th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Ustanovitev podružnice v avstriji s strani podjetnika iz EU/EGP – obrtno - pravni vidiki

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Če podjetje iz tuje države EU/EGP sistematično in glede na ključne točke išče možnost opravljanja svoje dejavnosti v Avstriji, ne gre več za začasno mednarodno storitev, temveč je v Avstriji potrebno ustanoviti podružnico.

Pozor: Podružnica v sprejemni državi pomeni, da se na stabilen in kontinuiran način udeležuje gospodarskega življenja druge države članice, pri čemer obstajata gospodarska in socialna prepletenost. Podružnica se karakterizira prek ustanovitve agencij, podružnic in hčerinskih podjetij.

V skladu z določbami EU Direktive o poklicnih kvalifikacijah, ki so v Uredbi o obrti v členih 373a–373h predelane in veljajo od 15. 12. 2007 dalje, morajo vse države članice v drugih državah članicah sprejeti pridobljeno poklicno kvalifikacijo. Ko so pogoji direktive izpolnjeni, država članica izvajanja poklica v svojem državnem ozemlju ne sme več prepovedati zaradi pomanjkljive poklicne kvalifikacije.

Glede priznavanja poklicnih kvalifikacij za namen ustanovitve podružnice v Avstriji so državljani Švicarske konfederacije enakopravni državljanom druge države članice Evropske unije ali pogodbenice Evropskega gospodarskega prostora.


V okviru ustanovitve podružnice je priznavanje dokazil o izobrazbi urejeno, kot sledi:

Deželni glavar mora državljanu države članice Evropske unije ali pogodbenice Evropskega gospodarskega prostora dejansko izvajanje dejavnosti v drugi državi članici kot zadostno dokazilo o strokovni usposobljenosti na zahtevek z odločbo priznati, če

  • dejavnosti glede na vrsto in trajanje ustrezajo predpostavkam Uredbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij EU/EGP,  Uradni list II, 2008/225 (gl. prilogo) in
  • ne obstajajo razlogi za izključitev v skladu s 13. členom Uredbe o obrti 1994.

Če gre za obrti, ki niso zajete v Uredbi o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mora deželni glavar na zahtevek ob upoštevanju ravni kvalifikacije vsakokratne obrti, ki jo je vlagatelj zahtevka pridobil in izkazal poklicno kvalifikacijo, z avstrijskim dokazilom o strokovni usposobljenosti obravnavati enako, če

  • je ta poklicna kvalifikacija ekvivalentna dokazilu o strokovni usposobljenosti in
  • ne obstajajo razlogi za izključitev v skladu s 13. členom Uredbe o obrti 1994. Pri tem gre za naslednje obrtne dejavnosti:

Obrti: Optik, bandažer, vrtnar, avdiolog slušnih aparatov, izdelovalec steznikov, izdelovalec ortopedskih čevljev, ortopedski tehnik, zobni tehnik.


Druge natančno predpisane obrti:

Posredovanje dela, stavbeniki – načrtovanje (razen visoke gradnje), drogeristi, vodiči, pedikerji, gospodarsko premoženjsko svetovanje, izdelava zdravil in strupnin ter veletrgovina z zdravili, izdelava in priprava medicinskih izdelkov, v kolikor te dejavnosti ne sodijo pod neko drugo natančno predpisano obrt, razen izdelava medicinskega materiala za šivanje in materiala za nadomestek organov, nepremičninski fiduciar (nepremičninski posrednik, nepremičninski upravitelj, investitor), inkaso, optika s kontaktnimi lečami, življenjsko in socialno svetovanje, masaža, varnostno-tehnični center, inženirski biro, prepustitev delovnih sil, podjetniško svetovanje vključno s podjetniško organizacijo, posredovanje zavarovanj, strokovno načrtovanje lesenih gradenj.

Kot dokazilo o poklicni kvalifikaciji mora vlagatelj predložiti naslednje dokumente:

  • dokazilo o strokovni usposobljenosti ali spričevalo, diplomo ali drugo dokazilo.

Dokazila o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi, ki so bila izdana in potrjena s strani organa ene izmed držav članic Evropske unije ali držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora, da je raven poklicne kvalifikacije imetnika vsaj neposredno pod ravnjo direktive, ki je predpisana za opravljanje predlagane dejavnosti.

Če je poklic v izvorni državi natančno predpisan, je predloženo dokazilo za opravljanje tega poklica upravičeno v izvorni državi.

Če poklic v izvorni državi ni natančno predpisan, mora vlagatelj razpolagati z dokazili o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi ali 2 leti izvajati ta poklic kot polni delovni čas v prejšnjih 10-ih letih v izvorni državi.

Dvoletnega opravljanja poklica ni potrebno dokazovati, če ima vlagatelj dokazilo o izobrazbi, ki dokazuje natančno predpisano izobrazbo.

Ekvivalenca dokazil o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi ni dana, če je dokazano, da je trajanje izobraževanja vsaj eno leto manj od trajanja izobraževanja, ki je navedeno v Uredbi o obrti, ali če se izobrazba nanaša na predmete, ki se bistveno razlikujejo od tistih, ki so predpisani glede na Uredbo o obrti.

Prav tako ne velja, če obrtna dejavnost ne zajema ene ali več poklicnih dejavnosti, ki v izvorni državi članici vlagatelja niso sestavni del ustreznega natančno predpisanega poklica in obstaja razlika v posebni izobrazbi, ki je predpisana z Uredbo o obrti in se nanaša na predmete, ki se bistveno razlikujejo od tistih, ki jih krijeta dokazilo o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi vlagatelja zahtevka za priznanje.

Če ekvivalence ni, se izreče enačenje pod pogojem uskladitve v obliki dodatnih poklicnih izkušenj (strokovna dejavnost), v obliki uskladitvenega tečaja ali izpita o primernosti, če se na takšen način doseže ekvivalenco.

Pred enačenjem je potrebno preveriti načelo sorazmernosti, če znanja, ki jih je vlagatelj zahtevka za priznanje v času svojih poklicnih izkušenj pridobil, krijejo bistvene razlike v celoti ali delno.


Vlagatelj ima možnost izbire med uskladitvenim tečajem ali izpitom o primernosti.

Iz tega so izvzete obrtne dejavnosti, katerih izobrazba zahteva natančno poznavanje avstrijskega prava in pri katerih sta svetovanje in/ali obstoj, ki se nanašata na avstrijsko pravo, bistven in obstojni del izvajanja poklica.

Preverjanje ekvivalence se izvaja v roku 4 mesecev po predložitvi vseh dokumentov.

EU/EGP-Uredba o priznavanju


Tento informačný leták je výsledkom spolupráce všetkých hospodárskych komôr.  

Poznámka: Tieto informácie nájdete aj na internetovej adrese http://wko.at. Všetky informácie sa napriek maximálne dôkladnému spracovaniu poskytujú bez záruky. Ručenie zo strany hospodárskych komôr Rakúska je vylúčené. Všetky označenia osôb platia pre obe pohlavia! 

 

Stand: