th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Informații cu referire la Normativul privind ambalajele din 2014

Information zur Verpackungsverordnung 2014

Normativul privind ambalajele din 2014 (publicat în Monitorul Oficial al Austriei II nr. 184/2014) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, înlocuind astfel Normativul privind ambalajele din 1996. Încă din 23 iulie 2014 este valabilă noua definiție UE a ambalajelor (§ 3 rd.1 și anexa 2). Prin aceasta s-a extins domeniul de aplicare privind ambalajele.

Noutăți începând cu 2015:

 • Importul de ambalaje de servire, respectiv de produse ambalate se consideră introducere pe piață

 • Este obligatorie utilizarea unui sistem de colectare a ambalajelor de uz casnic

 • Concurență între mai multe sisteme de colectare și valorificare în domeniul uzului casnic

 • Separare strictă între ambalajele de uz casnic și ambalajele industriale și astfel costuri mai ridicate în baza Normativului privind delimitarea ambalajelor (publicat în Monitorul Oficial al Austriei II nr. 10/2015)

 • Costuri suplimentare în cazul ambalajelor puse în circulație prin comercializare la distanță (intern și extern)

 • Termene de comunicare mai scurte.

Normativul privind ambalajele se aplică oricărei societăți care introduce ambalaje pe piața din Austria. În consecință, acesta se aplică, în baza § 3 rd. 13, ambalatorilor, producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de ambalaje. Comerțul prin poștă din afara Austriei se supune și el domeniului de aplicabilitate al Normativului privind ambalajele.

Scopul Normativului privind ambalajele este reutilizarea și reducerea deșeurilor din ambalaje, respectiv să sprijine pregătirea pentru reutilizare și valorificare. Limitarea utilizării substanțelor periculoase în ambalaje are de asemenea rolul de a proteja omul și mediul înconjurător.

Definiția ambalajelor

Ambalajele reprezintă mijloacele de ambalare, mijloacele ajutătoare de ambalare, paleții, produse din diferite materiale de ambalare, pentru preluarea, protecția, manipularea, livrarea și prezentarea produselor. Excepțiile pentru „non-ambalaje“ sunt menționate în definiția noțiunii (§ 3 rd. 1), respectiv în Anexa 2. Delimitarea dintre ambalaj și non-ambalaj poate cauza probleme în anumite cazuri. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Mediului și Apelor din Austria întocmește, suplimentar, liste de delimitare privind anexa 2, pe pagina www.bmlfuw.gv.at/umwelt > Deșeuri și managementul resurselor > Ambalaje > Clasificare ambalaje.

Ambalajele sunt împărțite în ambalaje de transport, de comercializare și de servire. O altă clasificare relevantă este în ambalaje de uz casnic (paragraful 2) și ambalaje de uz industrial (paragraful 3).

Oricine pune în circulație materiale de ambalare trebuie să respecte obligațiile Normativului privind ambalajele în conformitate cu rolul său (de ex. producător, importator, mare generator de deșeuri, furnizor către mari generatori de deșeuri, mic furnizor, colector individual, comerciant prin poștă, distribuitor final, consumator final).

Obligația de participare într-un sistem de colectare și valorificare a ambalajelor de uz casnic

În cazul ambalajelor de uz casnic, „responsabilul primar“ trebuie să recurgă la un sistem de colectare și valorificare.

Responsabilii primari sunt:

 • Producătorii și importatorii de ambalaje de servire (valabil în Austria și pentru comercializarea la distanță)

 • Ambalatorii din Austria (fără ambalaje de servire!)

 • Importatorii

 • Comercianții prin poștă din străinătate, care trimit către consumatori finali.

Dacă un nivel comercial anterior face parte dintr-un sistem de colectare și valorificare, obligația de participare a responsabilului primar se reduce cu volumul respectiv. Dovada acestui fapt se face printr-o declarație a reprezentantului legal, respectiv prin mențiuni corespunzătoare pe factură sau aviz de expediție.

Participarea la diverse sisteme de colectare și valorificare este posibilă cu menționarea în documente a criteriilor de selectare. Trecerea de la un sistem de colectare și valorificare la altul este posibilă trimestrial. Sistemele de colectare și valorificare pot oferi soluții globale pentru un total de maxim 1.500 kg de ambalaje de uz casnic.

Trebuie să se notifice unitar:

 • Anual pentru până la 1.500,- €

 • Trimestrial pentru 1.500,- € până la 20.000,- € și

 • Lunar la peste 20.000,- €

sumă de plată estimată anual. Aceste valori sunt valabile și pentru ambalajele industriale.

Sunt considerate ambalaje de uz casnic ambalajele cu o suprafață de până la 1,5 m² inclusiv sau corpurile cave cu un volum nominal de până la 5 litri inclusiv sau polistirenul expandat (de ex. Styropor) până la 0,15 kg inclusiv, dacă acestea sunt acumulate în gospodării private sau în surse de deșeuri similare gospodăriilor. O enumerare a „surse de deșeuri similare“ poate fi găsită în

§ 13h AWG. Tot ambalaje de uz casnic se consideră și ambalajele de servire (§ 3 rd. 7), sacoșele și pungile, indiferent de dimensiunea lor; de asemenea ambalajele de comercializare din hârtie, carton, mucava și carton ondulat.

Detalii privind clasificarea ambalajelor de uz casnic / industriale care nu se acumulează în gospodării private sau surse de deșeuri similare sunt publicate în „Normativul privind delimitarea ambalajelor“ (normativ conform § 13h paragr. 2 AWG). Prevederile sunt obligatorii pentru toți! Nu este permis să se procedeze conform unei analize individuale a canalului de distribuție.

Producătorii și importatorii de veselă și tacâmuri de unică folosință trebuie să respecte prevederile referitoare la ambalajele de uz casnic.

Prevederi privind ambalajele industriale

Sunt considerate ambalaje industriale ambalajele care nu sunt de uz casnic, cele care corespund definiției unui ambalaj de transport (§ 3 rd. 4), paleții, benzile de legare și benzile adezive, ambalajele care corespund ca principiu ambalajelor de uz casnic, însă sunt menționate în Normativul privind delimitarea ambalajelor (atenție la grupa de produse!).  

Obligațiile existente privind ambalajele industriale:

 • Obligația de reprimire gratuită a acestora (exceptând livrările către marile surse de deșeuri).

 • Obligația de returnare către cei obligați să le reprimească, cel mai târziu până la sfârșitul următorului an calendaristic sau reutilizarea sau valorificarea în conformitate cu cele mai noi standarde tehnice

  • Este posibilă utilizarea ambalajelor din lemn netratat într-o instalație de ardere autorizată.

 • Furnizorii marilor surse generatoare de deșeuri sunt obligați să comunice până la 31 martie cantitățile de ambalaje predate (anexa 3 rd. 4) în anul calendaristic anterior (formular online pe portalul EDM www.edm.gv.at)

 • Este obligatoriu să se comunice până la 31 martie, prin portalul EDM, ambalajele industriale introduse pe piață în anul calendaristic anterior, defalcate pe materiale de ambalare

Transferul obligațiilor asupra sistemului de colectare și valorificare

Obligațiile privind reprimirea, reutilizarea, valorificarea și comunicarea ambalajelor industriale pot fi transferate unui sistem de colectare și valorificare pentru ambalaje industriale. În acest sens, este obligatorie informarea următoarelor nivele comerciale, indicându-se sistemul de colectare și valorificare și categoria de tarif, cel puțin anual sau în cazul unei modificări importante, de exemplu pe documentele de comandă și livrare.

Participarea în sistem prin niveluri anterioare sau posterioare

Dacă un producător, importator, ambalator sau distribuitor de la un nivel anterior sau posterior participă la un sistem de colectare sau valorificare a ambalajelor industriale, participantul trebuie să prezinte dovada acestui fapt responsabilului primar, sub forma unei declarații a reprezentantului legal. În acest sens se vor indica informații privind sistemul de colectare și valorificare, intervalul de timp, categoria (categoriile) de tarif, ca și proporția de participare, cel puțin anual sau în caz de modificări majore. Se pot indica informații corespunzătoare și pe factură sau aviz de expediție.

Responsabilul primar trebuie să păstreze dovezile transmise cel puțin 7 ani și să le pună la dispoziția autorităților la cerere.

Obligațiile colectorului individual

Colectorul individual este cel care nu utilizeză un sistem de colectare și valorificare pentru deșeurile industriale.

Indicaţie: Regula colectorului individual se poate aplica numai acelei părți dintr-o grupă de produse care este identificată pentru ambalaje industriale în Normativul privind delimitarea ambalajelor.

Colectorii individuali:

 • Trebuie să ia măsuri pentru reprimirea ambalajelor sau Reprimirea se consideră corespunzătoare și când un responsabil ulterior dispune valorificarea în sensul § 14 și comunică acest lucru în scris responsabilului primar.

 • Trebuie să asigure prin măsuri adecvate (de ex. menționare pe ambalaje, informații către clienți), că informează consumatorul final cu privire la returnare și metodele de returnare.

 • Trebuie să reutilizeze, respectiv să reprimească și să valorifice, dovedind acest lucru prin documente aferente, toate (!) ambalajele industriale introduse pe piață în anul calendaristic, în sensul § 14.

  • Dacă obligația de reprimire nu este îndeplinită 100%, responsabilul primar trebuie să elimine cantitățile lipsă ale tuturor ambalajelor în cauză printr-un sistem de colectare și valorificare a ambalajelor industriale, retroactiv, până cel târziu la 31 martie din anul calendaristic următor

Distribuitorul final de ambalaje industriale

Cine furnizează ambalaje industriale către consumatori finali (= distribuitori finali) trebuie să se înregistreze într-un sistem de colectare și valorificare sau să ia măsuri individuale pentru reutilizarea ambalajelor pe care le-a introdus pe piață, dacă un responsabil anterior nu face dovada participării  la un sistem de colectare și valorificare și nu confirmă acest lucru printr-o declarație scrisă a reprezentantului legal (anual sau în caz de modificare majoră (de ex. schimbarea sistemului de colectare și valorificare). Această declarație poate fi dată și pe factură sau aviz de expediție. Ambalajele industriale trebuie identificate după material și cantitate, dacă nu se utilizează un sistem de colectare și valorificare.

Declarațiile reprezentanților legali trebuie păstrate cel puțin 7 ani. Acestea trebuie prezentate la cererea autorităților.

Micii furnizori

Micii furnizori de ambalaje sunt cei care introduc pe piață ambalaje industriale în cantități totale „reduse“ într-un an calendaristic, fără a depăși următoarele praguri valorice:

Hârtie, mucava, carton, carton ondulat300 kg
Sticlă  800 kg
Metale 100 kg
Plastic100 kg
Lemn 100 kg
Orice alte materiale de ambalare   50 kg

În plus, cifra de afaceri anuală (excl. TVA) nu trebuie să depășească 730.000,- €. Micii furnizori sunt obligați, la cererea clienților lor, să reprimească ambalajele introduse pe piață și să le valorifice conform prevederilor din normativul privind ambalajele. Micii furnizori au posibilitatea eliminării simplificate a ambalajelor, printr-un sistem de colectare și valorificare a ambalajelor industriale. Sistemele pot oferi soluții globale, alternative pentru o cantitate totală de ambalaje care să nu depășească 1.500 kg. Alternativ, ambalajele pot fi achiziționate de la furnizori în formă pregătită de eliminare. Sursele de achiziție pot fi găsite, de exemplu, în Lista surselor de achiziție a ARA.

Furnizorii marilor generatori de deșeuri

Marii generatori de deșeuri sunt menționați într-un Registru al generatorilor mari de deșeuri. Furnizorii pot preda unui mare generator de deșeuri numai ambalaje industriale (atenție la Normativul privind delimitarea ambalajelor!). Ambalajele de uz casnic trebuie notificate obligatoriu de responsabilii primari într-un sistem de colectare și valorificare. Se va transmite anual o notificare conform anexei 3, cu privire la cantitățile livrate la generatorii mari de deșeuri, până la 31 martie din anul următor, cu ajutorul unui formular online de pe pagina www.edm.gv.at.

Importator (consum propriu)

Consumatorii comerciali finali, care achiziționează produse sau bunuri ambalate (ambalaje de uz casnic sau industrial) ca importatori, trebuie să reutilizeze ambalajele, respectiv să contracteze un colector sau comerciant pentru valorificarea ambalajelor conform normelor.  

Dovada în acest sens va fi comunicată BMLFUW printr-un formular online de pe pagina www.edm.gv.at, până la data de 31 mai din anul următor. Ca alternativă, există posibilitatea eliminării deșeurilor cu ajutorul unui sistem de colectare și valorificare.

Ambalaje cu folosinţă îndelungată și containere refolosibile

Prevederile speciale de până acum privind ambalajele cu folosință îndelungată sunt acoperite în prezent prin § 3 rd. 1 (definiția ambalajului) și anexa 2.

Reglementările speciale se aplică și containerelor refolosibile, ca și dispozitivelor de închidere și etichetelor introduse pe piață împreună cu acestea. Cantitatea de dispozitive de închidere și etichete nu poate depăși 5% din masa containerului refolosibil. Dacă se returnează suplimentar containerele refolosibile, se utilizează de mai multe ori și recuperarea se face la schimb, atunci acestea vor fi exceptate de la cele mai multe obligații ale Normativului privind ambalajele. Nu este necesară notificarea anuală – datele sunt culese prin studii din 2015.

Colectarea ambalajelor - prevederi pentru cosumatorul final

Nu se permite consumatorului final:

 • aducerea de deșeuri din ambalaje într-un loc neprevăzut pentru colectarea de ambalaje

 • aducerea de ambalaje murdare sau cu adezivi, greu de reutilizat sau valorificat, respectiv

 • aducerea altor tipuri de deșeuri (non-ambalaje).

Excepții: Există un acord expres în acest sens.

Recuperarea ambalajelor pentru transport (§ 3 rd. 4)

În cazul livrărilor către consumatori finali, ambalajul de transport se va reprimi gratuit la cererea acestora, imediat după predare sau la următoarea livrare (la schimb).

Sisteme de colectare și valorificare

BMLFUW publică și actualizează Lista sistemelor de colectare și valorificare, împreună cu sfera de competență a acestora.

Lista în luna decembrie 2015:

Alte link-uri importante pe tema ambalajelor:

Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri!