Izmene na postrojenjima koja moraju da imaju dozvolu za rad

Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Lesedauer: 4 Minuten

Koje izmene su relevantne?

Izmene na odobrenim postrojenjima mogu da utiču na vrstu i opremu objekta preduzeća, radno vreme i vreme otvaranja i zatvaranja itd.

Promena vlasnika, iznajmljivanje pogona preduzeća drugom licu ne predstavlja izmenu, odobrenje za rad pogona postrojenja, jer je odobrenje isključivo vezano za objekat preduzeća, a ne za korisnika.

Izmene na postrojenjima koje podležu obavezi postojanja odobrenja

Kao i kod novih pogona preduzeća za koje mora da postoji odobrenje potrebno je i kod bitnih izmena postojećeg pogona preduzeća, za koje mora da postoji odobrenje, sprovesti postupak za dobijanje odobrenja za pogon preduzeća po § 81 Gewerbeordnung (Zakon o privrednim delatnostima) 1994 (GewO 1994) Ako se na pogonu preduzeća obave bitne izmene, a ne sprovede se postupak koji mora da se obavi nakon te izmene, postoji opasnost da se pokrene krivični upravni postupak.

U postupku izmene se po pravilu primenjuju isti uslovi za odobrenje i propisi u vezi postupka kao i kod prvog odobrenja.

Nikakvo odobrenje nije potrebno ako se radi o postrojenju koje je dobilo odobrenje u „pojednostavljenom postupku" (prema § 359b GewO 1994), i ako izmenama ne dolazi do promena karakteristika postrojenja koje su ocenjene u ovakvom postupku.

U § 81 st. 2 GewO 1994 su navedene dodatne izmene za koje nije potrebno podneti zahtev za odobrenje:

 • izmene na osnovu rešenja prema § 79c st. 2 (manja odstupanja od rešenja o dobijanju dozvole za upotrebu, koja nemaju uticaj na zaštitne faktore),
 • izmene u vezi poštovanja drugih i dodatnih zakonskih propisa § 79 st. 1 ili § 79b,
 • izmene zbog usklađivanja prema propisima na osnovu § 82 st. 1,
 • rešenje doneta prema § 82 st. 3 ili 4 na osnovu izmena,
 • izmene usled upotrebe mašina, uređaja ili opreme koje spadaju pod odredbi prema § 76 st. 1 ili koja su navedena u rešenjima prema § 76 st. 2, ukoliko nisu u suprotnosti sa § 76 st. 3.,
 • Sanacije prema § 24 Zakona o emisiji za kotlovska postrojenja.

Izmene na postrojenjima koje podležu obavezi prijave

Ako ne dođe usled izmene do promene postojeće emisije prema susedima, pod određenim okolnostima nije potrebno pokrenuti postupak zbog izmene na pogonu preduzeća, već je potrebno samo podneti prijavu u vezi toga.

Za određene izmene nije potrebno sprovesti postupak odobrenja, već je potrebno samo podneti prijavu nadležnom organu.

 • Zamena mašina, uređaja i opreme mašinama, opremom i uređajima koje imaju iste karakteristike (mašine, uređaji ili oprema imaju iste karakteristike ako je njihova namena odgovara nameni mašini, uređaja i opreme koja se nalazi u postrojenju i ako očekivani njihov uticaj ne odstupa od uticaja mašina, uređaja ili opreme koja se nalazi u postrojenju u toj meri da se ta zamena smatra kao zamena koja podleže podnošenju zahteva za odobrenje.
 • Izmene koje ne utiču negativno ne emisiju postrojenja prema susedima i koje na osnovu posebnih okolnosti pojedinačnog slučaja, po očekivanju, uopšte ne dovode ili kod poštovanja neophodnih potrebnih propisa, koje treba propisati, se opasnosti po život ili zdravlje lica i negativna pogoršanja ili negativni uticaja u smislu § 74 st. 2 Z 3 do 5 (u vezi verske prakse, škola, lečilišta i zdravstvenih ustanova, saobraćaja i voda) ograničavaju na razumni nivo („izmene koje su neutralne prema susedima“).
 • Izmene koje ne utiču negativno ne emisiju postrojenja („izmene neutralne u odnosu na emisije“)
 • Izmene koje su samo privremene, koje ne prekoračuju period trajanja od četiri nedelje, i koje ne predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi i koje se sprovode povodom događaja ili manifestacija, i koje su u kulturnom ili sportskom interesu za širi region ili široki krug ljudi. (u vezi sa „Public Viewing“ u vezi sa odgovarajućim velikim manifestacijama, kao što je Evropsko ili Svetsko prvenstvo u fudbalu, Olimpijske igre, ili Svetsko prvenstvo u skijanju,

ili dodeljivanje nekom gradu u Austriji naslov Glavnog grada kulture, itd.)

Prijava treba da se obave pre namerane izmene. Organ mora, ako postoje uslovi za to, da prijavu primi na znanje izdavanjem rešenja. Ovo rešenje je sastavni deo rešenja o odobrenju.

Prednosti postupka prijave:

 • Nije potreban poseban postupak za izmenu
 • Nije potrebno učešće suseda
 • Rok za donošenje odluke organa se smanjuje sa šest na dva meseca

Saveti za praksu:

Da li zaista izmena utiče ili ne utiče negativno na emisiju potrebno je pre podnošenja prijave utvrditi sa nadležnim službenim veštakom. Za to postoje kod zamalo svih Bezirkshauptmannschaften (Organi okružnih uprava), odn. magistrata „Betriebsanlagensprechtage“ (dani konsultacije za pogone preduzeća). Tokom tih dana moguće je razgovarati o budućim projektima sa nadležnim organom. Molimo Vas da za te razgovore ponesete svu dokumentaciju koja je potrebna za ocenu Vašeg projekta: Npr. planove i rešenja postojećeg stanja, kopija izvoda iz katastra (dobija se u službi nadležne opštine), dokumentacija o planiranim izmenama (npr. prospekti mašina) sa navedenim podacima o emisijama (npr. buka, miris). Preporučuje se prethodno ugovaranje termina.

Za preduzeća koja zapošljavaju radnike potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa nadležnim inspektorom za rad. Pri tome moguće je razjasniti da li ne postoje nedoumice iz perspektive zaštite zaposlenih protiv planiranih izmena.

Pažnja:

Druga potrebna odobrenja (na primer: urbanistička, u vezi upotrebe vode, zaštite životne sredine) ne zamenjuje postupak prijave.


Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove! 

Stand: 06.02.2014

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Šta je pogon preduzeća? Lista za proveru - put do odobrenja za pogon preduzeća.
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Upravljanje otpadom u preduzeću - Opšte informacije u vezi Zakona o upravljanju otpadom iz 2002
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Finansijski potpomognuto energetsko savetovanje za preduzeća
  Weiterlesen