th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Înregistrarea Activităţii lucrative

Gewerbeanmeldung

O autorizaţie pentru exercitarea unei activităţi lucrative este obţinută prin înregistrarea informală la Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative (Gewerbebehörde), atunci când se face dovada tuturor cerinţelor impuse în acest sens. Cu toate acestea, în cazul unor activităţi lucrative cu restricţii privind intrarea în vigoare, intrarea în vigoare a deciziei privind onorabilitatea comercială rămâne în expectativă. Dispensele, recunoaşterile sau echivalările solicitate până cel mai târziu la momentul înregistrării activităţii lucrative trebuie luate în considerare în decursul unui termen de trei luni, cu efect asupra cererii de înregistrare a activităţii lucrative. În acest sens, activităţile lucrative independente trebuie să facă dovada unei asigurări de răspundere civilă/asigurare privind răspunderea (de exemplu, activităţi lucrative în construcţii, agent imobiliar, intermediator în asigurări, consilier financiar).

Camera de Comerţ (Wirtschaftskammer) competentă (districtuală, respectiv regională) (Bezirks- bzw. Regionalstelle) vă consiliază cu privire la autorizaţia corespunzătoare şi la fondarea de noi întreprinderi, respectiv transferuri de activitate şi emite o confirmare NeuFöG (Neugründungs-Förderung). Ca serviciu suplimentar, de acolo, înregistrarea activităţii dumneavoastră lucrative poate fi trimisă către Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative competente (Gewerbebehörde), prin mijloace electronice.

Autoritate competentă pentru înregistrarea activităţii lucrative

Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative competentă (Gewerbebehörde) este Autoritatea administrativă districtuală (Bezirksverwaltungsbehörde) unde îşi are locaţia activitatea lucrativă şi, prin urmare - în funcţie de locaţie - circumscripţia (Bezirkshauptmannschaft), Administraţia Municipală (Magistrat) a oraşului sau în Viena, Administraţia Municipală districtuală (Magistratisches Bezirksamt) competentă.

Legea de promovare a fondării de noi întreprinderi (NeuFöG (Neugründungs-Förderung))

În anumite circumstanţe, Legea de promovare a fondării de noi întreprinderi (Neugründungsförderungsgesetz) scuteşte persoana care înregistrează activitatea lucrativă de costurile de înregistrare a activităţii lucrative (taxe de timbru şi cheltuieli administrative federale, anumite impozite şi taxe, o parte din costurile salariale indirecte)! Sunt favorizaţi fondatorii de societăţi şi într-o măsură mai mică şi succesorii activităţii.

În baza unor şedinţe de consiliere obligatorii, Camera de Comerţ (Serviciul de Înfiinţări (Gründerservice), Autorităţile regionale respectiv districtuale (Bezirks- und Regionalstellen) sau agenţiile specializate competente) emit confirmarea NeuFöG (Neugründungs-Förderung). Aceste autorităţi oferă şi asistenţă la înregistrarea activităţii lucrative.

ATENŢIE: În prealabil, trebuie obţinută confirmarea NeuFöG (Neugründungs-Förderung) şi trebuie depuse documentele pentru înregistrare, în caz contrar Autoritatea neputând acorda nicio scutire de taxe!

Înregistrarea activităţii lucrative în cazul PFA-lui (Einzelunternehmer)

Înregistrarea de activităţii lucrative trebuie să includă denumirea exactă a activităţii lucrative şi locaţia preconizată. În plus, un PFA (Einzelunternehmer) trebuie să prezinte următoarele documente:

  • paşaport valabil sau certificatul de naştere, dovada cetăţeniei sau pentru exercitarea de activităţii lucrative un titlu de şedere corespunzător pentru cetăţenii din statele terţe
  • certificatul de căsătorie (numai în cazul în care numele actual este diferit de numele de naştere)
  • adeverinţă de domiciliu, în cazul în care reşedinţa nu este pe teritoriul ţării.


ATENŢIE: Nu este necesară furnizarea unui certificat de cazier judiciar. Numai persoanele care nu au locuit sau locuiesc de mai puţin de 5 ani în Austria trebuie să prezinte un certificat de cazier judiciar din ţara lor de origine sau ţara de reşedinţă anterioară.

În cazul în care datele principale corespunzătoare sunt deja înscrise în Registrul activităţilor lucrative (Gewerberegister), persoana care face înregistrarea nu trebuie să prezinte din nou documentele.

Documente referitoare la diploma de calificare

În cazul activităţilor lucrative reglementate şi activităţilor lucrative parţiale, se va anexa şi documentul de înregistrare a activităţii lucrative unde se menţionează îndeplinirea condiţiilor privind fiecare diplomă de calificare (de exemplu, diplomă de maistru, diplomă de certificare ca operator economic, diplomă de încheiere a studiilor, certificate de şcolarizare sau de experienţă profesională).

În cazul în care persoana care face înregistrarea activităţii lucrative nu prezintă o diplomă de calificare proprie, atunci se face o notă cu privire la numirea deja activă a unui administrator calificat sau se depune o cerere pentru stabilirea calificării individuale.

Înregistrarea activităţii lucrative în cazul societăţilor şi a altor persoane juridice

La înregistrarea activităţii lucrative a unei societăţi GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), AG (Aktionsgesellschat), OG (Offene Gesellschaft), KG (Kommanditgesellschaft) se prezintă extrasul de la Registrul Comerţului (nu mai vechi de 6 luni). Procurarea extrasului de la Registrul Comerţului poate fi lăsată în sarcina Autorităţii de Înregistrare a Activităţii Lucrative (Gewerbebehörde); aici se aplică costurile cu înlocuirea extrasului. Alte persoane juridice, de exemplu, cooperative care nu sunt înregistrare la Registrul Comerţului, trebuie să facă dovada stocului lor în mod corespunzător (de exemplu, asociaţiile – înregistrarea în Registrul asociaţiilor)

Numirea administratorului calificat

Cu ocazia înregistrării activităţii lucrative de către o persoană juridică sau un parteneriat, numirea unui administrator calificat în mod corespunzător este indicată de următoarele documente:

  • documente personale (vezi PFA (Einzelunternehmer)); dacă este cazul diplomă de calificare
  • Pentru funcţie în calitate de angajat: confirmarea înregistrării la GKK (Gebietskrankenkasse) pentru o ocupare în cadrul muncii de cel puţin jumătate din timpul normal de lucru săptămânal
  • notificare scrisă privind acordarea de competenţă de către titularul activităţii lucrative şi declaraţie de consimţământ scrisă a administratorului calificat în ceea ce priveşte numirea şi acordarea de competenţă.

Încheierea procesului de înregistrare

Înregistrarea întregii documentaţii poate fi făcută personal, prin poştă, prin fax sau prin transfer automatizat de date la Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative (Gewerbebehörde).

Odată cu primirea documentelor complete de înregistrare, dacă sunt îndeplinite toate cerinţele, activitatea lucrativă poate fi începută imediat.

Atenţie: La activităţile lucrative reglementate cu restricţii privind intrarea în vigoare, intrarea în vigoare a deciziei este în expectativă! Şi în cazul unei cereri de stabilire a calificării individuale, intrarea în vigoare a deciziei este în expectativă!

În cazul îndeplinirii cerinţelor legale, în termen de trei luni, Autoritatea  înscrie persoana care face înregistrarea în Registrul central al activităţilor lucrative şi comunică înregistrarea prin trimiterea unui original al extrasului din Registrul activităţilor lucrative.


Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri! 

Stand: