th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás (forgalmi adó) 

Kleinunternehmerregelung

A kisvállalkozók „nem valódi” forgalmi adó mentességgel (unechte Umsatzsteuerbefreiung) rendelkeznek. Ez azt jelenti:

 • bevételeikből nem kötelesek az adóhatóságnak forgalmi adót fizetni
  (=> a kibocsátott számlákon nem szerepel a forgalmi adó)
 • Másfelől a kiadásaikból nem vonhatják le az adóelőleget
  (=> nincs adóelőleg levonás a beérkező számlákból)

Ki számít kisvállalkozónak?

A kisvállalkozók olyan vállalkozók, akik vállalkozásukat belföldön működtetik (2016. december 31-ig azok a vállalkozók, akik ausztriai lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek), és éves árbevételük  nem haladja meg az évi 35 000 EUR-t. 

Itt az éves összforgalom a mérvadó. Ha Ön különböző vállalkozói tevékenységeket folytat (pl. ipari tevékenységet, bérbeadást, mező- és erdőgazdálkodási tevékenységet), akkor ezek a forgalmak összeadandók. Az átalányozott jövedelemmel rendelkező mező- és erdőgazdálkodási vállalkozások esetében az éves forgalomnál az egységérték 1,5-szörösével kell számolni.

Ebbe a határértékbe nem számítanak bele a kiegészítő üzletek (állóeszközök eladása), valamint a cégeladások

 • Olyan import, közösségen belüli (ig) beszerzések,
 • forgalmak,
 • amelyek esetében az
 • adókötelezettség a kisvállalkozóra száll át

valamint – ab 1.1.2017 - számos adómentes forgalom, mint

 • A hivatalos belföldön érvényes értékcikkek forgalma a rányomtatott értéken
 • Bizonyos formában befektetési arany szállítása
 • A felügyelőbizottság, az igazgatóság tagjainak vagy az igazgatás felügyeletével megbízott egyéb személyeknek járó javadalmazás, amelyet e funkcióért kapnak
 • Bizonyos versenybevételek
 • Vakok bevételei bizonyos feltételek mellett
 • Privát iskolák bevételei
 • Privát tanárok bevételei
 • Népfőiskolai egyesületek rendezvényből származó jövedelmei
 • Lakáskasszák és biztosítási ügynökök bevételei
 • Közhasznú sportegyesületek bevételei
 • Nevelőanyák, pótmamák és nevelőszülők bevételei
 • Különböző otthonok bevételei
 • A különböző egészségügyi foglalkozások űzői (pl. gyógymasszőrök is)
 • Fogtechnikusok bevételei
 • Betegszállítás bevételei
 • Közjogi testületek és közhasznú intézmények színházak, zenei és énekkari előadások, múzeumok, botanikai vagy állatkertek és nemzeti parkok üzemeltetéséből származó bevételei.
 • Olyan tárgyak szállításából származó bevétel, amelynek beszerzésekor a vállalkozás nem tudott adóelőleget érvényesíteni,

A határ kiszámításához ki kell számítani a forgalmi adót, akkor is, ha a kisvállalkozónak nem kell forgalmi adót fizetnie.

Példa:

A vállalkozó 2020. évben 40.400,-- € összbevételt ér el, ami két tevékenységi területről származik:

Önálló grafikusi tevékenységéből származó jövedelem: 36.000,-- € 
Egy lakás bérbeadásából származó jövedelem:  4.400,-- €

A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozások figyelmen kívül hagyásával a működési bevételekre a 20%-os adókulcs, a bérbeadásra a 10%-os adókulcs vonatkozna.

A kisvállalkozókra vonatkozó határ számára mérvadó nettó forgalmat a következő módon kell kiszámítani:

Működési bevételek € 36.000,-/1,2 = € 30.000,--
Bérbeadás € 4.400,-/1,1 =   € 4.000,--
Nettó forgalom € 34.000,--

A vállalkozó igénybe veheti a kisvállalkozókra vonatkozó szabályozást.

Ötévenként egyszer a határ túlléphető, max. 15% értékig. A 2020.01.10 utáni időszakra kivétel érvényes, nevezetesen, hogy a tűrési szabály akkor is igénybe vehető, ha a 2020.01.01 előtt érvényes tűrési határt az azt megelőző négy évben egyszer már kihasználták.

Példa:

A vállalkozó a következő összegű normál adókulcs alá eső (nettó) forgalmat éri el:

 • 2017-es forgalom: 20 000 €*
 • 2018-as forgalom: 33 000 €*
 • 2019-es forgalom: 20 000 €*
 • 2020-as forgalom: 39 000 €*
 • 2021-es forgalom: 44 000 €*

A 2020. évben továbbra is alkalmazható a kisvállalkozói szabályozás, holott a 2020.12.31-ig tartó tűréshatárt az ötéves vizsgált időtartamon belül egyszer már (2018-as évben) túllépte. A kisvállalkozói € 35.000,- értékű határ 2020-as évben történt túllépése a 15%-os tűrésen belül van (max. € 40.250,-) és 5 naptári éven belül a bevételi határ első alkalommal történő túllépésének minősül. Majd csak 2021. januárban történő újabb bevételi határ túllépés esetén fog kiesni a kisvállalkozói szabályozás alól.

Milyen forgalmak adómentesek?

A forgalmi adó alól mentesek az olyan szállítmányok és egyéb szolgáltatások, amelyek rendeltetési vagy szolgáltatási helye belföldön található, továbbá a kiegészítő üzletekből és cégeladásokból származó forgalmak. Nem mentes a közösségen belüli (ig) beszerzés, import és szolgáltatás, ha a teljesítés helye Ausztriában van és az adókötelezettség a kisvállalkozóra hárul (Reverse Charge).

Vegye figyelembe:
Azon árbevételre, amelyek szállítási, ill. teljesítési helye külföldön található a kisvállalkozói szabályozás nem terjed ki, így ezekre rendszerint a külföldi adókötelezettség érvényes.  

Jogosult-e a kisvállalkozó az adóelőleg levonására?

A kisvállalkozások mentessége egy ún. „nem valódi” adómentesség. Ezt azt jelenti, hogy: hogy Ön nem vonhatja le a forgalmi adót adóelőlegként a költségekből.

A forgalmi adó fizetési kötelezettség opciója

Aki úgy ítéli meg, hogy számára a forgalmi adó mentesség hátrányos (pl. a magas adóelőlegek miatt az alapítási szakaszban; az ügyfelek első sorban adóelőleg levonására jogosult vállalkozók), az lemondhat a mentességről (opciós nyilatkozat).

A lemondásról írásban kell nyilatkozni az adóhatóság felé (U12. nyomtatvány, letölthető a Szövetségi Pénzügyminisztérium (BMF) honlapjáról).

Az opciós nyilatkozatot legkésőbb a forgalmi adó megállapítás hatályba lépéséig nyújthatja be. Ez az Ön számára kötöttséget jelent legalább arra az évre, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, valamit az azt követő 4 évre. A kötöttségi határidő lejárta után visszavonhatja opciós nyilatkozatát. A nyilatkozat visszavonását annak a naptári évnek az első naptári hónapjának az utolsó napjáig kell eszközölni, amelytől hatályba kell lépnie.

Példa:
K kisvállalkozó a 2015. évre opciós nyilatkozatot tesz.

K 2019-ig bezárólag forgalmi adó köteles. Az opciós nyilatkozatát legkorábban a 2020. évtől vonhatja vissza (visszavonási határidő: 2020.01.31.). Ha nem történik visszavonás, a forgalmi adó fizetési kötelezettség érvényben marad. Így a kötöttségi határidő lejárta után csak 1 hónap áll rendelkezésre a visszavonási nyilatkozat leadására!

