th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Aktuális értékek: Jövedelemadó/társasági adó 2020 - 2021

Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Jövedelemadó tarifa

Éves
jövedelem euróban
Jövedelemadó €-ban Átlagos adókulcs %-ban Határadókulcs %-ban
< 11.000 0 0 0

> 11.000

18.000

(Jövedelem – 11.000) x 20% 0 – 7,78 20

> 18.000

31.000

(Jövedelem – 18.000) x 35% + 1.400  7,78 - 19,19 35

> 31.000

60.000

(Jövedelem – 31.000) x 42% + 5.950  19,19 - 30,22 42

> 60.000

90.000

(Jövedelem – 60.000) x 48% + 18.130  30,22 - 36,14 48

> 90.000

1 Mio.

(Jövedelem – 90.000) x 50% + 32.530  36,14 - 48,75 50

> 1 Mio.

(2016 - 2025 közötti határozott időre)

(Jövedelem – 1.000.000) x 55% + 487.530 > 48,75 55

Egyszerűsített adószámítás:

Éves jövedelem      x százalék    mínusz fix összeg    = adó (adóleírások előtt)

 

11 000-ig                x 0%             - 0                                  = 0

> 11.000 - 18.000     x 20%           - 2.220,-= Adó

> 18.000 - 31.000     x 35%           - 4.900,-                = Adó

> 31.000 - 60.000     x 42%           - 7.070,-                = Adó

> 60.000 - 90.000     x 48%           - 10.670,-               = Adó

> 90.000 - 1 Millió     x 50%           - 12.470,-               = Adó

> 1 Millió                x 55%           - 62.470,-     = Adó

Példák:

Éves jövedelem 15.798,- € x 20% = 3.159,60 mínusz 2.200,- € = 959,60 € jövedelemadó

Éves jövedelem 45.672.- € x 42% = 19.182,24 mínusz 7.070,- € = 12.112,24 € jövedelemadóA csökkentett jövedelemadó-kulcsot először a 2020-as naptári évre vonatkozó bevallás során kell alkalmazni. Ha levonják a jövedelemadót (béradó), a csökkentett adókulcs azokra a bérfizetési időszakokra vonatkozik, amelyek 2019. december 31. után zárulnak le. A csökkentés visszamenőlegesen 2020. január 1-jétől történik, amely szerint a munkáltató által fizetett béreket és fizetéseket az összesítés során figyelembe kell venni. Ezt az összesítést a technikai és szervezési lehetőségek figyelembevételével a lehető leggyorsabban kell elvégezni, de legkésőbb 2020 szeptemberének végéig minden alkalmazottakra, akik a kifizető munkáltató alkalmazottai az összesítés hónapjában.

Adókedvezmények

Ha nincs másként feltűntetve, az adókedvezmény éves összeg, és a jövedelemadó tarifa alapján kiszámított adó összegét csökkenti. 

„Familienbonus Plus” családi adókedvezmény

Annak a hónapnak a végéig, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti, havonta       125,- euró

Azt a hónapot követően, amelyben a gyermek a 18. életévét betöltötte, havonta       41,68,- euró

 

A „Familienbonus Plus" családi adókedvezmény csak azon gyermekek után jár, akik osztrák családi pótlékban részesülnek, és akik folyamatosan Ausztriában, az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy Svájcban tartózkodnak.
 
 
 Ez az adóból elsőként levonandó kedvezményösszeg. A kedvezmény nem eredményezhet jóváírást, valamint csak azon személyeket érinti teljes mértékben, akik olyan mértékű jövedelemmel rendelkeznek, amely után havonta 125,-, ill. 41,68 euró adó keletkezik.  
 

Az Ausztria területén kívüli lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében az összeg indexálásra kerül. A kedvezményösszeg csak kérelem alapján (E30, ill. L1k űrlap) vehető igénybe és az adóbevallás során - bizonyos szempontok alapján - felosztható a családi pótlékra jogosult, annak házastársa/élettársa és egy tartásra kötelezett személy között. 

Egyedül keresők és gyermeküket egyedül nevelők adókedvezménye (AVAB/AEAB)

- egy gyermek esetén € 494,--
- két gyermek esetén € 669,--
- minden további gyermek után további € 220,--
   
AVAB esetén a (házastárs) élettársának további kereseti korlátja (évente): € 6 000,--

Ha a jövedelemadó kiszámítása negatív összeget eredményez, akkor az AVAB / AEAB-t meg kell téríteni. 

Gyermektartási adókedvezmény – havi

A nem a saját háztartáshoz tartozó gyermekekért történő gyermektartásdíj fizetés esetén, ha a gyermek folyamatosan belföldön, az Európai Unió egyik tagországában,
 
az Európai Gazdasági Közösség egyik államában, vagy Svájcban tartózkodik.

- az első gyermek után € 29,20,--
- a második gyermek után € 43,80,--
- minden további gyermek után € 58,40,--

Az egyedül keresők adókedvezménye (Alleinverdienerabsetzbetrag – AVAB), a gyermeket egyedül nevelők adókedvezménye (Alleinerzieherabsetzbetrag - AEAB) és a gyermektartási adókedvezmény (Unterhaltsabsetzbetrag) 2019. január 1-jét követően ugyanúgy kerül indexálásra mint a „Familienbonus Plus” családi adókedvezmény, ha a gyermek folyamatosan Ausztriában, az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy Svájcban tartózkodik. 

  • Közlekedési adójóváírás (aktív alkalmazottak számára)
€ 400,--

 

A közlekedési adójóváírás (VAB) 2016-tól nő, ha fennáll a jogosultság az ingázói átalányra, és a jövedelem nem haladja meg az évi 12 200 eurót.

 

A megnövekedett VAB 12 200 euró és 13 000 euró között egyenletesen lecsökken 400 euróra.

 

€ 690,--

 

ÚJ: 2020-tól a fennálló közlekedési adjóváíráshoz pótlékot kell figyelembe venni, ha az adóköteles jövedelme a 15 500 eurót nem haladja meg.

A VAB pótléka egyenletesen nullára süllyed 15 500 és 21 500 euró közötti jövedelemnél.

 

€ 400,--

 

 

  • Nyugdíjasok adókedvezménye (érvényes 2020. január 01-jétől)
€ 600,--

 

A nyugdíjasok adókedvezményének összege (2019-ig 400 euró) a € 15.500,- és € 21.500,- közötti összegű nyugdíjilletmények esetében fokozatosan nullára csökken.

 

 

A nyugdíjasok adókedvezemény 2020-tól megemelkedik (2019.12.30-ig 764 €) ha a nyugdíj éves összege legfeljebb 25.000,- € (határérték 2013-tól kezdődően; 2012-ben max. 19.930,- € és 2011-ben max. 13.100,- €), a nyugdíjas több mint hat hónapja tartó házasságban/élettársi kapcsolatban él, ha a (házas)társak nem élnek tartósan külön, ha a (házas)társ jövedelme nem haladja meg a max. 2.200,- € éves összeget, és ha nem igénylik az egyedül keresők adókedvezményét.

 

A nyugdíjasok megemelt adókedvezményének összege 2013-tól az 19.930,- € és 25.000,- € közötti összegű nyugdíjilletékek esetében fokozatosan nullára csökken.

€ 964,--

SV-visszatérítés:

Ha a közlekedési adójóváírásra vagy a nyugdíjas adókedvezményre jogosult adózók nulla alatti jövedelemadóval rendelkeznek, akkor bizonyos reklámköltségeket a munkavállalói adóbevallásban bizonyos maximális összegekig (a körülményektől függően 400 € / 500 € / 110 €) térítenek meg.

ÚJ: 400 eurós SV bónuszt vezetnek be azoknak az adófizetőknek, akik a közlekedési adójóváírás mellett pótlékra is jogosultak. Az alacsony jövedelmű nyugdíjasok számára emelik a maximális SV-visszatérítést is. A maximális SV-visszatérítés összege a 2020-as bevallástól kezdve a körülményektől függően: 700 €/800 €/300 €.

„Kindermehrbetrag” adókedvezmény

Ha a kedvezményösszegek beszámítása előtt 250,- euró összegnél alacsonyabb adóösszeg keletkezik (amely összeg gyermekenként értendő) és fennáll az egyedül keresők adókedvezmény (AVAB) vagy a gyermeket egyedül nevelők adókedvezmény (AEAB) jogosultsága, akkor a 250,- euró (megszorozva a gyermekek számával) és összege közötti különbözet kerül megtérítésre. Ez az összeg ugyanazon rendelkezések alapján kerül indexálásra mint a „Familienbonus Plus” családi adókedvezmény, ha a gyermek az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy

Svájcban tartózkodik.

Ingázói átalány és ingázói pénz (aktív munkavállalók számára).

 

Adóbevallási kötelezettség

Általában, ha az éves jövedelem alsó határa: € 11 000,--
   
ha a jövedelemadó-köteles jövedelem alsó határa: € 12 000,--

 

  • Tőkehozamadó                                                                             
27,50%
- bizonyos kamatokra (pl. hitelintézeteknél elhelyezett készpénzbetétekből) 25%

Adólevonás korlátozott adókötelezettség esetén

- ha a jövedelem fogadója fizeti az illetéket 20%
- ha a jövedelem kötelezettje fizeti az illetéket a teljes összegből            25%

közvetlenül a bevételekkel összefüggő kiadások levonása esetén

  Kiadások (csak az EU / EGT állampolgáraira vonatkozik)

 

25%

Társasági adó

- 2005 óta: jövedelem 25%-a

Minimális társasági jövedelemadó évente negyedévente
GmbH*) € 1 750,-- € 437,50,--
AG € 3 500,-- € 875,--
Hitelintézetek és biztosító társaságok € 5 452,-- € 1 363,--

 

*) A 2013. június 30. után alapított Kft-k minimális társasági adója az első 5 évben évi 500,- €, illetve negyedévi 125,- €, a következő 5 évben pedig évi 1.000,- €, illetve negyedévi 250,- €. A 11. évtől kezdve a teljes összegű minimális társasági adó fizetendő.

 

Kis értékű tárgyi eszközök (a jövedelemadóról szóló törvény 13. §-a)

A befektetések azonnali értékcsökkenése a beszerzési érték erejéig (2019. december 31-ig 400 €; a 800 € -ra történő emelés először alkalmazandó a 2019. december 31. után kezdődő pénzügyi években).

 

 

€ 800,--

Számviteli határ

2010 óta a könyvelés kötelező, ha éves forgalma meghaladja a

 

€ 700 000,--

 

A részletek megtalálhatók a „Die Gewinnermittlungsarten” (A jövedelemszámítás módjai) című brosúrában.

Stand: