th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Valori actuale: Impozit pe venit/pe profit 2020 - 2021

Aktuelle Werte - Einkommen-/Körperschaftsteuer

Baremul de impozitare a venitului

Venitul anual
în €
Impozitul pe venit în € Cota medie de impozitare în % Cota marginală de impozitare în %
< 11.000 0 0 0

> 11.000

până la

18.000

(venit – 11.000) x  20% 0 – 7,78 20

> 18.000

până la

31.000

(venit – 18.000) x  35% + 1.400  7,78 - 19,19 35

> 31.000

până la

60.000

(venit – 31.000) x  42% + 5.950  19,19 - 30,22 42

> 60.000

până la

90.000

(venit – 60.000) x  48% + 18.130  30,22 - 36,14 48

> 90.000

până la

1 Mio.

(venit – 90.000) x  50% + 32.530  36,14 - 48,75 50

> 1 Mio.

(în intervalul cuprins între 2016
şi 2025)

(venit – 1.000.000) x 55% + 487.530 > 48,75 55

 

Calcularea simplificată a impozitului:

Venit anual   x Procent     minus Sumă fixă      = Impozit (înainte de facilităţi fiscale)

 

până la 11.000                  x 0%             - 0                                  = 0

> 11.000 până la 18.000      x 20%           -    2.220,-= impozit

> 18.000 până la 31.000      x 35%           -    4.900,-              = impozit

> 31.000 până la 60.000      x 42%           -    7.070,-              = impozit

> 60.000 până la 90.000      x 48%           -    10.670,-            = impozit

> 90.000 până la 1 milion    x 50%           -    12.470,-            = impozit

> 1 milion               x 55%           -    62.470,-   = impozit

 

Exemple:

Venit anual 15.798 € x 20% = 3.159,60 minus 2.200 € = 959,60 €

Venit anual 45.672 € x 42% = 19.182,24 minus 7.070 € = 12.112,24 € Cota redusă a impozitului pe venit se va aplica pentru prima dată la evaluare pentru anul calendaristic 2020. Dacă se scade impozitul pe venit (impozitul pe salariu), cota redusă de impozitare se aplică perioadelor de plată a salariilor care se încheie după 31 decembrie 2019. Reducerea va avea loc retroactiv de la 1 ianuarie 2020, iar plățile salariale efectuate de către angajator trebuie luate în considerare în cadrul unei recalculări. Această recalculare trebuie efectuată pentru acei lucrători care sunt angajați ai angajatorului plătitor în luna recalculării cât mai repede posibil, ținând seama de resursele tehnice și organizaționale, dar nu mai târziu de sfârșitul lunii septembrie 2020.

Deduceri

Dacă nu se specifică altfel, deducerile sunt sume anuale
care reduc valoarea impozitului stabilit conform baremului de impozitare a venitului.

Bonus Plus pentru familii

Până la încheierea lunii în care copilul împlinește vârsta de 18 ani, lunar      125

După încheierea lunii în care copilul împlinește vârsta de 18 ani, lunar           41,68

Bonusul Plus pentru familii se acordă numai pentru copiii cărora li se acordă alocația familială austriacă și care au domiciliul permanent în Austria, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat din Spațiul Economic European sau în Elveția. Este prima deducere fiscală care se scade din impozit. Nu poate duce la un credit și, prin urmare, are un efect complet numai pentru persoanele care au un venit mare, pentru care se plătesc 125 € sau 41,68 € pe lună ca impozit. 

Pentru copiii, care locuiesc în afara Austriei, sumele sunt indexate. Deducerea fiscală se acordă numai la cerere (formularul E30, respectiv L1k) și în funcție de anumite criterii, poate fi împărțită între persoana îndreptățită să primească alocația familială, partenerul său de viață și o persoană întreținătoare.

Deducere pentru întreţinător unic/ părinte singur (AVAB/AEAB)

- pentru un copil € 494,--
- pentru doi copii € 669,--
- pentru fiecare copil în plus € 220,--
   
Limita veniturilor suplimentare ale partenerului de viață în cazul întreținătorului unic, prescurtat AVAB (anual): € 6.000,--

Dacă la calcularea impozitului pe venit rezultă o sumă negativă, suma respectivă trebuie rambursată întreținătorului unic/părintelui singur, AVAB/AEAB.

Deducere pentru întreţinere - lunar

La plăţile de întreţinere pentru copii care nu se află în întreţinerea proprie,
în cazul în care copilul are reşedinţa permanentă în ţară, într-un stat membru al Uniunii Europene,
într-un stat din Spațiul Economic European sau în Elveția.

- pentru primul copil € 29,20
- pentru al doilea copil € 43,80
- pentru fiecare copil în plus € 58,40

Deducerea pentru întreținătorul unic, cu prescurtarea AVAB, deducerea pentru părintele singur, cu prescurtarea AEB sunt indexate de la 1.01.2019 după aceleași reguli ca bonusul Plus pentru familii în cazul în care copilul are reședința permanentă  într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat din Spațiul Economic European
sau în Elveția.

  • Deducere pentru cheltuieli cu transportul (pentru angajaţii activi)
€ 400,--

 

Începând din 2016, deducerea acordată pentru cheltuieli cu transportul (VAB)

dacă există pretenții la o sumă forfetară pentru navetiști și venitul anual nu depășește 12.200 €.

