th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Asigurarea socială a prestatorului de activităţi lucrative

Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Prestatorii de activităţi lucrative sunt asiguraţi obligatoriu în cadrul asigurării de sănătate, de pensie şi asigurării în caz de accident, contribuţiilor pentru persoane cu profesii independente. Asigurarea medicală şi cea de pensie sunt reglementate prin Legea privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative (GSVG - Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), asigurarea în caz de accident prin Legea generală privind asigurările sociale (ASVG - Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz) şi contribuţiile pentru persoane cu profesii independente prin Legea privind protecţia socială a angajaţilor din întreprinderi si a celor care desfăsoară o activitate profesională pe cont propriu (BMSVG - Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetz).

Atenţie!
Prestatorii de activităţi lucrative nu sunt asiguraţi în cadrul asigurării de şomaj. În anumite condiţii, se menţin drepturile dobândite de prestatorul de activităţi lucrative prin alocaţia de şomaj din perioadele unei activităţi independente remunerate anterior. Pentru aceasta vezi fişa informativă „Asigurare de şomaj pentru operatori economici“. Începând cu data de 01.01.2009, există şi o opţiune de asigurare voluntară împotriva riscului de şomaj.

Grup de persoane

Asiguraţi obligatoriu sunt 

  • PFA-urile (Einzelunternehmer) cu obţinerea unei autorizaţii pentru exercitarea unei activităţi lucrative,
  • asociaţii unei OG (Offene Gesellschaft),
  • comanditarii unei KG (Kommanditgesellschaft),
  • acţionarii cu putere executivă (comercială) ai unei GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (în cazul în care în cadrul acestei funcţii nu sunt deja asiguraţi prin Legea generală privind asigurările sociale ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz).

La asociaţi, o condiţie pentru asigurarea obligatorie este prezentarea la Camera de Comerţ (Wirtschaftskammer) a dovezii privind calitatea de membru al societăţii.

Atenţie!
Conform Legii generale privind asigurările sociale ASGV (Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz), toţi asociaţii cu putere executivă şi salariu impozabil, din cadrul unor societăţi de capital sunt asiguraţi obligatoriu (participaţie de până la 25%, indiferent de prezenţa unei minorităţi de blocare). Toţi administratorii, care la data de 31 decembrie 1998 erau deja asociaţi ai unei GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), pot fi în continuare asiguraţi obligatoriu conform Legii privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz).

Începutul asigurării obligatorii

În principiu, asigurarea obligatorie începe cu data de obţinere a unei autorizaţii care stă la baza asigurări obligatorii.

Cu toate că Autoritatea pentru Activităţi Lucrative (Gewerbebehörde) comunică înregistrarea activităţii lucrative (Gewerbeanmeldung) Instituţiei de securitate socială pentru lucrătorii care desfășoară activități independente (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft), şi prestatorul activităţii lucrative are obligaţia de a se înregistra în decurs de o lună. Acest lucru nu mai este necesar atunci când este generat un mesaj electronic pentru Autoritatea pentru Activităţi Lucrative (Gewerbebehörde).

Derogare de la asigurarea medicală şi cea de pensie

Conform Legii privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), persoanele care au suspendat transmiterea autorizaţiei pentru exercitarea unei activităţi lucrative sunt scutite de asigurarea obligatorie.

Derogare de la contribuţiile pentru persoane cu profesii independente

Pentru prestatorii de activităţi lucrative care recurg la o pensie proprie, obligaţia de achitare a contribuţiilor la casa autonomă de asigurări încetează automat cu prima acordare a pensiei. Dar, în termen de o lună puteţi opta voluntar la  casa autonomă de asigurări de întreprindere.

Valoarea contribuţiilor şi baza de calcul a contribuţiei

La asigurările de sănătate se plăteşte 6,80%, la asigurările de pensii 18,50% şi la contribuţiile pentru ajutorul de şomaj 1,53% din baza de calcul a contribuţiei. Contribuţia pentru asigurarea contra accidentelor este de 10,09 € pe lună - indiferent de valoarea bazei de calcul a contribuţiei.

Baza de calcul a contribuţiei este venitul din activitatea lucrativă (venituri minus cheltuieli de administrare), conform fiecărei decizii de impunere anuală, plus contribuţiile prevăzute pentru asigurarea de sănătate, pensie şi asigurarea de şomaj opţională. Cum de multe ori această decizie de impunere apare câţiva ani mai târziu, contribuţiile se calculează provizoriu pornind de la veniturile din al treilea an calendaristic precedent iar în momentul când decizia de impunere anuală este disponibilă, contribuţiile sunt corectate conform veniturilor actuale (cu excepţia contribuţiilor pentru ajutorul de şomaj).

Atenţie!
În legea privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz) este specificată o bază de calcul minimă a contribuţiei, din care trebuie plătite şi contribuţiile, pentru situaţiile când veniturile sunt de fapt mai mici sau când sunt generate pierderi (vezi fișa informativă „Valori actuale“).

Tineri antreprenori

Tinerii antreprenori beneficiază în anul înființării și în următorul an calendaristic de calcularea unor sume minime fixe pentru asigurarea de sănătate (fără plăți ulterioare în cazul în care se obțin venituri mai mari).

Impunerea contribuţiilor

Contribuţiile sunt stabilite trimestrial pentru o perioadă de trei luni. La cerere este posibilă o plată lunară sau o prelevare lunară din contul bancar. Plăţile suplimentare se plătesc în anul calendaristic următor stabilirii bazei de calcul a contribuţiei finale, în patru contribuţii trimestriale egale. Având în vedere realitatea economică, la cerere, după al 3-lea an de asigurare obligatorie conform Legii privind asigurările sociale pentru activităţi lucrative GSVG (Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), fondatorul poate beneficia de o eşalonare a plăţilor suplimentare pe o perioadă de trei ani - în 12 rate.

La cererea asiguratului, contribuţia datorată conform bazei de calcul a cotizaţiei preliminare poate fi redusă sau mărită,

  • dacă acesta justifică în mod convingător că veniturile sale în cursul anului calendaristic curent vor fi diferi semnificativ față de cele din al treilea an calendaristic precedent și
  •  în măsura în care acest lucru pare justificat de realitatea sa economică în cazul reducerii.

Atenţie!
Pentru exercitarea mai multor activităţi economice (activitate economică independentă şi salariată, activitate economică independentă şi activitate agricolă, etc.) se aplică dispoziţii speciale. Vezi şi fişa noastră informativă privind asigurările multiple!