th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Aktuális értékek: Jövedelemadó/társasági adó

Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Jövedelemadó tarifa (2016-tól érvényes)

Éves
jövedelem €-ban
Jövedelemadó €-ban Átlagos adókulcs %-ban Határadókulcs %-ban
< 11.000 0 0 0

> 11.000-től

18.000-ig

x 25% 0 – 9,72 25

> 18.000-tól

31.000-ig

x 35% +  1.750 9,72 - 20,32 35

> 31.000-től

60.000-ig

(jövedelem - 31.000) x 42% + 6.300 20,32 - 30,80 42

> 60.000-tól

90.000-ig

(jövedelem – 60.000) x 48% + 18.480 30,80 - 36,53 48

> 90.000-től

1 millióig

(jövedelem – 90.000) x 50% + 32.880 36,53 - 48,79 50
> 1 millió (határidő: 2016-tól 2020-ig (jövedelem – 1.000.000) x 55% + 487.880 > 48,79 55

Egyszerűsített adószámítás

Éves jövedelem x százalék mínusz fix összeg= adó (adóleírások előtt)
11 000-ig x 0%  - 0= 0
> 11.000-től 18.000-ig x 25%-   2.750,-= adó
> 18.000-tól 31.000-igx 35%  -   4.550,- = adó
> 31.000-től 60.000-igx 42%-   6.720,- = adó
> 60.000-tól 90.000-igx 48%- 10.320,-= adó
> 90.000-től 1 millióigx 50%- 12.120,-= adó
> 1 millióx 55% - 62.120,-  = adó

Példák:

Éves jövedelem 15.798,- € x 25% = 3.949,50 mínusz 2.750,-€ = 1.199,50 € jövedelemadó

Éves jövedelem 45.672,- € x 42% = 19.182,24 mínusz 6.720,- € = 12.462,24 € jövedelemadó

Adókedvezmények 

Ha nincs másként feltűntetve, az adókedvezmény éves összeg, és a jövedelemadó tarifa alapján kiszámított adó összegét csökkenti.

  • „Familienbonus Plus" családi adókedvezmény (érvényes 2019. január 01-jétől)

Annak a hónapnak a végéig, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti, havonta       125,- euró

Azt a hónapot követően, amelyben a gyermek a 18. életévét betöltötte, havonta       41,68,- euró

A „Familienbonus Plus" családi adókedvezmény csak azon gyermekek után jár, akik osztrák családi pótlékban részesülnek, és akik folyamatosan Ausztriában, az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy Svájcban tartózkodnak. Ez az adóból elsőként levonandó kedvezményösszeg. A kedvezmény nem eredményezhet jóváírást, valamint csak azon személyeket érinti teljes mértékben, akik olyan mértékű jövedelemmel rendelkeznek, amely után havonta 125,-, ill. 41,68 euró adó keletkezik.

Egyedül keresők / gyermeküket egyedül nevelők adókedvezménye (AVAB/AEAB) 
egy gyermek € 494
két gyermek € 669

minden további gyermekért további 

€ 220

 

A (házas)társ kiegészítő keresetéből származó (éves) jövedelemhatár az egyedül keresők adókedvezményéhez (AVAB): € 6.000,-

Ha a jövedelemadó kiszámításakor a kiszámított összeg negatív értékű, akkor az AVAB/AEAB az adott mértékben visszatérítendő.

 

Utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény
(aktív alkalmazottak számára)
€ 400,-

2016-tól az utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény (VAB)          összegre nő abban az esetben, ha az adók0teles syemölz ingázó átalányra jogosult, és jövedelme nem haladja meg az évi 12.200,-€ összeget.

A magasabb VAB 12.200,-€ és 13.000,-€ közötti jövedelem esetén fokozatosan csökken 400,-€ értékig.


€ 690,-


Nyugdíjasok adókedvezménye

€ 400,-

A nyugdíjasok adókedvezményének összege a 17.000,-€  és 25.000,-€ közötti összegű nyugdíjilletmények esetében fokozatosan nullára csökken. 

2011-től a nyugdíjasok adókedvezményének összege 764,- €  -ra nő,

ha a nyugdíj éves összege legfeljebb 25.000,- € (határérték 2013-tól kezdődően; 2012-ben max. 19.930,- € és 2011-ben max. 13.100,- €), a nyugdíjas több mint hat hónapja tartó házasságban/élettársi kapcsolatban él, ha a (házas)társak nem élnek tartósan külön, ha a (házas)társ jövedelme nem haladja meg a max. 2.200,- € éves összeget, és ha nem igénylik az egyedül keresők adókedvezményét.

A nyugdíjasok megemelt adókedvezményének összege 2013-tól az 19.930,- € és 25.000,- € közötti összegű nyugdíjilletékek esetében fokozatosan nullára csökken. 

764,- €
  • Gyermektartási adókedvezmény – havi 

A nem a saját háztartáshoz tartozó gyermekekért történő gyermektartásdíj fizetés esetén, ha a gyermek folyamatosan belföldön, az Európai Unió egyik tagországában, az Európai Gazdasági Közösség egyik államában, vagy Svájcban tartózkodik.

az első gyermek után € 29,20
a második gyermek után € 43,80
minden további gyermek után                               € 58,40 

ÚJ: Az egyedül keresők adókedvezménye (Alleinverdienerabsetzbetrag – AVAB), a gyermeket
egyedül nevelők adókedvezménye (Alleinerzieherabsetzbetrag - AEAB) és a gyermektartási adókedvezmény (Unterhaltsabsetzbetrag) 2019. január 1-jét követően ugyanúgy kerül indexálásra mint a „Familienbonus Plus” családi adókedvezmény, ha a gyermek folyamatosan Ausztriában, az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy Svájcban tartózkodik.

Gyermek után járó juttatás – éves 

Olyan gyermekekért, akik a naptári év folyamán több mint hat hónapig családi támogatásban és gyermek után járó adókedvezményben részesülnek, vagy akiknek gyermektartásdíj jár, ha a gyermek folyamatosan belföldön, az Európai Unió egyik tagországában, az Európai Gazdasági Közösség egyik államában, vagy Svájcban tartózkodik. Csökkenti a megadózandó jövedelmet, és az adókivetés során érvényesítendő

gyermekenként, ha egyetlen adóköteles személy igényli € 440,-
gyermekenként, ha két adóköteles személy igényli ugyanazon
gyermek számára, mindkét félnek
€ 300,-

 

Adóbevallási kötelezettség    

Általában

összeget meghaladó éves jövedelem esetén

  € 11.000,-
összegű éves jövedelmet meghaladó jövedelemadó
-köteles jövedelem esetén   
  € 12.000,-
Tőkehozamadó27,50%    
bizonyos (például hitelintézetekben lévő pénzbetétekért járó) kamatok számára25%

 

Adólevonás korlátozott adókötelezettség esetén  
   ha a jövedelem fogadója fizeti az illetéket 20%
   ha a jövedelem kötelezettje fizeti az illetéket 25%
   a teljes összegből közvetlenül a bevételekkel összefüggő kiadások levonása esetén (EU/EGK polgárok számára)  25%
Társasági adó  
   2005-től 25%

 a jövedelemből. 

Minimális társasági adó évente negyedévente
Kft.   *) € 1.750,- € 437,50
Rt. € 3.500,- € 875,-
Hitelintézetek és biztosító társaságok € 5.452,- € 1.363,-

 *) A 2013. június 30. után alapított Kft-k minimális társasági adója az első 5 évben évi 500,- €, illetve negyedévi 125,- €, a következő 5 évben pedig évi 1.000,- €, illetve negyedévi 250,- €. A 11-ik évtől kezdve a teljes összegű minimális társasági adó fizetendő.

Kis értékű tárgyi eszközök (a jövedelemadóról szóló törvény 13. §-a) 

Legfeljebb 400,- € beszerzési értékű befektetések azonnali leírása

 Számviteli határ 

2010 óta kötelező a könyvvitel 700.000,- € értéket meghaladó éves forgalom esetén 

Az erre vonatkozó részletek, valamint az átmeneti rendelkezések és a különböző választási lehetőségek megtalálhatók a Die Gewinnermittlungsarten (A jövedelemszámítás módjai) című brosúrában.

                                                                                                                                                                                Változat: 2018. január

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!