Nowy poradnik online dla osobistych opiekunek: Indywidualne informacje w sprawie rejestracji działalności gospodarczej i innych częstych pytań

Neuer Online-Ratgeber für Personenbetreuerinnen: Individuelle Informationen zur Gewerbeanmeldung und weiteren häufigen Fragen

Lesedauer: 1 Minute

14.04.2023

Opiekunowie w Austrii w większości przypadków są traktowani jako niezależni przedsiębiorcy i zobowiązani do rejestracji działalności gospodarczej jako opiekun lub opiekunka w Austrii. Po rejestracji automatycznie staniesz się członkiem Wirtschaftskammer (Izba Handlowa), ustawowej jednostki reprezentującej interesy przedsiębiorców.

Niniejszy poradnik internetowy pomoże znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania oraz przedstawi odpowiednie formularze i dane kontaktowe.

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii przez przedsiębiorstwa z krajów UE i EOG - Praca w Austrii
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Wykonywanie działalności przez obywateli państw trzecich, uchodźców i bezpaństwowców w Austrii – aspekty prawa handlowego
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Wykonywanie działalności przez obywateli państw trzecich, uchodźców i bezpaństwowców w Austrii – aspekty prawa handlowego
  Weiterlesen