th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Güncel değerler: Gelir / Kurumlar vergisi

Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 
Stand:
Yıllık gelir
(€ cinsinden)
Gelir vergisi (€ cinsinden) Ortalama vergi oranı (% cinsinden) Vergi oranı üst sınırı (% cinsinden)
< 11.000 0 0 0

> 11.000

ile 18.000 arası

(Gelir – 11.000) x  %25 0 - 9,72 25

> 18.000

ile 31.000 arası

(Gelir – 18.000) x  %35 +  1.750 9,72 – 20,32 35

> 31.000

ile 60.000 arası

(Gelir – 31.000) x %42 + 6.300 20,32 – 30,80 42

> 60.000

ile 90.000 arası

(Gelir – 60.000) x %48 + 18.480 30,80 – 36,53 48

> 90.000

ile 1 milyon arası

(Gelir – 90.000) x %50 + 32.880 36,53 – 48,79 50
> 1 milyon (2016 ile 2020 arası vadeli) (Gelir – 1.000.000) x %55 + 487.880 > 48,79 55

Basitleştirilmiş vergi hesaplaması

Yıllık gelir x yüzde eksi sabit tutar = vergi (vergi indirim bedelleri öncesi)
11.000’e kadarx %0 -         0= 0
>11.000 ile 18.000 arasıx %25 -   2.750,-  = vergi
>18.000 ile 31.000 arasıx %35 -   4.550,- = vergi
>31.000 ile 60.000 arası x %42 -   6.720,- = vergi
>60.000 ile 90.000 arasıx %48 -  10.320,-= vergi
>90.000 ile 1 milyon arasıx %50-  12.120,-= vergi
>1 milyon   x %55  -  62.120,-= vergi

Örnekler:

Yıllık gelir 15.798,00 €,- x %25 =   3.949,50 eksi 2.750 € =   1.199,50 €

Yıllık gelir 45.672,00 €,- x %42 = 19.182,24 eksi 6.720 € = 12.462,24 €

  

Vergi indirim bedelleri 

Aksi belirtilmemişse, vergi indirim bedelleri yıllık bedellerdir ve gelir vergisi tarifesi uyarınca ortaya çıkan vergi bedelinden düşürülür.

Yalnız yaşayan kazanç sahibi ve yalnız ebeveynler için vergi indirim bedeli (AVAB/AEAB)  
bir çocuğu olanlar için 494,00 €
iki çocuğu olanlar için 669,00 €
sonraki her çocuk için ek olarak 220,00 €
Ek gelir sınırı (yıllık), yalnız yaşayan kazanç sahibi için 6.000,00 €

Gelir vergisi hesaplamasında eksilerde bir bedelin ortaya çıkması durumunda, yalnız yaşayan kazanç sahibi ve yalnız ebeveynler için vergi indirim bedeli ödenir. 

Ulaşım giderleri için vergi indirim bedeli
(aktif çalışanlar için)
400,00 €

Ulaşım giderleri için vergi indirim bedeli (VAB) 2016 itibariyle, işe gidip gelme indirim bedeli talep edildiğinde ve yıllık gelir 12.200,- Euro’yu geçmediği takdirde artacaktır.

Artan ulaşım giderleri için vergi indirim bedeli, 12.200,- € ile 13.000,- € arasındaki gelirlerde eşit biçimde azar azar 400,- €’ya düşer.

690,00 
Emekliler için vergi indirim bedeli400,00 €
Emekliler için vergi indirim bedeli, 17.000,00 € ve 25.000,00 € tutarındaki emekli maaşları arasında eşit şekilde kademe kademe adapte edilerek sıfıra iner.

Emekliler için vergi indirim bedeli 2011 yılından itibaren 764 €’ya yükselecektir

Bu, emekli ödeneğinin yıllık en fazla 25.000,00 € (2013’ten itibaren sınır değeri; 2012 için en fazla 19.930,00 € ve 2011 için en fazla 13.100,00 €) tutması halinde, altı aydan uzun süren bir evlilik veya beraberlik mevcutsa, eşler (beraber yaşayanlar) daimi olarak ayrı yaşamıyorlarsa, eşin (beraber yaşayanın) yıllık en fazla 2.200,00 € geliri olması durumunda ve yalnız yaşayan gelir sahibi için vergi indirim bedeli hakkı söz konusu değilse geçerlidir.

Emekliler için artırılmış olan vergi indirim bedeli, 2013 yılından itibaren 19.930,00 € ve 25.000,00 € tutarındaki emekli maaşları arasında eşit şekilde kademe kademe adapte edilerek sıfıra iner. 

764,00 € 


  • Nafaka için vergi indirim bedeli – aylık 

Yaşadığı evde bulunmayan çocuklar için nafaka ödemeleri içindir ve bunun için çocuğun sürekli olarak ülke içinde, Avrupa Birliği’ne üye bir devlette, Avrupa Ekonomik Alanı’nın bir devletinde veya İsviçre’de bulunması gerekir.

birinci çocuk için 29,20 €
ikinci çocuk için 43,80 €
sonraki her çocuk için                                58,40 € 

Çocuklar için vergi muafiyeti bedeli – yıllık 

Bu, bir takvim yılında altı aydan daha fazlası için nafaka indirim bedelinin tamamına sahip olan ya da vergi muafiyeti bedeline hak sahibi olan çocuklar için geçerlidir. Bunun için çocuğun sürekli olarak ülke içinde, Avrupa Birliği’ne üye bir devlette, Avrupa Ekonomik Alanı’nın bir devletinde veya İsviçre’de bulunması gerekir. Bu, vergilendirilecek gelirin düşmesini sağlar ve beyanname esnasında belirtilmelidir.

bir vergi mükellefinin çocuk başına kullanacağı bedel 440,00 €
iki vergi mükellefinin aynı çocuk için talebi halinde çocuk başına her mükellef için bedel 300,00 €      
 
Vergi beyanı yükümlülüğü  
genelde yıllık gelirin 11.000,00 €
kaynaktan vergilendirmeye tabi olan gelirlerin Yılık 12.000,00 €
Sermaye geliri vergisi%27,50
belirli faizlerde (z.B. aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten)%25
 
Dar vergi mükellefiyeti halinde vergi kesintisi   
 vergiyi gelirlerin alıcısı üstleniyorsa %20
 vergiyi gelirlerin borçlusu üstleniyorsa tutarın tamamının %25
 Avrupa Birliğ / Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları için  %25
Kurumlar vergisi  
 2005’ten itibaren    %25
  • Kurumlar vergisi

    2005’ten itibaren %25 gelir üzerinden.
Asgari kurum vergisi   bir yıl için üç ay için
Limited şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung  *) 1.750 € 437,50 €
Anonim şirket (Aktiengesellschaft) *) 3.500,00 € 875,00 €
banks and insurance companies 5.452,00 € 1.363,00 €

 *) Asgari kurum vergisi, 30 Haziran 2013 sonrası kurulmuş olan limited şirketler (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) için ilk 5 yıl boyunca bir yıl için 500,00 € ve üç ay için 125,00 € ve akabindeki 5 yıl boyunca bir yıl için 1.000,00 € ve üç ay için 250,00 € tutmaktadır. 11. yıldan itibaren kurum vergisinin tamamı ödenmek durumundadır. 

  • Düşük değerli ticari mallar (Gelir vergisi kanunu, Madde 13)
Hemen mahsup edilebilir yatırımların azami iktisap değeri400,00 € 
  • Defter tutma hadleri
2010 yılından bu yana defter tutma yükümlülüğünü 
gerektiren asgari yıllık ciro
700.000,00 €

Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri “Die Gewinnermittlungsarten” (kâr tahkiki türleri) adlı broşürde bulabilirsiniz.

             

Düzenlenme tarihi: Ocak 2018

Bu broşür Avusturya Federal Ticaret Odalarının işbirliğinin bir ürünüdür. 

Not: Bu bilgileri home internet adresi altında da bulabilirsiniz. Tüm bu bilgiler titizlikle hazırlanmış olmalarına rağmen hata içerebilir. Avusturya Federal Ticaret Odaları sorumluluk üstlenmez. Burada kullanılan şahıs kavramı hem erkek hem de kadınlar için geçerlidir!