A megfelelő időben tett nyilatkozat (opció/annak visszavonása) hatályba lépése mindig a megnevezett év január elsejéjére vonatkozik. A nyilatkozat hatályba lépése előtt lebonyolított forgalmakat az azelőtt érvényes szabályok szerint kell kezelni. Akkor is, ha az elszámolásra vagy a fizetésre csak a hatályba lépés után kerül sor. Az előzetes héabevallásban és az éves forgalmi adó bevallásban viszont (csak) abban az időszakban kell figyelembe venni, amelyben az adókötelezettség keletkezett.

Példa:
Egy (pénzforgalmi szemlélet szerinti áfa elszámolást választó) vállalkozó (Ist-Versicherer) 2018.01.01-től kisvállalkozóként lemond a forgalmi adó mentességről. 2019 decemberében még elvégez egy elektronikus adatfeldolgozási szolgáltatást egy osztrák ügyfél számára. A számlázásra csak 2020 januárjában kerül sor, a kifizetés februárban történik meg.

Megoldás:
Mivel az elektronikus adatfeldolgozási szolgáltatást akkor végezte, amikor még forgalmi adó fizetéstől mentes kisvállalkozó volt, ezért ez a szolgáltatás annak ellenére adómentes marad, hogy a vállalkozó 2018.01.01-től az adófizetési kötelezettséget választotta. Ezért nem számítható fel forgalmi adó. A forgalmat a 2020. februári/ első negyedévi héabevallásban a 000 számjelnél, valamint a 016 számjelnél kell feltűntetni.

Adóelőleg korrekció

Ha Ön a forgalmi adó mentességről forgalmi adó fizetési kötelezettségre vált, akkor pozitív adóelőleg korrekciót végezhet. Ezt azt jelenti: A forgótőke számára utólag érvényesítheti a teljes adóelőleget. Az állóeszközök számára (részarányos) utólagos érvényesítés lehetséges, amennyiben a beszerzés (gyártás) a korrekciós határidőn belül történik. A korrekciós határidő az ingó állóeszközök számára öt év, az ingatlanok számára húsz év. A már 2012.03.31. előtt állóeszközként használt ingatlan gazdasági javakra a korrekciós idő tartama tíz év. Minden évre, amely a teljes korrekciós időtartamból hiányzik, utólag az adóelőleg egy ötöde, egy tizede, illetve egy huszada érvényesíthető.

Példa:
Egy kisvállalkozó 2017-ben gépet vásárol 20.000,- €-ért és 4.000,- € áfáért. 2020 után áttér a forgalmi adó fizetési kötelezettségre. 

Összesen 1.600,- € utólagos adóelőleget érvényesíthet (ez a 4.000-, € két ötöde), ebből 800,- €-t 2020-ben, és und 800,- €-t 2021-ben. 

Ha Ön a forgalmi adó fizetési kötelezettségről vált forgalmi adó mentességre, vissza kell fizetnie az adóhatóságnak a megfelelő adóelőleg összegeket.

Nem kerül sor a befektetett eszközökre vonatkozó adólevonás korrekciójára, ha a korrigálandó adólevonás összege évenként és befektetett eszközönként legfeljebb 60,- euró.

Kisvállalkozók a belföldi piacon

Forgalmi adó mentességet élvező kisvállalkozók számára a belföldi piacon az áruk és szolgáltatások forgalmát illetően néhány különlegesség létezik:

A.) Vállalkozások közötti árukereskedelem

Ha az EU térségébe „exportál” árut, nem hajt végre közösségen belüli szállítást, mivel személyes kisvállalkozói adómentessége előbbre való a közösségen belüli szállítás adómentességénél. A szállító kisvállalkozónak ebben az esetben nem szükséges közösségi adószám, a szállítást nem kell felvenni az összesítő jelentésbe. Ezáltal nincs különbség a belföldi szállításhoz képest. Ha az EU térségéből terméket „importál”, és nem lépi túl a beszerzési küszöböt (az előző, illetve a folyó naptári év „importjai” nem haladják meg a max. 11.000,- € értéket), Ön nem hajt végre közösségen belüli beszerzést. Önt az EU külföld magánszemélyként kezeli. A szállító az érvényes külföldi forgalmi adót számítja fel Önnek. A szállítmányozó osztrák forgalmi adót számít fel Önnek (távkereskedelemre vonatkozó új szabályozás 2021.07.01-től), és Ön ebben az esetben sem jogosult adóelőleg levonására.

Ha túllépi, vagy lemond a beszerzési küszöbről, a következők érvényesek:

 • Szüksége van egy közösségi adószámra (UID-Nummer), és közölnie kell azt az EU-s szállítónak.
 • Az EU-s szállítónak nettó számlát kell kiállítania (közösségen belüli adómentes termékértékesítésről).
 • Önnek közösségen belüli beszerzésről kell adóznia; ez azt jelenti, hogy Önnek kell kiszámítani a nettó számla alapján a forgalmi adót (import forgalmi adó).
 • Az import forgalmi adót ki kell fizetnie az adóhatóságnak, mivel a kisvállalkozók nem jogosultak az adóelőleg levonására.

A beszerzési küszöbről nem formális kérvényben mondhat le. A közösségi adószám használata is a beszerzési küszöbről való lemondásnak számít. Hatálya kiterjed az összes EU országból történő importra. A lemondás két naptári évre jelent kötöttséget.

Tipp:
Csak akkor van értelme a beszerzési küszöbről való lemondásnak, ha első sorban olyan EU országokból „importál” árut, amelyekben a forgalmi adó magasabb az osztrák forgalmi adónál.

B.) Árukereskedelem magánszemélyek részére (távértékesítés)

2021.07.01-től új szabályozások vonatkoznak a Közösségen belüli csomagküldő kereskedelemre. A bevétel összege az első eurótól kezdődően a rendeltetési országban lesz adóköteles.

Kivételt képeznek a fenti alapelv alól azok a vállalkozások, amelyeknek az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokból, távközlési, televíziós és rádiós szolgáltatásokból és a közösségen belüli csomagküldő kereskedelemből származó bevétele az egész EU-ban nem haladja meg a 10 000 eurót (lásd: link: Közösségen belüli távértékesítés). Ebben az esetben a bevétel a feladás helye szerinti országban adóköteles. A kisvállalkozások számára ez azt jelenti, hogy az osztrák szabályozás alkalmazható. Adómentesen számlázhat, a bevételek beleszámítanak a 35.000 eurós határba.

Amennyiben átlépik a 10 000 eurós korlátot, a bevételek után a rendeltetési országban kell megfizetni az adót, az ott mindenkor érvényes adókulcs szerint. Az egyszerűbb adóbevallást és az adóhatóságnak való fizetést hivatott segíteni az EU-OSS rendszer. Az EU-OSS-ra a FinanzOnline oldalon keresztül lehet regisztrálni, ehhez a kisvállalkozónak HÉA-azonosítószámra van szüksége, amely az illetékes adóhatóságnál nyomtatványmentesen kérvényezhető.

C.) A szolgáltatások forgalma

Ha egy ausztriai kisvállalkozó EU külföldre teljesít valamilyen egyéb szolgáltatást, akkor először is a teljesítés helyét kell meghatározni. Ha külföldön van, akkor adókötelezettség a szolgáltatást igénybe vevő külföldi félre hárul (Reverse Charge). Ezáltal nincs szükség az adott országbeli regisztrációra, mindamellett a teljesítményt fel kell venni az összesítő jelentésbe. A feltétele az, hogy a kisvállalkozónak erre a célra közösségi adószámot kell igényelnie.

Ennek az ellenkezője érvényes, ha egy kisvállalkozás olyan másik EU-ország vállalkozásától kap szolgáltatást, akinek nincs sem székhelye sem telephelye Ausztriában, az Ausztriában adóztatható és adóköteles. Ebben az esetben az adókötelezettség az ausztriai kisvállalkozóra hárul.

Fontos:
A kisvállalkozónak be kell jelentenie és meg kell fizetnie az adókötelezettséget. Erre vonatkozóan adóelőleg levonási jog nem él.

A szolgáltatások exportjáról és importjáról szóló további információkat a következő tájékoztatókban találhatnak: Szolgáltatások külföldi vállalkozások számára - B2B szolgáltatások (Dienstleistungen an ausländische Unternehmer - B2B Leistungen) - WKO.at valamint Szolgáltatások külföldi magánügyfelek számára - B2C szolgáltatások (Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C-Leistungen- WKO.at).

A B2C-szolgáltatások teljesítésének helyére vonatkozó szabályozás alól kivételt jelent az európai uniós végfelhasználóknak elektronikus úton nyújtott szolgáltatások szolgáltatási értékhatára. Ha ezek a bevételek a közösségen belüli csomagküldő kereskedelemből származó bevételekkel együtt nem haladják meg a 10.000 euró értéket, akkor a szállítási/teljesítési hely Ausztriában van.

Kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás és a közösségi adószám

A forgalmi adó fizetésétől mentes kisvállalkozóknak az adóhatóság csak kérésre rendel ki közösségi adószámot.

Az U 15. számú igénylő nyomtatványt letöltheti a Szövetségi Pénzügyminisztérium (BMF) honlapjáról.

A nyomtatványban hitelt érdemlően meg kell indokolnia, miért van szüksége közösségi adószámra. Ennek oka lehet az, hogy túllépte a beszerzési küszöböt / maximális szolgáltatási értéket, vagy lemondott a beszerzési küszöb / maximális szolgáltatási érték alkalmazásáról, vagy mert más határokon átnyúló szolgáltatásokat kapott vagy nyújtott, amelyekért az adókötelezettséget át kell ruházni a szolgáltatás igénybe vevőjére.

Tudnivaló:
Ha a forgalmi adó kötelezettséget választja, az adóhatóságtól automatikusan megkapja a közösségi adószámot.

A számlakiállításról szóló előírások

Fontos:
Ha a forgalmi adó alóli mentesség mellett dönt, a kibocsátott számlákon tilos forgalmi adót feltüntetnie. Ha ezt megteszi, habár nem nyújtott be opciós nyilatkozatot, adótartozása van (adótartozás a számla alapján), de ennek ellenére nem vonhatja le az adóelőleget.

Más vállalkozókkal ellentétben nem kell feltűntetnie a számlán a közösségi adószámát. Viszont utalnia kell adómentességére. Lehetne ezt hozzáadni: „A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozásra alapuló adómentesség”

Adómentes kisvállalkozók forgalmi adó fizetési kötelezettsége

Mivel a szállítások és szolgáltatások forgalmi adó mentesek, a kisvállalkozóknak általában nem kell forgalmi adót fizetniük. Viszont léteznek kivételek.

 • Ha nem megengedett módon forgalmi adót számol fel (adótartozás a számla alapján)
 • adóköteles közösségen belüli beszerzések esetén, ha túllépi a beszerzési küszöböt, vagy ha lemond annak alkalmazásáról
 • külföldi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások esetén, ha a szolgáltatási hely belföldi (fordított adózás - Reverse Charge –RC)
 • külföldi vállalkozók belföldi szállításai esetén (levonási eljárás)
 • bizonyos nem hazai forgalmak esetén (pl. azon európai uniós végfelhasználók számára elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetére, akik (2019. január 1-jétől) túllépik a 10 000,- eurós szolgáltatási értékhatárt)

Előzetes forgalmi adó bevallás (Umsatzsteuervoranmeldung - UVA) és éves bevallás (Jahreserklärung)

A forgalmi adó fizetése alól mentes kisvállalkozóknak nem kell UVA bevallást benyújtaniuk az adóhatósághoz, ha nem kapnak erre felszólítást.

Azon előzetes bevallási időszakokra, amelyekre forgalmi adót kell fizetnie (pl. közösségen belüli adóköteles beszerzések miatt - lásd fentebb az Áruforgalom című fejezetet), a vállalkozónak belső UVA bevallást kell készítenie. Ehhez felhasználható a hivatalos nyomtatvány (U30 nyomtatvány – letölthető a BMF honlapjáról), vagy egy tartalmilag azonos, saját készítésű űrlap. A belső UVA bevallás az Ön könyvelésében marad.

Forgalmi adó mentes kisvállalkozóknak alapvetően éves forgalmi adó bevallásokat sem kell benyújtaniuk. A vállalkozónak csak akkor kell éves forgalmi adó bevallást benyújtania, ha az adókivetési időszakban (naptári évben) forgalmi adót kellett fizetnie (például adóköteles közösségen belüli beszerzésekért).

Ha Ön az adókötelesség opcióját választotta, az Ön számára az általános forgalmi adóról szóló törvény általános szabályai érvényesek. Erről további tájékoztatást a Die Umsatzsteuervoranmeldung (Az előzetes forgalmi adó bevallás) (UVA) - WKO.at és a Die Umsatzsteuerjahreserklärung (Az éves forgalmi adó bevallás) - WKO.at című tájékoztatóinkban találhat.

A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás csapdái

A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy Ön tevékenysége elején még nem jelentheti ki bizonyossággal, hogy a folyó évben túl fogja-e lépni a forgalmi határértéket. Mégis azonnal kell döntenie arról, hogy a számláiba bele foglalja-e a forgalmi adót.

 

Példa: 
K vállalkozó úgy véli, hogy tevékenysége első évében messze a határon alul marad. Mivel ügyfelei magánügyfelek, nem szeretne forgalmi adót leróni, és következésképpen a számláin sem tűnteti ezt fel. A váratlanul jó üzletmenet következtében viszont a forgalma már szeptemberben túllépi a tolerancia határt.

Ezzel a kezdő év összes forgalma visszamenőleges hatállyal adókötelessé válik. A polgári jogi megállapodástól függ, hogy a magánügyfeleinek felszámíthatja-e még a forgalmi adót. 

További problémát az opciós nyilatkozat hosszú kötöttségi határideje jelent (5 év).

A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozásból fakadó esetleges problémák elkerülése érdekében fontos a vállalkozás jövőbeni fejlődésének lehető legpontosabb felbecsülése.

Tipp!
Ha az Ön ügyfelei főleg adóelőleg levonására jogosult vállalkozók, ajánlatos, hogy Ön az adófizetési kötelezettséget válassza. Az ügyfelek számára ez előnyös: a forgalmi adó nem jelent számukra költségtényezőt. Ha az adókötelezettségtől való mentességet választaná, a le nem vonható adóelőleget figyelembe kellene vennie az árkalkulációnál. Így az ügyfélnek magasabb árat kellene fizetnie. Az Ön számára az jelenti az előnyt, hogy az Ön számára nem áll fenn többé a kisvállalkozókra érvényes határérték túllépésének kockázata. Ezen kívül levonhatja az adóelőleget.

Ha ön az adómentesség mellett dönt, szigorúan oda kell figyelnie arra, hogy ne lépje túl a határt.

Adóelőleg levonása opciós nyilatkozat nélkül felszámított forgalmi adó esetén

Mindegyre felmerül a kérdés, hogy a kisvállalkozók ügyfelei levonhatják-e adóelőlegként a számlán szereplő forgalmi adót, ha a kisvállalkozó nem tesz opciós nyilatkozatot, és nem fizet forgalmi adót.

A közigazgatási gyakorlatban ez csak akkor lehetséges, ha a számla az összes jogilag szükséges adatot tartalmazza (a közösségi adószámot is), és ha az ügyfél számára nem nyilvánvaló, hogy a kisvállalkozó tudatosan nem fizetett forgalmi adót az adóhatóság felé. A könyvvizsgálatnál felmerülő vitákat megelőzendő adott esetben indokolt lehet, hogy az ügyfél a kisvállalkozótól az adószáma és az opciós nyilatkozata bemutatását kérje.

Jóváírásos elszámolás

Ha egy ügyfél a kisvállalkozó szolgáltatásáért jóváírást állít ki, nincs joga az adóelőleg levonására, ha a kisvállalkozó nem nyújtott be opciós nyilatkozatot.

Stand: