th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Kisvállalkozók társadalombiztosítása

Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Bizonyos feltételek mellett a kisvállalkozóknak lehetőségük van mentességet szerezniük a vállalkozói gazdaságban részt vevő személyek szociális biztosításáról szóló szövetségi törvény (GSVG) szerinti beteg- és nyugdíjbiztosítás alól. A betegségbiztosítástól való mentesség nyomán az egyéni vállalkozók biztosítási rendszerébe (Selbständigenvorsorge) sem kapcsolódik be.
Ebben az esetben Önnek csak az a kötelessége, hogy fizesse a balesetbiztosítási járulékot.

Fogalom

A kisvállalkozó olyan személy,

 • akinek éves jövedelme nem haladja meg az 5.710,32 € összeget, és
 • akik összes vállalkozói tevékenységének éves forgalma nem lépi túl a 35.000,- €

összeget.

A jövedelem a jövedelemadó-megállapításon szereplő adóköteles jövedelmet jelenti, tehát (leegyszerűsítve) a vállalkozási bevételeket a vállalkozási kiadások levonása után.

Kérvény

A kisvállalkozónak az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási pénztáránál (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen) mentességi kérelmet kell benyújtania a teljes körű biztosítás alól (Antrag auf Ausnahme von der Vollversicherungspflicht). Ebben a kérelemben hihetően be kell bizonyítania, hogy a kisvállalkozók számára fent megszabott jövedelmi és forgalmi határértékeket nem lépi túl.

Tipp!

A teljes körű biztosítás alóli mentességi kérelem benyújtható az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási pénztára illetékes hivatalában. A szükséges nyomtatványok megtalálhatók az SVS honlapján: https://www.svs.at/.

Személyes feltételek

Ezt a kérelmet csak olyan személy nyújthatja be, aki

 • az utolsó 60 naptári hónapban (5 évben) nem több mint
  12 naptári hónapig rendelkezett a GSVG szerinti kötelező biztosítással, vagy
 • betöltötte a 60. életévét vagy
 • az 57. életévét, és a kérelem benyújtása előtti utolsó öt naptári év folyamán nem lépte túl a fent említett, kisvállalkozók számára megszabott jövedelmi és forgalmi határértékeket.

a három fent megnevezett feltételtől függetlenül a kérelem benyújtható

 • arra az időszakra is, amikor a kérelmező gyermekgondozási támogatásban részesül, és/vagy
 • gyermekenként maximálisan az első 48 naptári hónap gyermeknevelési támogatás idejére (ikerszülések esetén maximálisan az első 60 naptári hónap erejéig).

A tulajdonképpen a naptári évre vonatkozó határértékek ebben az esetben a kötelező biztosítástól való mentesség hónapjaira csökkennek. Ezért átlagosan

 • a havi jövedelem nem haladhatja meg a 475,86 € összeget, és
 • a havi forgalom nem lépheti túl a  2.916,67 euró

összeget. 

Példa:
Egy vállalkozó nő 2012 óta rendelkezik GSVG kötelező biztosítással. Lánya születése után főleg a gyermeknevelésnek szeretné szentelni magát, és kevesebbet szeretne dolgozni. 2013.09.01-től (= a gyermekgondozási támogatás folyósításának kezdetétől) kérvényezi a beteg- és nyugdíjbiztosítás alóli mentességet, mivel ettől az időponttól kezdve átlagosan nem fogja elérni a havi jövedelmi és forgalmi határértékeket.

A beteg- és nyugdíjbiztosítás alóli mentesség csak azon teljes hónapokra állapítható meg, amelyekben legalább egy napig gyermekgondozási támogatásban részesül, vagy amelyikre gyermeknevelési időszakot mutathat ki.

Vigyázat!
Csak természetes személy kérvényezheti a teljes körű biztosítás alóli mentességet! Az olyan társaságok társasági tagjai vagy ügyvezetői számára, mint a nyitott társaságok (OG), betéti társaságok (KG), vagy korlátolt felelősségű társaságok (GmbH) nem alkalmazhatók a kisvállalkozókra vonatkozó rendkívüli szabályozások.

Hatálybalépés és következmények

Ha a kérelmező a kérelem benyújtásának naptári évében nem részesült a beteg- és nyugdíjbiztosítás juttatásaiban, a (beteg- és nyugdíjbiztosításra vonatkozó) kötelező biztosítás alóli mentesség visszamenő hatállyal kezdődik, tehát a naptári év kezdetétől, illetve a gyermekgondozási támogatás folyósításának/gyermeknevelési időszak kezdetétől. Ha a kérelmező már részesült juttatásban, a mentesség a kérvény benyújtását követő naptári hónap első napján kezdődik. A kisvállalkozó számára ekkor kizárólag a balesetbiztosítás kötelező. A balesetbiztosítási járulék összege havi  10,42 €.

Vigyázat!
Mielőtt a teljes körű biztosítás alóli mentességet kérelmezné, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a vállalkozói tevékenység nem biztosítja a beteg- és nyugdíjbiztosítást.

Ez nem jelent problémát, ha más tevékenységből, például nem önálló tevékenységből, nyugdíjfolyósítás (például öregségi nyugdíj alapján), vagy a gyermekgondozási támogatás alapján van megfelelő biztosítási fedezete.

Ha nincs másfajta biztosítási fedezet, a kisvállalkozónak például megbetegedés esetén önerőből kell kifizetnie a kezelési költségeket.

Stand: