th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Fondarea unei filiale în austria de către un întreprinzător din UE/SEE– aspecte ade legislație comercială

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Dacă o societate străină din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European EU/EWR dorește sistematic și cu preponderență posibilități de a-și exercita activitatea în Austria, nu mai este vorba de prestare de servicii transfrontaliere, temporare, ci este necesară înființarea unei sucursale în Austria.

Atenţie: Sucursala într-o țară gazdă presupune participarea în mod stabil și continuu la viața economică a unui alt stat membru, luând astfel naștere o integrare economică și socială. Sucursala se caracterizează prin înființarea de agenții, filiale și societăți afiliate.

În conformitate cu prevederile Directivei UE privind calificările profesionale, care au fost implementate în Regulamentul austriac pentru practicarea profesiilor, în art. 373A-373h, iar din 15.12.2007 sunt în vigoare, toate statele membre trebuie să accepte calificările profesionale obținute în alte state membre. Dacă sunt îndeplinite condițiile directivei, un stat membru nu poate interzice exercitarea profesiei pe teritoriul său din cauza lipsei de calificare profesională.

În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale în scopul înființării unei sucursale în Austria, cetățenii Confederației Elvețiene,cetățenii unui stat membru al UE sau al unui stat semnatar al Acordului Spaţiului Economic European EWR sunt supuși unui tratament egal.

În cadrul înființării unei sucursale, recunoașterea documentelor de calificare este reglementată după cum urmează:

Preşedintele guvernului provincial al unui land trebuie să recunoască la cerere unui cetățean al unui stat membru al UE sau al unui stat aparținând Spaţiului Economic European exercitarea efectivă a activităților într-un alt stat membru ca dovadă suficientă a capacitățiide exercitare a profesiei și în Austria , dacă

  • activitățile corespund ca tip și durată condițiilor regulamentului de recunoaștere a calificărilor din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European EU/EWR, publicat în Monitorul Oficial II 2008/225 (vezi anexa)
  • și nu există motive de excludere conform art. 13 al Regulamentului austriac pentru practicarea profesiilor din 1994.

În cazul în care este vorba de profesii care nu sunt cuprinse în regulamentul de recunoaștere a calificărilor din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European EU/EWR, la cererea solicitantului și luând în considerare nivelul de calificare al fiecărei profesii, Preşedintele guvernului provincial va echivalacalificarea profesională obținută și dovedită de solicitant cu certificatul de calificare austriac, dacă

  • această calificare profesională este echivalentă cu certificatul de calificare și
  • nu există motive de excludere conform art. 13 al Regulamentului austriac pentru practicarea profesiilor din 1994. Este vorba despre următoarele profesii:

Meserii: optică medicală, tehnician ortopedic, horticultor, acustician, producător corsete, tehnică ortopedică, tehnică dentară


alte profesii reglementate:

intermediere de locuri de muncă, proiectare în domeniul construcțiilor (cu excepția construcțiilor supraterane), farmaciști, ghizi, pedichiuriști, consultanță în investiții, fabricare de medicamente și substanțe toxice și comerț cu ridicata al medicamentelor, fabricarea și prepararea de produse medicale, dacă aceste activități nu se încadrează într-o altă profesie reglementată, cu excepția materialului pentru transplant de țesuturi și organe, mandatari imobiliari (agenți imobiliari, administratori imobiliari, dezvoltatori), companii specializate în încasarea creanțelor, optică în domeniul lentilelor de contact, consiliere personală și socială, masaj, centru de tehnică de securitate, birouri de inginerie, activități de contractare a personalului,

consiliere managerială, inclusiv organizațională, intermediere în asigurări, proiectare în domeniul construcțiilor din lemn.

Pentru dovedirea calificării sale profesionale, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

  • certificatul de calificare sau o adeverință, o diplomă sau o altă dovadă

Certificatele de calificare sau de studii trebuie să fie emise de autorități competente ale unui stat membru al UE sau aparținând SEE și să ateste că nivelul de calificare profesională a titularului se situează cel puțin imediat sub nivelul prevăzut de directivă pentru exercitarea activității solicitate.

Dacă profesia respectivă este reglementată în statul de origine, certificatul de calificare prezentat trebuie să dea dreptul de exercitare a acestei profesii în țara de origine.

Dacă profesia respectivă nu este reglementată în statul de origine, solicitantul trebuie să dispună de certificate de calificare sau studii și să fi exercitat această profesie timp de 2 ani continuu în ultimii 10 ani, în țara de origine.

Nu este necesară dovada celor 2 ani de exercitare a profesiei dacă certificatul de calificare al solicitantului se referă la o calificare reglementată.

Echivalarea certificatelor de calificare și studii nu se poate face dacă se dovedește că durata studiilor este cu cel puțin 1 an sub durata studiilor cerută de Regulamentul pentru practicarea profesiilor sau se referă la specializări ce se deosebesc semnificativ de cele prevăzute de acest Regulament.

De asemenea, echivalarea nu este posibilă dacă profesia cuprinde una sau mai multe activități profesionale care, în statul membru de origine al solicitantului, nu fac parte din profesia corespunzătoare reglementată iar diferența constă într-o calificare specială, prevăzută de Regulamentul austriac pentru practicarea profesiilor și se referă la specializări ce se deosebesc semnificativ de cele acoperite de certificatele de calificare și instruire ale solicitantului echivalării.

În absența echivalării, recunoașterea se poate face în condițiile unei corelări sub forma unei experiențe profesionale suplimentare (activitate de specialitate), sub forma unui curs de perfecționare sau a unui test de aptitudini, dacă în acest mod se poate obține echivalarea.

Înainte de echivalare se va verifica în conformitate cu principiul proporționalității măsura în care cunoștințele dobândite de solicitantul echivalării pe durata experienței sale profesionale acoperă

compet sau parțial diferențele semnificative.


Solicitantul va putea alege între efectuarea unui curs de perfecționare și susținerea unui test de aptitudini.

Sunt exceptate de aici profesiile a căror exercitare necesită o cunoaștere exactă a dreptului austriac și unde consilierea și/sau asistența juridică în legătură cu dreptul austriac reprezintă o parte esențială și constantă din practicarea profesiei.

Examinarea pentru echivalare trebuie să aibă loc în decurs de 4 luni de la depunerea tuturor documentelor.


Al225- learegulament:Regulamentul de recunoaștere a calificărilor din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European EU/EWR


Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri! 

Stand: