th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Aktualne wartości: Podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych

Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 


Dochód roczny
w €
Dochód roczny w € Średnia stawka podatkowa w % Graniczna stawka podatkowa w %
< 11 000 0 0 0

> 11 000

do 18 000

(dochód – 11 000) x 25% 0 – 9,72 25

> 18 000

do 31 000

(dochód – 18 000) x 35 % + 1750 9,72-20,32 35

> 31 000

do

60 000

(dochód – 31 000) x 42% + 6300 20,32 – 30,80 42

> 60 000

do

90 000

(dochód – 60 000) x 48% + 18 480 30,80 – 36,53 48

> 90 000

do

1 mln

(dochód – 90 000) x 50% + 32 880 > 36,53 – 48,79 50
> 1 mln (obowiązuje w okresie 2016 - 2020) (dochód – 1 000 000) x 55% + 487 880 > 48,79 55

Uproszczony sposób obliczenia podatku

Dochód roczny x procentminus kwota ryczałtu= podatek (przed odliczeniem kwot wolnych od podatku)
do 11 000 x 0%  - 0= 0
> 11 000 do 18 000x 25%  -   2750,- = podatek
> 18 000 do 31 000x 35% -   4550,- = podatek
> 31 000 do 60 000x 42% -   6720,-= podatek
> 60 000 do 90 000x 48%- 10 320,- = podatek
> 90 000 do 1 mlnx 50%- 12 120,-= podatek
> 1 mln  x 55%- 62 120,-= podatek

Przykład:

Dochód roczny € 15 798 x 25% =   3949,50 minus € 2750 = €   1 199,50 (podatek dochodowy)

Dochód roczny € 45 672 x 42% = 19182,24 minus € 6720 = € 12 462,24 (podatek dochodowy)

Kwoty wolne od podatku

Kwotami wolnymi od podatku są, o ile nie podano inaczej, kwoty roczne; zmniejszają one kwotę podatku określoną na podstawie taryfy podatku dochodowego.

Kwota wolna od podatku w przypadku jednego żywiciela rodziny / osoby samotnie wychowującej dzieci
jedno dziecko € 494,-
dwoje dzieci € 669,-
na każde kolejne dziecko dodatkowo € 220,-

Granica dla zarobku dodatkowego (rocznie) w przypadku kwoty wolnej od podatku i jedynego żywiciela rodziny 

W przypadku gdy wynik rozliczenia jest ujemny kwota wolna od podatku w przypadku jednego żywiciela rodziny / osoby samotnie wychowującej dzieci będzie zwrócona € 6.000,-
Ulga komunikacyjna (dla aktywnych pracowników) € 400,-

Odliczenie od podatku, zwrot kosztów przejazdu, dodatek oraz odszkodowanie dla osób dojeżdżających
(dla aktywnych pracobiorców)
Więcej szczegółów w broszurze informacyjnej „Odliczenie od podatku dla osób dojeżdżających od 2014 r.”

Ulga komunikacyjna wzrośnie od 2016 r. jeśli istnieje prawo do dodatku dla osób dojeżdżających a dochód roczny nie przekracza  € 12 200,-. Podwyższona ulga jest redukowana jeśli dochody wynoszą między €12 200 a € 13 000 równomiernie do kwoty € 400,-.

€ 690,-  

Kwota wolna od podatku dla emerytów

Kwota wolna od podatku w przypadku emerytów zmniejsza się równomiernie między świadczeniami emerytalnymi wynoszącymi 17 000,- euro i 25 000,- euro do zera.

€ 400,-  

Kwota wolna od podatku w przypadku emerytów wzrasta od 2011 r. do

jeśli emerytura wynosi maksymalnie 25 000,- euro (limit od 2013 r.; w 2012 r. maksymalanie 19 930,- euro i w 2011 r. maksymalnie 13 100,- euro) rocznie, małżeństwo/związek partnerski istnieje ponad sześć miesięcy, współmałżonek (partner) nie pozostają w trwałej separacji, współmałżonek (partner) uzyskuje dochody w wysokości maksymalnie 2200,- euro i nie istnieje prawo do ulgi dla jedynego żywiciela.

Podwyższona kwota wolna od podatku w przypadku emerytów zmniejsza się równomiernie między przychodami z emerytury wynoszącymi 19 930,- euo i 25 000,- euo do zera.

€ 764,-


  • Wysokość ulgi alimentacyjnej – miesięcznie

W przypadku kosztów utrzymania dzieci nie należących do własnego gospodarstwa domowego, jeśli dziecko przebywa na stałe w kraju,w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

na pierwsze dziecko € 29,20-
na drugie dziecko € 43,80-
na każde kolejne dziecko € 58,40-

Ulga podatkowa na dziecko – rocznie

Na koszty utrzymania dzieci, dla których zagwarantowany jest zasiłek rodzinny oraz kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci ponad sześć miesięcy w roku kalendarzowym lub przysługuje ulga alimentacyjna i gdy dzieckodziecko przebywa na stałe w kraju w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Zmniejsza ona dochód podlegający opodatkowaniu i można się ubiegać o jej przyznanie w drodze decyzji podatkowej.

na każde dziecko w przypadku ubiegania się o nią przez jednego podatnika € 440,-
na każde dziecko, jeśli ubiega się o nią dwóch podatników na to samo dziecko € 300,-   
Obowiązek składania deklaracji podatkowej
od dochodu rocznego powyżej € 11 000-
z wpływami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodu rocznego powyżej € 12 000-                       


Podatek od dochodu z kapitału

27,50% 

W przypadku konkretnego oprocentowania (np. z tytułu depozytów w instytucjach kredytowych)25%
Ulga podatkowa (potrącenie podatku) w przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego  
 jeśli podatek uiszcza pobierający dochody 20%
 jeśli podatek uiszcza dłużnik dochodów 25%
 kwoty całkowitej w przypadku potrącenia wydatków (na obywateli UE/EOG)  bezpośrednio związanych  z dochodami  25%
Podatek dochodowy od osób prawnych  
 od 2005 25%

dochodu. 

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych rocznie       kwartalnie
Sp. z o.o.*)       € 1.750- € 437,50-
SA*)     € 3.500- € 875-
Instytucje kredytowe i zakłady ubezpieczeń   € 5.452- € 1.363-

*) Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek z o.o. utworzonych po 30 czerwca 2013 wynosi w ciągu pierwszych 5 lat 500,- euro rocznie lub 125,- euro kwartalnie i w kolejnych 5 latach 1000,- euro rocznie lub 250,- euro kwartalnie. Od 11-ego roku należny jest pełny minimalny podatek dochodowy od osób prawnych.

Aktywa niskocenne (§ 13 ustawy o podatku dochodowym/EStG)

Natychmiastowa amortyzacja inwestycji do ceny nabycia w wysokości€ 400,-

 

Limit księgowy

Od roku 2010 istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg 
od przychodu (obrotu) rocznego powyżej
 € 700 000,-

Szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze „Die Gewinnermittlungsarten“ („Rodzaje i sposoby ustalania zysku”).

Ostatnie zmiany: Styczeń 2018r.

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!