th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Modificarea instalaţiilor care necesită aprobare

Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Care modificări sunt relevante?

Modificările efectuate la instalaţiile aprobate pot afecta tipul şi facilităţile obiectului de exploatat, a timpilor de muncă şi a orelor de funcţionare.

Nicio modificare a instalaţiei de exploatare nu reprezintă schimbări de posesiune, subarendare etc., deoarece aprobarea instalaţiei de exploatare depinde exclusiv de unitatea operaţională şi nu de operator.

Modificări care necesită aprobare

Ca şi în cazul reconstrucţiei unei instalaţii de exploatare care necesită aprobare, în cazul unor modificări semnificative la o instalaţie de exploatare existentă care necesită aprobare sunt necesare proceduri de aprobare a instalaţiei de exploatare conform § 81 din Codul comercial din 1994 (GewO 1994). În cazul în care la o instalaţie de exploatare au loc modificări semnificative, fără realizarea vreunei proceduri de modificare, există riscul de proceduri administrative.

În principiu, la procedurile de modificare se aplică aceleaşi cerinţe pentru aprobare şi norme procedurale ca şi pentru aprobarea iniţială.

Aprobarea nu este necesară în cazul în care este vorba despre o instalaţie aprobată prin „proceduri simplificate“ (conform § 359b din GewO 1994) şi atunci când prin modificarea caracterului, instalaţia supusă acestor proceduri nu se pierde.

Alte situaţii de modificări care nu necesită aprobare pot fi găsite în § 81 alin. 2 din GewO 1994:

 • modificări admise prin decizie, conform § 79c alin. 2 (se referă la abateri minore de la decizia de aprobare, care nu au efect asupra intereselor legate de protecţie),
 • modificări în vederea respectării cerinţelor diferite sau suplimentare, conform § 79 alin. 1 sau § 79b,
 • modificări în vederea adaptării la regulamente, în baza § 82 alin. 1,
 • Decizii conform modificărilor corespunzătoare § 82 alin. 3 sau 4,
 • modificări prin utilizarea de maşini, aparate sau echipamente, care fac obiectul regulamentelor, în conformitate cu § 76 alin. 1 sau care sunt enumerate în decizii, în conformitate cu § 76 alin. 2, în cazul în care § 76 alin. 3 nu se opune,
 • reabilitare în conformitate cu § 24 a Legii federale de protecţie împotriva emisiilor pentru cazane.

Modificări cu notificarea obligatorie

Dacă în urma modificării, emisiile existente pentru vecinătate nu au crescut, în circumstanţele existente nu este necesară nicio procedură a modificare a instalaţiei de exploatare, ci doar o procedură de notificare.

În cazul anumitor modificări nu este necesară nicio procedură de aprobare, ci doar o notificare către autoritate:

 • Înlocuire de maşini, aparate sau echipamente cu maşini, aparate sau echipamente sau dispozitive asemănătoare (maşinile, aparatele sau echipamentele sunt identice în cazul în care scopul utilizării lor corespunde maşinilor, aparatelor sau echipamentelor aflate în instalaţie şi efectele aşteptate de la acestea nu diferă semnificativ de efectele maşinilor, aparatelor sau echipamentelor aflate în instalaţie, astfel încât înlocuirea să fie tratată ca modificare care trebuie aprobată.
 • Modificări, care nu afectează în mod negativ comportamentul emisiilor instalaţiei pentru vecinătate şi care sunt de aşteptat în baza situaţiei speciale a fiecărui caz în parte, prin care se evită toate ameninţările la adresa vieţii sau sănătăţii persoanelor sau cele rezultate din respectarea cerinţelor care trebuie prescrise dacă este cazul iar deteriorările sau efectele adverse sunt limitate la un nivel rezonabil în sensul § 74 alin. 2 Z, 3 până la 5 (se referă la practicarea liberă a religiei, şcoli, spa-uri şi spitale, transport şi ape) („modificări neutre pentru vecinătate“).
 • Modificări care nu afectează în mod negativ comportamentul emisiilor instalaţiei („modificări cu emisii neutre“).
 • Se aplică modificări temporare care nu depăşesc durata de patru săptămâni, care nu pun în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor şi care cu ocazia unor circumstanţe sau evenimente au loc în cercuri interregionale mai largi de interes cultural sau sportiv a populaţiei (se referă la „vizualizare publică“, în contextul unor evenimente majore corespunzătoare, cum ar fi Campionatul European de Fotbal sau Cupa Mondială, Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale de schi, stabilirea unui oraş austriac drept capitală culturală etc.).

Notificarea trebuie făcută înainte de modificarea intenţionată. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile, în termen de două luni, autoritatea trebuie să ia notă de notificare printr-o decizie. Această decizie face parte din decizia de aprobare.

Avantajele procesului de notificare

 • Nu este necesar niciun proces separat de aprobare a modificării
 • Omiterea participării celor din vecinătate
 • Termen limită scurtat de la şase luni la două luni pentru autorităţi

Sfaturi pentru practică

Dacă o modificare afectează sau nu comportamentul emisiilor instalaţiei trebuie neapărat discutat cu experţii oficiali competenţi înainte de returnarea notificării. În acest scop, la autoritatea administrativă regională respectiv municipală au loc „zilele de audienţă pentru instalaţii de exploatare“. În aceste zile de audienţă pot avea loc discuţii preliminare cu autoritatea cu privire la proiecte. La aceste discuţii, vă rugăm să luaţi cu dumneavoastră toate documentele care sunt necesare pentru a evalua proiectul dumneavoastră: De exemplu, planuri şi decizii ale stocului aprobat, o copie a documentaţiei de cadastru (de la autoritatea locală), documente referitoare la modificările propuse (de exemplu: broşuri de maşini) cu informaţii privind posibile emisii (de exemplu, zgomot, miros). Se recomandă ca în prealabil să se facă o programare.

De asemenea, în cazul companiilor care au angajaţi, în prealabil ar trebui contactat un inspector în domeniul muncii. În acest scop se poate clarifica dacă din punct de vedere al legislaţiei privind protecţia angajaţilor nu există obiecţii privind modificarea intenţionată.Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri!