th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii przez przedsiębiorstwa z krajów UE i EOG

Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Przedsiębiorstwa z państw członkowskich UE lub stron Porozumienia EOG mogą prowadzić działalność gospodarczą w ramach

  • usług transgranicznych
  • za pośrednictwem oddziału w Austrii.

Usługi transgraniczne

to wyłącznie tymczasowe i okazjonalne wykonywanie zamówionych czynności gospodarczych przez (zagraniczne) przedsiębiorstwa, które nie posiadają w Austrii siedziby ani oddziału.

Uwaga! Akwizycja i wykonywanie zamówień musi się odbywać w zagranicznym oddziale przedsiębiorstwa. Również samo założenie stałego „biura zamówień i obsługi klienta” w Austrii jest już traktowane jako założenie oddziału i zakłada posiadanie odpowiedniego pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenie usługi i rejestr usług

Do prowadzenia działalności rzemieślniczej w zawodach reglamentowanych w Austrii wymagane jest zgłoszenie świadczenia usług transgranicznych lub akceptacja Federalnego Ministerstwa Gospodarki, Rodziny i Młodzieży. Zgłoszenie należy składać raz w roku, jeśli w danym roku firma zamierza świadczyć usługi w Austrii. Formularze zgłoszenia z informacją o wymaganych załącznikach oraz listą rzemiosł reglamentowanych znajdują się do pobrania na stronie głównej Federalnego Ministerstwa Gospodarki, Rodziny i Młodzieży.

Przedsiębiorstwa posiadające ważne zgłoszenie usług zostają wprowadzone do Rejestru Usług na stronie głównej ministerstwa.

Naruszene powyższych postanowień jest zagrożone na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej karą do 3600,- euro.

Założenie przedstawicielstwa w Austrii

W tym celu firma musi zarejestrować swoją docelową działalność gospodarczą w urzędzie regionalnych władz administracyjnych (urząd miejski lub urząd administracji okręgowej), na którego obszarze znajduje się siedziba przedstawicielstwa.

W celu zarejestrowania reglamentowanej działalności gospodarczej zalecane jest złożenie

świadectwa kwalifikacji. Jest to możliwe również w drodze nostryfikacji dyplomu.

Izba Gospodarcza w miejscu docelowym zapewnia kompleksowy serwis.

Więcej informacji na: stronie głównej Federalnego Ministerstwa Gospodarki, Rodziny i Młodzieży, wraz z formularzami i innymi dodatkowymi informacjami
Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!