th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Koraci za Osnivanje Poduzeća/Glosar osnivanje Poduzeća 

Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung
Stand:

Sedam koraka za osnivanje Vašeg preduzeća sa jednim vlasnikom

1. Finansijsko i pravno savjetovanje te savjetovanje za osnivače

u servisu za osnivače i/ili u stručnim odjelima odnosno stručnim grupama Vaše (WKO)

2. Izjava o novom osnivanju odnosno prenosu preduzeća

Određene naknade, doprinosi i takse u vezi sa novim osnivanjem ili sa (besplatnim ili uz nadoknadu) prenosom preduzeća se ne naplaćuju. Pretpostavka za ovo je izjava o novom osnivanju ili prenosu preduzeća na za to predviđenom formularu (NeuFö 2). Molimo da Vam izjavu izda Vaša privredna komora. Kontaktna mjesta u privrednoj komori su servis za osnivače, stručne grupe odnosno udruge i uredi gradskih općina / regionalni uredi.

Na osnovu amandmana iz oblasti privrednog prava iz 2017. koji je stupio na snagu 18.7.2017. godine, pisani dokumenti i certifikati, koji su izrađeni i izdati na osnovu zakona o privrednim djelatnostima, kao i pisani zahtjevi, koji su usmjereni prema izradi i izdavanju pisanih dokumenata na osnovu gore navedenog saveznog zakona, oslobođeni su saveznih taksi i administrativnih naknada. Zbog toga je između ostalog i prijava djelatnosti oslobođena taksi.

3. Prijava samostalne djelatnosti

Kod prijave samostalne djelatnosti potrebni su Vam slijedeći dokazi:

Elektronska prijava samostalne djelatnosti: u vezi mogućnosti prijave samostalne djelatnosti molimo Vas da kontaktirate Vaš WKO

3.1 Kada sami podnosite dokaz o osposobljenosti (npr. majstorski ispit itd):

 • Pasoš
 • Uvjerenje o nekažnjavanju zemlje porijekla za osobe, koje ne žive u Austriji ili žive manje od pet godina
 • Dokaz o osposobljenosti (npr. diploma o položenom majstorskom ispitu odnosno o osposobljenosti, školska svjedočanstva ili reference) ili utvrđena individualna osposobljenost (osim kod slobodnih obrta - ovdje nisu potrebni nikakvi dokazi o osposobljenosti)
 • Dokaz o nastanjenju odnosno dozvola boravka za samostalno privređivanje kod osoba koje nisu EU-građani

3.2 Sami ne posjedujete dokaz o osposobljenosti, već postavljate generalnog direktora (zaposlen u preduzeću najmanje 20 sati u sedmici):

Za prijavu samostalne djelatnosti potrebno Vam je:

 • Pasoš
 • Uvjerenje o nekažnjavanju zemlje porijekla za osobe koje ne žive u Austriji ili žive manje od pet godina
 • Potreban dokaz o nastajenju kod osoba koje nisu EU-građani

Za generalnog direktora:

 • Pasoš
 • Uvjerenje o nekažnjavanju zemlje porijekla za osobe koje ne žive u Austriji ili žive manje od pet godina
 • Potvrda socijalnog osiguranja (Gebietskrankenkasse – GKK) o prijavi kao zaposlenik za najmanje 20 sati u sedmici kod osobe koja prijavljuje samostalnu djelatnost
 • Dokaz o osposobljenosti (npr. diploma o položenom majstorskom ispitu odnosno o osposobljenosti itd.)
 • Izjava generalnog direktora  o njegovoj djelatnosti u preduzeću (formular). Osoba koja prijavljuje samostalnu djelatnost i tehnički direktor ne smiju biti isključeni iz vršenja obrta (izjava § 13 Zakona o obrtu).

Sa prijavom samostalne djelatnosti Vi postajete član WKO sa odgovarajućom obavezom plaćanja članarine. Tačnije informacije ćete dobiti u WKO Vaše savezne pokrajine.

4. Regionalni fond zdravstvenog osiguranja (GKK)

Saradnike morate prijaviti prije njihovog zaposlenja (početak djelatnosti) kod nadležnog regionalnog fonda zdravstvenog osiguranja.
Ukoliko zapošljavate generalnog direktora, morate ga prijaviti prije prijave samostalne djelanosti kod GKK (moguće sa dejstvom prijave samostalne djelatnosti), jer se službi za obrt mora predočiti potvrda GKK o radnom odnosu.

5. Zavod za socijalno osiguranje privatnih preduzetnika

Prijava kod socijalnog osiguranja privatnih preduzetnika potrebna je još za vrijeme prvog mjeseca. Možete je izvršiti također i u okviru prijave samostalne djelatnosti kod upravne službe gradskih općina na automatski potpomognuti način. Služba će proslijediti prijavu socijalnom osiguranju.

6. Porezna uprava

Za vrijeme prvog mjeseca prijavite Vašu obrtničku djelatnost kod porezne uprave i podnesite zahtjev za porezni broj. Prijava poreznoj upravi se može izvršiti i u okviru prijave samostalne djelatnosti kod upravne službe gradskih općina. Ista će proslijediti prijavu poreznoj upravi.

7. Općina/Grad

Molimo da imate u vidu: kod djelatnosti koje se obično ne izvršavaju u stanovima/stambenim kućama (npr. trgovina, zanati, ugostiteljstvo) potreban Vam je za izabrano mjesto poslovanja preduzeća odgovarajući plan prostornog uređenja i dozvola za gradnju (upotrebna dozvola).

Ukoliko zapošljavate zaposlenike, morate o tome obavijestiti općinu odnosno grad (komunalni porez).

Devet koraka osnivanja otvorenog društva (OG) odnosno komanditnog društva (KG).

1. Finansijsko i pravno savjetovanje te savjetovanje za osnivače

u servisu za osnivače i/ili u stručnim odjelima odnosno stručnim grupama Vaše WKO.

2. Izjava o novom osnivanju odnosno prenosu preduzeća

Određene naknade, doprinosi i takse u vezi sa novim osnivanjem ili sa (besplatnim ili uz nadoknadu) prenosom preduzeća se ne naplaćuju. Pretpostavka za ovo je izjava o novom osnivanju ili prenosu preduzeća na za to predviđenom formularu (NeuFö 2). Molimo da Vam izjavu potvrdi Vaša WKO. Kontaktna mjesta u WKO su servis za osnivače, stručne grupe odnosno udruge i uredi gradskih općina / regionalni uredi.

Na osnovu amandmana iz oblasti privrednog prava iz 2017. koji je stupio na snagu 18.7.2017. godine, pisani dokumenti i certifikati, koji su izrađeni i izdati na osnovu zakona o privrednim djelatnostima, kao i pisani zahtjevi, koji su usmjereni prema izradi i izdavanju pisanih dokumenata na osnovu gore navedenog saveznog zakona, oslobođeni su saveznih taksi i administrativnih naknada. Zbog toga je između ostalog i prijava djelatnosti oslobođena taksi.

3. Ugovor o osnivanju društva

Otvoreno/Komanditno društvo (OG/KG) se osniva ugovorom o osnivanju društva (najmanje dvije osobe), za koji ne važe posebne formalnosti i koji možete zaključiti usmeno ili pismeno. Međutim zbog dokazivanja mi preporučujemo pismeni ugovor.

4. Upis u registar firmi/Zahtjev za upis

Otvoreno društvo/Komanditno društvo nastaje tek sa upisom u registar firmi. Članovi društva mogu sami sastaviti zahtjev za upis u registar firmi.

Potpise na zahtjevu treba međutim ovjeriti od strane notara ili ovjeriti sudski (općinski sud).

Za upis u registar firmi potrebni su slijedeći dokumenti:

 • Probe potpisa svih organa koji su ovlašteni za zastupanje (članovi društva koji lično odgovaraju) ovjereni od strane notara ili općinskog suda.

I u slučaju postojanja ugovora o osnivanju društva, u zahtjevu za upis društva u registar firmi potrebni su slijedeći podaci:

 • Firma (Komanditori) se ne smije pojaviti u imenu firme, obavezno se vodi pravni dodatak OG odnosno KG.
 • Imovinski ulog pojedinih komanditora.
 • Sjedište društva i poslovna adresa koja je mjerodavna za društvo
 • Ime filijale
 • Imena, datumi rođenja i adrese članova društva
 • Ukoliko svi odgovorni članovi društva nisu ovlašteni za potpis, ovo treba upisati u registar firmi.
 • Pravilo zastupanja
 • Dan zaključenja ugovora o društvu
 • Kod državljana trećih država (nisu EWR-građani) potrebna je dodatno dozvola boravka i valjana jednogodišnja dozvola za zapošljavanje odnosno petogodišnja radna dozvola od lično odgovornih članova društva (Beschäftigunsbewilligung ili Befreiungsschein).

5. Prijava samostalne djelatnosti

Elektronska prijava samostalne djelatnosti: u vezi mogućnosti prijave samostalne djelatnosti molimo Vas da kontaktirate Vaš WKO.

Za prijavu samostalne djelatnosti potrebni su slijedeći dokumenti:

 • Pasoš svih osoba sa mjerodavnim uticajem (lično odgovorni članovi društva ili komanditori sa posebnim rukovodilačkim ovlaštenjima i sl.)
 • Izvod iz registra firmi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju zemlje porijekla od generalnog direktora, ukoliko isti ne živi u Austriji ili živi u Austriji manje od pet godina
 • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje od vršenja obrta zbog insolvencije ili prethodnih osuda (§ 13 Zakon o obrtu) i to od svih lica sa mjerodavnim uticajem (lično odgovorni članovi društva ili komanditori sa posebnim rukovodilačkim ovlaštenjima i sl.)

Za generalnog direktora uz to su potrebni:

 • Pasoš
 • Potvrda socijalnog osiguranja (GKK) o prijavi kao zaposlenika za najmanje 20 sati u sedmici (nije potrebno, kada je tehnički direktor lično odgovorni član društva)
 • Dokaz o stručnosti (npr. diploma o položenom majstorskom ispitu o osposobljenosti, školska svjedočanstva ili reference) ili utvrđena individualna osposobljenost (osim kod slobodnih obrta)
 • Izjava generalnog direktora o njegovoj djelatnosti u preduzeću (formular). Generalni direktor, ali također i svi lično odgovorni članovi društva ne smiju biti isključeni od vršenja obrta (§ 13 Zakon o obrtu).

Sa prijavom samostalne djelatnosti Vi postajete član privredne komore sa odgovarajućom obavezom plaćanja članarine. Tačnije informacije ćete dobiti u privrednoj komori Vaše savezne pokrajine.

6. Regionalni fond zdravstvenog osiguranja (GKK)

Saradnike morate prijaviti prije njihovog zaposlenja (početak djelatnosti) kod nadležnog regionalnog fonda zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko zapošljavate generalnog direktora, morate ga prijaviti prije prijave samostalne djelanosti kod GKK (moguće sa dejstvom prijave samostalne djelatnosti), jer se službi za obrt mora predočiti potvrda GKK o radnom odnosu.

7. Zavod za socijalno osiguranje privatnih preduzetnika

Svi članovi OG kao i lično članovi društva sa neograničenom odgovornošću KG (komplementari) su obavezno osigurani u socijalnom osiguranju privatnih preduzetnika (GSVG). Osiguranici se moraju u roku od jednog mjeseca javiti kod zavoda za socijalno osiguranje privatnih preduzetnika. Prijava socijalnom osiguranju se može predati i u okviru prijave slobodne djelatnosti kod upravne službe gradskih općina na automatski način. Ista će proslijediti prijavu socijalnom osiguranju.

8. Porezna uprava

Za vrijeme prvog mjeseca prijavite Vašu obrtničku djelatnost kod porezne uprave i podnesite zahtjev za porezni broj za člana/članove društva i društvo. Prijava poreznoj upravi se može izvršiti i u okviru samostalne djelatnosti kod upravne službe gradskih općina. Ista će proslijediti prijavu poreznoj upravi.

9. Općina/Grad

Molimo da imate u vidu: kod djelatnosti koje se obično ne izvršavaju u stanovima/stambenim kućama (npr. trgovina, zanati, ugostiteljstvo) potreban Vam je za izabrano mjesto poslovanja preduzeća odgovarajaći plan prostornog uređenja i dozvola za gradnju (upotrebna dozvola).

