th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Regulativa za male preduzetnike (PDV)

Kleinunternehmerregelung
Stand:

Mali preduzetnici su „nestvarno“ oslobođeni od plaćanja PDV-a. To znači:

 • Ne moraju da uplaćuju PDV od svojih prihoda poreskoj upravi.
  (-> ne iskazuju PDV na odlaznim računima) 
 • Ali sa druge strane ne mogu od svojih izdataka da odbiju prethodni porez.
  (-> bez odbitka PDV do prethodnog poreza na dolaznim računima)  

Šta je mali preduzetnik?  

Mali preduzetnici su preduzetnici, koji posluju unutar zemlje (do 31.12.2016. oni koji imaju prebivalište ili sedište u Austriji) i čiji godišnji obrt ne prelazi 30.000 €. 

Pažnja!
Nasuprot dosadašnjoj administrativnoj praksi pri tom je isključivo bitan trenutak isporuke odn. usluge. Trenutak izdavanja računa odn. plaćanja (više) nema značaja. 

U pitanju je ukupni promet tokom godine. Ukoliko obavljate različite preduzetničke delatnosti (npr. zanatska delatnost, iznajmljivanje, poljoprivreda i šumarstvo), sabira se celokupan promet.  Godišnji promet paušalno oporezovanog poljoprivrednog i šumarskog preduzeća se obračunava puta 1,5 jedinstvene vrednosti. 

U te granice nisu uključeni:

 • prihodi iz pomoćnih poslova (prodaja investicionih dobara) i prodaja preduzeća
 • uvozi
 • nabave unutar Zajednice (EU) i
 • prihodi kod kojih poreski dug prelazi na malog preduzetnika  

kao i od 1. 1. 2017. brojni prihodi oslobođeni od poreza, kao što su

 • prihodi od zvaničnih vrednosnih marki važećih u Austriji po otisnutoj vrednosti
 • isporuka investicionog zlata u određenim oblicima
 • isplate članovima Nadzornog odbora, Upravnog odbora i drugim licima kojima je povereno nadziranje poslovanja, tj. isplate, koje se odobravaju za te funkcije
 • određeni prihodi od klađenja
 • pod određenim pretpostavkama prihodi slepih lica
 • prihodi privatnih škola
 • prihodi privatnih nastavnika
 • prihodi od događanja koje organiziraju udruge za obrazovanje građana
 • prihodi stambenih štedionica i zastupnika osiguranja
 • prihodi neprofitnih sportskih klubova
 • prihodi skrbnika i dadilja ili udomiteljskih familija
 • prihodi raznih domova
 • prihodi lica koje obavljaju razna zanimanja u zdravstvu (npr. takođe terapijski maseri)
 • prihodi zubotehničara
 • prihodi prevoza bolesnika
 • prihodi tela javnog prava ili neprofitnih ustanova od upravljanja pozorištima, muzičkim i pevačkim nastupima, muzejima, botaničkim ili zoološkim vrtovima ili prirodnim parkovima
 • prihodi od isporuke predmeta za koje preduzetnik prilikom nabave nije mogao odbiti prethodni porez.  


Za obračun granice potrebno je odbiti PDV čak i ako mali preduzetnik nije obavezan plaćati PDV. 

Primer:

Preduzetnik je u 2014. imao ukupan promet € 34.400,- iz dveju oblasti:

Prihodi kao samostalni grafičar: € 30.000,-

Prihodi na osnovu davanja u zakup stana: € 4.400,-  

Ne uzimajući u obzir postojanje regulative za male preduzetnike za promet preduzeća bi morao da se plati poreska stopa od 20%, a na promet od davanja u zakup poreska stopa od 10%.

Merodavni neto promet za malog preduzetnika obračunava se na sledeći način:  

Promet iz privredne delatnosti€ 30.000/1,2 = € 25.000
Davanja u zakup€ 4.400/1,1 = € 4.000
Neto promet€ 29.000,-

Preduzetnik ima pravo da koristi regulativu za male preduzetnike.  

Jednom u pet godina dozvoljeno je prekoračenje granice za maks. 15%. 

Kakav promet je oslobođen od poreza? 

Od plaćanja PDV-a su oslobođene isporuke i druge usluge kod kojih se mesto isporuke ili mesto izvršenja nalaze u zemlji, kao i promet iz pomoćnih poslova ili prodaje preduzeća. Nisu oslobođene poreza nabavke unutar zajedničkog tržišta EU, uvoz i usluge stranih preduzeća ako usluge pružaju u Austriji i ako poreska obaveza prelazi na malog privrednika (Reverse Charge). 

Pazi: Promet u inostranstvu nije obuhvaćen regulativom za male preduzetnike i stoga redovno podleže plaćanju poreza. 

Da li mali preduzetnici imaju pravo na odbitak prethodnog poreza? 

Oslobađanje malih preduzetnika je „nepravo“. To znači, PDV u načelu ne možete odbiti od izdataka kao prethodni porez 

Opcija za ulaza u sistem PDV-a 

Ko misli da je za njega nije povoljno da je oslobođen PDV-a (npr. zbog viskog prethodnog poreza u fazi osnivanja, klijenti su pretežno preduzeća koja imaju pravo na odbitak prethodnog PDV-a) može da zahteva ukidanje oslobođanja plaćanja PDV-a (opcionalna izjava).

Ova izjava mora da se da pismeno kod poreske službe (formular U12, na veb strani BMF).  

Ovu opcionalu izjavu možete dati najkasnije do pravosnažnosti rešenje o PDV-u. Nakon toga ste u obavezi da ostanete u sistemu PDV-a u toj godini u kojoj ste dali izjavu i još 4 godine. Tek nakon isteka tog obavezujećeg roka možete da povučete izjavu. Opoziv mora da se obavi na kraju meseca prvog meseca one kalendarske godine od koje želite da se primenjuje.  

Primer: Mali preduzetnik K za 2011. predaje izjavu opcije.
Do uklj. 2015. K mora da uplaćuje PDV poreskoj službi. On ovo opcionalnu izjavu može najranije da povuče 2016. (rok za povlačenje izjave do 31.01.2016.). Ako se ne obavi povlačenje izjave ostaje obaveza PDV-a. Tako da nakon isteka obavezujećeg roka ostaje samo rok od 1 meseca za predaju izjave o povlačenju!

Delotvornost pravovremene izjave (opcija/poricanje) uvek se odnosi na prvi januar željene godine. Prometi, koji se generišu pre početka važenja izjave, treba da se tretiraju prema pravilima, koja su prethodno važila. To važi i kada se račun izda ili plaćanje izvrši tek posle početka važenja. Međutim, u prijavi za PDV i u poreskoj prijavi godišnjeg PDV-a ih treba uzeti u obzir (tek) u onom vremenskom intervalu, u kom je nastao poreski dug.

Primer:.Preduzetnik (stvarni poreski obveznik) počev od 1.1.2018. se odriče oslobođenja od PDV-a kao malog preduzetnika. U decembru 2017. on vrši još jednu uslugu EOP-a za jednog austrijskog klijenta. Račun se izdaje tek u januaru 2018. godine, a do plaćanja dolazi tek u februaru 2018.

Rešenje: Pošto je usluga EOP-a izvršena još u periodu dok je preduzetnik bio mali preduzetnik oslobođen od PDV-a, ta usluga uprkos Opcije za poresku obavezu od 1.1.2018. ostaje neoporezovana. Stoga ne sme da se obračuna PDV. Promet u prijavi za PDV za februar/za prvo tromesečje 2018. treba da se unese pod brojkom 000 i pod brojkom 016.

Pravo na odbitak prethodnog poreza 

Ako prelaziti iz sistema u kojem ste oslobođeni PDV-a u sistem PDV-a imate pravo da obavite pozitivnu ispravku prethodnog poreza. To znači: Za svu tekuću imovinu možete da prijavite prethodni porez.  Za investicioni imovinu moguće je (delimično) prijaviti prethodni porez, ako je nabavka (proizvodnja) obavljena u periodu u kojem postoji pravo na odbitak prethodnog poreza. Period u kojem postoji pravo na odbitak prethodnog poreza kod pokretne investicione imovine iznosi pet godina, kod nepokretne dvadeset godina. Za nepokretna osnovna sredstva koja su 31.3.2012. bila već korišćena kao investiciona imovina periodu u kojem postoji pravo na odbitak prethodnog poreza je deset godina. Za svaku godinu koja spada u ceo period u kojem postoji pravo na odbitak prethodnog poreza moguće je podneti zahteva za odbitak prethodnog poreza u iznosu od petine, desetine, odn. dvadesetine prethodnog poreza. 

Primer: Mali preduzetnik je 2012. kupio mašinu za € 20.000,- plus € 4.000,- PDV. Od 2015 prelazi u obveznike PDV-a.  

Može se zahtevati priznavanje naknadnog prethodnog poreza u iznosu od € 1.600,- (to je dve petine od € 4.000,-), od toga 2015. god. € 800,- i 2016. god. € 800,-.   

Ako prelazite iz sistema PDV-a u sistem bez PDV-a morate da vratite odgovarajući prethodne poreze poreskoj službi.  

