Sprememba objektov, za katere je potrebno dovoljenje

Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Lesedauer: 4 Minuten

Katere spremembe so relevantne?

Spremembe dovoljenega objekta lahko zadevajo vrsto in opremo obratovalnega objekta, delovni in odpiralni čas ipd.

Spremembe obrata ne predstavljajo menjave lastnika, nadaljnje oddaje v zakup itd., saj je dovoljenje za obrat vezano izključno na obratovalni objekt in ne na lastnika.

Spremembe, za katere je potrebno dovoljenje

Tako kot pri novogradnji obrata, za katerega je potrebno dovoljenje, je v primeru bistvenih sprememb obstoječega obrata z dovoljenjem potreben postopek za pridobitev dovoljenja za obrat v skladu z 81. členom Uredbe o obrti (GewO 1994). Če se na obratu opravijo bistvene spremembe, ne da bi se izvedel postopek o spremembah, je zagrožen upravni postopek.

V postopku o spremembah veljajo načeloma enaki predpogoji za pridobitev dovoljenja in postopkovni predpisi kot pri prvem dovoljenju.

Dovoljenje ni potrebno, če gre za dovoljeni objekt v "poenostavljenem postopku" (v skladu s členom 359b Uredbe o obrti, 1994), in se s to spremembo ne izgubi značaj objekta, ki je temu postopku podvržen.

Nadaljnji primeri sprememb, ki ne potrebujejo dovoljenja, so navedeni v 81. členu 2. odst. Uredbe o obrti, 1994:

 • z odločbo dopustne spremembe v skladu s členom 79c odst. 2 (zadeva minimalna odstopanja od odločbe o dovoljenju, ki ne vplivajo na zaščitne interese),
 • spremembe za upoštevanje drugih ali dodatnih predpisov v skladu z 79. členom 1. odst. ali členom 79b,
 • spremembe za prilagoditev na uredbe na podlagi 82. člena 1. odst.,
 • odločbe v skladu z 82. členom 3. ali 4. odst.,
 • spremembe zaradi uporabe strojev, naprav ali opreme, ki glede na uredbo sodijo v 76. člen 1. odst. ali so navedene v odločbah skladno s 76. členom 2. odst., v kolikor to ni v nasprotju s 76. členom 3. odst.,
 • sanacije v skladu s 24. členom Zakona o varstvu pred emisijami.

Spremembe, za katere je potrebna prijava

Če se obstoječe emisije za sosede s spremembo ne povišajo, morda postopek za spremembo obrata ni potreben, temveč je potreben zgolj prijavni postopek.

Za določene spremembe postopek izdaje dovoljenja ni potreben, ampak samo prijava organu:

 • Zamenjava strojev, naprav ali opreme z enakimi stroji, napravami ali opremo (stroji, naprave ali oprema so enaki, če njihov namen uporabe ustreza tistemu, ki ga imajo stroji, naprave ali oprema, ki se v objektu nahajajo, in učinek, ki ga pričakujete, ne odstopa od učinka strojev, naprav ali opreme, ki se nahajajo v objektu, v tolikšni meri, da se zamenjava obravnava kot sprememba, ki potrebuje dovoljenje).
 • Spremembe, ko emisijske lastnosti objekta nimajo negativnega vpliva na sosede in se na osnovi posebne situacije posameznega primera pričakuje, da bo ogrožanje življenja ali zdravja osebe preprečeno v celoti ali ob upoštevanju po potrebi objektov, ki bodo predpisani, in oviranje ali negativni vplivi v smislu 74. člena 2. odst. 3. do 5. vrstica (zadeva opravljanje verskih obredov, šole, zdraviliške in zdravstvene ustanove, promet in vode) omejeno na dopustno mero ("spremembe, ki so za sosede nevtralne").
 • Spremembe, ko emisijske lastnosti objekta nimajo negativnega vpliva (»emisijsko nevtralne spremembe").
 • Spremembe začasnega trajanja, ki ne presega štirih tednov in ne povzroča ogrožanja življenja ali zdravja oseb in se odvija ob priložnosti dogodkov in prireditev, ki so v kulturnem ali športnem interesu nadregionalnega kroga prebivalcev (zadeva "Public Viewing" v sklopu velikih dogodkov, kot so npr. nogometno evropsko ali svetovno prvenstvo, olimpijske igre, smučarsko svetovno prvenstvo, izbor avstrijskega mesta v mesto kulture itd.).

Prijavo je potrebno opraviti pred nameravano spremembo. Če so predpogoji predloženi, ima organ za registriranje z odločbo na voljo dva meseca. Ta odločba je sestavni del odločbe o dovoljenju.

Prednosti prijavnega postopka:

 • ni potreben samostojni postopek za pridobitev dovoljenja za spremembe,
 • udeležba sosedov ni potrebna,
 • rok za odločitev organov je skrajšan s šestih na dva meseca.

Nasveti za prakso:

O tem, ali sprememba negativno vpliva na emisijske lastnosti objekta ali ne, se je s pristojnim uradnim izvedencem potrebno obvezno posvetovati pred vložitvijo prijave. V ta namen so vam na večini Okrajnih glavarstev oz. magistratih na voljo »uradne ure za stranke glede obratov«. Na dnevih za stranke se lahko v zvezi s projektom z organom pripravljalno sestankuje. Prosimo, da na sestanek prinesete s seboj vso potrebno dokumentacijo, ki je za presojo o projektu potrebna: npr. načrte in odločbe dovoljenega objekta, kopijo katastrskega načrta (z občine), dokumentacijo o načrtovanih spremembah (npr. prospekti strojev) z navedbo morebitnih emisij (npr. hrup, vonj). Priporočljiv je vnaprejšnji dogovor o terminu.

Za obrate, ki zaposlujejo delojemalce, je prav tako potrebno, da vnaprej stopijo v stik z vsakokratnim delovnim inšpektorjem. Tam boste lahko razjasnili, če tudi s pravnega vidika glede zaščite delojemalcev ni pomislekov v zvezi z načrtovano spremembo.

Pozor:

Morebitna druga dovoljenja (npr. gradbena in vodna zakonodaja ter zakonodaja o varovanju okolja).


Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni 
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!

Stand: 06.02.2014

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Ravnanje z odpadki v podjetju - Splošne informacije o Zakonu o ravnanju z odpadki 2002
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Napotitev delavk in delavcev iz podjetij s sedežem v državah članicah EU/EGP na opravljanje dela v Republiko Avstrijo
  Weiterlesen