Opravljanje obrtne dejavnosti v Avstriji s strani podjetij, ki so iz drugih držav Evropske unije (EU)/Evropskega gospodarskega prostora (EGP) - Opravljanje dejavnosti v Avstriji

Gewerbeausübung durch Unternehmen aus anderen EU/EWR-Staaten in Österreich

Lesedauer: 1 Minute

Podjetja iz drugih držav članic Evropske unije ali držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora smejo v Avstriji opravljati obrtne dejavnosti, in sicer 

  • kot mednarodne storitve (čezmejno delovanje),
  • na osnovi podružnice v Avstriji. 

Mednarodne storitve (čezmejno delovanje)

so zgolj začasno in priložnostno izvajanje imenovanih obrtnih dejavnosti (del) s strani (tujih) podjetnikov, ki v Avstriji nimajo sedeža ali podružnice. 


Pozor!
Akvizicija in obdelava naročila morata potekati na sedežu tujega podjetja v državi, v kateri ima svojo podružnico.  Ustanova stalne »pisarne za naročanje in svetovanje strankam« v Avstriji že predstavlja podružnico in ima za pogoj ustrezno obrtno dovoljenje.


Priglasitev opravljanja storitve in register ponudnikov storitev

Za dejavnosti na območju obrti, ki jih Avstrija natančno predpisuje, je potrebna priglasitev o opravljanju mednarodnih storitev oz. informacija pri Zveznem ministrstvu za digitalizacijo in gospodarstvo. To priglasitev je potrebno enkrat letno obnoviti, kadar ima podjetje namen med predmetnim letom opravljati storitve v Avstriji. Obrazci za priglasitev z napotki glede potrebnih prilog in s seznamom natančno predpisanih obrti se nahajajo na spletni strani Zveznega ministrstva za digitalizacijo in gospodarstvo. 

Podjetja z veljavnimi priglasitvami opravljanja dejavnosti so objavljena v registru ponudnikov storitev, ki je dostopen na spletni strani ministrstva.

V primeru kršitev teh določb v skladu z Uredbo o obrti so zagrožene kazni do 3600,00 EUR.  

Ustanovitev podružnice v Avstriji

Pri tem mora podjetje za obrt, za katero si prizadeva, izvesti prijavo obrti pri okrajnem upravnem organu (Magistrat ali Okrajno glavarstvo), na čigar območju se podružnica nahaja.

Ob prijavi natančno predpisanih obrti je predpisana predložitev dokazila o strokovni usposobljenosti. To je možno tudi v sklopu priznavanja diplome.

Konkretna Gospodarska zbornica, ki je za želeno lokacijo zadolžena, ponuja v zvezi s tem obsežne storitve.  

Dodatne informacije in obrazce najdete na domači strani Zveznega ministrstva za digitalizacijo in gospodarstvo

Stand: 07.12.2021

Weitere interessante Artikel
  • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
    Nov spletni priročnik za osebne asistentke: Individualne informacije za prijavo obrti in odgovori na druga pogosta vprašanja
    Weiterlesen