Ovo pravo na odbitak prethodnog poreza nije moguće iskoristiti ako iznos prethodnog poreza za nabavku ne prelazi € 220,-.       

Maliz preduzetnici na domaćem tržištu  

Kod malih preduzetnika koji nisu u sistemu PDV-a postoje neke posebnosti kod robnog i uslužnog prometa na domaćem tržištu.  

Promet robe

 • Ukoliko „izvozite“ robu na tržište EU, ne vršite isporuke unutar zajedničkog tržišta EU, jer lično oslobađanje od poreza kao malog preduzetnika ima prednost pred poreskim oslobođenjem za isporuke unutar zajedničkog tržišta.  
 • Ako „uvozite“ iz EU i pri tome ne prelazite granicu prometa („uvoz“ u prethodnog godini, odn. tekućoj godini ne sme da prelazi maks. € 11.000,-),

ne realizujete nabavku unutar zajedničkog tržišta. U EU inostranstvu se smatrati privatnim licem. Dobavljač Vam zaračunava važeći inostrani PDV. 

Kod prekoračenja ili odustajanja od granice za nabavku važi sledeće: 

 • Potreban Vam je PDV (UID) broj, koji morate da saopštite dobavljaču.
 • EU dobavljač mora ispostaviti neto račun (isporuka unutar zajedničkog tržišta oslobođena poreza).
 • U obavezi ste da oporezujte nabavku, t.j. u obavezi ste da obračunate smi PDV na osnovu neto računa (porez na nabavku).
 • U obavezi ste da PDV platite poreskoj službi, jer mali preduzetnici nemjau pravo odbitka prethodnog poreza.

Možete i formalni zahtevom da se odrekne granice za nabavku. Od 2.08.2011. važi i upotreba PDV (UID) broja kao odricanje na granicu nabavke. To važi sa “uvoz“ iz svih EU zemalja. Ovo odricanje je obavezujuće naredne dve kalendarske godine.   

Savet: Odricanje na granicu nabavke je samo onda korisno ako pretežno „uvozite“ robu iz država EU u kojima je PDV veći nego u Austriji.  

Promet usluga

Informacije u vezi izvoz i uvoza usluga možete naći u listovima sa informacijama „Dienstleistungen an ausländische Unternehmer - B2B Leistungen“ und „Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C-Leistungen“ (Usluge za inostrana preduzeća - B2B usluge i Usluge za inostrane privatne klijente - B2C usluge“. 

Važno: Ako mali preduzetnici koji nisu obveznici PDV-a koriste usluge inostranih preduzeća čije izvršenje usluga je u zemlji u obavezi ste da za to platite PDV poreskoj službi. 

Regulativa za male preduzetnike i PDV (UID) broj  

Malim preduzetnicima koji nisu obveznici PDV-a poreska služba na zahtev dodeljuje PDV (UID) broj.  

Formular za podnošenje zahteva U 15 možete preuzeti na internet strani BMF-a.  

Na formularu morate da objasnite za šta Vam je potreban UID broj. Razlozi za to mogu biti da ste prekoračili granicu za nabavke ili da ste se odrekli primene granice za nabavku ili ako koristite usluge EU preduzeća čije mesto izvršenja usluge je Austrija (više informacija u listu sa informacijama B2B Leistungen (B2B usluge)).  

Napomena: Ako koristite opciju da postanete PDV obveznik dobićete automatski PDV broj od strane poreske službe.   

Propisi u vezi izdavanja računa  

Važno: Ukoliko se odlučite za oslobađanje od PDV-a, na vašim izlaznim računima ne smete iskazivati PDV. Ako to uradite, iako niste dali opcionalnu izjavu, dužni ste da platite PDV (poreski dug na osnovu računa, a pored toga nemate pravo na odbitak prethodnog porez.)  

Nasuprot drugim preduzećima ne morate na Vašim računima da navodite PDV (UID) broj. Ali morate da stavite napomenu u vezi poreskog oslobođenja. Na primer napomenom: „Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung“ (Nije PDV obveznik na osnovu regulative o malim preduzetnicima).   

Obaveza plaćanja PDV-a malih preduzetnika koji nisu u sistemu PDV-a. 

Pošto su isporuke i usluge oslobođenje PDV-a mali preduzetnici uobičajeno nemaju obavezu plaćanja PDV-a. Postoje i izuzeci. 

