th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Suma scutită de la impozitul pe profit

Der Gewinnfreibetrag

Suma scutită de la impozitul pe profit a fost introdusă de la evaluarea din 2010. Toate persoanele fizice cu categorii de venit comercial pot solicita această sumă scutită de la impozit, indiferent dacă îşi calculează profitul prin intermediul facturilor de încasări şi cheltuieli sau prin bilanţ. În acest mod, pentru companii s-a creat o compensare pentru impozitarea preferenţială a salariului al 13-lea şi al 14-lea.

Suma scutită de la impozitul pe profit este de maximum 13% din profit şi se compune dintr-o sumă de bază scutită de la impozit pentru profiturile de până la 30.000,-- EUR şi în plus dintr-o sumă scutită de la impozitul pe profit, în funcţie de investiţii.

Analog cu impozitul de solidaritate în cazul plăţilor speciale pentru angajaţii cu salarii mai mari, şi în cazul sumei scutite de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii se aplică o limitare din anul 2013 printr-o gradare a valorii procentuale:

Până la o bază de evaluare de 175.000,-- EUR, suma scutită de la impozitul pe profit este de 13%. Dacă se depăşeşte această sumă, pentru următorii 175.000,-- EUR se aplică o sumă scutită de la impozit de 7%, iar pentru următorii 230.000,-- EUR o sumă scutită de la impozit de 4,5%. De la o bază de evaluare de 580.000,-- EUR, nu se mai aplică nicio sumă scutită de la impozitul pe profit.
Din eşalonarea pe procente rezultă o sumă maximă de 45.350,-- EUR.

Cine poate lua în considerare suma scutită de la impozit?

 • Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate comercială (agricultură şi         silvicultură, unitate comercială, activitate independentă).
 • La societăţile mixte (de ex. OG, KG) asociaţii pot lua în considerare       suma scutită de la impozitul pe profit la valoarea respectivei participări la profit.

Atenţie:
Dacă o societate mixtă face parte din capitalul circulant al unei companii, suma scutită de la impozitul pe profit se poate aplica numai în cadrul estimării profitului acestei companii. Aceasta se calculează din profitul companiei inclusiv profitul înregistrat de la societatea mixtă.

 • Dacă profitul este determinat prin cote fixe, suma de bază scutită de la impozit          se deduce automat. Cu toate acestea, nu este permisă aplicarea sumei scutite de la impozitul pe profit          în funcţie de investiţii.

Indicaţie:
Şi la noua determinare prin cote fixe pentru micii întreprinzători, de la evaluarea din 2020 se poate aplica numai suma de bază scutită de impozit.


Suma scutită de la impozitul pe profit se aplică astfel:

Suma scutită de la impozitul pe profit este alcătuită din suma de bază scutită de la impozit şi suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii.

Suma de bază scutită de la impozit Suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii
pentru primii 30.000,-- EUR din profit pentru profiturile de peste 30.000,-- EUR
nicio investiţie necesară Premisa este achiziţia de active care se depreciază sau de anumite hârtii de valoare.
luare în considerare automată dovadă în declaraţia de venituri

Suma de bază scutită de la impozit

Pentru profiturile de până la 30.000,-- EUR, suma de bază scutită de la impozit este de 13% din profit (maximum 3.900,-- EUR). Nu este necesar să se facă o investiţie.

Suma de bază scutită de la impozit se aplică o singură dată chiar şi în cazul mai multor companii, referitor la obligaţiile de plată a impozitelor pentru fiecare an fiscal. Unei companii individuale i se poate atribui liber suma de bază scutită de la impozit (dar cel mult 13% din profitul companiei). Dacă este omisă o atribuire, împărţirea se efectuează după raportul profiturilor.

Indicaţie:
În cazul mai multor companii cu un rezultat operaţional pozitiv, profiturile sunt calculate împreună pentru suma de bază scutită de la impozit. Nu are loc nicio reducere prin compensarea cu pierderile operaţionale posibile.

Suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii

Dacă profitul depăşeşte 30.000,-- EUR, în plus faţă de suma de bază scutită de la impozit se poate aplica şi o sumă scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii.

Se poate lăsa fără impozitare maximum 13% din profitul care depăşeşte suma de 30.000,-- EUR (suma de bază scutită de la impozit). Premisa pentru aceasta este ca în acelaşi an calendaristic să se achiziţioneze bunuri din categoria activelor fixe („active fixe favorizate”) sau anumite hârtii de valoare.

Indicaţie:
Suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii are pe de o parte valoarea costurilor de achiziţie, respectiv de producţie pentru investiţiile favorizate, iar pe de cealaltă parte este limitată la maximum 13% din profit în funcţie de plătitorul impozitului.

Suma scutită de la impozit se aplică suplimentar la AfA (deprecierea pentru uzură) şi nu conduce la nicio reducere a bazei AfA.

Sugestie!
În acest mod, costurile de achiziţie au un efect dublu de reducere a profitului: Pe de o parte costurile din anul achiziţiei sunt scăzute prin suma scutită de la impozit, iar pe de cealaltă parte se poate aplica întreaga amortizare.

Active fixe favorizate

Premisa este achiziţia, respectiv producţia de bunuri noi, care se depreciază, corporale din categoria activelor fixe cu o durată de utilizare uzuală de cel puţin 4 ani.

Bunurile trebuie să fie atribuite unei companii naţionale sau unei unităţi comerciale naţionale. Pentru aceasta nu este neapărat necesară prezenţa fizică a bunului în ţară, ci acesta trebuie să se bazeze pe o apartenenţă funcţională.

Sugestie:
În suma scutită de la impozitul pe profit sunt incluse şi investiţiile în clădiri şi închirieri. Cu toate acestea, suma scutită de la impozit se aplică pentru toate costurile de producţie abia în momentul fabricării. Costurile pot fi utilizate pentru valoarea profitului în funcţie de investiţii în măsura în care clădirea este inclusă în patrimoniul întreprinderii.

Printre activele fixe favorizate se numără şi hârtiile de valoare care corespund premiselor pentru acoperirea contribuţiilor pentru pensii. Şi aici este valabil faptul că hârtiile de valoare sunt dedicate activelor fixe cel puţin 4 ani. Hârtiile de valoare adecvate se găsesc pe pagina informativă „Hârtii de valoare pentru acoperirea cu hârtii de valoare a contribuţiilor pentru pensii”.

Atenţie:

Pe baza Legii de modificare a impozitării din 2014, pentru anii fiscali care s-au încheiat după 30 iunie 2014, sunt posibile numai obligaţiuni ipotecare ca hârtii de valoare favorizate pentru a putea lua în considerare suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii. Această limitare a hârtiilor de valoare la obligaţiunile ipotecare are termen până în anul 2016. Aceasta înseamnă că pentru exerciţiile financiare care încep de la 1 ianuarie 2017, se iau din nou în considerare toate hârtiile de valoare favorizate (hârtii de valoare care pot fi utilizate şi pentru acoperirea acoperirea cu hârtii de valoare a provizioanelor pentru personal, în conformitate cu secţiunea 14 alineatul 7 Z 4 din EStG - Legea impozitului pe venit).

Aplicarea sumei scutite de la impozit nu este valabilă pentru:

 • autoturisme şi combi, cu excepţia autovehiculelor pentru şcoala de şoferi, precum şi a camioanelor, care servesc   cel puţin 80% la transportul comercial al persoanelor,
 • aeronave,
 • bunuri cu valoare mică (costuri de achiziţie, respectiv de producţie de max.     800,-- EUR), dacă acestea sunt scăzute imediat drept costuri operaţionale,
 • bunuri uzate,
 • Bunurile care sunt achiziţionate de o companie care se află sub   influenţa dominantă a plătitorului de impozit, precum şi
 • bunuri pentru care s-a luat în considerare o indemnizaţie de cercetare.

Sugestie:
Bunurile se utilizează dacă sunt deja supuse unei amortizări legate de utilizare în momentul achiziţionării. Echipamentele de prezentare (de exemplu, maşinile de prezentare) trebuie considerate bunuri de ocazie. Exponatele sau bunurile utilizate în pentru probe de funcţionare trebuie să fie evaluate ca bunuri noi. De asemenea, autovehiculele înmatriculate pentru o singură zi trebuie considerate bunuri noi.

Valoarea favorizării

Cum s-a precizat deja, suma scutită de la impozit este de max. 13% din profit. În cazul profiturilor de peste 30.000,-- EUR, suma care depăşeşte trebuie să fie însoţită şi de investiţiile în active fixe favorizate sau hârtii de valoare de aceeaşi valoare şi din acelaşi an calendaristic. În total, favorizarea este limitată la 45.350,--EUR pentru fiecare plătitor de impozit şi fiecare an.

Exemplul 1:

O unitate hotelieră a obţinut în anul 2020 un profit în valoare de 20.000,-- EUR. Proprietarul a investit în anul 2020 1.000,-- EUR într-un echipament comercial:

 

Profitul înaintea sumei scutite de la impozitul pe profit                     20.000

Din care 13%                                                    2.600

Investiţii în active fixe favorizate                        1.000

 

Suma de bază scutită de la impozit                                        2.600

Suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii                       0

Suma totală scutită de la impozitul pe profit{                                    2.600

Profitul final impozitabil                        17.400

 

Suma scutită de la impozit este de 2.600,-- EUR, aceasta înseamnă 13% din profit, astfel încât în anul 2020 trebuie să se impoziteze numai 17.400,-- EUR. Această sumă scutită de la impozit a fost valabilă şi fără investiţie.

 

Exemplul 2:

O unitate comercială a obţinut în anul 2020 un profit în valoare de 50.000,-- EUR. În anul 2020, întreprinzătorul a investit 2.000,-- EUR în hârtii de valoare favorizate.

 

Profitul înaintea sumei scutite de la impozit                                    50.000

Din care 13%                                                    6.500 (favorizarea maxim posibilă)

Investiţii în hârtii de valoare favorizate                2.000

 

Suma de bază scutită de la impozit (13% din 30.000,-- EUR)                  3.900

suma maximă scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii     2.000

Suma totală scutită de la impozitul pe profit                                      5.900 (valoarea maximă nu este exploatată)

Profitul final impozitabil                        44.100

 

Suma scutită de la impozitul pe profit este de 5.900,-- EUR şi este compusă din suma de bază scutită de la impozit şi suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii, acoperită prin investiţii. Profitul impozitabil se reduce astfel în anul 2020 cu 5.900,-- EUR.

Dacă se efectuează investiţii în ani cu pierderi, nu se aplică nicio favorizare sub forma sumei scutite de la impozitul pe profit.

Profiturile de tranziţie (care sunt profiturile rezultate pe baza schimbării tipului de estimare a profitului) trebuie incluse în favorizare.

Din profiturile capitale (care sunt profiturile rezultate la transferul unei companii sau al părţilor dintr-o societate mixtă, respectiv la închiderea unei companii) nu se poate scădea nicio sumă scutită de la impozitul pe profit.

Aplicarea scutirii de la impozit

Suma de bază scutită de la impozit trebuie înregistrată în declaraţia fiscală (formularul E1a) la indicativul 9221, dar în general este recunoscută automat în caz că uitaţi să faceţi înregistrarea.

Suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii trebuie dovedită în declaraţia de venituri din anul respectiv. Valoarea sumei scutite de la impozit trebuie să fie înregistrată la codurile 9227 şi 9229, separat în funcţie de bunurile corporale şi hârtiile de valoare favorizate. Completările şi autorizările sunt posibile până la intrarea în vigoare a deciziei de impunere a impozitului pe venit sau de evaluare.

Bunurile care servesc la acoperirea unei sume scutite de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii trebuie să fie alocate într-un index. În acest index trebuie să se indice pentru fiecare companie, separat după activele fixe corporale şi hârtiile de valoare, în ce măsură costurile de achiziţie sau de producţie servesc la acoperirea sumei scutite de la impozit. Înregistrarea sumelor scutite de la impozit în indexul activelor fixe, respectiv în analiza activelor fixe la bunurile respective este suficientă.

Hârtiile de valoare pentru care s-a luat în considerare o sumă scutită de la impozitul pe profit trebuie să fie incluse într-un index separat, care trebuie prezentat la cererea Administraţiei Financiare. Prin înregistrarea în acest index, hârtiile de valoare sunt dedicate activelor fixe operaţionale.

Atenţie!
Dacă hârtiile de valoare sunt utilizate pentru suma scutită de la impozitul pe venit în funcţie de investiţii şi, prin urmare, sunt deţinute ca active ale întreprinderii, beneficiile realizate din cesiune sunt, în general, supuse impozitului pe câştigul de capital de 27,5% fără efect asupra impozitului final, cu condiţia ca acestea să fi fost achiziţionate de la 1 aprilie 2012. Înainte de modificarea legii, acestea erau supuse impozitării globale.

Impozitarea ulterioară

Suma scutită de la impozitul pe profit în funcţie de investiţii trebuie să fie impozitată ulterior (partea care creşte profitul din suma momentan scutită de la impozit), dacă bunurile au fost retrase din activele companiei înaintea expirării termenului (durata de utilizare, respectiv termenul de istrare de 4 ani, 48 de luni)

 • şi folosite
 • în străinătate.

Impozitarea ulterioară este omisă:

 • La retragerea bunului din cauza forţei majore sau în urma     intervenţiei autorităţilor.

Indicaţie:
O abandonare forţată a întreprinderii cauzată de moartea administratorului întreprinderii nu duce, de asemenea, la o impunere a posteriori dacă activitatea comercială încetează imediat din cauza decesului (de exemplu, în cazul activităţilor foarte personale) sau dacă afacerea nu este transmisă moştenitorilor ca urmare a succesiunii.

 • În cazul hârtiilor de valoare (pentru limitarea pe un anumit termen la obligaţiuni ipotecare vezi mai sus), dacă în anul retragerii s-au achiziţionat bunuri favorizate din categoria activelor fixe, care îndeplinesc premisele pentru suma scutită de la impozit (achiziţionarea de bunuri înlocuitoare). Acestea continuă restul termenului de păstrare.

Atenţie:

Hârtiile de valoare nu sunt recunoscute ca bunuri înlocuitoare. Acest lucru înseamnă că hârtiile de valoare favorizate achiziţionate trebuie să fie păstrate continuu timp de patru ani în proprietatea companiei. O impozitare ulterioară pe baza unei vânzări premature se poate evita numai printr-o achiziţie de bunuri înlocuitoare corporale, favorizate, de valoarea corespunzătoare. Astfel, simplele regrupări de hârtii de valoare nu mai sunt favorizate.

 • Dacă hârtiile de valoare sunt amortizate prematur, în interval de două luni se pot achiziţiona şi hârtii de valoare favorizate în locul bunurilor corporale favorizate (achiziţionarea hârtiilor de valoare înlocuitoare). Acestea continuă derularea termenului fără modificare.
 • În cazul în care compania este transferată contra unei sume sau gratuit sau se efectuează o schimbare a     tipului de estimare a profitului. Se efectuează o impunere a posteriori       , numai dacă bunurile sunt retrase înaintea expirării termenului de păstrare.

Indicaţie:
Impozitarea ulterioară reprezintă un dezavantaj semnificativ dacă rata de impozitare fixă din anul impozitării ulterioare este mai mare decât în anul aplicării din cauza unui profit corespunzător.

Închiderea unei companii înaintea expirării termenului de 4 ani conduce la o impozitare ulterioară. Suma impozitării ulterioare face parte din profitul capital.