th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Aktuelne stope: Porez na dohodak/dobit

Aktuelle Werte - Einkommen-/Körperschaftsteuer
Stand:


Godišnji
prihod u €
Porez na dohodak u € Prosečna poreska stopa u % Granična poreska stopa u %
< 11.000 0 0 0

> 11.000

do 18.000

(Dohodak 11.000) x 25% 0 – 9,72 25

> 18.000

do 31.000

 (Dohodak 18.000) x 35% + 1.750 9,72 - 20,32 35

> 31.000

do

60.000

(Dohodak – 31.000) x 42% + 6.300 20,32 – 30,80 42

> 60.000

do

90.000

(Dohodak – 60.000) x 48% + 18.480 30,80 – 36,53 48

> 90.000

do

1 mil.

(Dohodak – 90.000) x 50% + 32.880 36,53 – 48,79 50

> 1 mil.

(ograničeno 2016
do 2020)

(Dohodak – 1.000.000) x 55% + 487.880 > 48,79 55

Prost način obračuna poreza

Godišnjih dohodak x procenat sa odbitkom fiksnih iznosa   = porez (pre iznosa za odbitak)

do 11.000  x   0% -          0= 0
> 11.000 do 18.000x 25% -   2.750,-= porez
> 18.000 do 31.000x 35% -   4.550,- = porez
> 31.000 do 60.000x 42% -   6.720,- = porez
> 60.000 do 90.000x 48%- 10.320,-= porez
> 90.000 do 1 Mio. x 50% - 12.120,-= porez
> 1 mil. x 55%- 62.120,- = porez

Primeri:

Godišnji dohodak € 15.798,- x 25% =   3.949,50 odbitak € 2.750,- = €   1.199,50

Godišnji dohodak € 45.672,- x 42% = 19.182,24 odbitak € 6.720,- = € 12.462,24

Odbitak od poreske osnovice za lica koji su jedini hranioci porodice/koja sama odgajaju decu (AVAB/AEAB)

sa jednim detetom

€ 494,-

sa dva deteta

€ 669,-

za svako dodatno dete

€ 220,-

Granični iznos za dodatne prihode supružnika kod AVAB (na godišnjem nivou): € 6.000,- 

Ukoliko se kod obračnuna poreza na dohodak dobije negativan iznos, vrši se naknada odbitka AVAB/AEAB.

Iznos odbitka od poreske osnovice za putne troškove (za zaposlene)

€ 400,-

Odbitak za putne troškove (VAB) povećava se od 2016. na € 690,-ukoliko postoji pravo na paušal za rad van mesta stanovanja a godišnji prihod ne prelazi € 12.200,-.

Povećanje VAB se smanjuje za između prihoda od € 12.200,- i
€ 13.000,- ravnomerno postepeno na € 400,-.
 

€ 690,-

Iznos odbitka od poreske osnovice za penzionere

€ 400,-            

Iznos odbitak od poreske osnovice za penzionere se smanjuje proporcionalno kod penzija od € 17.000,- do € 25.000,- do nule.

Iznos odbitka od poreske osnovice za penzionere se povećava od 2011. Na € 764,-

ako godišnja penzija iznosi maksimalnih € 25.000,- (granični iznos 2013.; za 2012. maks. € 19.930,- i za 2011. maks. € 13.100,-),i ako brak/upisana životna zajednica traje duže od šest meseci, a supružnici/partneri ne žive trajno odvojeno, a supružnik/partner ostvaruje maksimalni prihod od € 2.200,- godišnje. i ne postoji pravo na iznos odbitka od poreske osnovice za lica koji su jedini hranioci porodice.

Iznos odbitka od poreske osnovice za penzionere se smanjuje od 2013. proporcionalno kod iznosa penzija od € 19.930,- do € 25.000,- do nule.

Iznos odbitka od poreske osnovice za doprinos za izdržavanje dece - mesečno

U slučaju plaćanja izdržavanja za decu koja ne žive u domaćinstvu, ukoliko dete stalno boravi u zemlji, u nekoj zemlji članici Evropske unije, u nekoj zemlji Evropskog ekonomskog prostora ili u Švajcarskoj.

za prvo dete € 29.20
za drugo dete € 43.80
za svako dodatno dete                                € 58.40

Odbitak od poreske osnovice sa obzirom na broj dece u porodici - godišnje 

Za decu, za koju se u kalendarskoj godini duže od šest meseci odobrava dečiji dodatak zajedno sa poreskom olakšicom po osnovu dece ili ako postoji pravo na poresku olakšicu za lica koja plaćaju izdržavanje i ukoliko dete stalno boravi u zemlji, u nekoj zemlji članici Evropske unije, u nekoj zemlji Evropskog ekonomskog prostora ili u Švajcarskoj. Njime se smanjuje prihod koji je oporeziv i mora da se navede u okviru prijave poreza.

po detetu kod korišćenja od strane poreskog obveznika € 440,-     
po detetu ako dva poreska obveznika podnesu potraživanja za isto dete svako po         € 300,-                  

 

Obaveza podnošenja poreske izjave
uopšteno kod godišnjih prihoda većih od  € 11.000-
sa prihodima koji podležu porezu na primanja od
Godišnjeg prihoda većeg od
€ 12.000-       
Porez na kapitalnu dobit27,50%
za određene kamate (npr. Od novčanih uloga kod kreditinih instituta)25% 

 

Odbitak od poreske osnovice kod ograničene poreske obaveze   
  ako je primalac prihoda nosilac obaveze plaćanja davanja 20%
  ako je poverilac nosilac obaveze plaćanja davanja punog iznosa 25%
  kod odbitka troškova koji su u neposredno povezani sa prihodima (za državljane EU/EEZ)  25%                
Porez na dobit   
  od 2005  25%

dohotka.

Minimalni porez na dobit  godišnje kvartaln
D.O.O. (GmbH)   *) € 1.750,- € 437,50
AD (AG)   *) € 3.500,-  € 875,-
Kreditne institucije i osiguranja  € 5.452,-  € 1.363,-

*) Minimalni porez na dobit za nakon 30. juna 2013. osnovane GmbH (d.o.o.) za prvih 5 godina iznosi € 500,- po godini odn. € 125,- po kvartalu, a nakon toga za sledećih 5 godina € 1.000,- godišnje odn. € 250,- po kvartalu. Od 11. godine mora da se plaća pun iznos poreza na dobit.

Ekonomska dobra male vrednosti (§ 13 EStG (Zakon o porezu na dohodak)) 

Trenutni otpis investicija do vrednost nabavke od € 400,- 

Iznos do kojeg ne postoji obaveza vođenja knjiga 

Od 2010. postoji obaveza vođenja knjiga od godišnjeg prometa većeg od € 700.000,- 

 

Detalji u vezi toga možete naći u brošuri „Die Gewinnermittlungsarten“(Načini obračuna dobiti).

Stanje: Januar 2018

Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove!