th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Spaţiu destinat activităţii profesionale în incinta spaţiului locuibil

Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Mulţi operatori economici utilizează drept spaţiu destinat activităţii profesionale pentru exercitarea activităţii lor comerciale un spaţiu din incinta spaţiului locuibil. Costurile aferente sunt deductibile în scopuri fiscale numai în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiţii.

Impozit pe venit

Cheltuielile sau costurile pentru un spaţiu destinat activităţii profesionale din incinta spaţiului locuibil şi aparatura aferentă sunt deductibile numai dacă acesta constituie centrul de interes al tuturor activităţilor comerciale şi profesionale ale persoanei impozabile.

Definiţia termenului „spaţiu destinat activităţii profesionale“

Spaţiul destinat activităţii profesionale este definit ca o cameră, care are funcţia unui spaţiu de locuit sau de birouri. Nu fac obiectul termenului „spaţiu destinat activităţii profesionale“ spaţiile din incinta spaţiului locuibil, care ca urmare a destinaţiei de utilizare şi a dotării sunt tipice exercitării activităţii profesionale şi care, de obicei, nu permit o utilizare în scopuri personale.

De exemple, cheltuielile pentru spaţiile menţionate în continuare sunt considerate cheltuieli profesionale deductibile fără a fi necesară verificarea condiţiilor pentru un spaţiul destinat activităţii profesionale oficial.

 • spaţii pentru cabinete medicale şi de terapie, care, în general, prin facilităţile oferite exclud o utilizare în contextul vieţii private (de exemplu, consultaţii oferite de un medic generalist, un stomatolog)
 • laboratoare cu aparatură corespunzătoare
 • studiouri foto
 • studiouri de cinema şi de înregistrări audio
 • spaţii de birouri, care, în general, prin aparatura prezentă exclud o utilizare în contextul vieţii private. O astfel de situaţie apare atunci când biroul este utilizat în mod regulat în contextul angajării de persoane din afara familiei (secretar) şi/sau în contextul unui program de lucru cu publicul (sală de conferinţe, birou de vânzări).
 • spaţii de depozitare unde sunt depozitate mostre comerciale sau articole comerciale, excluzându-se astfel o utilizare în scopuri personale.
 • spaţii antifonate pentru repetiţii muzicale, când un astfel de spaţiu este necesar în contextul activităţii profesionale.
 • ateliere

Incintă a spaţiului locuibil

Un spaţiu destinat activităţii profesionale se află în incinta spaţiului locuibil, în cazul în care se află în aceeaşi locuinţă (închiriată sau proprietate personală) sau într-o locuinţă privată sau pe aceeaşi proprietate funciară (de exemplu, clădire în grădină). În orice caz, un argument în favoarea unei incinte a spaţiului locuibil apare atunci când spaţiul destinat activităţii profesionale este accesibil din locuinţă.

Aparatură, articole de mobilier

Dacă nu există un spaţiu destinat activităţii profesionale recunoscut fiscal, la interdicţia de deducere sunt incluse şi articolele de mobilier din locuinţă, respectiv din spaţiul destinat activităţii profesionale, chiar dacă acestea sunt folosite (şi) în scop comercial respectiv profesional. Articolele de mobilier sunt articole care servesc în primul rând caracterului locuibil al spaţiilor.

Exemple:
Scaune, mese (de birou), lămpi (de birou), dulapuri, perdele, covoare, tablouri, încastrări în perete, biblioteci şi comode

Cu toate acestea, echipamentele de lucru tipice, ca de exemplu: computere, inclusiv mese pentru computere, copiatoare şi faxuri, imprimante, echipamente informatice, linii telefonice rămân deductibile pentru utilizarea în scopuri comerciale sau profesionale chiar dacă sunt amplasate în sedii private sau într-un spaţiu destinat activităţii profesionale nedeductibil.

Deducere fiscală pentru centrul de interes al întregii activităţi comerciale şi profesionale

Deducere fiscală - condiţii:
Recunoaşterea fiscală a cheltuielilor făcute pentru spaţiul destinat activităţii profesionale şi articolele de mobilier presupune că tipul de activitate al plătitorului de impozit impune cheltuielile ca fiind absolut necesare şi că într-adevăr spaţiul alocat spaţiului destinat activităţii profesionale este utilizat exclusiv sau aproape exclusiv în scop profesional.

Îndeplinirea acestei cerinţe nu depinde de totalul activităţilor generatoare de venit, fiind mai degrabă necesar ca centrul de interes să fie îndreptat spre singura sursă de venit. În acest scop, trebuie efectuate următoarele verificări:

Verificarea profilului profesional

 Evaluarea, dacă un spaţiu destinat activităţii profesionale constituie centrul de interes al activităţii, trebuie să se desfăşoare conform profilului profesional tipic.

activităţi (profiluri profesionale), al căror centru de interes se află în spaţiul destinat activităţii profesionale:

Activitatea este exercitată exclusiv sau aproape exclusiv în sediul de lucru sau componentele activităţii, care revin spaţiului destinat activităţii profesionale, sunt în general esenţiale pentru profilul profesional.

Exemple:
Expert, scriitor, poet, telelucrător, pictor, compozitor, „contabil la domiciliu“

activităţi (profiluri profesionale), al căror centru de interes se află în afara spaţiului destinat activităţii profesionale:

Pentru astfel de activităţi, componenta exercitată în afara spaţiului destinat activităţii profesionale determină profilul profesional. În general, componenta activităţii, care revine spaţiului destinat activităţii profesionale, nu este esenţială pentru evaluarea profilului profesional.

Exemple:
Profesor, judecător, politician, dirijor, lector, liber-profesionist cu sediu permanent în străinătate (de exemplu, birou)

Verificare a sursei de venit

Faptul că sediul de lucru constituie centrul de interes al întregii activităţi profesionale trebuie stabilit numai din punctul de vedere al sursei de venit necesară pentru spaţiul destinat activităţii profesionale.

În cazul în care o persoană exercită mai multe activităţi, trebuie verificat în primul rând dacă diferitele activităţi sunt considerate drept sursă de venit (unică) sau fiecare în parte drept surse de venit independente.

În orice caz, avem de-a face cu mai multe surse de venit atunci când activităţile sunt încadrate la tipuri de venituri diferite (de exemplu, venituri obţinute din activitate lucrativă şi venituri din salariu).

În cadrul aceluiaşi tip de venit, avem activităţi diferite şi ulterior o sursă de venit (unică), atunci când acestea se află în legătură obiectivă strânsă (de exemplu, activitatea unui scriitor şi lector într-un anumit domeniu de specialitate).

O sursă de venit: un singur profil profesional

În cazul în care activitatea care determină profilul profesional este una în general exercitată în spaţiul destinat activităţii profesionale, cheltuielile sunt deductibile; invers nu.

O sursă de venit: mai multe profiluri profesionale

În cazul în care un spaţiu destinat activităţii profesionale este utilizat pentru mai multe activităţi, fiecare fiind atribuibilă unui profil profesional diferit, trebuie verificat care dintre activităţile diferite este decisivă per total. Această verificare trebuie să vizeze veniturile generate.

În sensul dispoziţiei de mai sus, în cazul în care ulterior cota din venituri, care revine activităţii al cărei centru de interes se află într-un spaţiu destinat activităţii profesionale, depăşeşte 50%, spaţiul destinat activităţii profesionale (în raport cu întreaga sursă de venituri) constituie un centru de interes.

Exemplu:
A generează venituri în calitate de scriitor profesionist, în valoare de 4.000 € şi venituri în calitate de lector în valoare de 10.000 €, în acelaşi domeniu de specialitate.

Activităţile trebui să fie considerate drept sursă de venit (în strânsă legătură). Dat fiind că sursa de venit depăşeşte activitatea de lectorat, spaţiul destinat activităţii profesionale nu constituie centru de interes şi prin urmare cheltuielile cu acesta nu sunt deductibile.

Dacă, cu toate acestea, activitatea de lectorat este numai consecinţa unei activităţi de scriitor profesionist (pentru că „pe parcursul prelegerii, scriitorul parcurge într-o formă scrisă ideile sale deja susţinute în faţa publicului“), atunci nu se poate vorbi de două profiluri profesionale diferite. Prin urmare, activităţii de scriitor îi revine şi un spaţiu destinat activităţii profesionale atunci când veniturile din activitatea de prelegere le depăşesc pe cele din îndeletnicirea de scriitor.

Mai multe surse de venit: centrul de interes se află în afara spaţiului destinat activităţii profesionale

În cazul în care pentru fiecare activitate, centrul de interes se află în afara spaţiului destinat activităţii profesionale, cheltuielile nu pot fi deduse pentru nicio sursă de venit.

Exemplu:
B foloseşte un spaţiu destinat activităţii profesionale în contextul activităţii sale de politician şi de profesor. Vis-a-vis de profilul profesional, spaţiul destinat activităţii profesionale nu constituie centru de interes pentru niciuna dintre sursele de venituri diferite.

Mai multe surse de venit: activitate cu centrul de interes în afara spaţiului destinat activităţii profesionale şi activitate cu centrul de interes în spaţiul destinat activităţii profesionale

Cheltuielile făcute pentru spaţiul destinat activităţii profesionale sunt luate în considerare numai în cazul activităţii (sursei de venit) al cărei centrul de interes se află într-un spaţiu destinat activităţii profesionale. În cazul activităţii al cărei centru de interes se află în afara spaţiului destinat activităţii profesionale, cheltuielile făcute pentru spaţiul destinat activităţii profesionale nu sunt luate în considerare.

Exemplu:
C foloseşte un spaţiu destinat activităţii profesionale în contextul activităţii sale (salarizate) de judecător precum şi activităţii sale (independente) de scriitor profesionist.

Pentru activitatea (sursa de venit) de scriitor profesionist, spaţiul destinat activităţii profesionale constituie centru de interes şi cheltuielile cu acesta sunt deductibile la determinarea veniturilor din activităţi independente.

Pentru activitatea (sursa de venit) de judecător, spaţiul destinat activităţii profesionale nu constituie centru de interes; prin urmare, cheltuielile cu acesta nu sunt deductibile la determinarea veniturilor din activităţi independente.

Cheltuielile pot fi recunoscute şi în totalitate, de exemplu, la activitatea de scriitor, dacă ar fi fost efectuate în acelaşi mod în situaţia în care spaţiul destinat activităţii profesionale ar fi fost utilizat de scriitor exclusiv pentru desfăşurarea activităţii sale profesionale.

În cazul în care, pe lângă activitatea sa de judecător şi de scriitor, C ar fi folosit spaţiul destinat activităţii profesionale şi în scopul pregătirii prelegerilor (de specialitate), în contextul sursei de venit unice obţinute ca scriitor şi ca lector de specialitate (dar numai atunci), cheltuielile pentru spaţiul destinat activităţii profesionale ar fi fost deductibile, dacă activitatea de scriitor era activitatea principală.

Mai multe surse de venit: Centrul de interes în spaţiul destinat activităţii profesionale

Cheltuielile pentru spaţiul destinat activităţii profesionale sunt luate în considerare pentru fiecare sursă de venit. În funcţie de valoarea sumei, este necesară o alocare a diferitelor surse de venituri (în lipsa altor indicii) conform legendei de venituri.

Exemplu:
D foloseşte un spaţiu destinat activităţii profesionale în contextul activităţii sale de scriitor precum şi activităţii sale de expert.

Spaţiul destinat activităţii profesionale constituie centrul de interes al activităţii pentru ambele surse de venituri diferite. Cheltuielile trebuie alocate diferitelor surse de venit (în conformitate cu legenda de venituri).

Cheltuieli deductibile

În cazul în care spaţiul destinat activităţii profesionale este centrul de interes al activităţii comerciale şi profesionale, atunci următoarele cheltuieli pot fi deduse:

 • costuri de închiriere pro rata
 • costuri de administrare pro rata (de exemplu, încălzire, iluminat)
 • AfA (Absetzung für Abnutzung = deprecierea pentru uzură) pro rata pentru obiectele aflate în proprietate
 • costul finanţării pro rata (dar nu rambursări, acestea sunt deja considerate în amortizări)
 • costuri pentru articolele de mobilier

Taxa pe valoare adăugată

În plus, operatorul economic are posibilitatea să deducă TVA-ul achitat în amonte din cheltuielile aferente spaţiul destinat activităţii profesionale din incinta spaţiului locuibil, inclusiv aparatura.

Pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte pentru spaţiul destinat activităţii profesionale, se aplică următoarele criterii:

 • utilizare efectivă (aproape) exclusiv în scopuri profesionale
 • activitate care necesită un spaţiu destinat activităţii profesionale

Suma pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte se calculează proporţional cu raportul dintre suprafaţa utilă a spaţiului destinat activităţii profesionale şi suprafaţa utilă totală a incintei spaţiului locuibil.

Exemplu:

O locuinţă are o suprafaţa utilă totală de 100 m². În această locuinţă se află un spaţiu destinat activităţii profesionale cu o suprafaţă utilă de 20 m².

Deducerea TVA-ului achitat în amonte pentru spaţiul destinat activităţii profesionale este de 20% din TVA-ul plătit pentru această locuinţă.


Stand: