Forgalmi adó és adóelőleg - Útmutató

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

Lesedauer: 3 Minuten

Mi esik a forgalmi adó fizetési kötelezettség hatálya alá?

A forgalmi adóról szóló törvény szerint a következő folyamatok esnek a forgalmi adó fizetési kötelezettség hatálya alá:

 • Szállítmányok és további szolgáltatások, amelyeket egy vállalkozó vállalata keretében belföldön hajt végre díjazás ellenében (lásd a példát)
 • saját fogyasztás (pl. ha a vállalkozó saját fogyasztásra vesz el az áruból)
 • Áru behozatala egy harmadik állam területéről (pl. a vállalkozó textil anyagokat importál Ázsiából, és import forgalmi adót kell fizetnie)
 • Áru behozatala az EU területéről (pl. a vállalkozó kereskedelmi árut importál Németországból, és import forgalmi adót kell fizetnie)

Példa:
A textilnagykereskedő 2.000,- € értékű árut ad el B textilkiskereskedőnek. 20 % forgalmi adót kell számláznia, ezért 2.400,- €-t számol fel, miközben 400,- € összeg forgalmi adó tartozást jelent az adóhatóság felé.


A forgalmi adó a gazdaság minden szintjén megmarad (a termelőnél, a gyártónál, a nagy- és kiskereskedőnél), az adóelőleg levonása következtében a forgalmazási lánc folyamán nem számít költségtényezőnek, hanem „átfutó tételként” kezelik.

Az adóelőleg levonása

Adóelőlegnek azok a forgalmi adó összegek számítanak, amelyeket egy másik vállalkozó a számlában külön tűntet fel.


Példa:
B textilkiskereskedő visszaigényelheti az adóhatóságtól a 20 % forgalmi adót (400,- €), amit A számlázott neki.


Gyakorlati végrehajtás

A vállalkozó előbb kiszámítja az egy adott időtartamon (általában egy naptári hónapon) belül ügyfelei felé végzett szállítások és szolgáltatások alapján a teljes forgalmi adóját. Ebből az összegből utána levonásra kerülnek az adott időszakra eső adóelőlegek. Az eredmény vagy adótartozást jelent, vagy - túl sok adóelőleg fizetése esetén - adókövetelést.

Az adóelőleg levonásának feltételei

 • A számla alapját képező szállításokat vagy szolgáltatásokat a vállalat számára hajtották végre. Ez akkor igaz, ha legalább 10 %-os vállalati célú felhasználást eredményez. Az esetleges magáncélú felhasználás megfelelő mértékben az adóköteles saját fogyasztás kategóriába kerül.
 • A szállításnak, vagy egyéb szolgáltatásnak már meg kellett történnie.
 • A számla kiállítása már megtörtént. (A számla kifizetése a pénzforgalmi szemléletű adózásnál az adóelőleg levonásának feltételét képezi!).
 • A számlának meg kell felelnie a törvényes követelményeknek. Ha hiányoznak, vagy hiányosaka törvényesen előírt jellemzők, elvész az adóelőleg levonásának lehetősége.
 • A szolgáltatást nyújtó fél közösségi adószámának érvényesnek kell lennie, a Finanz online oldalán a 2-es szintű ellenőrzést kell végrehajtani.
 • A vételezett szállítmányokat és szolgáltatásokat adóköteles, vagy valóban adómentes forgalomra (pl. kiviteli, vagy közösségen belüli szállításra, határokon átnyúló áruszállításra) kell fordítani.
 • A hibásan kimutatott forgalmi adó nem jogosít fel az adóelőleg levonására (pl. kimutatott forgalmi adó, holott az meghaladná az adókötelezettséget)

Mikor keletkezik adótartozás?

Azok a vállalkozók, akik nem lépik túl a számviteli határt, alapvetően a bevételezett díjazások alapján számláznak. Ez azt jelenti, hogy az adótartozás annak a hónapnak a lejártával keletkezik, amely folyamán a fizetséget bevételezték.

Ennek az ún. pénzforgalmi szemléletű adózásnak (Ist-Besteuerung) az az előnye, hogy a kifizetetlen követelésekre nem kell forgalmi adót fizetni.

Számvitelköteles vállalkozóknak kötelező módon a megegyezett díjazások alapján kell adózniuk. Ebben az esetben az adótartozás annak a naptári hónapnak a lejárta után keletkezik, amelyben a szállítást vagy egyéb szolgáltatást végrehajtották, ebben az esetben nem releváns a fizetség bevételezésének időpontja (kivétel: foglalók).


Figyelem:
Ha a számlát nem az adott hónapban, hanem egy későbbi időpontban állítják ki, az adótartozás a szállítás vagy szolgáltatás havának lejárta után következő hónapban keletkezik. Az ún. eredményszemléletű adózás (Soll-Besteuerung) esetén a kifizetetlen követelésekre is ki kell fizetni a forgalmi adót.


Az adókötelezettség áthárulása

Bizonyos esetekben nem a szolgáltató viseli az adófizetés kötelezettségét, hanem az adókötelezettség áthárul a szolgáltatás kedvezményezettjére. Ez első sorban építési tevékenységek, a másodlagos nyersanyagok területén, a mobiltelefonok, valamint az integrált áramkörök, videojátékok, laptopok, valamint bizonyos fémáruk, laptopok és hasonlók szállításakor következhet be. Ezen kívül akkor hárul át az adókötelezettség, ha a szolgáltató ausztriai telephellyel nem rendelkező külföldi vállalkozó. Ehhez részletesebb információk a megfelelő tájékoztatókban találhatók.

Adókulcsok

 • Normál adókulcs 20 %
 • Kedvezményes adókulcs 0 %,10 % és 13 %

A kedvezményes adókulcs többek között élelmiszerekre, könyvekre, személyszállításra, szálláskiadásra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban „A kedvezményes adókulcsok alkalmazásának legfontosabb esetei” tájékoztató ad bővebb tájékoztatást.

Adómentességek

Megkülönböztethetők a következő kategóriák:

 • Valódi adómentességek, amelyek forgalma forgalmiadó-mentes, de az adóelőleg levonásának joga megmarad. A legfontosabb alkalmazási példa erre a tagsággal nem rendelkező országokba irányuló export.
 • Nem valódi adómentességek, amelyek esetében nem kell forgalmi adót felszámítani, és amelyekkel kapcsolatban az adóelőleget sem lehet levonni. Példák: kisvállalkozók, biztosítók, biztosítási ügynökök, kereskedelmi helyiségek bérleti díja stb.

Stand: 01.02.2022

Weitere interessante Artikel