th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Osnivanje filijale u Austriji od strane preduzetnika iz EU/EEZ  – aspekti privrednog prava

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte
Stand:

Kada preduzeće iz EU/EEZ sistematski i pretežno pokušava da nađe mogućnost obavljanja svoje delatnosti u Austriji više se ne obavljaju prekogranične usluge već je potrebno osnovati filijalu u Austriji.

Pažnja: Filijala u zemlji prihvatanja znači da se na stabilan i kontinuirani način učestvuje u ekonomskom životu druge države članice, pri čemu dolazi do ekonomskog i socijalnog povezivanja. Filijala se odlikuje osnivanjem agencija, ogranaka i ćerki preduzeća.

Po odredbama smernica EU o kvalifikacijama za obavljanje određene delatnosti koje su implementirane u § 373a-373h uredbi Zakona o privrednim delatnostima koji je stupio na snagu 15.12.2007 sve države imaju obavezi da priznaju kvalifikacije koje su stečene u državama članica. Ako su ispunjene uslovi smernice onda država članica ne može da zabrani obavljanje zanimanja na njenoj teritoriji zbog nedovoljnih kvalifikacija za određene zanimanje.

U vezi priznavanja kvalifikacija u vezi osnivanja filijale u Austriji su izjednačeni i državljani Švajcarske državljani države članice EU ili države ugovornice EEZ.

U okviru osnivanja filijale je priznavanje o obrazovanju za određenu kvalifikaciju regulisano na sledeći način:

Guverner države mora državljaninu države članice EU ili države ugovornice EEZ da prizna rešenjem stvarno  obavljanje delatnosti u drugoj državi članici kao dovoljan dokaz o osposobljenosti , kada

  • obavljanje delatnosti po svojoj vrsti i trajanju odgovara EU/EEZ propisima o priznavanju BGBl II 2008/225 (vidi prilog)
  • i ako ne postoje razlozi za isključenje te mogućnosti po § 13 GewO 1994.

Ako se radi o privrednoj delatnosti koja nije obuhvaćena EU/EEZ propisu o priznavanju onda guverner države ima obavezu da na zahtev, uzimajući u obzir nivo kvalifikacije potreban u određenoj privrednoj oblasti i od strane podnosioca zahteva stečene i dokazane kvalifikacije za određeno zanimanje da istu izjednači sa austrijskim dokazom o osposobljenosti, ako

  • je kvalifikacija jednaka sa dokazom o osposobljenosti i
  • i ako ne postoje razlozi za isključenje te mogućnosti po § 13 GewO 1994. Tu se radi o sledećim privrednim oblastima:

Zanati: optičari, bandažisti, baštovani, specijalisti za slušne aparate, stručna lica za proizvodnju donjeg veša, obućari za ortopedske cipele, tehničara ortopedije, zubni tehničari.

ostale privredne delatnosti koje su uređene:

posredovanje u zapošljavanju, planiranje gradnje (sa izuzetkom visokogradnje), radnici drogerija, vodiči stranaca, pedikiri, poslovno savetovanje u vezi imovine, proizvodnja lekova i otrova i trgovina na veliko sa lekovima, proizvodnja i priprema medicinskih proizvoda, ukoliko ti poslovi ne spadaju u uređenu privrednu delatnost, sa izuzetkom proizvodnje medicinskog materijala za šivenje i zamenu organa, kompanije za upravljanje nekretninama (agencije za prodaju nekretnina, agencije za upravljanje nekretninama, investitoru za izgradnju nekretnina), instituti prinudne naplate, optičari za kontaktna sočiva, životno i socijalno savetovanje, masaža, centri za tehničku proveru, inžinjerstvo, iznajmljivanje radne snage,

Savetovanje preduzeća uključujući organizaciju preduzeća, posredovanje u poslovima osiguranja, majstorsko savetovanje u gradnji drvetom.

Kao dokaz posedovanje kvalifikacije za zanimanje podnosilac zahteva mora da podnese sledeću dokumentaciju:

  • dokaz o osposobljenosti ili svedočanstvo, diplomu ili neki drugi dokaz

Dokaz o osposobljenosti ili stručnom obrazovanju mora da je izdao nadležni organ članice EU ili države ugovornice EEZ i da potvrđuje da je nivo kvalifikacije vlasnika bar malo ispod nivoa smernice koji je predviđen za obavljanje posla za koji je podnet zahtev.

Ako je zanimanje u zemlji porekla uređeno propisima onda priloženi dokaz o osposobljenosti mora da daje pravo za obavljeno odgovarajućeg zanimanja u zemlji porekla.

Ako zanimanje u zemlji porekla nije  uređeno propisima onda podnosilac zahteva mora da poseduje dokaze o osposobljenosti i završenom stručnom obrazovanju i da je to zanimanje obavljao 2 u zadnjih 10 godina u zemlji porekla.

2 godine obavljanja toga zanimanja mora da se dokaže samo ako dokaz o stručnom obrazovanju podnosioca zahteva predstavlja obrazovanje koje je uređeno propisima.

Saobraznost dokaza o osposobljenosti i stručnom obrazovanju ne postoji onda ako se dokaže da je trajanje stručno obrazovanja bar 1 godina kraće od perioda predviđenog po Zakonu u privrednim delatnostima ili se stručno obrazovanje odnosi na predmete koji se umnogome razlikuju od onih koji su predviđeni Zakonom o privrednim delatnostima.

To isto važi i onda ako privredna delatnosti obuhvata jednu ili više poslovnih aktivnosti koje u zemlji porekla podnosioca zahteva nisu obuhvaćene odgovarajućeg propisima uređenih zanimanja i razlika se sastoji u posedovanju posebnog stručnog obrazovanja koje je propisano po Zakonu u privrednim delatnostima i odnosi se na predmete koji se bitno razlikuju od onih koji su pokriveni dokazima o osposobljenosti i stručnom obrazovanju podnosioca zahteva za priznavanje.

Ako ne postoji ekvivalentnost potrebno je da se donese rešenje o jednakosti sa uslovom prilagođavanja u obliku dodatne stručne prakse (stručnog rada), u obliku dodatne stručne obuke ili ispita sposobnosti ako se time postiže ekvivalentnost.

Pre utvrđivanja jednakosti je potrebno da se po zakonu proveri proporcionalnost da li je podnosilac zahteva za priznavanje tokom svog stručnog radnog iskustva u tom zanimanju stekao znanja kojapokrivaju bitne razlike u potpunosti ili delimično.

Podnosilac zahteva mora da dobije mogućnost izbora između dodatne stručne obuke i ispita sposobnosti.

Od toga su izuzete privredne delatnosti koje zahtevaju tačno poznavanje pravnih regulativa Austrije i kod kojih su savetovanje i/ili zastupništvo u vezi pravnih regulativa Austrije bitni ili stalni delovi u obavljanju zanimanja.


Ispit ekvivalentnosti mora da se obavi u roku od meseca od prilaganja kompletne dokumentacije.


                                                                                                          Stanje: Decembar 2015

 
Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
 Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove!