th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

TVA-ul şi TVA-ul achitat în amonte – Introducere

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

Când se plăteşte TVA?

Conform Legii privind taxa pe valoare adăugată (Umsatzsteuergesetz), următoarele operaţiuni sunt supuse plăţii TVA-ului:

 • Livrările şi alte servicii pe care un operator economic din ţară le desfăşoară în schimbul unei remuneraţii    în cadrul societăţii sale (vezi exemplul)
 • Consumul propriu (de exemplu, operatorul economic ia marfă pentru uzul propriu)
 • Importul de mărfuri de pe teritoriul unor ţări terţe (de exemplu, operatorul economic importă textile din Asia, unde se datorează TVA la import)
 • Importul de mărfuri din Uniunea Europeană EU (Europäische Union) (de exemplu, operatorul economic importă bunuri comerciale din Germania, unde se datorează TVA intracomunitar)

Exemplu:
Angrosistul de textile A vinde mărfuri în valoare de 2.000 € comerciantului de textile cu amănuntul B. Acesta trebuie să treacă pe factură un TVA de 20 % şi facturează astfel 2.400 €, cei 400 € fiind plătiţi la Administraţia Financiară (Finanzamt) ca TVA datorat.

Se reţine TVA pentru orice etapă economică (de exemplu, la producător, la fabricanţi, angrosişti şi comercianţi cu amănuntul); datorită deducerii TVA-ului achitat în amonte, acesta nu constituie un factor de cost în cadrul lanţului de distribuţie, el fiind tratat ca un „cost tranzitoriu“.

Deducerea TVA-ului achitat în amonte

Prin TVA-ul achitat în amonte se înţelege cuantumul TVA-ului, care este indicat separat pe factură de un alt operator economic.

Exemplu:
Comerciantul cu amănuntul de textile B îşi poate recupera de la Administraţia Financiară (Finanzamt) TVA-ul de 20 % (400 €), facturat de A, sub formă de TVA achitat în amonte.

Punere în practică

În primul rând, în baza livrărilor şi prestărilor sale de servicii către clienţi în decursul unei perioade de timp stabilite (de obicei o lună calendaristică), operatorul economic determină întregul TVA. Ulterior, din această sumă se deduce TVA-ul achitat în amonte suportat în decursul acestei perioade de timp. Rezultatul este fie un TVA de plată, fie - în cazul unui excedent de deducere - un credit.

Cerinţe pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte

 • Livrările sau prestările de servicii care stau la baza facturii trebuie să fi fost deja efectuate pentru societate . Acesta este şi cazul, când există un minimum de 10 % ca utilizare în scopuri profesionale. În ceea ce priveşte o posibilă utilizare în scopuri private , într-o măsură corespunzătoare apare un consum propriu impozabil.
 • Livrarea sau alte prestări de servicii trebuie să fi fost deja efectuate.
 • Factura trebuie să fi fost plasată deja (pentru contabilitatea pe bază de casă , plata facturii constituie o cerinţă pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte!).
 • Factura trebuie să fie conformă cu cerinţele legale. Caracteristicile legale lipsăsau deficitare duc la pierderea posibilităţii de deducere a TVA-ului achitat în amonte.
 • Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA al prestatorului de servicii trebuie să fie valid; şi în acest scop trebuie efectuată o verificare a validităţii de nivelul 2 prin Finanz online.
 • Livrările şi prestările de servicii conexe trebuie să fie utilizate pentru efectuarea de operaţiuni impozabile sau care se califică pentru deducerea TVa-ului (de exemplu, la export sau livrări intracomunitare , transporturi de mărfuri transfrontaliere).
 • Un TVA declarat în mod incorect nu dă dreptul la deducerea TVA-ului achitat în amonte (de exemplu, TVA declarat, deşi obligaţia fiscală s-ar transfera).

În ce situaţie se datorează TVA?

În general, operatorii economici care nu depăşesc limita pentru evidenţa contabilă sunt impozitaţi conform remuneraţiilor încasate. Acest lucru înseamnă că TVA-ul este datorat la sfârşitul fiecărei lunii în care s-a făcut încasarea.

Această aşa-numită contabilitatea pe bază de casă are avantajul că nu trebuie plătit TVA-ul pentru sume restante.

În mod obligatoriu, operatorii economici obligaţi să ţină evidenţă contabilă sunt impozitaţi conform remuneraţiilor încasate. În acest caz, TVA-ul este datorat la sfârşitul lunii calendaristice în care au fost efectuată livrarea sau alte prestări de servicii, data încasării nefiind aici importantă (excepţie: plăţile).

Atenţie:
În cazul în care factura nu este plasată în aceeaşi lună, ci la o dată ulterioară, obligaţia fiscală apare la sfârşitul lunii următoare livrării sau prestării de servicii. Prin urmare, la aşa-numita contabilitate pe bază de angajamente se plăteşte TVA din creanţe.

Transferul obligaţiei fiscale

În anumite cazuri, prestatorul unui serviciu nu datorează TVA, obligaţia fiscală fiind transferată beneficiarului serviciilor. Acesta este cazul în special la lucrări de construcţii, în domeniul materiilor prime secundare, la furnizarea de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, jocuri video, laptopuri şi anumite produse din metal şi la livrarea de laptopuri. În plus, se poate vorbi despre transferul de obligaţiei fiscale atunci când prestatorul de servicii este un operator economic străin fără sediu permanent în Austria. Mai multe despre acest lucru în fişele informative corespunzătoare.

Cote de impozit

 • Codă de impozit standard de 20 %
 • Cote de impozitare reduse de 0 %, 5 %, 10 % şi 13 %

Cotele de impozitare reduse se aplică, printre altele, pentru produse alimentare, cărţi, transport de persoane, cazare. Informaţii suplimentare se găsesc în fişa informativă „Cele mai importante cazuri de aplicare pentru cotele de impozitare reduse“.

Scutiri de TVA

Un caz aparte este

 • Calificarea pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte când cifrele de afaceri sunt scutite de TVA, dar dreptul la deducerea TVA-ului se menţine. Cea mai importantă aplicaţie o constituie exporturile către ţări terţe.
 • Neeligibilitatea pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte, atunci când TVA-ul nu este decontat, iar TVA-ul achitat în amonte aferent nu poate fi revendicat. Exemple: mici întreprinzători, asigurători, agenţi de asigurare, închirieri de spaţii comerciale etc. 
Stand: