th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Az adómentes nyereség

Der Gewinnfreibetrag

Az adómentes nyereség a 2010. évi adókivetéstől kezdődően került bevezetésre. Minden a vállalkozói jövedelem különböző típusainak egyikével rendelkező természetes személy igénybe veheti ezt az adómentes összeget, attól függetlenül, hogy nyereségét bevételi és kiadási kimutatásként, avagy mérlegkészítéssel számítja ki. Ezzel a vállalkozók számára is megteremtettek egy az alkalmazottak 13. és 14. fizetésének kedvezményes adóztatásának megfelelő kedvezményt. 

Az adómentes nyereség összege a nyereségnek legfeljebb 13%-át teheti ki, és egyfelől 30.000,--eurós határértéket nem túllépő nyereségek adómentes jövedelem részéből (Grundfreibetrag), másfelől a beruházáshoz kötött adómentes nyereségből (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) tevődik össze.  

A magasabb jövedelmű alkalmazottak szolidaritási hozzájárulásához analóg módon 2013 óta a beruházáshoz kötött adómentes nyereséget is korlátozza a százalék alapú differenciálás:
A legfeljebb 175.000,-- EUR adóalapra járó adómentes nyereség 13%. Az összeg túllépése esetén a következő 175.000,-- EUR-ért 7% adómentes nyereség jár, és további 230.000,-- EUR-ért 4,5% adómentes nyereség. A 580.000,-- EUR összeget meghaladó adóalap esetén már nem jár adómentes nyereség.

A százalék alapú differenciálás eredményeként pedig az elérhető maximális összeg EUR 45.350,--. 

Ki veheti igénybe az adómentes összeget? 

 • Természetes személyek, akiknek jövedelme működési tevékenységből (mező- és      erdőgazdaság, iparűzés, önálló munka) származik.
 • A személyegyesítő társaságok (pl. nyitott társaság, Bt.) esetében a társasági tagok a rájuk eső haszonrészesedés mértékében vehetik igénybe az adómentes nyereséget.

Figyelem: 
Ha egy személyegyesítő társaság tagját illető társasági részesedés a vállalati vagyon részét képezi, az adómentes nyereség összege csak a vállalat nyereségének megállapításával érvényesíthető. A vállalat nyereségéből kell tehát kiszámítani, amely magában foglalja a személyegyesítő társaság tagját illető társasági részesedéséből befolyt nyereséget is.
 • Ha a nyereséget átalányosítással állapítják meg, az adómentes jövedelem rész megállapítása       automatikusan történik. Ebben az esetben viszont tilos igénybe venni a beruházáshoz kötött       adómentes nyereséget.

  

Így működik az adómentes nyereség 

Az adómentes nyereség lehetőséget nyújt arra, hogy a vállalati nyereség 13%-a adómentes maradhasson. Az adómentes nyereségnek két típusa létezik: az adómentes jövedelem rész, és a beruházáshoz kötött adómentes nyereség. 

Adómentes jövedelem rész Beruházáshoz kötött adómentes nyereség
az első  30.000,-- EUR összegű nyereségre a 30.000,-- EUR összeget meghaladó nyereség-részekre
beruházás nem szükséges                                                     feltétele értékcsökkenésnek kitett tárgyi eszközök, vagy bizonyos értékpapírok beszerzése
automatikus figyelembevétel kimutatás az adóbevallásban
 • Adómentes jövedelem rész

A 30.000,-- EUR-nál kisebb nyereségek után a nyereség 13%-ának megfelelő adómentes jövedelem rész jár (maximálisan 3.900,-- EUR). Beruházás nem szükséges. 

Az adómentes jövedelem rész akkor is csak egyszer vehető igénybe adókivetési évenként, ha az adóköteles személynek több vállalata van. Az adómentes jövedelem rész szabadon hozzárendelhető az egyes vállalatokhoz (de csak legfeljebb a vállalati nyereség 13%-ának erejéig). Ha nem történik meg a hozzárendelés, az adómentes jövedelem rész a nyereségek arányában oszlik meg. 

Tanács: 
Több pozitív működési eredményű vállalat esetén az adómentes jövedelem rész kiszámításához össze kell adni a nyereségeket. Nem történik csökkentés az esetleges működési veszteségekkel való kiegyenlítés következtében.
 • Beruházáshoz kötött adómentes nyereség

Ha a nyereség meghaladja a 30.000,-- EUR határértéket, az adómentes jövedelem részhez kiegészítően igénybe vehető a beruházáshoz kötött adómentes nyereség is. 

A 30.000,-- EUR nyereséget (adómentes jövedelem részt) meghaladó nyereségnek legfeljebb 13%-a maradhat adómentes. Ennek feltétele, hogy az adott naptári évben a vállalat a befektetett vagyonhoz tartozó tárgyi eszközöket („kedvezményezett befektetési vagyon”), vagy bizonyos értékpapírokat szerezzen be. 

Tanács: 
A beruházáshoz kötött adómentes nyereség összegét egyrészt a kedvezményezett befektetések beszerzési, illetve gyártási költségei korlátozzák, másrészt a nyereség legfeljebb 13%-os összege adóköteles személyenként. 

Az adómentes összeg az AfA (Absetzung für Abnutzung - elhasználódás miatti értékcsökkenési leírás) összegén túl illeti meg a vállalatot, és igénybe vétele esetén nem csökken az AfA alap. 

Tipp! 
Így a beszerzési költségeknek kettős nyereségcsökkentő hatásuk van: Egyrészt a beszerzés évében az adómentes összeg révén a költségek levonásra kerülnek, másrészt a teljes értékcsökkenési leírás érvényesíthető.

Kedvezményezett befektetett vagyon 

Ennek feltétele a befektetett vagyont képező új, szokványos üzemkörülmények között legalább 4 éves élettartamú, értékcsökkenésnek kitett tárgyi eszközök beszerzése, illetve gyártása. 

A tárgyi eszközöknek vagy egy belföldi vállalathoz, vagy pedig egy belföldi telephelyhez kell tartozniuk. Ehhez nem mindenképpen szükséges a tárgyi eszköz belföldi jelenléte, itt a funkcionális hozzárendelés lényeges. 

Tipp! 
Az adómentes nyereség az épületekbe, valamint a bérleményekbe való befektetésekre is érvényes. Az adómentes összeg viszont csak a teljes befejezés időpontjában esedékes a teljes gyártási költségre. Így a 2009. gazdasági év utáni befejezés esetén a teljes gyártási költség figyelembe vehető, viszont a létesítmény tulajdonképpeni kivitelezésének kezdeti időpontja nem lehet 2008.12.31. előtti. 

A kedvezményezett befektetett vagyonhoz számítanak azok az értékpapírok is, amelyek megfelelnek a nyugdíjkifizetésre képzett céltartalékok fedezeti feltételeinek. Ezekre is vonatkozik a legalább 4 éves határidő, amely alatt az értékpapíroknak a befektetett vagyonhoz kell tartozniuk. Hogy mely értékpapírok alkalmasak erre, arról a Wertpapiere zur Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung (Az adómentes nyereség, illetve a nyugdíjkifizetésre képzett céltartalékok fedezésére szánt értékpapírok) című tájékoztatóban találhat információkat. 

Figyelem: 
A 2014. évi adómódosítási törvény (Abgabenänderungsgesetz) alapján a 2014. június 30. után végződő gazdasági évek esetében már csak a jelzálogkötvények számítanak az adómentes nyereség igénybevételére alkalmas, kedvezményezett értékpapíroknak. Az értékpapírok eme korlátozása 2016-ig van érvényben. Ebből következően a 2017.01.01-től kezdődő gazdasági évek tekintetében ismét az összes kedvezményezett értékpapírt figyelembe lehet venni (az EStG [jövedelemadóról szóló törvény] 14. § (7) bek. 4. sora alapján alkalmazottak kifizetésére képzett céltartalék fedezésére felhasználható értékpapírokat is).

Az adómentes nyereség nem érvényesíthető a következő esetekben: 

 • személygépkocsik és kombik, a gépjárművezető iskolák járművei, valamint az olyan gépjárművek kivételével,   amelyeket legalább 80%-ban kereskedelmi jellegű személyszállításra használnak,
 • légi járművek,
 • alacsony értékű (max. 400,-- EUR beszerzési, illetve gyártási költségű) tárgyi eszközök, amennyiben ezek működési költségként való leírása azonnal megtörténik,
 • használt tárgyi javak,
 • Olyan tárgyi eszközök, amelyeket olyan vállalat szerez be, amely az adóköteles személy domináns        befolyása alatt áll, valamint
 • Olyan tárgyi eszközök, amelyek számára kutatásra szánt adómentes összeget (Forschungsfreibetrag) vagy kutatási támogatást (Forschungsprämie)    vettek igénybe.

Tipp:
Azon gazdasági javak számítanak használtnak, amelyek a beszerzés időpontjában használatból eredően már értékcsökkenésen mentek keresztül. Bemutató eszközök (pl. bemutató autók) használt gazdasági javaknak számítanak. Kiállítási darabok vagy próbaüzembe helyezett gazdasági javak nem minősülnek használtnak. Az egy napra szóló forgalmi engedéllyel (Tageszulassung) ellátott gépjárművek ugyancsak nem minősülnek használtnak.

A kedvezmény mértéke 

Az adómentes összeg a nyereség max. 13%-át képezheti. A 30.000,-- EUR értéket meghaladó nyereségek esetén a határértéket meghaladó összeggel szembe kell állítani az ugyanabból a naptári évből származó, azonos értékű beruházásokat kedvezményezett befektetett eszközökbe, vagy értékpapírokba. A kedvezmény adóköteles személyenként és évenként 45.350,-- EUR összegre korlátozott. 

1. példa

Egy vendéglátóipari üzem a 2016. évben 20.000,-- EUR nyereséget ér el. A vállalkozó 2018-ban egy üzleti létesítménybe 1.000,-- EUR összeget fektetett be: 

Nyereség az adómentes nyereség előtt 20.000
Ebből 13%   2.600
Befektetés kedvezményezett befektetett vagyonba   1.000
Adómentes jövedelem rész   2.600
Beruházáshoz kötött adómentes nyereség         0
Adómentes nyereség összesen   2.600
Végleges adóköteles nyereség 17.400

Az adómentes összeg 2.600,-- EUR, ez a nyereség 13%-a, így a 2018. évben csak 17.400,-- EUR után kell adózni. A vállalkozó befektetés nélkül is jogosult volna erre az összegre.

2. példa

Egy kereskedelmi vállalat a 2016. évben 50.000,-- EUR nyereséget termel. A vállalkozó a 2018. évben 2.000,-- EUR összeget fektetett kedvezményezett értékpapírokba.

Nyereség az adómentes összeg előtt 50.000
Ebből 13% 6.500 (lehetséges kedvezmény)
Befektetés kedvezményezett értékpapírokba 2.000
Adómentes jövedelem rész
(13% a 30 000,-- EUR-ból)
3.900

Beruházáshoz kötött max.  adómentes nyereség

2.000
Adómentes nyereség összesen 5.900 (a maximum nincs kiaknázva)    
Végleges adóköteles nyereség 44.100

A adóköteles nyereség összege 5.900,-- EUR, és az adómentes jövedelem részből valamint a beruházásokkal (2.000,-- EUR) fedezett beruházásokhoz kötött adómentes nyereségből tevődik össze. Így a 2018. évi adóköteles nyereség 5.900,-- EUR-val csökken.

A veszteséges években eszközölt befektetések után nem jár kedvezmény adómentes nyereség formájában. 

Az átmeneti nyereségeket (olyan nyereségek, amelyek a nyereségszámítás módjának megváltoztatása nyomán keletkeznek) beles kell zámítan a kedvezménybe. 

Az értékesítésből származó nyereségekre (olyan nyereségek, amelyek egy vállalat, egy személyegyesítő társaság tagját illető társasági részesedés értékesítéséből, illetve a vállalatból való kilépés nyomán keletkeznek) nem vonható le adómentes nyereség.  

Az adókedvezmény érvényesítése 

Az adómentes jövedelem részt az adóbevallásban (E1a nyomtatvány) a 9221 számjel alatt kell bejegyezni, de ha ezt elmulasztaná is, az odaítélésére elvileg automatikusan sor kerül.

A beruházáshoz kötött adómentes nyereséget fel kell tűntetni az adott év adóbevallásában. Az adómentes összeget tárgyi eszközök, valamint kedvezményezett értékpapírok kategóriákba kell csoportosítani, és a 9227, valamint a 9229 számjelhez kell beírni. A kiegészítéseket és helyreigazításokat a jövedelemadó értesítés, vagy a megállapítási végzés jogerőre emelkedése előtt lehet végrehajtani. 

Azon tárgyi eszközöket, amelyek fedezetül szolgálnak a beruházáshoz kötött adómentes nyereség számára, jegyzékben kell feltűntetni. Ebben a jegyzékben minden vállalat számára fel kell tűntetni a tárgyi állóeszközök, valamint az értékpapírok kategóriákra csoportosítva, hogy milyen mértékben járultak hozzá a beszerzési, illetve gyártási költségek az adómentes összeg fedezetéhez. Elegendő az adómentes összeget az állóeszközök jegyzékében, illetve részletes táblázatában a megfelelő tárgyi eszközök mellett feltűntetni. 

Azon értékpapírokat, amelyek számára az adómentes nyereséget igénybe veszik, külön jegyzékbe kell venni, és a jegyzéket kérésre be kell mutatni az adóhatóságnak. A jegyzékbevétellel ezen értékpapírok a vállalati befektetett vagyonhoz kerülnek besorolásra. 

Figyelem! 
Ha a beruházáshoz kötött adómentes nyereséghez értékpapírokat használnak, és így a vállalati vagyonban tartják őket, úgy az értékesítésből származó nyereségre alapvetően a 27,5%-os KESt [tőkehozamadó] levonást kell alkalmazni mentesítő jellegű adó nélkül, amennyiben az értékpapírokat 2012.04.01. előtt vásárolták. A törvény módosítását megelőzően alapvetően adósáv szerinti adóztatás alá estek.

Utólagos adóztatás 

A beruházáshoz kötött adómentes nyereség utólagosan adóztatandó (az egykori adómentes nyereség nyereségnövelő tétele), ha a tárgyi eszközöket napi pontossággal számított 4 éves, 48 hónapos használati időtartam, illetve megőrzési határidő lejárta előtt 

 • kiemelik a vállalati vagyonból,
 • külföldre szállítják.

Az utólagos adóztatás elmarad: 

 • Ha a tárgyi eszköz eltávolítását a vállalati vagyonból vis maior, vagy   hatósági intézkedés okozta. 
 • Az értékpapírok esetében (a jelzálogkötvényekre való határozott idejű korlátozással kapcsolatban lásd a fenti információkat), ha a kiemelés évében olyan kedvezményezett tárgyi eszközöket szereznek be a befektetett vagyon számára, amelyek megfelelnek az adómentes nyereség követelményeinek (pótlás beszerzése). Ezek folytatják a megőrzési időtartamot. 
Figyelem: 
Az értékpapírok nem számítanak megfelelő pótlásnak a tárgyi eszközök számára. Ez azt jelenti, hogy a beszerzett kedvezményezett értékpapírokat négy évig folyamatosan meg kell őrizni a vállalat tulajdonában. Az idő előtti eladást követő utólagos adóztatást csak pótlásként beszerzett, megfelelő értékű kedvezményezett tárgyi eszközökkel lehet elkerülni. Az egyszerű értékpapír átrendezések többé nem számítanak kedvezményezettnek. 
 • Az értékpapírok (a jelzálogkötvényekre való határozott idejű korlátozással kapcsolatban lásd a fenti információkat) idő előtti visszaváltása esetén két hónapon belül a kedvezményezett tárgyi eszközök helyére kedvezményezett értékpapírok is beszerezhetők (értékpapír pótlásának beszerzése). Ezek módosítás nélkül folytatják a kiszabott határidőt. 
 • Ha a vállalatot díjazásért, vagy díjmentesen átruházzák, vagy ha megváltoztatják a nyereségszámítás módját. Csak akkor kerül sor utólagos     adóztatásra, ha a tárgyi javakat a megőrzési határidő lejárta előtt kiemelik a vállalati vagyonból. 

  

Tanács: 
Az utólagos adóztatás akkor jelent lényeges hátrányt, az utólagos adóztatás évében a határadókulcs a megfelelő nyereség alapján magasabb, mint az érvényesítés évében. 

A 4 éves határidő lejárta előtti kilépés a vállalatból utólagos adóztatást von maga után. Az utólagos adóztatás összege az elidegenítési nyereség részét képezi.

Állapot: 2019, január

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!