= adó (adóleírások előtt)
11 000-ig x 0%  - 0= 0
> 11.000-től 18.000-ig x 25%-   2.750,-= adó
> 18.000-tól 31.000-igx 35%  -   4.550,- = adó
> 31.000-től 60.000-igx 42%-   6.720,- = adó
> 60.000-tól 90.000-igx 48%- 10.320,-= adó
> 90.000-től 1 millióigx 50%- 12.120,-= adó
> 1 millióx 55% - 62.120,-  = adó

Példák:

Éves jövedelem 15.798,- € x 25% = 3.949,50 mínusz 2.750,-€ = 1.199,50 € jövedelemadó

Éves jövedelem 45.672,- € x 42% = 19.182,24 mínusz 6.720,- € = 12.462,24 € jövedelemadó

Adókedvezmények 

Ha nincs másként feltűntetve, az adókedvezmény éves összeg, és a jövedelemadó tarifa alapján kiszámított adó összegét csökkenti.

Egyedül keresők / gyermeküket egyedül nevelők adókedvezménye (AVAB/AEAB) 
egy gyermek € 494
két gyermek € 669

minden további gyermekért további 

€ 220

 

A (házas)társ kiegészítő keresetéből származó (éves) jövedelemhatár az egyedül keresők adókedvezményéhez (AVAB): € 6.000,-

Ha a jövedelemadó kiszámításakor a kiszámított összeg negatív értékű, akkor az AVAB/AEAB az adott mértékben visszatérítendő.

 

Utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény
(aktív alkalmazottak számára)
€ 400,-

2016-tól az utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény (VAB)          összegre nő abban az esetben, ha az adók0teles syemölz ingázó átalányra jogosult, és jövedelme nem haladja meg az évi 12.200,-€ összeget.

A magasabb VAB 12.200,-€ és 13.000,-€ közötti jövedelem esetén fokozatosan csökken 400,-€ értékig.


€ 690,-


Nyugdíjasok adókedvezménye

€ 400,-

A nyugdíjasok adókedvezményének összege a 17.000,-€  és 25.000,-€ közötti összegű nyugdíjilletmények esetében fokozatosan nullára csökken. 

2011-től a nyugdíjasok adókedvezményének összege 764,- €  -ra nő,

ha a nyugdíj éves összege legfeljebb 25.000,- € (határérték 2013-tól kezdődően; 2012-ben max. 19.930,- € és 2011-ben max. 13.100,- €), a nyugdíjas több mint hat hónapja tartó házasságban/élettársi kapcsolatban él, ha a (házas)társak nem élnek tartósan külön, ha a (házas)társ jövedelme nem haladja meg a max. 2.200,- € éves összeget, és ha nem igénylik az egyedül keresők adókedvezményét.

A nyugdíjasok megemelt adókedvezményének összege 2013-tól az 19.930,- € és 25.000,- € közötti összegű nyugdíjilletékek esetében fokozatosan nullára csökken. 

764,- €
  • Gyermektartási adókedvezmény – havi 

A nem a saját háztartáshoz tartozó gyermekekért történő gyermektartásdíj fizetés esetén, ha a gyermek folyamatosan belföldön, az Európai Unió egyik tagországában, az Európai Gazdasági Közösség egyik államában, vagy Svájcban tartózkodik.

az első gyermek után € 29,20
a második gyermek után € 43,80
minden további gyermek után                               € 58,40 

Gyermek után járó juttatás – éves 

Olyan gyermekekért, akik a naptári év folyamán több mint hat hónapig családi támogatásban és gyermek után járó adókedvezményben részesülnek, vagy akiknek gyermektartásdíj jár, ha a gyermek folyamatosan belföldön, az Európai Unió egyik tagországában, az Európai Gazdasági Közösség egyik államában, vagy Svájcban tartózkodik. Csökkenti a megadózandó jövedelmet, és az adókivetés során érvényesítendő

gyermekenként, ha egyetlen adóköteles személy igényli € 440,-
gyermekenként, ha két adóköteles személy igényli ugyanazon
gyermek számára, mindkét félnek
€ 300,-

 

Adóbevallási kötelezettség    

Általában

összeget meghaladó éves jövedelem esetén

  € 11.000,-
összegű éves jövedelmet meghaladó jövedelemadó
-köteles jövedelem esetén   
  € 12.000,-
Tőkehozamadó27,50%    
bizonyos (például hitelintézetekben lévő pénzbetétekért járó) kamatok számára25%

 

Adólevonás korlátozott adókötelezettség esetén  
   ha a jövedelem fogadója fizeti az illetéket 20%
   ha a jövedelem kötelezettje fizeti az illetéket 25%
   a teljes összegből közvetlenül a bevételekkel összefüggő kiadások levonása esetén (EU/EGK polgárok számára)  25%
Társasági adó  
   2005-től 25%

 a jövedelemből. 

Minimális társasági adó évente negyedévente
Kft.   *) € 1.750,- € 437,50
Rt. € 3.500,- € 875,-
Hitelintézetek és biztosító társaságok € 5.452,- € 1.363,-

 *) A 2013. június 30. után alapított Kft-k minimális társasági adója az első 5 évben évi 500,- €, illetve negyedévi 125,- €, a következő 5 évben pedig évi 1.000,- €, illetve negyedévi 250,- €. A 11-ik évtől kezdve a teljes összegű minimális társasági adó fizetendő.

Kis értékű tárgyi eszközök (a jövedelemadóról szóló törvény 13. §-a) 

Legfeljebb 400,- € beszerzési értékű befektetések azonnali leírása

 Számviteli határ 

2010 óta kötelező a könyvvitel 700.000,- € értéket meghaladó éves forgalom esetén 

Az erre vonatkozó részletek, valamint az átmeneti rendelkezések és a különböző választási lehetőségek megtalálhatók a Die Gewinnermittlungsarten (A jövedelemszámítás módjai) című brosúrában.

                                                                                                                                                                                Változat: 2018. január

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!