th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

TVA-ul şi TVA-ul achitat în amonte – Introducere

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung
Stand:

Conform Legii privind taxa pe valoare adăugată (Umsatzsteuergesetz), următoarele operaţiuni sunt supuse plăţii TVA-ului: 

 • Livrările şi alte servicii pe care un operator economic din ţară le desfăşoară în schimbul unei remuneraţii în cadrul societăţii sale (vezi exemplul) 
 • Consumul propriu (de exemplu, operatorul economic ia marfă pentru uzul propriu) 
 • Importul de mărfuri de pe teritoriul unor ţări terţe (de exemplu, operatorul economic importă  textile din Asia, unde se datorează TVA la import) 
 • Importul de mărfuri din Uniunea Europeană EU (Europäische Union) (de exemplu, operatorul economic importă  bunuri comerciale din Germania, unde se datorează TVA intracomunitar) 

Exemplu: Angrosistul de textile A vinde mărfuri în valoare de 2.000 € comerciantului cu amănuntul de textile B. Acesta trebuie să treacă pe factură un TVA de 20% şi decontează astfel 2.400 €, cei 400 € fiind plătiţi la Administraţia Financiară (Finanzamt) ca TVA datorat. 

Se reţine TVA pentru orice etapă economică (de exemplu, la producător, la fabricanţi, angrosişti şi comercianţi cu amănuntul); datorită deducerii TVA-ului achitat în amonte, acesta nu constituie un factor de cost în cadrul lanţului de distribuţie, el fiind tratat ca un „cost tranzitoriu“.  

Deducerea TVA-ului achitat în amonte 

Prin TVA-ul achitat în amonte se înţelege cuantumul TVA-ului, care este indicat separat pe factură de un alt operator economic. 

Exemplu: Comerciantul cu amănuntul de textile B îşi poate recupera de la Administraţia Financiară (Finanzamt) TVA-ul de 20% (400 €), facturat de A, sub formă de TVA achitat în amonte.  

Punere în practică 

În primul rând, în baza livrărilor şi prestărilor sale de servicii către clienţi în decursul unei perioade de timp stabilite (de obicei o lună calendaristică), operatorul economic determină întregul TVA. Ulterior, din această sumă se deduce TVA-ul achitat în amonte suportat în decursul acestei perioade de timp. Rezultatul este fie un TVA de plată, fie - în cazul unui excedent de deducere - un credit.      

Cerinţe pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte 

 • Livrările sau prestările de servicii care stau la baza facturii trebuie să fi fost deja efectuate pentru societate. Acesta este şi cazul, când există un minim de 10% la utilizare în scopuri profesionale. În ceea ce priveşte o posibilă utilizare în scopuri private , într-o măsură corespunzătoare apare un consum propriu impozabil. 
 • Livrarea sau alte prestări de servicii trebuie să fi fost deja efectuate. 
 • Factura trebuie să fi fost plasată deja (pentru contabilitatea pe bază de casă , plata facturii constituie o cerinţă pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte!). 
 • Factura trebuie să fie conformă cu cerinţele legale. Caracteristicile legale lipsă sau deficitare duc la pierderea posibilităţii de deducere a TVA-ului achitat în amonte. 
 • Livrările şi prestările de servicii conexe trebuie să fie utilizate pentru efectuarea de operaţiuni impozabile sau care se califică pentru deducerea TVa-ului (de exemplu, la export sau livrări intracomunitare, transporturi de mărfuri transfrontaliere). 
 • Un TVA declarat în mod incorect nu dă dreptul la deducerea TVA-ului achitat în amonte.  

În ce situaţie se datorează TVA? 

În general, operatorii economici care nu depăşesc limita pentru evidenţa contabilă sunt impozitaţi conform remuneraţiilor încasate. Acest lucru înseamnă că TVA-ul este datorat la sfârşitul fiecărei lunii în care s-a făcut încasarea. 

Această aşa-numită contabilitatea pe bază de casă are avantajul că nu trebuie plătit TVA-ul pentru sume restante.  

În mod obligatoriu, operatorii economici obligaţi să ţină evidenţă contabilă sunt impozitaţi conform remuneraţiilor încasate. În acest caz, TVA-ul este datorat la sfârşitul lunii calendaristice în care au fost efectuate livrarea sau alte prestări de servicii, data încasării nefiind aici importantă (excepţie: plăţile). 

Atenţie: În cazul în care factura nu este plasată în aceeaşi lună, ci la o dată ulterioară, obligaţia fiscală apare la sfârşitul lunii următoare livrării sau prestării de servicii. Prin urmare, la aşa-numita contabilitate pe bază de angajamente se plăteşte TVA din creanţe.  

Transferul obligaţiei fiscale 

În anumite cazuri, prestatorul unui serviciu nu datorează TVA, obligaţia fiscală fiind transferată beneficiarului serviciilor. Acesta este cazul în special la lucrări de construcţii, în domeniul materiilor prime secundare,telefoane mobile şi  dispozitivecu circuite integrate. În plus, se poate vorbi despre transferul de obligaţiei fiscale atunci când prestatorul de servicii este un operator economic străin fără sediu permanent în Austria. Mai multe despre acest lucru în fişele informative corespunzătoare.  

Cote de impozit 

 • Codă de impozit standard de 20%
 • Cote de impozit reduse de 10% şi 13%

Cotele de impozit reduse se aplică, printre altele, pentru produse alimentare, cărţi, transport de persoane, cazare. Mai mult în acest sens în foaia de observaţii "Cele mai importante cazuri de aplicaţie pentru cotele de impozit reduse".

Scutiri de TVA

 

Un caz aparte este 

 • calificarea pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte când cifrele de afaceri sunt scutite de TVA, dar dreptul la deducerea TVA-ului se menţine. Cea mai importantă aplicaţie o constituie exporturile către ţări terţe. 
 • Neeligibilitatea pentru deducerea TVA-ului achitat în amonte, atunci când TVA-ul nu este decontat, iar TVA-ul achitat în amonte aferent nu poate fi revendicat. Exemple: Mici întreprinzători, asiguratori, agenţi afiliaţi, închirieri de spaţii comerciale etc.

Stadiul: Ianuarie 2019

Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri!