th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Kaj je obrat?

Was ist eine Betriebsanlage? 

Obrat zajema vse zgradbe, prostore, nezazidane površine, gospodarske objekte in objekte, ki predstavljajo eno gospodarsko enoto in se v njih redno izvaja obrtna dejavnost (npr. gostilna, delavnica, prodajni lokal, skladišče itd.).

Kdaj je za obrat potrebno dovoljenje?

Obrat potrebuje dovoljenje, kadar lahko običajno obrtno delovanje povzroči zgolj enega izmed navedenih vplivov (ogrožanje, obremenitve):

 • Obremenjevanje sosedov zaradi hrupa, vonja, dima, prahu, tresljajev itd. (npr. stroji, dejavnost nakladanja in razkladanja, postopki proizvodnje).
 • Nevarnosti za imetnika obrata, stranke, goste in sosede.
 • Nevarnosti za lastnino ali druge stvarne pravice sosedov (npr. služnost).
 • Onesnaževanje voda ali podtalnice.
 • Oviranje javnega prometa (npr. zaradi dostav).
 • Motenje opravljanja verskih obredov, šolskega pouka ali zdraviliških ali zdravstvenih ustanov.

V primeru nejasnosti glede obveznosti pridobitve dovoljenja za obrat je priporočljivo pojasniti projekt med uradnimi urami, ki so temu namenjene. V primeru dvoma na zahtevo uporabnika deželni glavar z odločbo o določitvi odloči o tem, ali se bo izvedel postopek izdaje dovoljenja ali ne.

Pot do dovoljenja, ki je potrebno za obrat

 1. Razjasnitev obstoječih in potrebnih dovoljenj (dovoljenje za obrat, gradbeno dovoljenje, namembnost površin)
 2. Stik s službo za stranke v obratu, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Dunaj
 3. Ogled obrata
 4. Izdelava projekta
 5. Posvetovanje o projektu med uradnimi urami, ki so temu namenjene
 6. Vložitev projekta pri organu za izdajo obrtnih dovoljenj (ne pozabite na obrazec v skladu z Zakonom o pomoči pri ustanavljanju novih podjetij)
 7. Obravnava z ogledom
 8. Odločba o dovoljenju

Kaj je ob ustanovitvi podjetja potrebno še upoštevati?

 • Ostala potrebna dovoljenja: vodnopravna, za zaščito narave, gozdnopravna.
 • Stara bremena (vpogled v knjigo starih bremen, kataster sumljivih površin).
 • Pravočasna prošnja pred investiranjem.
 • Pomoč pri ustanavljanju novih podjetij.
 • Razjasnitev pravnih vprašanj (pravna oblika, jamstva, obrtno dovoljenje – dokazilo o strokovni usposobljenosti, zakonodaja o najemnih razmerjih, delodajalci, davki, zdravstveno zavarovanje itd.).

Nasvet: Dobro pripravljeni projekti vam prihranijo veliko časa in denarja!


Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni 
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!
Stand: