Egyéni vállalkozók társadalombiztosítása

Sozialversicherung der Gewerbetreibenden 

Lesedauer: 3 Minuten

Az egyéni vállalkozók számára kötelező a beteg-, nyugdíj- és balesetbiztosítás, valamint az egyéni vállalkozók biztosítása (Selbständigenvorsorge). A beteg- és nyugdíjbiztosítást a vállalkozói gazdaságban részt vevő személyek szociális biztosításáról szóló szövetségi törvény (GSVG), a balesetbiztosítást az általános társadalombiztosításról szóló törvény (ASVG), az egyéni vállalkozók biztosítását pedig a vállalati munkavállalói biztosításokról szóló törvény (BMSVG) szabályozza.


Vigyázat!
Az egyéni vállalkozók nem rendelkeznek munkanélküliségi biztosítással. Az egyéni munkavállalónak bizonyos feltételek mellett fennmaradhatnak előző, nem önálló tevékenységekből szerzett jogosultságai a munkanélküli járadékra. Lásd ehhez a Munkanélküli biztosítási védelem vállalkozók számára (Arbeitslosenversicherungsschutz für Unternehmer) című tájékoztatót. Továbbá 2009.01.01. óta önkéntes biztosítás köthető a munkanélküliség kockázata ellen.


Érintett személyek

Kötelezően biztosítottak:

  • egyéni vállalkozók az iparűzési engedély megszerzése pillanatától,
  • közkereseti társaságok (OG) társasági tagjai,
  • betéti társaságok (KG) beltagjai,
  • korlátolt felelősségű társaságok (GmbH) üzletvezető (kereskedelmi jogi) társasági tagjai (amennyiben ebben a funkcióban nem rendelkeznek már ASVG biztosítással). 

A társasági tagok esetében a kötelező biztosítás feltétele a társaság gazdasági kamarai tagsága.


Vigyázat!
A tőketársaságok minden kereseti adó köteles ügyvezető társasági tagja az ASVG szerint biztosításköteles (25%-ig terjedő részesedés, egy esetleges blokkoló kisebbség fennállásától függetlenül). Azok az ügyvezetők, akik 1998. december 31. előtt már egy Kft. társasági tagjai voltak, továbbra is rendelkezhetnek a GSVG szerinti kötelező biztosítással.


A kötelező biztosítás kezdete

A kötelező biztosítás alapvetően a kötelező biztosításra való jogosultság megszerzésének napján kezdődik.

Habár az iparfelügyeleti hatóság közli az önállók gazdaság társadalombiztosítási pénztárának (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen) az iparűzés bejelentésének tényét, az egyéni vállalkozó maga is köteles egy hónapon belül egy megfelelő bejelentést tenni. Erre csak akkor nincs szükség, ha a bejelentés az iparfelügyeleti hatóságnál elektronikus adatátvitel útján történik.

Betegbiztosítási és nyugdíjbiztosítási mentességek

Az olyan személyek, akik bejelentik iparűzési tevékenységük szüneteltetését, a GSVG szerint mentességet élveznek a kötelező biztosítás alól.

Az egyéni vállalkozók biztosítása (Selbständigenvorsorge) alóli kivételek

A saját jogú nyugdíjat igénybe vevő egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói biztosítás járulékfizetési kötelezettsége a nyugdíj első folyósítása után automatikusan megszűnik. De egy hónapon belül önkéntes alapon opcionálisan választhatják az egyéni vállalkozók szakmai biztosítási rendszerét (betriebliche Selbständigenvorsorge). 

A járulékok összege és a járulékfizetési alap

A betegbiztosítás számára a járulékfizetési alap 6,80 %-át, a nyugdíjbiztosítás számára 18,50 %-át, vállalkozói biztosítás (Selbständigenvorsorge) számára pedig a járulékfizetési alap 1,53 %-át kell befizetni. A balesetbiztosítási járulék összege a járulékfizetési alap összegétől függetlenül havi 11,35 €.

A járulékfizetési alapot a gazdasági tevékenységnek a jövedelemadó-megállapításon szereplő jövedelme) képezi (bevételek a vállalkozási kiadások levonása után, amelyhez hozzáadódnak a betegbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, önkéntes munkanélküliségi biztosítás előirányzott járulékai. Mivel ez az adómegállapítás gyakran csak több év múlva áll rendelkezésre, a járulékokat ideiglenesen a három évvel korábbi naptári év jövedelme alapján kell kiszámítani, majd a jövedelemadó-megállapítás kézhezvétele után ki kell igazítani az aktuális jövedelem alapján (a vállalkozói biztosítás járulékainak kivételével).


Vigyázat!
A GSVG minimális járulékalapot határoz meg, amely akkor is a járulékfizetés alapjául szolgál, ha a jövedelem ténylegesen alacsonyabb, vagy ha a vállalkozás veszteséget termelt (lásd az Aktuális értékek (Aktuelle Werte) című tájékoztatót).


Fiatal vállalkozók

A fiatal vállalkozók esetében rögzített minimális egészségbiztosítási járulék van az alapítás évében és a következő naptári évben (a magasabb jövedelmek után nincs külön fizetés).

A járulékok megállapítása

A járulékok negyedévenként, három hónapra kerülnek megállapításra. Igény esetén havi befizetés vagy havi beszedési megbízás lehetséges. A pótlólagos fizetéseket a végleges járulékalap megállapítását követő naptári évben négy azonos negyedévi összegben kell kifizetni. A gazdasági viszonyok figyelembe vételével az alapító a GSVG kötelező biztosítás 3. évében kérvényezheti a pótlólagos fizetések három évre - 12 részletfizetésre - való felosztását.

 

A biztosított kérvényezésére a járulékadósság az ideiglenes járulékfizetési alap alapján csökkenthető vagy kitolható,

  • amennyiben a biztosított hihetővé teszi, hogy a folyó naptári évben elért jövedelmei lényegesen alacsonyabbak lesznek a három évvel azelőtti naptári év jövedelménél és
  • ha ezt a csökkentést a biztosított gazdasági körülményei indokolni látszanak.

Vigyázat!
Több jövedelemszerző tevékenység gyakorlása esetén (önálló és nem önálló jövedelemszerző tevékenység, önálló jövedelemszerző tevékenység és mezőgazdasági tevékenység, stb.) rendkívüli szabályozások léteznek. Lásd ehhez a többszörös biztosításról szóló tájékoztatónkat is.


Stand: 01.01.2024

Weitere interessante Artikel