Exercitarea de activităţi lucrative de către societăţi comerciale din alte state ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European UE/SEE în Austria

Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Lesedauer: 2 Minuten

14.04.2023

Societăţile comerciale din alte state membre ale EU (Europäische Union) sau din state contractante ale Spaţiului Economic European EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) pot exercita activităţi lucrative în Austria, sub formă

  • de prestare de servicii transfrontaliere (muncă dincolo de graniţe)
  • printr-o sucursală din Austria.

Prestarea de servicii transfrontaliere (muncă dincolo de graniţe)

este doar exercitarea temporară şi ocazională a unei activităţi (muncă) lucrative desemnate de către antreprenori (din străinătate), care nu au nici sediu, nici sucursală în Austria.

Aveţi grijă! Preluarea şi procesarea comenzilor trebuie să aibă loc la sediul societăţii din străinătate, în statul său de rezidenţă. Amenajarea în Austria a unui „birou de primire comenzi şi de servicii clienţi“ permanent constituie deja o sucursală şi presupune o autorizaţie pentru exercitarea unei activităţii lucrative corespunzătoare.

Declaraţie privind prestările de servicii şi Registrul de prestări servicii

Pentru activităţi care aparţin de domeniul activităţilor lucrative reglementate în Austria este necesară o declaraţie privind prestarea de servicii transfrontaliere, respectiv luarea lor la cunoştinţă de către Ministerul Federal al Economiei, Familiei şi Tineretului (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend). Această declaraţie trebuie reînnoită o dată pe an, în cazul în care societatea intenţionează să presteze servicii în Austria pe parcursul anului curent. Formularele de declaraţie cu instrucţiunile privind documentele care trebuie anexate şi o listă cu activităţile reglementate pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului Federal al Economiei, Familiei şi Tineretului (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend).

Societăţile cu declaraţii valide privind prestările de servicii sunt publicate în Registrul de prestări servicii de pe pagina de internet a Ministerului.

Conform Legii cu privire la exercitarea unei activităţi lucrative (Gewerbeordnung), încălcarea acestor prevederi se pedepseşte cu amendă de până la 3.600 €.

Înfiinţarea unei sucursale în Austria

În acest scop, pentru activitatea lucrativă dorită, societatea trebuie să urmeze paşii privind înregistrarea unei activităţii lucrative la Autoritatea administrativă districtuală (Bezirksverwaltungsbehörde) (circumscripţia sau Administraţia Municipală (Magistrat oder Bezirkshauptmannschaft)), în jurisdicţia căreia se află locaţia sucursalei.

La înregistrarea activităţilor lucrative reglementate, se prevede furnizarea unei

diplome de calificare - acest lucru este posibil şi la recunoaşterea diplomelor.

În acest sens, Camera de Comerţ din locaţia dorită oferă servicii complete.

Mai multe informaţii puteţi găsi:

pe pagina de Internet a Ministerului Federal al Economiei, Familiei şi Tineretului (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend) cu formulare şi informaţii suplimentare


Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri! 

Weitere interessante Artikel
  • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
    Fondarea unei filiale în austria de către un întreprinzător din UE/SEE– aspecte ade legislație comercială
    Weiterlesen