Az iparüzés bejelentése

Gewerbeanmeldung

Lesedauer: 3 Minuten

Az iparűzési engedély formalitásoktól mentesen bejegyezhető az illetékes iparfelügyeleti hivatalnál, amennyiben igazolható az összes előfeltétel teljesítése. Az engedélyköteles iparok esetén viszont kötelező kivárni a megbízhatósági igazolás jogerőre emelkedését. A legkésőbb az iparűzés bejelentése időpontjában kérvényezett felmentések, elismerések, vagy egyenértékűsítések a három hónapos ügyintézési határidőn belül az ipar bejelentése pillanatától kezdődő hatállyal tekintetbe veendők. Ezen kívül bizonyos iparok számára felelősségbiztosítást/felelősség-jogi biztosítékot kell igazolni (pl. az építőiparban, az ingatlan-vagyonkezelők, biztosításközvetítők, befektetési tanácsadók számára).

Az illetékes gazdasági kamara (kerületi, illetve regionális hivatala) tanáccsal szolgál a megfelelő jogosultságról, és új vállalat alapítása, illetve vállalat átadás esetén NeuFöG igazolást állít ki. Kiegészítő szolgáltatásként a hivatal az Ön iparűzési bejelentését elektronikus úton továbbíthatja az illetékes iparfelügyeleti hivatalhoz.

Az illetékes hivatal, ahová az iparűzés bejelentendő

Mindig az iparűzés helyszínén területileg illetékes kerületi közigazgatási hatóság az illetékes iparfelügyeleti hivatal, így - a helyszíntől függően - ez vagy a kerületi elöljáróság, vagy a város magisztrátusa, vagy pedig Bécsben az illetékes kerületi magisztrátusi hivatal.

Vállalkozási engedély (2018. 05. 01-től)

A vállalkozási engedély minden iparűzési jogosultságot magában foglal. Az eddigi ipartulajdonosok számára nincs szükség intézkedésre.

Költségek

A vállalkozás bejelentése ingyenes.

Az iparűzés bejelentése egyéni vállalkozók számára

Az iparűzés bejelentésének tartalmaznia kell az ipar pontos megnevezését, valamint az iparűzés tervezett helyszínét. Az egyéni vállalkozónak továbbá be kell mutatnia a következő okiratokat:

 • érvényes útlevél vagy születési bizonyítvány, az állampolgárságot igazoló okirat, illetve harmadik országbeli állampolgárok számára az iparűzéshez szükséges tartózkodási engedély
 • házassági anyakönyvi kivonat (csak ha az aktuális név eltér a születési névtől)
 • Ausztriában a vállalkozás bejelentéséhez az egyéni vállalkozóknak alapvetően telephelyre van szükségük, belföldi lakhelyre nem (kivétel: piaci kereskedők, házaló kereskedők). A belföldi lakhely lehet az EGT-n belül.
 • Hogy egy bérlakás vagy saját tulajdonú lakás kereskedelmi helynek minősül-e, többek között a mindenkori tulajdoni rendeltetéstől (pl. építési jog, területrendezés), valamint a bérleti szerződéstől vagy a társasház alapító okiratától függ.

  Figyelem: Nem kötelező a hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Csak annak kell a származási országa, vagy eddigi tartózkodási országa hatóságai által kiállított erkölcsi bizonyítványt bemutatnia, aki nem, vagy 5 évnél kevesebb ideje lakik Ausztriában.
 • Ha a megfelelő törzsadatok már szerepelnek az osztrák iparjegyzékben (GISA), a bejelentőnek nem kell még egyszer bemutatnia az okiratokat.

A szakmai alkalmassági igazoláshoz kapcsolódó okiratok

A szabályozott iparok és résziparok esetében az iparűzés bejelentésekor csatolni kell a megfelelő előírt szakmai alkalmasságot igazoló okiratot (pl. mestervizsga bizonyítványt, vállalkozói vizsgabizonyítványt, felsőfokú végzettséget, iskolai végzettséget és/vagy szakmai végzettséget igazoló okiratokat).

Ha az iparűzést bejelentő személy nem maga mutatja be a szakmai alkalmasságot igazoló okiratokat, akkor igazolnia kell egy az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezető kinevezését, vagy kérvényeznie kell az egyedi alkalmasság megállapítását.

Iparűzés bejelentése társaságok és más jogi személyek számára

Társaság (GmbH - korlátolt felelősségű társaság, AG - részvénytársaság, OG - nyitott társaság, KG - betéti társaság) iparűzésének bejelentésekor be kell mutatni egy (6 hónapnál nem régebbi!) cégjegyzék kivonatot. A cégjegyzék kivonat beszerzése költségtérítés ellenében rábízható az iparfelügyeleti hivatalra is. A további jogi személyeknek, amelyek nincsenek a cégjegyzékbe bejegyezve, mint pl. a szövetkezetek, megfelelően be kell bizonyítaniuk állományukat (pl. egyesületek – bejegyzése az egyesületi jegyzékbe)

Az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezető kinevezése

Az iparűzés bejelentésekor a jogi személy, vagy személyegyesítő társaság élére be kell mutatni az iparűzési engedély előírásainak megfelelő ügyvezető kinevezését a következő okiratokkal:

 • Személyi okiratok (lásd az egyéni vállalkozó pontnál); adott esetben szakmai alkalmassági igazolás
 • Alkalmazotti szerepkörben: Bejelentkezési igazolás a regionális betegbiztosítási pénztártól, legalább a heti normál munkaidő felének megfelelő foglalkoztatás
 • az ipartulajdonos írásbeli felhatalmazása, amelyben intézkedési jogkörrel ruházza fel az ügyvezetőt, valamint az iparűzési engedély előírásainak megfelelő ügyvezető írásos beleegyező nyilatkozata az ügyvezető kinevezéséről és intézkedési jogkörrel való felruházásáról.

A bejelentési eljárás folyamata

Az okiratokkal együtt a bejelentés személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus adatátvitel (pl. e-mail vagy Internet) útján vagy bármely más technikai úton, például a gazdasági kamara útján nyújtható be az iparfelügyeleti hatóságnál.

A teljes bejelentési dokumentáció benyújtása után, miután minden feltétel teljesült, elkezdhető az ipari tevékenység.


Figyelem: Szabályozott engedélyköteles iparok esetén viszont kötelező kivárni az igazolás jogerőre emelkedését. Az egyedi alkalmasság megállapításának kérelmezése esetében is ki kell várni a megállapítási végzés jogerőre emelkedését!


Három hónapon belül – a törvényi feltételek fennállása esetén - a hatóságnak be kell jegyeznie a bejelentkezőt a központi ipari jegyzékbe, és az iparjegyzéki kivonat egy eredeti példányának átadásával értesítenie kell őt a bejegyzésről.

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!

Stand: 01.02.2022

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Ipari tevékenység gyakorlása harmadik országbeli személyek, menekültstátusszal rendelkező személyek és hontalanok számára ausztriában – iparjogi szempontok
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Új online tanácsadó személyi ápolók számára: Egyedi információk az iparűzés bejelentésével és további gyakori kérdésekkel kapcsolatban
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Telephely alapítása Ausztriában ez EU/EGT vállalkozói vagy svájci vállalkozók számára – iparjogi szempontok
  Weiterlesen