th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Vykonávanie živnosti firmami z iných štátov EÚ/EHS v Rakúsku - Cezhraničná služba v Rakúsku

Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Firmy z iných členských štátov EÚ alebo zmluvných štátov EHS môžu v Rakúsku vykonávať obchodnú činnosť, buď 

  • ako cezhraničnú službu (tzv. Herüberarbeiten), alebo
  • na základe pobočky v Rakúsku. 

Cezhraničná služba (Herüberarbeiten)

je len dočasné a príležitostné vykonávanie objednaných obchodných činností (prác) (zahraničnými) podnikateľmi, ktorí v Rakúsku nemajú ani sídlo, ani pobočku. 

Pozor!
Akvizícia a spracovanie zákaziek musí prebiehať v sídle zahraničnej firmy v štáte, v ktorom firma sídli. Zriadenie stálej kancelárie pre objednávky a starostlivosť o zákazníkov v Rakúsku predstavuje už založenie pobočky a jeho predpokladom je príslušné živnostenské oprávnenie.

Oznámenie o službách a register poskytovateľov služieb

Pri činnostiach v oblasti živností, ktoré sú v Rakúsku viazané, je potrebné oznámenie o poskytovaní cezhraničných služieb, resp. jeho vzatie na vedomie zo strany Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie. Toto oznámenie treba raz ročne obnoviť, ak firma plánuje počas daného roku v Rakúsku poskytovať služby. Oznamovacie tlačivá s informáciami o potrebných prílohách a zoznamom viazaných živností nájdete na internetovej stránke Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie. 

Firmy s platnými oznámeniami o službách budú zverejnené v registri poskytovateľov služieb na internetovej stránke ministerstva.

Pri porušení týchto ustanovení hrozia podľa Živnostenského poriadku pokuty až do výšky 3 600,- €.  

Založenie pobočky v Rakúsku

Na tento účel musí firma pre zamýšľanú živnosť vykonať prihlásenie živnosti na okresnom správnom orgáne (magistrát alebo tzv. Bezirkshauptmannschaft), v ktorého obvode sa nachádza sídlo pobočky.

Pri prihlasovaní viazaných živností je nutné predložiťdoklad o spôsobilosti – je to možné aj prostredníctvom uznania diplomu.

Príslušná hospodárska komora v požadovanej lokalite vám v tejto súvislosti poskytne komplexné služby.  

Ďalšie informácie a formuláre nájdete na internetovej stránke Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie

Stand: