th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Forgalmi adó és adóelőleg - Útmutató

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

A forgalmi adóról szóló törvény szerint a következő folyamatok esnek a forgalmi adó fizetési kötelezettség hatálya alá: 

 • szállítmányok és további szolgáltatások, amelyeket egy vállalkozó vállalata keretében belföldön hajt végre díjazás ellenében (lásd a példát) 
 • saját fogyasztás (pl. ha a vállalkozó saját fogyasztásra vesz el az áruból) 
 • áru behozatala egy harmadik állam területéről (pl. a vállalkozó textil anyagokat importál     Ázsiából, és import forgalmi adót kell fizetnie) 
 • áru behozatala az EU területéről (pl. a vállalkozó kereskedelmi árut importál   Németországból, és import forgalmi adót kell fizetnie) 

Példa: A textilnagykereskedő 2.000,-- € értékű árut ad el B textilkiskereskedőnek. 20% forgalmi adót kell számláznia, ezért 2.400,-- €-t számol fel, miközben 400,-- € összeg forgalmi adó tartozást jelent az adóhatóság felé.

A forgalmi adó a gazdaság minden szintjén megmarad (a termelőnél, a gyártónál, a nagy- és kiskereskedőnél), az adóelőleg levonása következtében a forgalmazási lánc folyamán nem számít költségtényezőnek, hanem „átfutó tételként” kezelik.

Az adóelőleg levonása 

Adóelőlegnek azok a forgalmi adó összegek számítanak, amelyeket egy másik vállalkozó a számlában külön tűntet fel. 

Példa: B textilkiskereskedő visszaigényelheti az adóhatóságtól a 20% forgalmi adót
(400,-- €), amit A számlázott neki.  

Gyakorlati végrehajtás 

A vállalkozó előbb kiszámítja az egy adott időtartamon (általában egy naptári hónapon) belül ügyfelei felé végzett szállítások és szolgáltatások alapján a teljes forgalmi adóját. Ebből az összegből utána levonásra kerülnek az adott időszakra eső adóelőlegek. Az eredmény vagy adótartozást jelent, vagy - túl sok adóelőleg fizetése esetén - adókövetelést.        

Az adóelőleg levonásának feltételei 

 • A számla alapját képező szállításokat vagy szolgáltatásokat         a vállalat számára hajtották végre. Ez akkor igaz, ha legalább 10%-os vállalati célú felhasználást eredményez. Az esetleges magáncélú felhasználás   megfelelő mértékben az adóköteles saját fogyasztás kategóriába kerül. 
 • A szállításnak, vagy egyéb szolgáltatásnak már meg kellett történnie. 
 • A számla kiállítása már megtörtént. (A számla kifizetése a         pénzforgalmi szemléletű adózásnál az adóelőleg levonásának feltételét képezi!). 
 • A számlának meg kell felelnie a törvényes követelményeknek. Ha hiányoznak, vagy hiányosak         a törvényesen előírt jellemzők, elvész az adóelőleg levonásának lehetősége. 
 • A vételezett szállítmányokat és szolgáltatásokat adóköteles,        vagy valóban adómentes forgalomra (pl. kiviteli, vagy közösségen belüli     szállításra, határokon átnyúló áruszállításra) kell fordítani. 
 • A hibásan kimutatott forgalmi adó nem jogosít fel az adóelőleg levonására  

Mikor keletkezik adótartozás? 

Azok a vállalkozók, akik nem lépik túl a számviteli határt, alapvetően a bevételezett díjazások alapján számláznak. Ez azt jelenti, hogy az adótartozás annak a hónapnak a lejártával keletkezik, amely folyamán a fizetséget bevételezték. 

Ennek az ún. pénzforgalmi szemléletű adózásnak (Ist-Besteuerung) az az előnye, hogy a kifizetetlen követelésekre nem kell forgalmi adót fizetni.  

Számvitelköteles vállalkozóknak kötelező módon a megegyezett díjazások alapján kell adózniuk. Ebben az esetben az adótartozás annak a naptári hónapnak a lejárta után keletkezik, amelyben a szállítást vagy egyéb szolgáltatást végrehajtották, ebben az esetben nem releváns a fizetség bevételezésének időpontja (kivétel: előlegfizetések). 

Figyelem: Ha a számlát nem az adott hónapban, hanem egy későbbi időpontban állítják ki, az adótartozás a szállítás vagy szolgáltatás havának lejárta után következő hónapban keletkezik. Az ún. eredményszemléletű adózás (Soll-Besteuerung) esetén a kifizetetlen követelésekre is ki kell fizetni a forgalmi adót.  

Az adókötelezettség áthárulása 

Bizonyos esetekben nem a szolgáltató viseli az adófizetés kötelezettségét, hanem az adókötelezettség áthárul a szolgáltatás kedvezményezettjére. Ez első sorban építési tevékenységek, a másodlagos nyersanyagok területén, a mobiltelefonok, valamint az integrált áramkörök területén következik be. Ezen kívül akkor hárul át az adókötelezettség, ha a szolgáltató ausztriai telephellyel nem rendelkező külföldi vállalkozó. Ehhez részletesebb információk a megfelelő tájékoztatókban találhatók.  

Adókulcsok 

 • Normál adókulcs 20%
 • Kedvezményes adókulcsok: 10% és 13%

A kedvezményes adókulcsok többek között élelmiszerekre, könyvekre, személyszállításra, szállásadásra vonatkoznak. Ehhez részletes információkat a Die wichtigsten Anwendungsfälle für die ermäßigten Steuersätze (A kedvezményes adókulcsok legfontosabb alkalmazási esetei) című útmutató szolgáltat.

Adómentességek 

Megkülönböztethetők a következő kategóriák: 

 • Valódi adómentességek, amelyek forgalma forgalmiadó-mentes, de az adóelőleg levonásának joga megmarad. A legfontosabb alkalmazási példa erre a tagsággal nem rendelkező országokba irányuló export. 
 • Nem valódi adómentességek, amelyek esetében nem kell forgalmi adót felszámítani, és amelyekkel kapcsolatban az adóelőleget sem lehet levonni. Példák: kisvállalkozók, biztosítások, biztosítási ügynökök, kereskedelmi helyiségek bérleti díja, stb.Állapot: 2019. január

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!