th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Egyéni vállalkozók társadalombiztosítása

Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

A beteg- és nyugdíjbiztosítást a vállalkozói gazdaságban részt vevő személyek szociális biztosításáról szóló szövetségi törvény (GSVG), a balesetbiztosítást az általános társadalombiztosításról szóló törvény (ASVG), az egyéni vállalkozók biztosítását pedig a vállalati munkavállalói biztosításokról szóló törvény (BMSVG) szabályozza.  

Vigyázat!
Az egyéni vállalkozók nem rendelkeznek munkanélküliségi biztosítással. Az egyéni munkavállalónak bizonyos feltételek mellett fennmaradhatnak előző, nem önálló tevékenységekből szerzett jogosultságai a munkanélküli járadékra. Lásd ehhez a Munkanélküli biztosítási védelem vállalkozók számára (Arbeitslosenversicherungsschutz für Unternehmer) című tájékoztatót. Továbbá 2009.01.01. óta önkéntes biztosítás köthető a munkanélküliség kockázata ellen.

Érintett személyek 

Kötelezően biztosítottak:

  • egyéni vállalkozók az iparűzési engedély megszerzése pillanatától,
  • nyitott társaságok (OG) társasági tagjai,
  • betéti társaságok (KG) beltagjai,
  • korlátolt felelősségű társaságok (GmbH) üzletvezető (kereskedelmi jogi) társasági tagjai (amennyiben ebben a funkcióban nem rendelkeznek már ASVG biztosítással).

A társasági tagok esetében a kötelező biztosítás feltétele a társaság gazdasági kamarai tagsága. 

Vigyázat! 
A tőketársaságok minden kereseti adó köteles ügyvezető társasági tagja az ASVG szerint biztosításköteles (25%-ig terjedő részesedés, egy esetleges blokkoló kisebbség fennállásától függetlenül). Azok az ügyvezetők, akik 1998. december 31. előtt már egy Kft. társasági tagjai voltak, továbbra is rendelkezhetnek a GSVG szerinti kötelező biztosítással.

A kötelező biztosítás kezdete 

A kötelező biztosítás alapvetően a kötelező biztosításra való jogosultság megszerzésének napján kezdődik. 
Habár az iparfelügyeleti hatóság közli a vállalkozói gazdaság társadalombiztosítási pénztárának (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) az iparűzés bejelentésének tényét, az egyéni vállalkozó maga is köteles egy hónapon belül egy megfelelő bejelentést tenni. Erre csak akkor nincs szükség, ha a bejelentés az iparfelügyeleti hatóságnál elektronikus adatátvitel útján történik. 

Betegbiztosítási és nyugdíjbiztosítási mentességek 

Az olyan személyek, akik bejelentik iparűzési tevékenységük szüneteltetését, a GSVG szerint mentességet élveznek a kötelező biztosítás alól. 

Az egyéni vállalkozók biztosítása (Selbständigenvorsorge) alóli kivételek 

A saját jogú nyugdíjat igénybe vevő egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói biztosítás járulékfizetési kötelezettsége a nyugdíj első folyósítása után automatikusan megszűnik. De egy hónapon belül önkéntes alapon opcionálisan választhatják az egyéni vállalkozók szakmai biztosítási rendszerét (betriebliche Selbständigenvorsorge). 

A járulékok összege és a járulékfizetési alap 

A betegbiztosítás számára a járulékfizetési alap 7,65% -át, a nyugdíjbiztosítás számára
18,50% -át, vállalkozói biztosítás (Selbständigenvorsorge) számára pedig a járulékfizetési alap 1,53% -át kell befizetni. A balesetbiztosítási járulék összege a járulékfizetési alap összegétől függetlenül havi 9,79 €. 

A járulékfizetési alapot a gazdasági tevékenységnek a jövedelemadó-megállapításon szereplő jövedelme) képezi (bevételek a vállalkozási kiadások levonása után, amelyhez hozzáadódnak a betegbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, önkéntes munkanélküliségi biztosítás előirányzott járulékai. Mivel ez az adómegállapítás gyakran csak több év múlva áll rendelkezésre, a járulékokat ideiglenesen a három évvel korábbi naptári év jövedelme alapján kell kiszámítani, majd a jövedelemadó-megállapítás kézhezvétele után ki kell igazítani az aktuális jövedelem alapján (a vállalkozói biztosítás járulékainak kivételével). 

Vigyázat! 
A GSVG minimális járulékalapot határoz meg, amely akkor is a járulékfizetés alapjául szolgál, ha a jövedelem ténylegesen alacsonyabb, vagy ha a vállalkozás veszteséget termelt (lásd az Aktuális értékek (Aktuelle Werte) című tájékoztatót).  

Fiatal vállalkozók 

A fiatal vállalkozók az alapítási év, valamint az azt követő két év során csökkentett járulékokat fizetnek.  

A járulékok megállapítása 

A járulékok negyedévenként, három hónapra kerülnek megállapításra. A pótlólagos fizetéseket a végleges járulékalap megállapítását követő naptári évben négy azonos negyedévi összegben kell kifizetni. A gazdasági viszonyok figyelembe vételével az alapító a GSVG kötelező biztosítás 3. évében kérvényezheti a pótlólagos fizetések három évre - 12 részletfizetésre - való felosztását. 

A biztosított kérvényezésére a járulékadósság az ideiglenes járulékfizetési alap alapján csökkenthető,

  • ha ezt a biztosított gazdasági körülményei indokolják,
  • és ha a biztosított hihetővé teszi, hogy a folyó naptári évben elért jövedelmei lényegesen alacsonyabbak lesznek a három évvel azelőtti naptári év jövedelménél.

Vigyázat!
Több jövedelemszerző tevékenység gyakorlása esetén (önálló és nem önálló jövedelemszerző tevékenység, önálló jövedelemszerző tevékenység és mezőgazdasági tevékenység, stb.) rendkívüli szabályozások léteznek. Lásd ehhez a többszörös biztosításról szóló tájékoztatónkat is.

                                                                                                             Változat: 2015. január

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!