th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Asigurarea socială a micului întreprinzător

Sozialversicherung der Kleinunternehmer 

În anumite condiţii specifice, conform Legii privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), micul întreprinzător poate obţine o exceptare de la asigurarea medicală şi cea de pensie.  Prin exceptarea de la asigurarea medicală, nu are loc nicio includere în contribuţiile pentru persoane cu profesii independente.
Mai aveţi numai obligaţia de plată a contribuţiei pentru asigurare în caz de accident.

Termen

Micii întreprinzători sunt persoane

 • ale căror venituri anuale nu depăşesc suma de 5.527,92 € şi
 • a căror cifră de afaceri anuală obţinută din toate activităţile desfăşurate în scopuri profesionale nu depăşeşte valoarea de 35.000 €.

Veniturile sunt veniturile raportate în decizia de impunere anuală, adică (mai simplu), veniturile operaţionale minus cheltuielile operaţionale.

Cerere

Micul întreprinzător trebuie să depună o cerere la Instituţia de de securitate socială pentru lucrătorii care desfășoară activități independente (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen) privind exceptarea de la asigurarea obligatorie completă. În această cerere trebuie justificat în mod convingător că nu se vor depăşi limita de venit şi cea pentru cifra de afaceri menţionate mai sus şi aplicabile micilor întreprinzători.

Sugestie!

Cererea pentru exceptarea de la asigurarea obligatorie completă poate fi obţinută de la oricare biroul local al Instituţiei de securitate socială pentru lucrătorii care desfășoară activități independente (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen). Formularul necesar în acest sens se găseşte pe pagina de Internet a SVS https://www.svs.at/.

Cerinţe personale

Această cerere poate fi depusă doar de către o persoană care

 • în ultimele 60 de luni calendaristice (5 ani) nu a beneficiat de
  asigurare obligatorie conform Legii privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG pentru o perioadă mai lungă de 12 luni calendaristice sau
 • a împlinit vârsta de 60 de ani sau
 • de 57 de ani şi în ultimii cinci ani calendaristici înainte de depunerea cererii nu a depăşit limita de venit şi cea pentru cifra de afaceri menţionate mai sus şi aplicabile micilor întreprinzători.

Independent de aceste trei condiţii menţionate mai sus, se poate depune şi cererea

 • pentru durata de acordare a alocaţiei pentru îngrijirea copilului (Kinderbetreuungsgeld) şi/ sau
 • pentru maxim primele 48 de luni calendaristice de îngrijire a copilului pentru fiecare copil (în cazul naşterilor multiple cererea se depune pentru maxim primele 60 de luni calendaristice).

În aceste cazuri, limitele aplicabile pentru anul calendaristic se reduc la lunile în care are loc exceptarea de la asigurarea obligatorie. Prin urmare, în medie, 

 • veniturile lunare nu trebuie să depăşească suma de 460,66 € şi
 • cifrele de afaceri lunare suma de 2.916,67 €. 

Exemplu:
Începând cu anul 2012, o femeie operator economic este asigurată obligatoriu prin Legea privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz). După naşterea fiicei sale, aceasta a dorit să se concentreze în principal pe îngrijirea copilului şi să lucreze mai puţin. Începând cu data de 01.09.2020 (= data când a început să încaseze alocaţia pentru îngrijirea copilului (Kinderbetreuungsgeld)), aceasta a solicitat o exceptare de la asigurarea medicală şi cea de pensie, deoarece, în medie, începând cu data respectivă, nu va mai atinge limita lunară de venit şi cea pentru cifra de afaceri.

Exceptarea de la asigurarea medicală şi cea de pensie poate fi determinată numai pentru acele luni întregi, în care se va încasa alocaţia pentru îngrijirea copilului pentru cel puţin pentru o zi sau pentru care există o perioadă de creştere a copilului.

Atenţie!
Cererea pentru exceptare de la asigurarea obligatorie completă poate fi depusă numai de către o persoană fizică. Dispoziţiile speciale valabile pentru micii întreprinzători nu se aplică asociaţilor sau administratorilor de societăţii cum ar fi OG (Offene Gesellschaft), KG (Kommanditgesellschaft) sau GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Data aplicării şi consecinţe

Dacă în anul calendaristic în care s-a depus cererea nu s-a beneficiat de prestări de servicii de la asigurarea medicală şi cea de pensie, exceptarea de la asigurarea obligatorie (asigurarea medicală şi cea de pensie) începe retroactiv, deci de la începutul anului calendaristic, respectiv de la începutul încasării alocaţiei pentru îngrijirea copilului/perioadei de creştere a copilului. Dacă s-a beneficiat deja de prestări de servicii, exceptarea începere cu data de întâi a lunii calendaristice care urmează celei în care se depune cererea. În acest caz, micul întreprinzător este asigurat obligatoriu contra accidentelor. Contribuţia pentru asigurarea contra accidentelor este de 10,09 € pe lună.

Atenţie!
Înainte de a depune o cerere pentru exceptare de la asigurarea obligatorie completă, trebuie amintit faptul că în acest caz, pentru activitatea lucrativă în scopuri profesionale nu există nicio asigurare la asigurarea medicală şi cea de pensie.

Acest lucru nu este o problemă în cazul în care asigurarea este acoperită dintr-o altă activitate, cum ar fi o activitate salariată, în baza încasării unei pensii (de exemplu ca urmare a unei pensii pentru limită de vârstă) sau în baza încasării alocaţiei pentru îngrijirea copilului.

Dacă asigurarea nu este altfel acoperită, micul întreprinzător trebuie să plătească chiar el, în caz de boală, de exemplu, costurile medicale şi de tratament.

Stand: