Socijalno osiguranje malih preduzetnika

Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Lesedauer: 3 Minuten

Pod određenim uslovima postoji mogućnost za male preduzetnike da budu oslobođeni obaveze plaćanja zdravstvenog i penzijskog osiguranja po osnovu Zakona o socijalnom osiguranju u samostalnoj delatnosti (GSVG). Oslobađanjem od obaveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje ne postoji ni obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko osiguranje samostalnih delatnosti.
Tako da imate samo obavezu plaćanja doprinosa za osiguranje za slučaj nezgode na radu.

Pojam

Mali preduzetnici su lica

 • čiji godišnji prihodi ne prelazi iznos od 6.221,28 EUR i
 • čiji godišnji obrt iz svih preduzetničkih aktivnosti ne prelazi iznos od 35.000,-- EUR.

Dohoci su u rešenju u porezu na dohodak navedena oporeziva primanja, to znači (pojednostavljeno) prihod iz privredne delatnosti minus izdaci u okviru privredne delatnosti.

Zahtev

Mali preduzetnik mora da podnese zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja punog osiguranja kod Sozialversicherungsanstalt der Selbständige (Ustanova socijalnog osiguranja u samostalnoj delatnosti). U tom zahtevu treba uverljivo da se objasni da se gore navedene granice dohotka i obrta za male preduzetnike ne prekoračuju.

Savet!

Formular zahteva za oslobađanje od obaveze plaćanja punog osiguranja može da se dobije na zahtev kod Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (Ustanova socijalnog osiguranja u samostalnoj delatnosti). Potreban formular možete naći na veb-strani SVS https://www.svs.at/.

Lični preduslovi

Ovaj zahtev može da podnese samo osoba koja u

 • poslednjih 60 kalendarskih meseci (5 godina) nije više od
  12 kalendarskih meseci bila obavezno osigurana po GSVG (Zakon o socijalnom osiguranju za osobe zaposlene u industriji) ili
 • koja je navršila redovni penzioni staž za žene (koji se od 1. 1. 2024. godine postupno povećava) ili
 • je navršila 57 godina života i u zadnjih pet kalendarskih godina pre podnošenja zahteva nije prekoračila gorenavedene granice dohotka i prometa za male preduzetnike.

Nezavisno od ova tri navedena preduslova zahtev se može podneti i za

 • vreme dobijanja naknade za brigu o detetu i/ili
 • maksimalno za 48 meseci brige o detetu po detetu (kod više rođene dece od jednom maksimalno za prvih 60 kalendarskih meseci).

Granični iznosi koji važe za odgovarajući kalendarski godinu se smanjuju za mesece u kojima ne postoji obaveza plaćanja obaveznog osiguranja Iz tog razloga prosečni

 • mesečni prihodi ne smeju da prelaze € 518,44  i
 • mesečni obrt ne sme da prelazi 2.916,67 EUR. 


Primer:
Preduzetnik ima od 2017. obaveza prema GSVG obaveznom osiguranju. Nakon rođenja njene ćerke želi pretežno da se posveti brizi o detetu i da manje radi. Podnela je zahtev da od 1.9.2024. (= datum početka primanja davanja za brigu o deci) da bude oslobođena obaveze plaćanja doprinosa za zdravstveno i penzijskog osiguranje, jer od tog trenutka ne prelazi mesečna ograničenja po pitanju prihoda i obrta.


Oslobađanje od obaveze plaćanja zdravstvenog i penzijskog osiguranja može da postoji i za one cele mesece u kojima su bar jedan dan isplaćivana davanja za brigu o deci ili je bar dan uzet u obzir kao vreme brige o deci.


Pažnja!
Zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja punog osiguranja može da podnese samo fizičko lice. Za članove društva ili direktore društva kao što su OG, KG, ili GmbH (d.o.o.) ne primenjuju se ove posebne odredbe za male preduzetnike .


Početak važenja i posledice

Ako je u kalendarskoj godini podnošenja zahteva nisu primana davanja iz zdravstvenog osiguranja i penzijskog osiguranja onda oslobađanje od obaveznog osiguranja (zdravstveno i penzijsko osiguranje) važi retroaktivno, to jest od početka kalendarske godine, odn. od početka primanja davanja za brigu o deci/ili vreme uzeto u obzir za brigu o deci. Ako su već primana davanja onda oslobađanje teče od prvog meseca nakon meseca u kome je podnet zahtev. Mali preduzetnik je onda samo obavezno osiguran za slučaj nezgoda. Mesečni iznos za osiguranje za slučaj nezgoda iznosi 11,35 EUR.


Pažnja!
Pre podnošenja zahteva za oslobađanja od potpunog osiguranje treba uzeti u obzir da na osnovu privredne delatnosti ne postoji zdravstveno i penzijsko osiguranje.

To ne predstavlja nikakav problem ako na osnovu neke druge delatnosti, na primer od nesamostalnog rada, primanja penzije (npr. starosne penzije) ili na osnovu primanja davanja za brigu u o deci postoji isto to osiguranje.

Ako ne postoji nikakva druga zaštita osiguranja, onda je mali preduzetnik dužan u slučaju bolesti sam da plati na primer troškove lekara i lečenja.


 

Stand: 01.01.2024