th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Tájékoztató - Személyi ellátásokról

Merkblatt Personenbetreuung 

1. A bejelentés sorrendje

1. Az Ön ausztriai lakhelyének bejelentése

Jelentse be ausztriai lakóhelyét (állandó vagy ideiglenes lakóhelyét) az illetékes községházán vagy hatóságnál. 
Hozza magával a következő dokumentumokat:

2. Iparbejelentés

Egyes szövetségi tartományokban az iparbejelentés közvetlenül a gazdasági kamarában történik, egyes szövetségi tartományokban pedig az illetékes magisztrátusnál, ill. a járási elöljáróságnál. Kérjük, hogy előzetesen forduljon a gazdasági kamarája alapító szolgálatához (elérhetőség a 8. oldalon).

A „személyi gondozás” és a „személyi gondozás szervezése” szabad iparűzési tevékenységek feltételei:

 • A 18. életév betöltése
 • EU/EGT állampolgárság
 • Nem áll fenn kizáró ok Önnel szemben (pl. adóügyi bűncselekmény, bírósági ítéletek).

Az iparbejelentéshez hozza magával a következő dokumentumokat:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
 • A lakhely-nyilvántartásba történt bejelentés igazolását – bejelentőlap
 • Bűnügyi nyilvántartó igazolását (eredetit vagy hiteles fordítását*, 3 hónapnál nem régebbit), ha az elmúlt 5 évben Ön nem volt folyamatosan bejelentve Ausztriában.(*Kivétel: Vorarlbergben nem szükséges fordítás)

Az összes dokumentumot eredetiben vagy hiteles másolatban kell bemutatni.
Az idegen nyelvű okiratokat eredetiben, hiteles fordításukkal együtt kell bemutatni (Kivétel: Vorarlberg). 

Amennyiben Ön a dokumentumokat nem tudná ebben a formában bemutatni, akkor kérjük, hogy forduljon a szövetségi tartománya szerint illetékes alapító szolgálathoz (elérhetőségi adatok a 7. oldalon).

Az ipar a bejelentés napjától kezdve gyakorolható

Az iparbejelentéssel Ön a gazdasági kamara tagja lesz, és fizetni a kell a megfelelő hozzájárulást (ennek nagysága szövetségi tartománytól függően)

3. Társadalombiztosítási bejelentés

A kereskedelem és ipar társadalombiztosításnál történő bejelentése még az első hónap folyamán kötelező. Ezt Ön a járási közigazgatási hatóságnál benyújtott iparbejelentés keretén belül is elintézheti. A hatóság továbbítja a bejelentést a társadalombiztosításhoz.

4. Adóhivatali bejelentés

Az első hónap folyamán jelentse be ipari tevékenységét az adóhivatalnál. Az adóhivatalhoz történő bejelentés a járási közigazgatási hatóságnál benyújtott iparbejelentés keretén belül is elintézhető. A hatóság továbbítja a bejelentést az adóhivatalhoz. 

Kérjük, hogy az iparbejelentés során kérje el az adóhivatali bejelentőlapot („Ver24“). Kérjük, hogy töltse ki az űrlapot és küldje meg azt az illetékes adóhivatalhoz.

5. Bejelentési igazolás

Azok az EGT polgárok, akik három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak szövetségi területen, kötelesek kérelmezni a bejelentési igazolást (minta mellékelve) a járási közigazgatási hatóságnál (Bécs: MA 35). Bizonyítékot kell bemutatniuk az ipari tevékenységüktől.

2. Vállalkozási szerződés

Az önálló ellátónak vállalkozói szerződést ("Személyi ellátó-szerződést") kell kötnie a megbízó úrral vagy hölggyel. 

Az alábbi linken áttekintheti a mintaszerződés űrlapját a kormányzati honlap Súgójában


A függelékben is talál egy mintaszerződést.

3. Tevékenységi terület

Az olyan iparűzők, akik személyfelügyelettel foglalkoznak, jogosultak arra, hogy támogatásra szoruló személyeknek segítsenek. Ez a követkető tevékenységeket foglalja magában:

 1. különösen a következő, háztartással összefüggő szolgáltatások:
  a) Ételek elkészítése
  b) Beszerzések elvégzése
  c) Takarítás
  d) Házimunkák végzése
  e) Kapcsolattartás
  f) Friss levegő biztosítása a helyiségekben
  g) Növények és állatok gondozása
  f) Mosási tevékenység (mosás, vasalás, javítások)
 2. Segítség az életvitel szervezésében, különösen:
  a) Napirend alakítása
  b) Segítségnyújtás mindennapi tevékenységek során
 3. Társasági feladatok, különösen:
  a) Társaság biztosítása
  b) Társalgás
  c) Társasági kapcsolatok fenntartása
  d) Különböző aktivitások figyelemmal kísérése
 4. Háztartási könyv vezetése a gondozott személy számára végzett kiadásokról
 5. Gondozásra szoruló személy helyváltoztatásra történő gyakorlati előkészítése
 6. Akadályoztatás esetén helyettesítés megszervezése.

Ezeken túlmenő ápolási vagy akár orvosi tevékenységeket csak egyedi esetben, a vonatkozó törvényi előírások (§ 3b GuGK sowie § 50b ÄrzteG) szigorú betartásával szabad végezni.

A személyi gondozóknak különös felelőssége a gondozásra szoruló személyekkel vagy azok törvényes képviselőjével a hétköznapokat és vészhelyzeteket érintő cselekvési irányelvek tekintetében, különösen a hozzátartozók, orvosok vagy a gondozott személy állapotának látható rosszabbodása esetén mobil szolgáltatást végző intézmények értesítése és bevonása vonatkozásában megegyezés kötése.

Vezetniük kell továbbá a háztartási könyvet és azt a bizonylatokkal együtt két éven át meg kell őrizniük.

4. Ipari társadalombiztosítás

Iparosként Ön kötelezően biztosított a beteg-, nyugdíj- és balesetbiztosításban.

kötelező biztosítás alapvetően azon a napon kezdődik, amelyiken megszerzi iparjogosultságát.

Habár az iparhatóság közli az iparbejelentést az iparkamara társadalombiztosítási intézményével, az iparos is kötelezett rá, hogy egy hónapon belül bejelentse magát. Kérjük, hogy érdeklődjön alapító szolgálatánál.

Beteg- és nyugdíjbiztosítási hozzájárulások (a 2019. évre vonatkozó értékek)

Amikor Ön először önállósodik személyi ellátóként és előtte még nem volt GSVG biztosított, akkor az önálló tevékenységének az első három évében alacsony díjalapok érvényesek, amelyek díjfizetési megtakarításokhoz vezetnek. Ezzel számításba veszik az Ön újonnan alapított vállalkozásának pénzügyi helyzetét, és (közvetetten) támogatják a vállalkozás alapítását.

A nyugdíj-biztosítási járulék a kötelező biztosítás kezdetétől ideiglenesen havonta 121,04 € (azaz évente 1.452,48 €). Utólagos kiszabásra (utólagos fizetésre) akkor kerül sor, ha a mindenkori naptári évben a jövedelemadó határozat szerint elért jövedelmek magasabbak 7.851,00 €-nál (havi 654,25 €).

A beteg-biztosítási járulék a kötelező biztosítás kezdetétől havonta 34,18 € (azaz évente € 410,16). Utólagos kiszabásra (utólagos fizetésre) akkor kerül sor, ha a mindenkori naptári évben a jövedelemadó határozat szerint elért jövedelmek magasabbak 5.361,72 €-nál (havi 446,81 €).

Az első két naptári évben a beteg-biztosítási járulék fix összeg, azaz nem kerül sor utólagos kiszabásra akkor sem, ha a jövedelemadó határozat szerinti bevételek magasabbak.

A balesetbiztosítás nyereségtől független és 117,48 euró/év vagy havi 9,79 euró összegű.  

Minimális járulékok 2019-ban

  Havonta €-ban
KV 34,18
PV 121,04
UV¹ 9,79
SV² 6,84
összesen 171,85

 Magyarázatok:

¹ UV=Baleset-biztosítás. A baleset-biztosítás összege fix összeg.

² SV=Önfoglalkoztatók előgondoskodása. A járulék az ideiglenes KV-járulékalap 1,53 %-a. Utólagos kiszabásra nem kerül sor.

Az SVA járulékai (ipari gazdaságot érintő társadalombiztosítás) negyedévente kerülnek előírásra és a negyedév mindenkori második havának végén esedékes

2016.01.01-től fennáll a járulékok havonta banki átutalással történő befizetésének lehetősége is. A vonatkozó formanyomtatványok az SVA honlapján találhatók.  

Példa:

Feltevés: 182 nap/év történt munkavégzés (14-napos ritmusban), tiszteletdíj 50,- euró/nap, ingyen étel és szállás (= természetbeni illetmény); önálló ellátást (SV) tartalmazó társadalombiztosítás 1,53%: 171,85 euró havonta = 2062,20/év. Az útiköltségeket a megbízó megtéríti.


Minden járulék euróban értendő

Tiszteletdíj (50,- euró x 182 nap) 9.100,00
Étel és szállás 1) 1.177,20
Útiköltségek 
(pl.: oda- és visszautanként 100 euró, 13x)
1.300,00
Éves bevétel 11.577,20
- 12 %  átalánykiadás 2) 1.389,26
- Társadalombiztosítás 3) 2.062,20
Éves kiadás 3.451,46
Éves JÖVEDELEM 4) 8.125,74


1 )
Az ingyen étel és szállás bevételként kerül elszámolásra. A jövedelemadó-törvény természetbeni illetményekről szóló rendelkezésének megfelelően az összeg 14 napra 98,10 eurót tesz ki (196,20 euró/hónap).

2) A kiadásoknál Önnek a következő választási lehetőségei vannak: vagy a bevételek 12 %-ának megfelelő átalány, vagy a tényleges kiadások (pl.: útiköltségek, egyebek).

3) A kifizetett társadalombiztosítás kiegészítő módon levonható.
Figyelem! A példa feltételezett számai alapján utólag a nyugdíj-biztosítás kapcsán nem történik változás, a betegbiztosítás kapcsán utólagos fizetésre kerülne sor!
4) A jövedelemadó alapja a jövedelem. Az évi 11000 euró összegig terjedő jövedelem adómentes, efelett Ausztriában jövedelemadót kell fizetni.

5. Adóhatárok

Forgalmi adó – Kisvállalkozói szabályozás

Ha az Ön éves jövedelme (= összes bevétele) a forgalmi adó (Ust.) kizárásával, azaz nettó, Ausztriában 30000,– euró alatt van, akkor számláin nem kell forgalmi adót feltűntetnie, sem befizetnie – de az adóelőleget sem vonhatja le.

Jövedelemadó 

Az alap és a kiszabás alapja az Ön, bevételi-kiadási számlákkal (választható alapátalány - lásd a példát), illetve az egyéb illetményekkel (pl. étel és szállás) segítségével levezethető éves megszerzett nyeresége.

Az adókulcs 0 % és 55 % között van, ahol is csak akkor esedékes a jövedelemadó, ha az (éves) jövedelem meghaladja a 11000 euró összeget.

Jövedelemadó-tarifa 

Éves bevétel €-ban Jövedelemadó €-ban Átlagos adókulcs %-ban Marginális adókulcs %
< 11.000 0 0 0

> 11.000-től

18.000-ig

(Bevétel  – 11.000) x  25% 0 – 9,72 25

> 18.000-től

31.000-ig

(Bevétel – 18.000) x  35% +  1.750 9,72 – 20,32 35

> 31.000-től

60.000-ig

(Bevétel – 31.000) x 42% + 6.300 20,32 – 30,80 42

> 60.000-től

90.000-ig

(Bevétel – 60.000) x 48% + 18.480 30,80 – 36,53 48

> 90.000-től

1millióig

(Bevétel – 90.000) x 50% + 32.880 36,53 – 48,79 50

> 1 milliótól

(határozott időre 2016-tó
2020-ig)

(Bevétel – 1.000.000) x 55% + 487.880 > 48,79 55

Példa: 
Bevétel 11300 euró

Kalkuláció: (11300 – 11000) x 25 %  = 75 euró jövedelemadó

6. A 24-órás ellátás támogatása

A támogatás elnyeréséhez meg kell felelni következő követelményeknek: az ellátásra szoruló személynek napi 24 órában ellátást kell kapnia, 3. fokozattól ápolási pénzt kell kapnia, és a nettó bevétele nem haladhatja meg a havi 2500,-- eurót. A 3. és 4. fokozatú ápolási összeg felvétele esetén a 24 órás ápolás szükségességét a szociális minisztérium szolgálata vizsgálja meg. Az olyan személyi ápolók támogatásának biztosítása, akik egy naptári hónapban több gondozásra szorulót gondoznak, havonta csak 1x lehetséges.

További, szövetségi tartománytól függő információkat közvetlenül a szociális minisztérium szolgálatától kaphat.

Az „Önálló keresőtevékenységgel kapcsolatos 24-órás ápolás kérvényezése“ című űrlapot megtalálhatja a Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium alábbi honlapján: www.sozialministeriumservice.at vagy közvetlenül a függelékben.

7. Az iparűzési jogosultság megszüntetése, a szüneteltetés, az újraindítás, ill. a székhely áthelyezése

Ha a gondozási tevékenység Ausztriában átmenetileg beszüntetésre kerül, akkor az iparűzési jogosultságot szüneteltetni kell az illetékes gazdasági kamaránál tett bejelentéssel. A tevékenység újraindítása esetén azt be kell jelenteni a gazdasági kamaránál.

Ha a gondozás helyszíne is megváltozik, akkor székhely áthelyezése iránt a Kereskedelmi Hatóságnál kell eljárni.

Ha a gondozási tevékenység Ausztriában befejeződik, akkor az iparágat töröltetni kell a Kereskedelmi Hatóságnál.

A fennálló iparűzési jogosultság esetén utólagos költségek keletkeznek (pl. társadalombiztosítás, kamarai tagdíj, stb.), amelyek az állampolgárság szerinti államban is behajthatóak.

8. A kontaktszemély az Ön szövetségi tartományában

BURGENLAND
Gründerservice    
Robert-Graf-Platz 1, 7001 Eisenstadt
Tel.: 05 90 907-2210
Fax: 05 90 907-2115
E-mail: gruenderservice@wkbgld.at

KÄRNTEN
Gründerservice
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt
Tel.: 05 90 904-745
Fax: 05 90 904-744
E-mail: gruenderservice@wkk.or.at  

NIEDERÖSTERREICH
Gründerservice
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten  
Tel.: 02742/851-17700
Fax: 02742/851-17199
E-mail: gruender@wknoe.at  
OBERÖSTERREICH
Gründerservice
Hessenplatz 3, 4020 Linz
Tel.: 05 90 909
Fax: 05 90 909-2800
E-mail: service@wkooe.at  
SALZBURG
Gründerservice
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg     
Tel.: 0662/88 88-541 
Fax: 0662/88 88-188
E-mail: gs@wks.at
STEIERMARK
Gründerservice
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Tel.: 0316/601-600
Fax: 0316/601-1202
E-mail: gs@wkstmk.at  
TIROL 
Gründerservice
Meinhardstraße 14, 6021 Innsbruck  
Tel.: 05 90 905-2222    
Fax: 05 90 905-1385  
E-mail: gruenderservice@wktirol.at  
VORARLBERG
Gründerservice
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch
Tel.: 05522/305-1144
Fax: 05522/305-108
E-mail: gruenderservice@wkv.at  
WIEN
Gründerservice
Stubenring 8-10, 1010 Wien
Tel.: 01/514 50-1050
Fax: 01/514 50-1491
E-mail: gruenderservice@wkw.at  
 


2019. január

A jelen tájékoztató az összes gazdasági kamara együttes munkájának nyomán született. Kérdések esetén forduljon a szövetségi tartománya szerint illetékes gazdasági kamarához. 
Wien, tel.sz.: (01) 51450-0, Niederösterreich, tel.sz.: (02742) 851-0, Oberösterreich, tel.sz.: 05 90 909-0, Burgenland, tel. sz.: 05 90 907-0, 
Steiermark, tel. sz.: (0316) 601-406, Kärnten, tel. sz.: 05 90 904-0, 
Salzburg, tel. sz.: (0662) 8888-0, Tirol, tel. sz.: 05 90 905-0, 
Vorarlberg, tel. sz.: (05522) 305-0.

Útmutatás! A jelen információk az interneten is megtalálhatók az alábbi címen: www.gruenderservice.at  

Az Osztrák Gazdasági Kamara alapító szolgálatának szolgáltatása. Bármiféle utánnyomás, sokszorosítás és terjesztés csak az Osztrák Gazdasági Kamara 
kifejezett hozzájárulásával engedélyezett. A gondos munka ellenére a kivitelezés nem garantált és a kiadásért felelősséget nem vállalunk