 • PDV se nezakonito zaračunava (poreski dug po osnovu računa)
 • kod oporezivih nabavki unutar zajedničkog tržišta kada je granica za nabavke prekoračena ili se odustalo od njene primene
 • kod usluga inostranih preduzeća kada je mesto izvršenja u zemlji (Reverse Charge –RC)
 • kod isporuka unutar zemlje stranih preduzetnika (postupak obrnutog poreskog terećenja)
 • kod određenih prometa u inostranstvu (npr. za usluge koje su izvršene elektronskim putem krajnjim potrošačima u EU)  

PDV prijava (UVA) i godišnja prijava  

Mali preduzetnici koji su oslobođeni plaćanja PDV-a ne moraju da podnose PDV prijavu (UVA) poreskoj službi, sem ako se to od njih zahteva. 

Za sve periode za koje se obavlja prijava, za koje je potrebno platiti PDV (zbog nabavki koje podležu plaćanju PDV - vidi gore promet robe) potrebno je da se ispuni interna PDV prijava. Za to može da se koristi službeni formular (formular U30 - koji može da se preuzme na www.bmf.gv.at) ili formular sa istim sadržajem. Interna PDV prijava (UVA) ostaje u Vašem knjigovodstvu. 

Mali preduzetnici koji su oslobođeni plaćanja PDV-a po pravilu ne moraju da predaju godišnju prijavu PDV-a. Samo u slučaju da je u periodu za koji se određuje porez (kalendarska godina) postojala obaveza plaćanja PDV-a (npr. zbog nabavki unutara zajednice koje podležu plaćanju poreza), potrebno je predati godišnju prijavu PDV-a. 

Ako ste podneli zahtev za opciju da plaćate PDV važe opšti propisi Zakona o PDV-u. Više informacija možete naći na našim listovma sa informacijama „Die Umsatzsteuervoranmeldung“ und „Die Umsatzsteuerjahreserklärung“ (Prijava PDV-a i Godišnja prijava PDV-a).   

Zamke regulative o malim preduzetnicima  

Najveća poteškoća se sastoji u tome što niste sigurni da ćete na početku Vaše delatnosti moći sigurno da kažete da li prekoračujete granicu za promet u tekućoj godini. Ali Vi morate odmah da se odlučite da li ćete na Vašim računima da iskazujete PDV.  

Primer: Preduzetnik K misli da će u prvoj godini svog poslovanja da ostane ispod granice. Jer su njegovi klijenit privatna lica ne želi da plaća PDV i zbog toga ga ne iskazuje na svojim računima. Na osnovu veoma dobrih poslovnih rezultata njegov promet je već u septembru iznad granice tolerancije.

Pa se za sve promete u godini osnivanja moraju platiti porezi. Da li privatnim licima može i naknadno da zaračuna PDV zavisni od privatnih ugovora.  

Drugi problem je dug period obaveze u slučaju opcionalne izjave (5 godina).  

Kako bi se izbegli problemi u vezi regulative za male preduzetnike potrebno je što tačnije proceniti buduće poslovanje.  

Savet! Ako su Vaši klijenti lica koja pretežno imaj pravo na odbitak prethodnog PDV-a, onda treba da podnesete zahteva da postanete PDV obveznik. Za Vaše klijente je to prednost: PDV za njega ne predstavlja faktor troškova. Ako izaberete da ste oslobođeni plaćanja PDV-a morate u Vašim cenama da ukalkulišete prethodni porez koji nije moguće odbiti. Time Vaši klijenti moraju da plaćaju višu cenu. Prednost za Vas leži u tome da nema rizika da dođe do prekoračenja granice za male preduzetnike. Pored toga možete da podnesete zahtev za odbitak prethodnog poreza.  

Ako se odlučite da ne budete obveznik PDV-a morate jako mnogo da pazite na to da ne prekoračite granicu.  

Odbitak prethodnog poreza kod iskazivanja PDV-a bez opcionalne izjave  

Uvek se javlja pitanje da li klijenti malih preduzetnika mogu da odbiju PDV kao prethodni porez koji je iskazan na računu ako mali preduzetnik ne da opcionalnu izjavu i ne uplaćuje PDV.  

Praktično je to moguće samo onda ako račun sadrži sve zakonom predviđenen stavke (uklj. PDV broj (UID)), i ako klijentu nije očigledno da mali preduzetnik svesno nije uplatio poreskoj službi. Kako bi se izbegle rasprave kod provere preduzeća možda je svrsishodno da klijent traži da mu mali preduzetnik dostavi poreski broj i opcionalnu izjavu.   

Obračun knjiženje u korist računa  

Ako klijent za činidbe malog preduzetnika izda knjiženje u korist računa, onda isti nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ako mali preduzetnik nije dao opcionalnu izjavu.      

Stanje: August 2018

Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).
Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove!