th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Munkavállalók kiküldése ausztriai munkára olyan vállalatoktól, melyek székhelye EU-s, illetve EGK országokban található

Entsendung von Arbeitnehmerinnen von Unternehmen mit Sitz in EU/EWR-Staaten zur Arbeitsleistung in Österreich

Vállalkozások az EU egyéb tagországaiból, vagy az EGK szerződő államaiból szolgáltatásokat nyújthatnak Ausztriában saját munkavállalóikkal (kiküldés). 

A szociális dömping elkerülése érdekében bizonyos minimális munka- és foglalkoztatási feltételeket kell garantálni (törvényes, vagy kollektív szerződés szerinti bérezés, szabadság, kollektív szerződés szerinti munkaidő, munkavállalóvédelmi rendelkezések, szülés előtti és utáni védelem és diszkrimináció tilalmára vonatkozó rendelkezések).

Bejelentési- és dokumentációs kötelezettségek

Legkésőbb egy héttel a munka megkezdése előtt a kiküldést be kell jelenteni nyomtatványok benyújtásával a Szövetségi Pénzügyi Minisztérium központi koordinációs szervénél, (a munkavállaló adatai, illetve a munkáltató adatai, osztrák megbízó, bérezés, hely, a munka időtartama, a munka jellege, felhasználása…).

Nyomtatványok letölthetők a következő címeken:

https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html

Minden egyes kiküldött munkavállaló számára külön mellékletet kell kitölteni. 
A bejelentés elmulasztása esetén 10.000,-- euróig terjedő szabálysértési pénzbüntetést róhatnak ki.

Építkezés helyén a következő dokumentumoknak kell meglenni német nyelven:

  • A koordinációs hivatalban tett bejelentés másolata
  • Bérezési dokumentumok
  • A társadalombiztosítási bejelentést igazoló A1 nyomtatvány 

A bejelentés elmulasztása esetén 10.000,-- euróig terjedő szabálysértési pénzbüntetést róhatnak ki.   

Büntető rendelkezések

Aki munkavállalókat foglalkoztat és nem biztosítja legalább a törvény, rendelet, vagy kollektív szerződés által  előírt alapbért: arra 10.000,-- euróig terjedő szabálysértési pénzbüntetést róhatnak ki, több, mint három érintett munkavállaló esetén 50.000,-- euróig terjedő összeget követelhetnek mindegyik munkavállaló után. 

A szolgáltatás eltiltása

Az alapbér visszatartása esetén több, mint három munkavállaló esetében, illetve ismétlődő büntetés esetén a szolgáltatás gyakorlását legalább egy évre megtiltják. A szolgáltatás folytatása esetén 20.000,-- euróig terjedő pénzbüntetést róhatnak ki. 

Biztosítéknyújtás

Nehezített büntetőeljárás indítása esetén a megyei államigazgatósági hatóság utasíthatja az osztrák munkaadót arra, hogy a munkabért biztosítékként letétbe helyezze.   

Iparűzés Ausztriában olyan vállalkozások által, melyek székhelye más EU-s, illetve EGK országokban található  

Vállalkozások az EU más tagországaiból, vagy az EGK szerződő államaiból szolgáltatásokat nyújthatnak Ausztriában, amennyiben

  • a munka határon átnyúló szolgáltatás (üzemi kiküldetés - Herüberarbeiten)
  • ausztriai telephely létezik. 

Határon átnyúló szolgáltatás ( üzemi kiküldetés - Herüberarbeiten)

Csupán átmeneti jellegű és alkalomszerű, megrendelt  ipari tevékenység végrehajtása (munkálatok), (külföldi) olyan vállalkozók által, akiknek sem székhelyük, sem pedig telephelyük nincs Ausztriában.  

Figyelem! Megbízási felvételére és a megbízások feldolgozására a külföldi vállalkozó székheyén, abban az országban, ahol a vállalkozás telephelye van, kell hogy sor kerüljön. 

Egy állandó „Megrendelő és ügyfélellátó iroda“ létesítésének előfeltétele Ausztriában az erre a tevékenységre szóló iparengedély kiváltása.

A szolgáltatás bejelentése és szolgáltatásnyújtó regiszter

Ausztriában szabályozott iparágak vonatkozó tevékenységi területei esetében a határon átnyúló szolgáltatás teljesítéséről, illetve annak tudomásul vételéről bejelentési kötelezettség áll fenn a Gazdasági, Családügyi és Ifjúsági Ministrérium felé, illetve annak részéről. Ezt a bejelentést évente kell megújítani, amennyiben a vállalkozás szándékában áll az illető évben Ausztriában szolgáltatásokat nyújtani.

Bejelentési nyomtatványok utalással a szükséges mellékletekre és a szabályozott iparágak felsorolásával a Gazdasági, Családügyi és Ifjúsági Minisztérium honlapján találhatók.  

Vállalkozásokat, melyeknek érvényes szolgáltatási bejelentése van, a  minisztérium honlapján a szolgáltatói regiszterben megjelenítenek.  Ezen rendelkezések megsértése esetén az ipartörvény értelmében 3600,-- euróig terjedő pénzbüntetés róható ki.

Egy ausztriai telephely létesítésének megindoklása

Ebben az esetben a vállalkozásnak az irányzott iparág gyakorására iparbejelentést kell  tennie a kerületi államigazgatósági hatóságnál (városi tanács – Magistrat, vagy járási főnökség - Bezirkshauptmannschaft), melynek illetékességi területébe a telephely székhelye tartozik.

Szabályozott iparágak bejelentése esetében előírás egy képesítési oklevél megléte – ez lehetséges diploma elismertetés útján is.

E tekintetben a választott székhely illetékes Gazdasági kamarája átfogó szolgáltatásokat nyújt.

További információk a következő címen:

A Gazdasági, Családügyi és Ifjúsági Szövetségi Minisztérium honlapján kapcsolódó információk 

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!