th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Kâr Vergisi ve İndirimi – Giriş

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung
Stand:

Avusturya Kâr Vergisi Kanunu (Umsatzsteuergesetz) uyarınca aşağıdaki işlemler bu verginin kapsamındadır: 

 • Bir işletmecinin kendi işletmesi çerçevesinde  yurt içinde ücret karşılığında gerçekleştirdiği teslim ve başka tür hizmetlerdir (bkz. Örnek)
 • İşletmenin şahsi tüketimi (ör. İşletmecinin kendi ihtiyacı için ürün tedariki)
 • AB/AEA dışındaki bir devletten ürün ithalatı (ör. İşletmecinin Asya’dan tekstil ithal etmesi, burada ithalat kâr vergisi oluşur)
 • AB üye devletlerinden ürün ithalatı (ör. İşletmeci    Almanya’dan ticari ürün ithal etmesi, burada intikal vergisi oluşur)

Örnek: Tekstil toptancısı A, tekstil perakendecisi B’ye 2.000,00 € tutarında ürün satmaktadır. %20 tutarındaki kâr vergisini faturaya işlemelidir ve böylece 2.400,00 € mahsup edecektir, buradaki 400,00 €, kâr vergisi borcu olarak vergi dairesine ödenecektir. 

Kâr vergisi, ticaretin her kademesinde sabit kalır (ör. imalatçıda, üreticide, toptancıda ve perakendecide), fakat kâr vergisi indiriminden dolayı işletmeler zinciri içinde bir masraf faktörü teşkil etmez, daha çok bir "daimi kalem" olarak işlem görür.  

Kâr vergisi indirimi 

Kâr vergisi indirimi kavramı altında, bir başka işletmeci tarafından bir faturada özel olarak belirtilmiş olan kâr vergisi bedeli anlaşılır. 

Örnek: Tekstil perakendecisi B, A tarafından kendisine faturalandırılmış olan %20 tutarındaki kâr vergisini (400,00 €), vergi dairesinden kâr vergisi indirimi olarak geri alabilir.  

Uygulama 

İlk önce, işletmeci tarafından belirli bir zaman aralığı (genelde bir takvim ayı) içinde müşterilerine sunmuş olduğu teslim ve hizmetlerden kaynaklanan kâr vergisinin tamamı tahkik edilmelidir. Daha sonra, söz konusu zaman aralığına tekabül eden kâr vergisi indirimi bu tutardan düşürülür. Sonuç ya bir kâr vergisi ödeme yüküdür ya da kâr vergisi indiriminin fazlalık vermesi durumunda bir alacaktır (matlup).  

Kâr vergisi indiriminin koşulları 

 • Faturalandırılan teslimler veya hizmetler işletme için gerçekleştirilmiş olmak zorundadır. En azından %10 oranında işletme amaçlı bir kullanım   söz konusu ise bu durum geçerlidir. Olası bir özel amaçlı kullanımın olması durumunda buna uygun ölçekte vergiye tabi bir şahsi tüketim söz konusu olur.
 • Teslim veya başka tür hizmet hâlihazırda gerçekleştirilmiş olmak zorundadır.
 • Fatura düzenlenmiş olmak zorundadır (Fiili vergilendirmede faturanın ödenmiş olması, kâr vergisi indirimi için şarttır!).
 • Fatura yasal şartlara uygun olmalıdır. Yasal özelliklerin eksik olması veya noksanlığın bulunması durumunda kâr vergisi indirimi hakkı yitirilir.
 • Temin edilen teslimler ve hizmetler, vergiye tabi veya vergiden muaf gerçek  gelirlerin (ör. ihracat veya ortak alanda yapılan teslimler için, uluslararası mal gönderimi için) gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.
 • Yanlış belirtilmiş bir kâr vergisi, kâr vergisi indirimi hakkı sağlamaz.

Kâr vergisi borcu ne zaman oluşur?

Defter tutma sınırını aşmayan işletmeciler, temel olarak elde edilen ücretler çerçevesinde vergilendirilir. Yani kâr vergisi borcu, ödeme girişinin gerçekleştiği ayın sona ermesiyle oluşur. 

Fiili vergilendirmenin avantajı, dışarıdaki alacaklar için kâr vergisinin ödenmesi zorunluluğunun olmamasıdır.  

Defter tutmaya tabi işletmeciler, zorunlu olarak kararlaştırılmış ücretler çerçevesinde vergilendirilir. Bu durumda kâr vergisi borcu, teslim veya başka tür hizmetin gerçekleştirildiği takvim ayının sona ermesiyle oluşur. Ödeme girişlerinin gerçekleştiği an bu durumda önem teşkil etmez (istisna: ön ödemeler (depozitler)). 


Dikkat: Faturanın aynı ay içinde değil de daha sonradan düzenlenmesi durumunda, vergi borcu teslim veya hizmetin akabindeki ayın sona ermesiyle oluşur. Böylelikle nominal vergilendirmede, dışarıdaki alacaklara ait kâr vergisi ödenmelidir. 

Vergi borcunun geçişi

Belirli durumlarda hizmet sunucusu vergiyi borçlanmaz, tersine vergi borcu hizmet alıcısına intikal eder. Bu özellikle inşaat hizmetlerinde, ikincil hammadde sektöründe, mobil telefon cihazlarında ve entegre devre gibi iş alanlarında söz konusu olur. Ayrıca, hizmet sunucusunun Avusturya’da işletmesi olmayan yabancı bir işletmeci olması durumunda da vergi borcu geçişi söz konusu olur. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi ilgili broşürlerde bulabilirsiniz. 

Vergi tarifeleri

 • Normal vergi tarifesi     %20
 • İndirimli vergi tarifeleri %10 ve %13

İndirimli vergi tarifeleri ayrıca gıda maddeleri, kitaplar, yolcu taşımacılığı ve barınma için geçerlidir. Daha fazlasını “Die wichtigsten Anwendungsfälle für die ermäßigten Steuersätze” adlı broşürde bulabilirsiniz. 

Vergi muafiyeti 

İkiye ayrılır:

 • Gerçek muafiyet; bu durumda gelirler kâr vergisinden muaftır, kâr vergisi indirimi     hakkı mevcuttur. En önemli uygulama alanı AB/AEA dışındaki ülkelere yapılan        ihracatlardır.
 • Gerçek olmaya muafiyet; bu durumda kâr vergisi mahsup edilmez ve     ilişkili olduğu kâr vergisi indirimi geçerli kılınamaz. Örnekler:         Küçük işletmeciler, sigortalar, sigorta temsilcilikleri, ticaret yeri icarı vb.

Ocak 2018

Bu broşür Avusturya Federal Ticaret Odalarının işbirliğinin bir ürünüdür

Not: Bu bilgileri home internet adresi altında da bulabilirsiniz. Tüm bu bilgiler titizlikle hazırlanmış olmalarına rağmen hata içerebilir. Avusturya Federal Ticaret Odaları sorumluluk üstlenmez. Burada kullanılan şahıs kavramı hem erkek hem de kadınlar için geçerlidir!