Ukoliko zapošljavate zaposlenike, morate o tome obavijestiti općinu odnosno grad (komunalni porez).

Jedanaest koraka za osnivanje društva sa ograničenom odgovornosti (GmbH)

1. Finansijsko i pravno savjetovanje te savjetovanje za osnivače

u servisu za osnivače i/ili u stručnim odjelima odnosno stručnim grupama Vaše WKO.

2. Izjava o novom osnivanju odnosno prenosu preduzeća

Određene naknade, doprinosi i takse u vezi sa novim osnivanjem ili sa (besplatnim ili uz nadoknadu) prenosom preduzeća se ne naplaćuju. Pretpostavka za ovo je izjava o novom osnivanju ili prenosu preduzeća na za to predviđenom formularu (NeuFö 2). Molimo da Vam izjavu potvrdi Vaša privredna komora. Kontaktna mjesta u privrednoj komori su servis za osnivače, stručne grupe odnosno udruge i uredi gradskih općina/regionalni uredi.

Na osnovu amandmana iz oblasti privrednog prava iz 2017. koji je stupio na snagu 18.7.2017. godine, pisani dokumenti i certifikati, koji su izrađeni i izdati na osnovu zakona o privrednim djelatnostima, kao i pisani zahtjevi, koji su usmjereni prema izradi i izdavanju pisanih dokumenata na osnovu gore navedenog saveznog zakona, oslobođeni su saveznih taksi i administrativnih naknada. Zbog toga je između ostalog i prijava djelatnosti oslobođena taksi.

3. Ugovor o osnivanju društva/Izjava o osnivanju društva

Osnivači – može također biti jedan osnivač – sačinjavaju ugovor o društvu/osnivač izjavljuje da osniva društvo sa ograničenom odgovornošću u okviru  osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću sa jednim članom u obliku notarskog akta.

4. Rješenje članova društva

Postavljanje direktora i ovlaštenje zastupanje (pojedinačno, zajedno, eventualno i sa prokuristom [organa]) osim ukoliko to već nije uslijedilo u ugovoru o društvu. Ovdje možete na važne razloge ograničiti opoziv postavljanja direktora od strane generalnog odbora u ugovoru o društvu. S tim u vezi povezani

zapisnik generalnog odbora može biti privatno sačinjen ili notarski ovjeren.

Međutim direktori (najmanje jedan) ne moraju biti članovi d.o.o.

5. Potvrda banke

Uplata osnovnog kapitala (Minimalni osnovni kapital iznosi 35.000 evra, odn. sa privilegijom za osnivače 10.000 evra, od toga je potrebno uplatiti bar polovinu u gotovini) na konto društva za slobodno raspolaganje direktora.

6. Upis u registar firmi/Zahtjev za upis

Slijedeći dokumenti su Vam potrebni za ovjereni upis u registar firmi (zahtjev mora također biti ovjeren):

 • Ugovor o društvu kao notarska isprava
 • Ovjereno rješenje članova društva o postavljanju direktora (ovjera od strane notara ili općinskog suda)
 • Potvrda banke
 • Proba potpisa direktora (ovjereno od strane notara ili općinskog suda)

7. Prijava samostalne djelatnosti

Elektronska prijava samostalne djelatnosti: u vezi mogućnosti prijave samostalne djelatnosti molimo Vas da kontaktirate Vaš WKO.

Za prijavu samostalne djelatnosti potrebni su slijedeći dokumenti:

 • Pasoš svih osoba sa mjerodavnim uticajem (direktori, članovi društva sa većinskim udjelom, članovi društva sa manjinskim udjelom, ali posebnim pravima suodlučivanja ili posebnim rukovodilačkim ovlaštenjima i sl.)
 • Izvod iz registra firmi
 • Uvjerenje o nekažnjavanju zemlje porijekla od tehničkog direktora i svih članova društva sa mjerodavnim uticajem na rukovođenje, ukoliko isti ne živi u Austriji ili živi u Austriji manje od pet godina
 • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje od vršenja obrta svih lica sa mjerodavnim uticajem (direktori, članovi društva sa većinskim udjelom, članovi društva sa manjinskim udjelom, ali posebnim pravima suodlučivanja ili posebnim rukovodilačkim ovlaštenjima i sl.)

Za generalnog direktora pored toga potrebno je:

 • Pasoš
 • Potvrda socijalnog osiguranja (GKK) o prijavi kao zaposlenika za najmanje 20 sati u sedmici (nije potrebno, kada je tehnički direktor također komercijalni direktor)
 • Dokaz o stručnosti (npr. diploma o položenom majstorskom ispitu odnosno o osposobljenosti, školska svjedočanstva ili reference) ili utvrđena individualna osposobljenost (osim kod slobodnih obrta)
 • Izjava generalanog direktora o njegovoj djelatnosti u preduzeću (formular). Tehnički direktor, komercijalni direktor kao i većinski članovi društva ne smiju biti isključeni od vršenja obrta (§ izjava 13 Zakon o obrtu).

Sa prijavom samostalne djelatnosti Vi postajete član WKO sa odgovarajućom obavezom plaćanja članarine. Tačnije informacije ćete dobiti u WKO Vaše savezne pokrajine.

8. Regionalni fond zdravstvenog osiguranja (GKK)

Saradnike morate prijaviti prije njihovog zaposlenja (početak djelatnosti) kod nadležnog regionalnog fonda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko zapošljavate generalnog direktora, morate ga prijaviti prije prijave samostalne djelanosti kod GKK (moguće sa dejstvom prijave samostalne djelatnosti), jer se službi za obrt mora predočiti potvrda GKK o radnom odnosu.

9. Zavod za socijalno osiguranje privatnih preduzetnika

Za vrijeme prvog mjeseca morate prijaviti članove društva koji su ovlašteni za rukovođenje kod Zavoda za socijalno osiguranje za privatne preduzetnike, osim ukoliko ste u ovoj funkciji već osigurani prema ASVG (ASVG-osiguranje je znatno skuplje od GSVG-osiguranja). Prijava socijalnom osiguranju se može predati i u okviru prijave slobodne djelatnosti kod upravne službe gradskih općina na automatski način. Ista će proslijediti prijavu socijalnom osiguranju.

10. Porezna uprava

Za vrijeme prvog mjeseca prijavite Vašu obrtničku djelatnost kod porezne uprave i podnesite zahtjev za porezni broj za člana/članove društva i društvo. Prijava poreznoj upravi se može izvršiti i u okviru samostalne djelatnosti kod upravne službe gradskih općina. Ista će proslijediti prijavu poreznoj upravi.

11. Općina/Grad

Molimo da imate u vidu: kod djelatnosti koje se obično ne izvršavaju u stanovima/stambenim kućama (npr. trgovina, zanati, ugostiteljstvo) potreban Vam je za izabrano mjesto poslovanja preduzeća plan odgovarajućeg prostornog uređenja i dozvola za gradnju (upotrebna dozvola).

Ukoliko zapošljavate zaposlenike, morate o tome obavijestiti općinu odnosno grad (komunalni porez).

Glosar osnivanje Poduzeća 

Boravišna dozvola/dozvola za nastanjene:Boravišna dozvola/dozvola za nastanjenje daje pravo na privremeni boravak i obavljanje samostalne djelatnosti ili zaposlenje za koje postoji odgovarajuća dozvola prema Zakonu o zaposlenju stranaca (AuslBG)

Direktor: Komercijalni direktori (handelsrechtliche Geschäftsführer) su d.o.o. organi ovlašteni za rukovođenje i zastupanje Oni vode poslove društva unutar preduzeća i zastupaju društvo prema vani. Kod društava kapitala za direktora se mogu postaviti također lica koja nisu članovi društva (saradnici). Članovi društva također mogu postati direktori. Za direktore se mogu imenovati samo fizička lica. Posebna kvalifikacija direktora nije uslov.

Dokaz o osposobljenosti/ Individualna osposobljenost: Za izvršavanje određenih samostalnih djelatnosti (npr. stolar, ugostiteljstvo, pekar, elektrotehnika, itd.) propisan je dokaz o osposobljenosti. Uslovi su utvrđeni jednim propisom. Ukoliko se uslovi ne ispune (npr. školovanje u inostranstvu), kod službe za obrt se može zahtijevati individualno osposobljavanje.

Dozvola za postrojenje: Dozvola za postrojenje je potrebna za mnoge obrtne djelatnosti (npr. radionica, gostionica, hotel, mjesto za odlaganje, prodajni lokal). Nadležna služba je služba za obrt (povjereništvo gradske općine ili magistrat) mjesta poslovanja.

Društvo ograničene odgovornosti (d.o.o.) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH): D.o.o. je društvo kapitala. Minimalni osnovni kapital iznosi € 10.000,-- minimalni gotovinski ulog € 5.000,-- D.o.o. ugovor mora biti zaključen uz notara. Društvo nastaje sa upisom u registar firmi. Ukoliko se društvo želi baviti obrtnom djelatnošću, potrebno je ovlašćenje za bavljenje obrtom koje glasi na d.o.o. Generalni direktor (gewerberechtlicher Geschäftsführer) je neophodan.

Generalni direktor: Generalni direktor odgovara preduzeću za stručno besprijekorno izvršavanje djelatnosti. Odgovoran je službi za obrt za pridržavanje propisa o obrtu kao između ostalog za vrijeme otvaranja i istaknutost cijena. Upravnu kaznu (kod prekršaja) koja mu je izrečena mora sam snositi.

Ime firme: Firma je uvijek ime preduzeća upisano u registar firmi. Ne smije zbunjivati. Ovo ime se mora koristiti na svim poslovnim dokumentima (pisma, formulari računa i naloga, itd.).

Knjigovodstvo/ Prikaz prihoda i rashoda: Preduzetnik je obavezan da sakuplja račune i vodi evidenciju. Za prihod do € 400 000,-- u pravilu se vodi prikaz prihoda i rashoda (mogućnost paušaliziranja izdataka preduzeća). Trebaju se voditi prihodi, rashodi, knjiga ulaza robe, popis uređaja (sadrži npr.  kompjuter, uredski namještaj, itd.) i knjigu vožnji.

Komanditno društvo (Kommanditgesellschaft – KG): Komanditno društvo se sastoji od najmanje 2 člana društva. Jednog lično odgovornog člana društva (komplementar) i jednog člana društva koji odgovara ograničenim novčanim ulogom (komanditar). Ugovor o društvu ne mora imati određeni oblik. Za njega nije potreban notar.  Društvo mora biti upisano u registar firmi.

Mjesto boravka: Za prijavu slobodne djelatnosti kao pojedinačni preduzetnik potrebno je mjesto stanovanja u Austriji. Ne mora biti glavno mjesto boravka (dovoljno je sporedno mjesto boravka).

Mjesto poslovanja: Svako ovlaštenje za bavljenje obrtom mora imati mjesto poslovanja. Kod samostalnih djelatnosti, koje nisu čiste uredske djelatnosti, vidi tačku „Dozvola za postrojenje“.

Otvoreno društvo (Offene Gesellschaft – OG): OG je društvo lica sa najmanje 2 lično odgovorna člana društva. Ugovor o društvu ne mora imati određeni oblik. Za njega nije potreban notar. Društvo mora biti upisano u registar firmi.

Pasoš: Dokaz identiteta kod osnivanja preduzeća (prijava samostalne djelatnosti).

Pokrajinski sud/Trgovački sud/Registarski sud: Službe koje su nadležne za upise u registre firmi

Porez na prihod: Porez na prihod se plaća za zarađenu dobit koja se utvrdi uz pomoć potrebnih evidencija (npr. računanje prihoda-rashoda). Porezna stopa je između 0% i 55%.                       

Porez na promet: Porez na promet, također nazvan porez na dodatnu vrijednost, plaća se u pravilu za sve isporuke i poslove koje preduzeće izvrši u zemlji. U većini slučajeva porez na dodatu vrijednost iznosi 20% netto naknade. Pored toga postoji smanjena porezna stopa (10%) npr. za životne namirnice i knjige.

Porez za korporacije: Porez za korporacije je porez na prihod od društava kapitala. On iznosi jedinstveno 25% od bilansne dobiti.

Porezi: npr. porez na prihod, porez na promet, porez za korporacije, porez na platu, itd.

Porezna uprava (Finanzamt): Porezna uprava je služba u kojoj se rješavaju sva porezna pitanja (npr. porez na dodatu vrijednost, porez na prihod, porez za korporacije (kod d.o.o.) dodatni troškovi na platu za saradnike).

Porezni savjetnik/Knjigovođa: Porezni savjetnici ili samostalne knjigovođe pomažu kod evidencija i obavljanja svih poreznih pitanja kao npr.: prijava poreza na prihod, prijava poreza na dodatu vrijednost, knjigovodstvo, itd.

Potvrda o prijavi građani EEP i Švajcarske, koji imaju pravo na duži boravak od 3 mjeseca u Uniji dobijaju kao dokument svog prava na boravak na zahtev „Potvrdu o izvršenoj prijavi“ (odgovarajući zahtjev mora da se podnese u roku od četiri mjeseca od dolaska u Austriju). Ogran koji izdaje ovu potvrdu je policija za strance,  odnosno kancelarije dotične pokrajinske vlade (Amt der Landesregierung), nadležnost je određena prema mjestu stanovanja.

Pravila za mala preduzeća: Ukoliko godišnji prihodi iznose ispod € 30.000,-- bez  poreza na promet, preduzeće je pod određenim uslovima oslobođeno plaćanja poreza na dodatu vrijednost. Preduzeće u ovom slučaju ne smije međutim odbiti predporez (u izdacima sadržan porez na dodatu vrijednost).

Pravni oblici: Preduzeće sa jednim vlasnikom, OG, KG, d.o.o., itd.

Preduzeće sa jednim vlasnikom: Pojedinačni preduzetnik odgovara sa svojom privatnom imovinom za dugove preduzeća. Dobit pripada zbog toga samo pojedinačnom preduzetniku.

Prevodi inostranih dokumenata: Za predočenje dokumenata (npr. inostrane školske potvrde i dokazi o praksi, uvjerenja o nekažnjavanju, itd.) kod nadležnih službi potrebni su prevodi sudskog tumača.

Prijava boravka: Služba za prijave izdaje prijavu boravka kao dokaz mjesta boravka.

Račun: Karakteristike računa su: Naziv i adresa preduzeća i primaoca. Količina i naziv izvršenog posla, vrijeme isporuke ili posla, naknada, porez na dodatu vrijednost i stopa poreza na dodatu vrijednost, datum izdavanja računa, tekući broj računa, vlastiti PDV-broj. Kod računa čiji ukupni iznos (neto + Ust.) prekoračuje 10.000,-- €, također treba navesti PDV-broj primaoca posla.        

Radni odnos: Radni odnos se može zasnovati kao radnik (npr. manuelni poslovi) ili kao službenik (npr. trgovačke djelatnosti - uredski poslovi). Zaposlenik je vezan za radno vrijeme firme, utvrđeno radno mjesto i upute. Kod zapošljavanja zaposlenika potrebno je imati u vidu zakonska pravila i pravila iz kolektivnih ugovora.

Registar firmi (Firmenbuch): Registar firmi je služba u kojoj se moraju registrovati sva društva (društva lica OG i KG, društva kapitala npr. d.o.o.). Pojedinačna preduzeća se također mogu upisati u registar firmi.             

Saradnici: Preduzeće može zapošljavati saradnike. Prijava ovih saradnika kod regionalnog fonda zdravstvenog osiguranja mora slijediti na dan početka rada. Zaposlenici se također prijavljuju poreznom uredu. U mnogim samostalnim djelatnostima radni odnosi i plaćanje je regulisano kolektivnim ugovorom. 

Sloboda nastanjivanja i sloboda pružanja usluga: Sloboda nastanjivanja omogućava osnivanje preduzeća ili osnivanje društva i izvršavanje jedne samostalne djelatnosti u svakoj EWR/EU zemlji članici. Na osnovu slobode pružanja usluga, djelatnosti naručene u domovini se mogu izvršavati u Austriji. Međutim za to je potreban dokaz o osposobljenosti propisan u Austriji/prema EU-smjernicama.

Socijalno osiguranje: Kao preduzetnik ste obavezno osigurani u sistemu socijalnog osiguranja privatnih preduzetnika. Visina doprinosa zavisi od uspeha preduzeća (prihod umanjen za troškove poslovanja). Kod novoosnovanih preduzetnika doprinosi iznose € 121,04 mesečno za penzijsko osiguranje (sa mogućnošću naknadnog obračuna obaveze počev od 1. godine), € 33,51 mesečno za zdravstveno osiguranje (sa mogućnošću naknadnog obračuna obaveze počev od 3. godine), € 6,70 mesečno za dodatno penzijsko osiguranje za samostalne delatnosti i € 9,60 mesečno za osiguranje za slučaj nezgode na radu.(2018)

Subvencije/NeuFöG (Neugründungs-Förderung) – Subvencije za nove osnivače: osnivači preduzeća su pod određenim uslovima oslobođeni raznih naknada i taksi na osnovu Zakona o subvencioniranju novih osnivača. Kod pitanja o ostalim subvencijama, kao npr. investicione subvencije, unapređivanje školovanje i daljeg školovanja itd. molimo da se raspitate u WKO koja je za Vas nadležna (savezna pokrajina u kojoj se preduzeće osniva).   

Uvjerenje o nekažnjavanju: Kod osnivanja preduzeća uvjerenje o nekažnjavanju mora biti predočeno nadležnoj službi za obrt. Ne smije biti starije od 3 mjeseca i mora biti prevedeno od sudskog tumača.

Vrste obrta:

Slobodne djelatnosti (freies Gewerbe): Za vršenje slobodnih djelatnosti nije potreban dokaz o određenoj osposobljenosti (školovanje, ispit, itd.). Opći uslovi (napunjena 18. godina života, EWR/EU-državljanstvo, neporočnost, odgovarajući boravišni naslov za državljane trećih država) također trebaju biti ispunjeni.

Obrti kod kojih postoji pravilnik (reglementiertes Gewerbe): Za izvršavanje obrta kod kojeg postoji pravilnik potreban je propisani dokaz o osposobljenosti. (vidi također pod dokaz o osposobljenosti)

Služba za obrt (Gewerbebehörde): Služba za obrt je nadležna služba za sva pitanja u vezi prava na bavljenje samostalnom djelatnošću (Gewerberecht), prijave samostalne djelatnosti, dozvole za postrojenja, individualno osposobljenje, itd.

Službe za obrt su povjereništva gradskih općina (Bezirkshauptmannschaften – u gradskim općinama jedne savezne pokrajine) ili magistrati (Magistrate – u gradovima).

Zaposlenje do granice zarade do koje se ne plaćaju doprinosi: je zaposlenje koje podliježe radnom pravu (npr. minimalna plata prema kolektivnom ugovoru, posebna plaćanja, isplata plate u slučaju bolesti, itd.) ali se zbog visine plaćene mjesečne plate ne smije prekoračiti granice zarade do koje se ne plaćaju doprinosi od € 438,05 brutto mjesečno (2018).

Ovaj informativni list je nastao u saradnji svih privrednih komora. Ukoliko imate pitanja, molimo da se obratite privrednoj komori u Vašoj saveznoj pokrajini.   Beč, Tel. br.: (01) 51450-0, Donja Austrija, Tel. br.: (02742) 851-0, Gornja Austrija, Tel. br.: 05 90 909-0, Gradišće, Tel. br.: 05 90 907-0,

Štajerska, Tel. br.: (0316) 601-406, Koruška, Tel. Nr.: 05 90 904-0, Salzburg, Tel. br.: (0662) 8888-0, Tirol, Tel. br.: 05 90 905-0,

Vorarlberg, Tel. br.: (05522) 305-0

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu pod www.gruenderservice.at

Servis za osnivače privredne komore Austrije. Kopiranje, umnožavanje i distribucija bilo koje vrste je dozvoljena samo uz izričitu saglasnost privrednih komora Austrije. Uprkos pažljivoj obradi za izdanje se ne preuzima odgovornost a odgovornost autora ili privrednih komora Austrije je isključena.