th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Diplomă de calificare

Befähigungsnachweis

Prin diplomă de calificare se înţelege dovada faptului că persoana, care exercită activităţi lucrative, deţine toate cunoştinţele de specialitate şi comercial-juridice, capacităţile şi experienţa necesare pentru a putea exercita o activitate lucrativă reglementată sau o activitate lucrativă parţială, reglementată, în mod independent.

Dovada calificării este o cerinţă specială suplimentară, pe lângă cerinţele personale generale cerute cu ocazia înregistrării activităţii lucrative sau numirii în calitate de administrator calificat.

Diploma de calificare ca o cerinţă pentru obţinerea unei autorizaţii pentru exercitarea unei activităţi lucrative

  • Activităţi lucrative reglementate şi activităţi lucrative parţiale reglementate: Pentru exercitarea acestor activităţi lucrative, la înregistrarea activităţii lucrative trebuie prezentată orice diplomă de calificare relevantă.
  • Activităţi lucrative independente: Pentru exercitarea acestora nu este obligatorie o diplomă de calificare.
  • Activităţi lucrative , care sunt exercitate sub forma unei întreprinderi cu profil industrial : Cu excepţia unor activităţi lucrative (de exemplu, constructor, comerţ de arme) nu este necesară nicio diplomă de calificare.

Cine trebuie să prezinte o diplomă de calificare

În cazul PFA-urilor (Einzelunternehmen), titularul acestora trebuie să prezinte diploma de calificare sau un să numească un administrator calificat. Societăţile (OG (Offene Gesellschaft), KG (Kommanditgesellschaft), GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), AG (Aktiengesellschaft) trebuie să numească un administrator calificat, care să prezinte diploma de calificare în numele societăţii.

Tip de diplomă de calificare Ca acte justificative sunt luate în considerare următoarele certificate:

  • cele privind absolvirea cu succes a examenului de maistru sau a altui examen de calificare, examen de certificare ca operator economic
  • cele privind absolvirea unui studiu universitar,
  • cele privind frecventarea cu succes a unei şcoli superioare de arte şi meserii, a unei şcoli sau a unui curs de specializare,
  • cele privind absolvirea cu succes a examenului final,
  • cele privind o activitate profesională
  • cele privind o activitate într-o poziţie de conducere, ca manager sau liber-profesionist. La modul concret, actele justificative necesare– individual şi în asociere, inclusiv durata activităţilor – cerinţele de acces la o activitate lucrativă reglementată  sunt stabilite prin Ordonanţa Ministrului Federal al Economiei şi Muncii (Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit) pentru fiecare activitate lucrativă în parte.

Notă: Pentru persoanele, care au absolvit un curs de formare profesională sau un stagiu de practică profesională într-un stat membru al UE/SEE (EU/EWR) (Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum), se aplică reguli speciale.

Cerinţe pentru înscrierea la examenele de maistru şi de calificare

Înscrierea la examenele de maistru şi de calificare nu este supusă unor cerinţe de admisibilitate, cu excepţia celei a vârstei majoratului. Acelaşi lucru este valabil şi pentru examenul de antreprenoriat.


Atenţie: Numai persoana care a absolvit cu succes examenul de maistru se poate numi „maistru“ sau îşi poate numi activitatea  „activitate de maistru“ etc. Pentru alte tipuri de acces profesional la o meserie (de exemplu, un liceu cu profil technic de tip HTL (Höhere Technische Lehranstalt) relevant şi practică profesională) nu se acordă dreptul deţinerii unor astfel de titluri.

Diplomă de calificare pentru activităţi lucrative parţiale

Diploma de calificare pentru activităţi lucrative parţiale este de asemenea reglementată prin Ordonanţa Ministrului Federal al Economiei şi Muncii (Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit) şi permite un acces mai rapid la activităţi lucrative reglementate (de exemplu, examen final şi/sau perioade de practică).

Certificate dobândite în străinătate

Certificatele obţinute în străinătate privind calificarea pentru o profesie corespunzătoare unei activităţi lucrative reglementate sunt considerate ca fiind echivalente certificatelor din Austria,  dacă acest lucru este prevăzut în tratate (de exemplu, recunoaşterea anumitor examene de maistru absolvite în Germania) sau prin Ordonanţa Ministrului Federal al Economiei şi Muncii (Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit).

Dacă prin certificatele obţinute de la o universitate din străinătate, la o şcoală sau la un curs de specializare din străinătate au fost dobândite capacităţi şi cunoştinţe necesare pentru exercitarea unei activităţi lucrative reglementate, atunci, la cerere, Ministrul Federal al Economiei şi Muncii (Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit) dispune de la caz la caz.

Din principiu, scrisorile de recomandare obţinute în străinătate privind prestarea de servicii sunt recunoscute dacă acestea sunt oferite în urma exercitării unei activităţi profesionale echivalente utilizării de pe piaţa internă. La nevoie, Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative (Gewerbebehörde) poate solicita o dovadă privind existenţa emitentului certificatului.

Stabilirea calificării individuale în cazul neprezentării unei diplome de calificare oficiale

În cazul în care nu poate fi prezentată o diplomă de calificare conform celor menţionate mai sus, se poate stabili o calificare individuală. În acest scop, la Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative (Gewerbebehörde) (= Autoritatea Administrativă Districtuală (Bezirksverwaltungsbehörde), în Viena: Departamentul Municipal 63), se va face dovada cunoştinţelor, competenţelor şi experienţei necesare pentru oricare exercitare de activităţi lucrative prin elemente de probă corespunzătoare.

Atenţie: Pentru anumite activităţi de maistru în construcţii şi de maistru din domeniul construcţiilor din lemn, anume planificare, calcul şi management al construcţiilor supraterane, subterane şi conexe, este exclusă posibilitatea obţinerii unei „calificării individuale“. În acest caz, diploma de calificare trebuie prezentată în maniera prevăzută prin Ordonanţa privind calificarea.

Dacă este cazul, Autoritatea poate limita calificarea individuală la o activitate din cadrul unei activităţi lucrative sau o poate condiţiona de absolvirea unui stagiu de echivalare saua unui test de aptitudini.

Atenţie: Nici în cazul calificării individuale nu se poate folosi titulatura de „maistru“ sau „activitate de maistru“.

Numirea unui administrator calificat pentru cazul în care nu poate fi prezentată o diplomă de calificare

În cazul în care o persoană fizică nu prezintă diplomă de calificare nici sub forma unei calificări individuale, atunci o activitate lucrativă reglementată poate fi înregistrată (cu excepţia activităţii lucrative de coşar şi de intermediere de asigurări) dacă este numit în acest sens un administrator calificat. Acest administrator calificat trebuie să fie angajat la unitatea comercială cu cel puţin jumătate din timpul normal de lucru săptămânal şi să fie angajat, supus plăţii contribuţiilor obligatorii la bugetul asigurărilor sociale.


Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri!  

Stand: