th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

EU/EGT vállalkozók telephely alapítása Ausztriában - Iparjogi Szempontok

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer

Ha egy EU/EGK származású külföldi vállalat arra keres módot, hogy tevékenységeit rendszeresen és súlypontszerűen Ausztriában gyakorolja, többé már nem határon átnyúló átmeneti szolgáltatásról van szó, hanem telephelyet kell alapítania Ausztriában.

Figyelem: A telephely alapítása egy fogadó országban azt jelenti, hogy a vállalat stabilan és folyamatosan részt vesz egy másik tagország gazdasági életében, és gazdasági és szociális összefonódások jönnek létre. A letelepedést ügynökségek, fióktelepek és leányvállalatok megalapítása jellemzi.

Az EU szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvének az osztrák iparűzési törvény 373a - 373h §-ai által átültetett, és 2007.12.15. óta hatályos rendelkezései kimondják, hogy minden tagországnak kötelessége elfogadni a többi tagországban szerzett szakmai képesítéseket. Ha az irányelvben megfogalmazott feltételek teljesülnek, akkor a tagállam nem tilthatja meg hiányzó szakmai képesítés indokával saját felségterületén a szakma gyakorlását.

Az ausztriai telephely alapítása céljából szükséges szakképesítések elismerése szempontjából a Svájci Államszövetség állampolgárai egyenrangúak egy EU tagállam, vagy egy az EGT megállapodásban részes állam állampolgáraival.

A telephely alapítása keretében a képesítés megszerzését tanúsító okiratok elismerése a következőkben ábrázoltak szerint szabályozott:

A tartományfőnöknek akkor kötelessége egy EU tagállam, vagy egy az EGT megállapodásban részes ország állampolgárának kérvénye alapján határozatban elismernie, hogy egy másik tagállam területén ténylegesen folytatott tevékenységei a szakmai alkalmasság elégséges bizonyítékát képezik , ha

  • a tevékenységek típusa és időtartama megfelel az EU/EGT bizonyítványok elismeréséről szóló rendeletben (EU/EWRAnerkennungsverordnung BGBl II 2008/225) megszabott feltételeknek (lásd a mellékletet)
  • és ha az 1994. évi iparűzési törvény 13. §-a szerint nem áll fenn egyetlen kizáró ok sem.

Ha az EU/EGT bizonyítványok elismeréséről szóló rendeletben nem tartalmazott ipari tevékenységtől van szó, akkor kérelem alapján s tartományfőnöknek - az adott ipari tevékenység képesítési szintjét tekintetbe véve - a megfelelő osztrák szakmai alkalmassági igazolással egyenértékűnek kell elismernie a kérvényező által megszerzett, és okmánnyal bizonyított szakképesítését, amennyiben

  • ez a szakmai kvalifikáció a szakmai képesítési bizonyítvánnyal egyenértékű, és amennyiben
  • az 1994. évi iparűzési törvény 13. §-a szerint nem áll fenn egyetlen kizáró ok sem. A következő gazdasági  

további szabályozott gazdasági tevékenységek:

munkaközvetítés, tervező építész (magasépítészet kivételével), gyógyárukereskedő, idegenvezető, pedikűrös, befektetési tanácsadás, gyógyszerek és mérgek készítése, valamint gyógyszer-nagykereskedés, orvostechnikai eszközök gyártása és újrafeldolgozása, amennyiben ezek a tevékenységek nem tartoznak másik szabályozott gazdasági tevékenység hatáskörébe, az orvosi varratanyagok és szervpótló anyagok gyártásának kivételével, ingatlan-vagyonkezelő (ingatlanügynök, ingatlankezelő, ingatlanfejlesztő), behajtó intézetek, kontaktlencse optika, életviteli és szociális tanácsadó, masszázs, biztonságtechnikai központ, mérnöki irodák, munkavállalók rendelkezésre bocsátása,

vállalati tanácsadás, beleértve a vállalatszervezést, Biztosítás közvetítés, tervezéssel foglalkozó faépítészeti mester.

A szakmai képesítés bizonyítására a kérelmezőnek a következő iratokat kell bemutatnia:

  • szakmai képesítési igazolást, vagy bizonyítványt, diplomát, vagy egyéb bizonylatot

A képesítési és szakképzési bizonylatoknak egy EU tagország, vagy egy az EGT megállapodásban részes ország illetékes hatóságától kell származniuk, és igazolniuk kell, hogy a kérelmező szakmai kvalifikációjának szintje legalább közvetlenül az irányelv által a kérvényezett tevékenység gyakorlásához előírt szint alatt helyezkedik el.

Ha a származási országban a szakma szabályozott, akkor a bemutatott szakmai alkalmassági igazolásnak a származási országban biztosítania kell a szakma gyakorlásának jogosultságát.

Ha a származás országában a szakma nem szabályozott, a kérelmezőnek szakmai alkalmassági és szakképzési bizonylatokkal kell rendelkeznie, valamint az adott szakmát a származási országban az elmúlt 10 év folyamán 2 évig teljes munkaidőben kellett gyakorolnia.

Nem szükséges a szakma 2 évig történő gyakorlásának bizonyítása, ha a kérelmező szakképzését igazoló bizonylat szabályozott képzésről szól.

Nem áll fenn a szakmai alkalmassági és szakképzési bizonylatok egyenértékűsége, ha bebizonyosodik, hogy a szakképzés ideje legalább 1 évvel rövidebb az iparűzési törvényben előírt szakképzési időtartamnál, vagy ha a szakképzés olyan tanulmányi tárgyakra vonatkozik, amelyek lényegesen eltérnek az iparűzési törvény által előírt tárgyaktól.

Ugyancsak nem áll fenn az egyenértékűség, ha a gazdasági tevékenység egy vagy több olyan szakmai tevékenységet tartalmaz, amelyek a kérelmező származási tagországában nem részei az adott szabályozott szakmának, és ha a különbséget egy az iparűzési törvény által előírt, külön szakképzés képezi, amely olyan tantárgyakra vonatkozik, melyek lényegesen különböznek az elismerést kérelmező személynek a szakmai alkalmasságot vagy szakképzést igazoló okirata által lefedett tárgyaktól.

Ha az okmányok nem egyenértékűek, akkor, javasolható a honosítás, amennyiben ily módon elérhető az egyenértékűség. A kérelmező alkalmazkodhat a követelményekhez úgy, hogy kiegészítő szakmai tapasztalatot szerez (szakmai tevékenység), vagy részt vehet egy alkalmazkodást segítő kiegészítő tanfolyamon, vagy pedig alkalmassági vizsgát  tehet.

A honosítás előtt az arányosság elve alapján meg kell vizsgálni, hogy az elismerésért folyamodó személynek a szakmai tapasztalatgyűjtés folyamán szerzett ismeretei lefedik-e teljesen, vagy részben a lényeges különbségeket.A kérelmezőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy választhasson a kiegészítő tanfolyam és a szakmai alkalmassági vizsga letétele között.


Kivételt képeznek azok a gazdasági tevékenységek, amelyek gyakorlása az osztrák jog pontos ismeretét követeli meg, és/vagy amelyek esetében az osztrák joggal kapcsolatos tanácsadás a szakma gyakorlásának lényeges és állandó részét képezi.

Az egyenértékűség ellenőrzésének ügyintézési határideje az összes okirat benyújtása utáni 4 hónap.

225. Rendelet_Az EU/EGT bizonyítványok elismeréséről szóló rendelet

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik! 
Stand: