th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Opravljanje obrtne dejavnosti v Avstriji s strani podjetij, ki so iz druge države EU/EGP

Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Podjetja iz drugih držav članic Evropske unije ali držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora smejo v Avstriji opravljati obrtne dejavnosti, in sicer

  • kot mednarodne storitve (čezmejno delovanje)
  • na osnovi podružnice v Avstriji.

Mednarodne storitve (čezmejno delovanje)

je zgolj začasno in priložnostno izvajanje naročenih obrtnih dejavnosti (dela) s strani (tujih) podjetnikov, ki nimajo sedeža ali podružnice v Avstriji.

Pozor: Akvizicija in obdelava naročila morata potekati na sedežu tujega podjetja v državi, kjer ima svojo podružnico.  Ustanova stalne »pisarne naročanja in svetovanja strankam« v Avstriji že predstavlja podružnico in ima za pogoj ustrezno obrtno dovoljenje.

Priglasitev opravljanja storitve in register storitev

Za dejavnosti na območju obrti, ki jih Avstrija natančno predpisuje, je potrebna priglasitev o opravljanju mednarodnih storitev oz. informacija pri Zveznem ministrstvu za gospodarstvo, družino in mladino. To priglasitev je potrebno enkrat letno obnoviti, kadar ima podjetje namen med predmetnim letom opravljati storitve v Avstriji. Obrazci za priglasitev z napotki na potrebne priloge in s seznamom natančno predpisanih obrti se nahajajo na spletni strani Zveznega ministrstva za gospodarstvo, družino in mladino.

Podjetja z veljavno priglasitvijo opravljanja dejavnosti so objavljena v registru, ki je na spletni strani ministrstva.

V primeru kršitev teh določb v skladu z Uredbo o obrti so zagrožene kazni do 3600,00 EUR.

Ustanovitev podružnice v Avstriji

Pri tem mora podjetje za obrt, za katero si prizadeva, izvesti prijavo obrti pri Okrajnem upravnem organu (Magistrat ali Okrajno glavarstvo), na čigar območju se nahaja podružnica.

Ob prijavi natančno predpisanih obrti je predpisana predložitev dokazila o strokovni usposobljenosti. To je možno tudi v sklopu priznavanja diplome.

Konkretna Gospodarska zbornica, ki je za želeno lokacijo zadolžena, ponuja obsežne storitve.

Več informacij:

Gl. spletno stran Zveznega ministrstva za gospodarstvo, družino in mladino, kjer se nahajajo obrazci in nadaljnje informacije Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!