Deducerea mărită acordată pentru cheltuieli cu transportul se reduce în mod egal treptat la veniturile între 12.200 € și
13.300 €  cu 400 €.

 

€ 690,--

 

NOU: Din 2020, la deducerea existentă pentru cheltuieli de deplasare se va adăuga un supliment pentru contribuabilii al căror venit nu depășește 15.500 €.

Suplimentul pentru cheltuieli de deplasare este redus la zero în mod egal, treptat pentru un veniturile cuprinse între 15.500 € și 21.500 €.

 

€  400,--

 

  • Deducerea acordată pentru pensionari (în vigoare de la 1.01.2020)
€ 600,--

 

Deducerea acordată pentru pensionari (400 € până în 2019) se reduce la zero în mod egal, treptat, pentru veniturile din pensii cuprinse între 17.000 € şi 25.000 €.

 

 

Începând cu 2020, deducerea acordată pentru pensionari se mărește

(până pe 31.12.2019: 764 €) dacă pensia pe an este de maxim 25.000 € (prag valabil începând cu 2013; maxim 19.930 € pentru 2012 şi maxim 13.100 € pentru 2011), căsătoria/parteneriatul există de mai mult de şase luni, partenerii (soţii) nu sunt separaţi în mod permanent, partenerul (soţul) obţine un venit de până la 2.200 € pe an şi nu se aplică dreptul la deducerea acordată pentru întreţinător unic.

Începând cu 2013, deducerea mărită acordată pentru pensionari este redusă la zero în mod egal, treptat, pentru veniturile din pensii între 19.930 € şi 25.000 €.

€ 964,--

Rambursarea contribuțiilor la asigurări sociale:

În cazul în care contribuabilii, care au dreptul la deducerea cheltuielilor de transport sau la deducerea pentru pensionari, sunt supuși impozitului pe venit sub zero, 
anumite cheltuieli profesionale se rambursează prin intermediul bazei de impunere pentru angajați până la anumite sume maxime (în funcție 
de circumstanțe 400 € / 500 € / 110 €).

NOU: Pentru contribuabilii care au, de asemenea, dreptul la un supliment pentru deducerea cheltuielilor de transport, se introduce un bonus de rambursare a contribuțiilor sociale de 400 €. Rambursarea maximă a contribuțiilor sociale se majorează de asemenea și pentru pensionarii cu venituri mici. Suma maximă de rambursare a contribuțiilor sociale de la evaluarea din 2020, în funcție de circumstanțe: 700 €/ 800 €/ 300 €.

Supliment pentru copii

În cazul unui impozit de sub 250 € înainte de deduceri (la care această sumă este înmulțită cu numărul de copii) și dacă se datorează AVAB sau AEAB, se restituie diferența între 250 € (înmulțit cu numărul de copii )  și impozit. Această sumă este indexată în conformitate cu aceleași prevederi ca și bonusul Plus pentru familii dacă copiii au domiciliul ntr-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat din Spațiul Economic European sau în Elveția.

Indemnizaţia pentru navetiști în scopuri de serviciu și indemnizaţiile în euro (pentru angajații activi)

Detalii în această privinţă puteţi găsi în fișa informativă „Indemnizaţia pentru navetiști în scopuri de serviciu și indemnizaţiile în euro“.Obligaţia privind depunerea declaraţiei fiscale

în general începând cu un venit anual mai mare de € 11.000,--
   
cu venituri din salariu impozitabile pornind de la un venit anual mai mare de € 12.000,--
  • Impozitul pe câştigurile de capital                                                   
27,50%
- pentru anumite dobânzi (de exemplu, din depozitele în numerar la instituțiile de credit) 25%

Deducere fiscală pentru obligaţii fiscale limitate

- atunci când destinatarul veniturilor suportă cotizaţia 20%
- atunci când debitorul veniturilor suportă cotizaţia integrală                  25%

- pentru deducerea cheltuielilor directe aferente veniturilor

  (valabil numai pentru cetățenii CE/SEE)

 

25%

   

Impozit pe profit

- din 2005: 25% din venit

Impozit minim pe profit pe an pe trimestru
GmbH*) € 1.750,-- € 437,50
AG € 3.500,-- € 875,--
Instituţii de creditare şi asigurare € 5.452,-- € 1.363,--

 

*) Impozitul minim pe profit pentru societăţile comerciale cu răspundere limitată – GmbH, înfiinţate după data de 30 iunie 2013 este de 500 € pe an sau 125 € pe trimestru, în primii 5 ani şi de 1.000 € pe an sau 250 € pe trimestru, în următorii 5 ani. Începând cu al 11-lea an, se achită integral impozitul minim pe profit.

Active economice cu valoare mică (§ 13 EStG (Legea impozitului pe venit))

Amortisment imediat al investiţiilor până la o valoare de achiziţie de

(400 € până la 31.12.2019; majorare la 800 € se va aplica prima dată pentru exercițiile financiare, care încep după 31.12.2019).

 

€ 800,--

Limita pentru evidenţa contabilă

Începând cu anul 2010, există obligaţia ţinerii evidenţei contabile în cazul unei cifre de afaceri mai mari de

 

€ 700.000,--

 

Detalii pot fi găsite în broşura „Determinarea tipurilor de venituri“. 

Stand: