th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Aktualne vrednosti: Davek na dohodek/davek na dohodke pravnih oseb

Aktuelle Werte - Einkommen-/Körperschaftsteuer 
Stand:


Letni dohodek v EUR Davek na dohodek v EUR    Povprečna davčna stopnja v % Mejna davčna stopnja v %
  < 11.000 0 0 0

> 11.000

do

18.000

(dohodek – 11.000) x  25 % 0 – 9,72 25

> 18.000

do

31.000

(dohodek – 18.000) x  35 % +  1.750 9,72 – 20,32 35

> 31.000

do

60.000

(dohodek – 31.000) x 42 % + 6.300 20,32 – 30,80 42

> 60.000

do

90.000

(dohodek – 60.000) x 48 % + 18.480 30,80 – 36,53 48

> 90.000

do

1 mio.

(dohodek – 90.000) x 50 % + 32.880 36,53 – 48,79 50

> 1 mio.

(omejeno 2016 
do

2020)

(dohodek – 1.000.000) x 55 % + 487.880 > 48,79 55

Poenostavljen davčni izračun

Letni dohodek x odstotek z odbitkom fiksnega zneska = davek (pred upoštevanjem odbitnih zneskov)

do 11.000    x   0 % -          0 = 0
> 11.000 do 18.000 x 25 %   -   2.750,-  = davek
> 18.000 do 31.000 x 35 % -   4.550,- = davek
> 31.000 do 60.000 x 42 %  -   6.720,- = davek
> 60.000 do 90.000 x 48 % - 10.320,- = davek
> 90.000 do 1 mio. x 50 % - 12.120,-  = davek
> 1 mio.   x 55 % - 62.120,-  = davek

Primeri:

Letni dohodek 15.798,00 EUR x 25 % = 3.949,50 EUR z odbitkom 2.750,00 EUR = 1.199,50 EUR (davek na dohodek)

Letni dohodek 45.672,00 EUR x 42 % = 19.182,24 EUR z odbitkom  6.720,00 EUR = 12.462,24 EUR

Odbitni zneski

Odbitni zneski so, če ni navedeno drugače, letni zneski in znižajo znesek davka, ki je bil določen glede na davčni razred davka na dohodek.

Edini hranilec ali samohranilec  
odbitni zneski
en otrok    494,00 EUR
dva otroka    669,00 EUR
za vsakega nadaljnjega otroka dodatno    220,00 EUR
meja zaslužka moža/partnerja 6.000,00 EUR

Če je pri izračunu davka na dohodek negativen znesek, se znesek edinega hranilca/samohranilca povrne.

 
Odbitni znesek za prevoz (za aktivne delojemalce) 400,00 EUR

Znesek za nadomestilo za »vozače« se od leta 2016 dalje poviša na

če obstaja zahtevek za pavšalni znesek za „vozače“ in letni dohodek ne znaša

več kot 12.200,00 EUR.

Povišani znesek za nadomestilo za „vozače“ se zniža med dohodkom 12.200,00 EUR in 13.000,00 EUR, enakomerno na 400,00 EUR.

690,00 EUR

Odbitni znesek za upokojence

Odbitni znesek za upokojence se enakomerno zniža med pokojninskimi prejemki med 17.000,00 EUR in 25.000,00 EUR na nič.  

400,00 EUR

Odbitni znesek za upokojence se z letom 2011 poviša na 764,00 EUR, če znaša pokojnina na leto maksimalno 25.000,00 EUR (mejni znesek od 2013; za 2012 maks. 19.930,00 EUR in za 2011 maks. 13.100,00 EUR), če obstaja zakonska ali zunajzakonska zveza, ki traja dlje kot 6 mesecev, če (zakonska) partnerja ne živita trajno ločeno, če ima (zakonski) partner maks. dohodke v višini 2.200,00 EUR p.a. in ne obstaja zahtevek za odbitni znesek za edinega hranilca.

Povišani odbitni znesek za upokojence se od leta 2013 enakomerno zniža med pokojninskimi prejemki med 19.930,00 EUR in 25.000,00 EUR na nič. 

764,00 EUR
 
  • Odbitni znesek stroškov preživnine – mesečni 

V primeru plačevanja preživnine za pripadajoče otroke, ki ne živijo v njihovem gospodinjstvu, če se otrok nahaja v tuzemstvu, v eni izmed držav članic Evropske unije, v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švici.

za prvega otroka 29,20 EUR
za drugega otroka 43,80 EUR
za vsakega nadaljnjega otroka 58,40 EUR


Odbitni znesek za otroka – letno
Za otroke, za katere se več kot šest mesecev v koledarskem letu izplačuje družinski dodatek skupaj z otroškim dodatkom ali jim pripada odbitni znesek za preživnino, če se otrok stalno nahaja v tuzemstvu, v eni izmed držav članic Evropske unije, v državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švici. Zniža se za obdavčljivi dohodek in se ga uveljavlja pri odmeri davka. 

na otroka pri uveljavljanju s strani davčnega zavezanca 440,00 EUR
na otroka, kadar ga zahtevata dva davčna zavezanca za istega otroka 300,00 EUR    
 
Dolžnost oddaje davčne napovedi       
na splošno od letnega dohodka, 
če le-ta znaša več kot
11.000,00 EUR
pri dohodkih, ki so zavezani davku na plače, odletnega dohodka, ki znaša več kot 12.000,00 EUR                 
 
Davek na donos kapitala  27,50%  
Za določene obresti (npr. denarni vložki pri kreditnih ustanovah)  25%

Odbitek od davčne osnove pri omejeni davčni obveznosti

  
če ima prejemnik dohodkov dajatev        20%
če ima dolžnik dohodkov dajatev od celotnega zneska 25%
pri odbitku neposredno s prejemki povezanih Izdatkov (za državljane EU/EGP)  25%
Davek na dohodke pravnih oseb  
od 2005 davka na dohodek 25%

   .

Minimalni davek na dohodke pravnih oseb na leto na četrtletje
D. O. O.   *) 1.750,00 EUR 437,50 EUR
D.D. *) 3.500,00 EUR 875,00 EUR
Kreditne ustanove in zavarovalnice 5.452,00 EUR            1.363,00 EUR       

*) Minimalni davek na dohodke pravnih oseb za d. o. o., ki so bili ustanovljeni po 30. juniju 2013, znaša v prvih petih letih 500,00 EUR na leto oz. 125,00 EUR na četrtletje in v naslednjih petih letih 1.000,00 EUR na leto oz. 250,00 EUR na četrtletje. Po 11. letu je potrebno plačati celotni davek na dohodke pravnih oseb. 

  • Manjvredno gospodarsko blago (13. člen Zakona o davku na dohodek) 
Takojšnji odbitek investicij do nabavne vrednosti 400,00 EUR
 
  • Knjigovodstvena meja 
Od leta 2010 je potrebno voditi knjige, in sicer če letni promet znaša več kot 700.000,00 EUR

Podrobnosti se nahajajo v brošuri "Načini posredovanja dobička".

Stanje: januar 2018


Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni 
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!