th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Privredna delatnost od strane preduzeća izvan EU/EEP u Austriji

Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich
Stand:

Preduzeća iz država izvan EU ili zemalja ugovornica EEP mogu da obavljaju privrednu delatnost u Austriji, i to u

  • obliku prekograničnih usluga (povremeno obavljanja usluga u drugoj državi)
  • na osnovu svoje filijale u Austriju.

Prekogranične usluge (povremeno obavljanja usluga u drugoj državi)

predstavlja samo privremeno i povremeno izvođenje naručenih privrednih delatnosti (poslova) od strane (stranih) preduzetnika koji nemaju sedište, a ni filijalu u Austriji.

Pažnja! Akvizicija naloga i obrada naloga mora se obaviti u sedištu stranog preduzeća u zemlji prijave preduzeća. Uspostavljanje stalne „kancelarije za porudžbine i brigu o korisnicima“ u Austriji predstavlja već predstavlja filijalu i zahteva posedovanje odgovarajuće dozvole za obavljanje privredne delatnosti.

Prijava obavljanja usluga i registar davalaca usluga

Kod obavljanja poslova koja su zakonski uređeni na teritoriji Austrije potrebno je da se obavi prijavi prekograničnih uslužnih poslova, odn. o tome je potrebno obavestiti Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Savezno ministarstvo za ekonomiju, porodicu i omladinu). Ovu prijavu je potrebno obnoviti jednom godišnje kada preduzeće ima nameru da tokom odgovarajuće godine želi da pruži usluge u Austriji. Formular za prijavu sa napomenom o potrebnim prilozima i lista sa navedenim poslovima koji su zakonski uređeni možete preuzeti na internet strani Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Saveznog ministarstva za ekonomiju, porodicu i omladinu).

Preduzeća sa važećom prijavom za pružanje usluga se objavljuju u registar pružaoca usluga na internet strani ministarstva.

U slučaju prekršaja odredbi zaprećene su kazne prema Gewerbeordnung (Zakonu o privrednim delatnostima) i do 3.600,- evra.

Osnivanje filijale u Austriju.

Preduzeće je dužno da za predviđenu delatnost podnese prijavu za obavljanje odgovarajuće delatnosti kod Bezirksverwaltungsbehörde (Magistrat ili Bezirkshauptmannschaft) (Okružni organa uprave (magistrat ili okružna komisija))

Kod prijave delatnosti koje su zakonski uređene potrebno je podneti

dokaz o osposobljenosti - to isto je moguće obaviti i u okviru priznavanja diplome.

Nadležna privredna komora (WKO) željene lokacije pružiće Vam u vezi toga odgovarajuće usluge.

Više informacija možete naći na:

Internet strana Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend sa formularima i dodatnim informacijama

Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
 Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove!