th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Engedélyköteles létesítmények módosítása

Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Az engedélyezett létesítmények módosítása kihathat az üzemi egység felszerelésére, munka- és nyitvatartási idejére, stb.

Nem számít az üzemi létesítmény módosításának a tulajdonosváltás, a haszonbérlet továbbadása, stb., mivel a üzemi létesítmény engedélye kizárólag az adott üzemi egységhez kötött, és nem az üzemeltetőhöz.

Engedélyköteles módosítások

Az új engedélyköteles üzemi létesítmény létrehozásához hasonlóan az 1994. évi osztrák iparűzési törvény (GewO 1994) 81. §-ának értelmében a meglévő engedélyköteles üzemi létesítményen végzett lényeges módosítások esetén is le kell folytatni az üzemi létesítmény jóváhagyási eljárását. Ha egy üzemi létesítményen lényeges módosításokat végeznek a jóváhagyási eljárás lefolytatása nélkül, fennáll a közigazgatási büntetőeljárás veszélye.

A módosítási eljárásra alapvetően ugyanazok az engedélyezési feltételek és eljárási előírások érvényesek, mint az első jóváhagyásra.

Nincs szükség engedélyre, ha (a GewO 1994 359b §-a szerint) „egyszerűsített eljárásban” engedélyezett létesítményről van szó, és ha a módosítás által nem vész el az említett eljárás hatáskörébe tartozó létesítmény jellege.

Az engedélyezést nem igénylő módosítások további esetei megtalálhatók a GewO 1994 81. §-ának 2. bekezdésében:

 • a 79c. § 2. bekezdése szerint végzéssel jóváhagyott módosítások (a jóváhagyási határozattól kismértékben eltérő módosítások, amelyek nem befolyásolják a védelmi érdekeket),
 • módosítások, amelyek a 79. § 1. bekezdése, vagy a 79b. § szerint más, vagy további feltételek teljesítését szolgálják
 • a rendeletekhez való alkalmazkodást szolgáló módosítások a 82 §. 1. bekezdése alapján,
 • a 82. § 3. vagy 4. bekezdése alapján hozott határozatoknak megfelelő módosítások,
 • olyan módosítások, amelyek a 76. § 1. bekezdésében felsorolt rendeletek hatálya alá eső gépek, készülékek vagy felszerelések alkalmazásából adódnak, vagy amelyek a végzésekben a 76. § 2. bekezdése értelmében vannak feltűntetve, amennyiben ez nem ellenkezik a 76. § 3. bekezdésével,
 • Szanálás a kazánok emissziójának szabályozásáról szóló törvény 24. §-a szerint.

Bejelentésre kötelezett módosítások

Ha egy adott módosítás nem emeli meg a szomszédok számára a már meglévő levegőterheltségi szintet, akkor adott esetben nincs szükség az üzemi létesítmény módosításának jóváhagyási eljárására, elég csupán egy bejelentési eljárás.

Bizonyos módosítások esetén nincs szükség engedélyezési eljárásra, hanem elég egy bejelentés az illetékes hatóság felé:

 • ide sorolható a gépek, készülékek vagy felszerelések helyettesítése azonos gépekkel, készülékekkel vagy felszerelésekkel (a gépek, készülékek vagy felszerelések abban az esetben számítanak azonosnak, ha használati céljuk megfelel a berendezésben található gépek, készülékek vagy felszerelések használati céljával, és a várt kihatásuk nem tér el annyira a berendezésben lévő gépek, készülékek vagy felszerelések kihatásától, hogy helyettesítésüket engedélyköteles módosításnak kellene tekinteni.
 • Olyan módosítások, amelyek nem befolyásolják hátrányosan a berendezésnek a szomszédokra gyakorolt emissziós hatását, és amelyek az egyedi eset speciális helyzetében várhatóvá teszik, hogy általában, vagy a szükség esetén előírandó feltételek betartásával elkerülhető az emberek életének vagy egészségének a veszélyeztetése, és ésszerű mértékre csökkenthetőek a 74. § 2. bekezdésének 3.-5. sora szerinti (vallásgyakorlásra, iskolákra, gyógyintézetekre és kórházakra, közlekedésre és vizekre vonatkozó) hátrányos hatások („szomszédok számára semleges módosítások”).
 • Olyan módosítások, amelyek nem befolyásolják negatívan a berendezés emissziós viselkedését („emisszió-semleges módosítások”).
 • Átmeneti jellegű, négy hetet nem meghaladó időtartamú módosítások, amelyek hatása nem veszélyezteti emberek életét vagy egészségét, és amelyeket a lakosság széles köreit érintő, a régió határait túllépő, kulturális vagy sportesemények és rendezvények tesznek szükségessé (ide számít a nagyszabású eseményekkel, pl. labdarúgó Európa- vagy világbajnoksággal, olimpiai játékokkal, sívilágbajnokságokkal, stb. kapcsolatos „Public Viewing”, Ausztria egy városának kultúrfővárossá való kinevezése, stb.)

A bejelentést a szándékolt módosítás előtt kell megtenni. Ha fennállnak a szükséges feltételek, a hatóság két hónapon belül végzésben veszi tudomásul a bejelentést. Ez a végzés a jóváhagyási végzés részét képezi.

A bejelentési eljárás előnyei:

 • Nincs szükség módosítás-engedélyezési eljárásra
 • Elmarad a szomszédok bevonása
 • A hatóságoknak a határozathozatalhoz rendelkezésre álló ideje hat hónapról két hónapra rövidül

Gyakorlati tanácsok: Mindenképpen a berendezés módosításának bejelentése előtt ajánlatos tisztázni az illetékes hatósági szakértővel, hogy a módosítás negatívan befolyásolja-e a berendezés emissziós viselkedését. Ehhez a legtöbb kerületi elöljáróság, illetve magisztrátus a vállalati létesítmények számára rendezett konzultációs napokon, az ún. "Betriebsanlagensprechtage” keretében nyújt lehetőséget. Ezeken a konzultációs napokon Ön megbeszélheti a projektjeit a hatósággal. Kérjük, erre a megbeszélésre vigye el a projekt értékeléséhez szükséges összes dokumentumot: pl. a terveket és az engedélyezett állomány jóváhagyásait, a kataszteri térkép másolatát (a polgármesteri hivataltól), a tervezett módosítások dokumentációját (pl.: a gépek prospektusait), az esetleges emissziók (pl. zaj, szag) értékeinek feltűntetésével. Ajánlatos az időpont előzetes rögzítése.

Munkavállalókat foglalkoztató vállalatok esetén ajánlatos előzetesen kapcsolatba lépni az illetékes munkaügyi felügyelővel is. Így tisztázható, hogy a tervezett módosítás a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok szempontjából sem ütközik-e akadályba.

Figyelem: A mindenkori egyéb (például: építkezésjogi, vízjogi, természetvédelmi) engedélyeket a bejelentési eljárás nem helyettesíti.

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!

Stand: