Faturanın Gerektiği Haller

Erfordernisse einer Rechnung

Lesedauer: 10 Minuten

Bir işletmeci ne zaman fatura düzenlemelidir?

Avusturya Kâr Vergisi Kanununa (Umsatzsteuergesetz) göre işletmeci, başka işletmecilere

 • onların şirketleri için veya
 • işletmeci olmayan tüzel kişilere
 • veya işletmeci olmayana bir taşınmazla ilişkili olarak vergiye tabi mal teslimatında veya hizmetinde ya da
 • bir başka üye ülkede bir teslimat veya başka tür bir hizmette bulunuyorsa ve gelir sağlıyorsa ve vergi borcu hizmetin alıcısına tahakkuk ediyorsa ve hizmette bulunan işletmeci bu üye ülkede ne işletmesini işletiyor ne de hizmet sağlayan bir işletme tesisine sahipse, fatura düzenlemekle yükümlüdür.
 • Posta ile satış aktif (küçük miktarlı faturalar için özel kural geçerli değildir) 

İşletmeci, kâr edildikten sonraki altı ay içerisinde fatura düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmelidir.


Uyarı:
Bunun dışında kalan ortak alanda, genel şartlara uyan ve verginin hizmet alıcısı tarafından borçlanıldığı (Reverse Charge) başka tür hizmetler veya ortak alan teslimatlarında bulunulması durumunda, fatura düzenlemesi en geç hizmet sağlandıktan sonraki takvim ayının 15. gününde yerine getirilmelidir.


Usule ilişkin hükümler

Bir faturanın katma değer vergisi indiriminden faydalanması için aşağıdaki özelliklere sahip olması şarttır:

 • Teslimat ve hizmette bulunan işletmecinin adı ve adresi
 • Hizmet alıcısının adı ve adresi
 • Malların piyasada bilinen tanımı ve miktarı veya hizmetlerin türü ve kapsamı
 • Teslimatın veya başka tür hizmetin günü / zamanı
 • Teslimatın / başka tür hizmetin ücreti ve uygulanacak olan vergi oranı ve vergi muafiyeti durumunda buna işaret eden bir ibare
 • Ücrete tarh eden vergi tutarı
 • Düzenleme tarihi (bu, teslimatın veya başka tür hizmetin gününe denk düşüyorsa, “Fatura tarihi teslimat / hizmet tarihine denktir” ibaresi yeterlidir)
 • Ardışık numara
 • Fatura düzenleyicisinin kâr vergisi kimlik numarası (UID-Nummer)
 • Hizmet alıcısının UID numarası (toplam tutarı
  KDV dahil 10.000,00 EURO’yu aşan faturalarda ve vergi hizmet alıcısı tarafından üstlenildiği takdirde - Reverse Charge ve de ortak alan teslimatlar halinde).
 • Farka esas vergilendirme uygulandığı taktirde, bu bir ibare ile belirtilmelidir (ör. antika eser ticareti)
 • Faturanın Euro haricinde bir para birimi cinsinden düzenlenmesi durumunda, vergi tutarı ayrıca Euro olarak da belirtilmelidir.

Faturaya ilişkin bir örnek şu internet adresinde mevcuttur http://www.wko.at/steuern - Bölüm: Gelir vergisi - Konu: Gelir vergisiyle ilgili genel hususlar – Örnek


Uyarı:
Herhangi bir işletmeci veya işletmeci olmayan tüzel kişi aracılığıyla sağlanan kâr, müşterinin açıkça bir talebi olup olmadığına bakılmaksızın işletmeci tarafından faturalandırılmalıdır. Bu faturalandırma, vergiden muaf gelirler ve Reverse Charge gelirleri için de geçerlidir.


Özel kişiler için düzenlenen faturalarda kolaylıklar

Tüm fatura özellikleri, sadece işletmecilere düzenlenen faturalarda bulunmalıdır ve bunun için hesaplanan hizmetlerin ilgili tarafların işletmelerine sağlanmış olması gerekmektedir. Temel olarak özel kişiler için düzenlenen faturaların bu özellikleri içerme zorunluluğu yoktur.


Uyarı:
İşletmeci, işletmeci olmayan tarafa bir taşınmazla ilişkili olarak vergiye tabi bir mal teslimatı veya hizmetinde bulunuyorsa, 01.01.2008 tarihinden itibaren bir fatura düzenleme yükümlülüğü vardır.


Düşük tutarlı faturalar

Toplam tutarı KDV dahil 400 Euro aşmıyorsa, aşağıdaki bilgiler yeterli olacaktır:

 • Teslimat ve hizmette bulunan işletmecinin adı ve adresi
 • Malların piyasada bilinen tanımı ve miktarı veya
 • Hizmetin türü ve kapsamı
 • Teslimatın veya başka tür hizmetin günü / zamanı
 • Toplam olarak vergi tutarı ve ücreti
 • Vergi oranı
 • Düzenleme tarihi

400,00 Euro tutarına kadar olan faturalara ilişkin basitleştirme düzenlemeleri ortak alan teslimatları için geçerli değildir. Bu faturalar her halükarda vergi muafiyetine ve teslim eden işletmenin ve alıcının UID numarasına ilişkin bir ibare içermelidir.

Küçük tutarlı faturalara ilişkin bir örnek şu internet adresinde mevcuttur http://www.wko.at/steuern - Bölüm: Gelir vergisi - Konu: Gelir vergisiyle ilgili genel hususlar – Örnek

Fatura özelliklerinin ayrıntıları

Ardışık numaralandırma:

Fatura tespit etme amaçlı bir sefere mahsus bir ardışık numara içermelidir, bu numara bir veya birden çok basamaklı olabilir. Ardışık numaranın başlangıç zamanı serbest seçilebilir. Farklı fatura türleri (ör. şubeler, kayıt kasaları) şeklinde numaralandırma da geçerlidir.

Ancak, işletmecinin işletmeciler ve özel müşteriler için ayrı ayrı fatura türü düzenlemesi halinde, özel müşteriler için düzenlenen faturalardaki ardışık numaralar uygulanmayabilir. Sadece bir fatura türü mevcutsa, özel müşteriler için düzenlenen faturalar işletmecilere düzenlenenlerle birlikte ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Fatura alıcısı ardışık numaralandırmayı kontrol etmek zorunda değildir.

Fatura düzenleyicisinin kâr vergisi numarası

Ancak işletmecinin ülke içinde katma değer vergisi indirimine haiz olmayan teslimat veya başka tür hizmette bulunması halinde, işletmeci faturasında UID numarası belirtilmek zorunda değildir (ör. küçük işletmeciler).

Fatura alıcısının kâr vergisi numarası

Toplam tutarı KDV dahil 10.000 Euro’yu aşan faturalarda müşterinin vergi kimlik numarası aşağıdaki şartlar dikkate alınarak belirtilmelidir:

 • Hizmet sağlayan işletmecinin ya ülke içinde ikametgâhı, işletme merkezi, mutad meskeni bulunmalı ya da işletme tesisinin bulunması ve
 • hizmetin müşterinin işletmesi için yerine getirilmesi şarttır.

Müşteri geçerli bir UID numarasına (ör. küçük işletmeciler) sahip değilse veya bunu belirtmemişse, bunun sonuçları hizmet sağlayan işletmeciyi bağlamaz. “UID belirtilmemiş” ibaresi yeterli olacaktır. Müşteri sadece başka bir ülkeye ait UID numarasına sahipse, bu belirtilmelidir. UID numarasının doğruluğu kontrol edilmek zorunda değildir!

Vergi muafiyetiyle ilgili not:

İlgili yasal düzenlemelerin alıntı yapılarak belirtilmesi zorunlu değildir. En sık uygulandığı durumlar, vergiye tabi olmayan ihracat gelirleri ve küçük işletmecilerin faturalarıdır.

Kira faturaları

Kira sözleşmeleri veya benzeri sözleşmeler uzun süreli hizmet teşkil ettiğinden, bunlar için aylık olarak fatura düzenlenmesi gerekliliği ağır bürokratik külfete sebebiyet verirdi.

Mali idare bu gibi durumlarda genelde yılda bir kez olmak üzere aylık kira beyannamesi için bir “daimi fatura” düzenlenmesini kabul etmektedir. Hizmet süresi olarak, örneğin yılın ilk ayı belirtilebilir ve ek olarak yeni bir beyanname düzenlenene kadar beyannamenin geçerli olduğu belirtilmelidir. Faturanın bütün yasal unsurları içermesi ve kiranın ödenmesi durumunda, diğer aylar için de katma değer vergisi indirimi uygulanabilir.

Ortak alan teslimatlarda faturalar

ortak alan teslimat Charge durumunda hizmet sağlayan işletmeci

 • hizmet alıcısının UID numarasını belirtmelidir (numara 2nci basamaktan sonra doğruluk ve aidiyet bakımından kontrol edilmelidir
 • Vergi tutarının veya vergi oranının yerine ortak alan teslimatın vergiden muaf olduğu belirtilmelidir.

Gelir vergisi yanlışlıkla belgelendirilirse, faturadan ötürü bu tutar borçlanılır, ancak bu hizmet alıcısına gelir vergisi indiriminden faydalanma hakkı vermez.

Reverse Charge faturaları

Reverse Charge durumunda hizmet sağlayan işletmeci

 • hizmet alıcısının UID numarasını belirtmelidir ve
 • verginin alıcı tarafından üstlenildiğini belirten bir ibare kullanmalıdır

Kâr vergisi yanlışlıkla belgelendirilirse, faturadan ötürü bu tutar borçlanılır, ancak bu hizmet alıcısına kâr vergisi indiriminden faydalanma hakkı vermez.


Uyarı:
Kurallara uygun bir faturanın düzenlenmesinin vergi borcu geçişi üzerine etkisi yoktur.


“Reverse Charge” ile ilgili detayları “Umsatzsteuer von Dienstleistungen für ausländische UnternehmerB2B Leistungen” (Yabancı firmaların hizmetlerine ilişkin kâr vergisi - B2B hizmetleri) ve “Reverse Charge – Umkehr der Steuerschuld bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen” (Reverse Charge - Sınırları aşan hizmetlerde vergi borcunun geri dönmesi) adlı broşürlerimizde bulabilirsiniz.

Reverse Charge faturasına ilişkin bir örnek şu internet adresinde mevcuttur http://www.wko.at/steuern - Bölüm: Gelir vergisi - Konu: Gelir vergisiyle ilgili genel hususlar – Örnek

Üç taraflı ticarette alıcı tarafından ikinci alıcıya düzenlenen fatura

Üç taraflı ticarette alıcı tarafından ikinci alıcıya düzenlenen faturada üç taraflı ticaret ve vergi borcu geçişi belirtilmelidir.

Toplu taşıma kartları

Toplu taşıma kartlarında bir katma değer vergisi indiriminden faydalanabilmek için kart üzerinde düzenlenme tarihi ve vergi oranı belirtilmiş olmalıdır.

Elektronik faturalar

Elektronik fatura elektronik ortamda düzenlenen, gönderilen, alınan ve işlenen faturadır. Elektronik fatura, eğer kaynağın doğruluğu, içeriğin zarar görmemiş olması ve okunabilir olması sağlanabiliyorsa tanınır.

Bir işletmecinin faturalarını elektronik olarak iletmesi aşağıdaki koşullar altında mümkündür:

 • Faturanın alıcısı elektronik faturayı kabul etmek zorundadır, bunun için herhangi özel bir biçime ihtiyaç yoktur. Tarafların bu işlem tarzını gerçek anlamda uygulaması ve bu yolla örtülü olarak onaylaması yeterlidir.
 • Kaynağın doğruluğu ve içeriğin zarar görmemiş olması sağlanmak zorundadır.
 •  Faturanın unsurları bakımından vergi kanununun hükümleri yerine getirilmelidir.

 


Uyarı:
1.1.2013 tarihinden itibaren her işletmecinin kendisi kaynağın doğruluğunu, içeriğin zarar görmemiş olmasını ve okunabilir olmasını nasıl sağlayacağına kendisi karar verebilir.


Bunun için aşağıdaki yollar mevcuttur:

 • İşletme içi bir vergilendirme yöntemini uygulanması, bununla fatura ile hizmet arasında güvenilir bir kontrol dizini oluşturulur; 
 • FinanzOnline veya Unternehmensserviceportal üzerinden faturanın düzenlenmesi;
 • Faturanın nitelikli bir elektronik imza ile işaretlenmesi;
 • EDI sürecinde faturaların düzenlenmesi

Dikkat:
Faturanın çoklu şekilde iletilmesi (örneğin kâğıt ve e-posta olarak) halinde, bu durum fatura düzenleme kaynaklı birden fazla vergi borçlanmasının önüne geçmek için faturada belirtilmelidir.


Alacaklar da aynı şekilde elektronik olarak iletilebilir.

Elektronik faturaların düzenlenmesi

Bir işletmeci faturaları elektronik yolla iletmek istiyorsa öncesinden müşterinin onayını almalıdır ve yeni düzenlemelere göre

verilerin doğruluğuna ve hasar görmemiş olduğuna dair kanıtları faturanın parçası olarak 7 yıl boyunca saklamalıdır.


Uyarı:
Kâğıt faturalara nazaran elde edilecek olan tasarruflar da küçük ve orta ölçekli işletmeler için geçişe yönelik bir gerekçe olabilir. www.wko.at/erechnung adresinde e-Billing uygulamasının sizin işletmeniz için uygun olup olmadığına dair bir ilk izlenim edinebileceğiniz ve geçiş hakkında nelere dikkat etmeniz gerektiğini size sunan bir online danışma aracı yer almaktadır.


Elektronik faturaların alımı

Elektronik faturaları alırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Kaynağın doğruluğu ve içeriğin zarar görmemiş olması ve faturanın okunabilir olması sağlanmak zorundadır.
 • Faturanın alıcısı tarafından elektronik yolla faturanın gönderilecek olması onaylanmalıdır. Sevkiyatçının genel ticari sözleşme şartlarına dikkat edilmelidir, burada fatura iletiminin elektronik yolla yapılacağı yer alabilir. Zımni bir onay (gerçek anlamda uygulama) da yeterlidir.
 • İletilen faturalar fatura alıcısı tarafından “kâğıt faturalar” gibi 7 yıl boyunca saklanmalıdır (örneğin WORM veri taşıyıcılarında kayıt). Verilerin doğruluğuna ve hasar görmemiş olduğuna dair kanıtlar faturanın bir parçasıdır!

Dikkat:
Katma değer vergisi indirimi için her halükarda faturada tüm yasal fatura işaretlerini bulunmalıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi ve kurallara uygun olmayan faturalandırmanın sonuçları hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz


Kaynağın doğruluğu ve içeriğin zarar görmemiş olması ve faturanın okunabilir olması:

Zaynağın doğruluğu, hizmet sağlayıcısının veya fatura düzenleyicisinin kimliğinin güvenliği anlamına gelmektedir.

İçeriğin zarar görmemiş olması vergi kanununa göre gerekli bilgilerin değiştirilmemiş olması anlamına gelmektedir. Fakat içeriğin zarar görmemiş olması ifadesi faturanın gerçek anlamda içerik olarak doğru olduğu veya fatura düzenleme esnasında doğru olduğu anlamına gelmez.

Okunabilirlik, içeriğin insanlar tarafından kavranabilmesi ve anlaşılabilmesi anlamına gelmektedir.

Her işletmecinin kendisi bu üç koşulun nasıl sağlanacağını belirleyebilir.

Kaynağın doğruluğu ve içeriğin zarar görmemiş olması işletme içi bir vergilendirme sürecinin uygulanmasıyla, eğer bununla fatura ile hizmet arasında güvenilir bir kontrol dizini oluşturuluyorsa sağlanabilir.

İşletme içi vergilendirme yöntemi

İşletme içi vergilendirme yöntemi hizmet sağlayan işletmeci ile hizmet alıcısı işletmeci tarafından kullanılan bir süreçtir, bu sayede fatura ile ödeme yükümlülüğü veya ödeme hakkı arasında bir kıyaslama yapılır.

Bu, örneğin buna uygun olarak kurulmuş bir muhasebe birimi aracılığıyla yapılabilir, ayrıca faturanın mevcut ticari evraklarla (örneğin sipariş, iş emri, satış sözleşmesi, sevk belgesi) manuel olarak karşılaştırılması ile de gerçekleştirilebilir.

Şayet yapılan ciro ile fatura arasındaki bağlantı yeterli ayrıntılar neticesinde kolayca anlaşılabiliyorsa ve belgelendirilmiş yöntem yerine getiriliyorsa kontrol dizininin güvenilir olduğundan hareket edilebilir.


Örnek 1:
Bir işletmeci nitelikli bir elektronik imza ile işaretlenmiş bir PDF faturayı e-posta yoluyla almaktadır. Nitelikli elektronik imza, kaynağın doğruluğu ve içeriğin zarar görmemiş olmasına dair kanıtlar için koşullara uymaktadır. Eğer fatura okunabiliyorsa, içerik olarak doğruysa ve tüm imza kontrolü arşivleniyorsa bu, katma değer vergisi indiriminin önünde herhangi bir engel yoktur demektir.
Örnek 2:

Bir işletmeci nitelikli olmayan bir elektronik imza ile işaretlenmiş bir PDF faturayı e-posta yoluyla almaktadır. İşletmeci faturayı örneğin sevk belgesi, alınan hizmet ve e-postalarla manuel olarak kıyaslar. Kaynağın doğruluğunu ve içeriğin zarar görmemiş olmasını kontrol amaçlı faturanın mevcut evraklar ile kıyaslanması yeterli olmaktadır. Eğer fatura okunabiliyorsa, içerik olarak doğruysa katma değer vergisi indiriminin önünde herhangi bir engel yoktur demektir.


Kullanılan teknik ve kurumsal yöntemler uygulamada işletmenin büyüklüğü ile ciddi ölçüde ilişkilidir. Bir şahıs firması bir şirketten farklı bir yöntem seçecektir. İşletmeci kullanmış olduğu yöntemi kendi şartlarına uygun olarak belgelendirmelidir.

Faks faturaları

Telefaks aracılığıyla iletilen faturalar da elektronik yolla iletilmiş faturalardır ve aynı koşullara tabidir.

Elektronik faturalar “sınır ötesi”

Ortak alan teslimatının gerçekleştirilmesi halinde ve 01.01.2013 tarihinden itibaren teslimler veya başka tür bir hizmetlerde vergi borcu hizmetin alıcısına tahakkuk ediyorsa ve hizmette bulunan işletmeci bu üye ülkede ne işletmesini işletiyor ne de hizmet sağlayan bir işletme tesisine sahipse, Avusturya’daki fatura düzenleme yükümlülükleri geçerlidir.

Fatura düzenleyen, bu durumlarda Avusturya Vergi Kanununa tabi olması nedeniyle e-fatura ile ilgili olarak Avusturya’daki düzenlemeleri dikkate almak durumundadır.

Örnek:

Avusturyalı bir işletmeci Almanya’ya bir ortak alan teslimatı gerçekleştirmektedir. İşletmeci elektronik faturalara dair Avusturya hukuki düzenlemelerine dikkat etmek zorunda mıdır?

Ortak alan teslimatı Alman müşterinin yurtdışında bir UID numarasına sahip olduğu koşuluyla vergiden muaftır. Böylelikle katma değer vergisi indirimi müşteri için söz konusu değildir. Fakat hizmet sağlayıcı elektronik faturaya dair düzenlemeleri dikkate almalıdır.

Örnek:

Bir Avusturya firması internet üzerinden bir Polonya firmasına bir yazılım satmaktadır.

Bu durum, vergi hukuku açısından hizmet alıcının mahallinde gerçekleştiğinden ve vergi borcu alıcıya intikal ettiğinden dolayı Avusturya hukuk düzenlemeleri doğrultusunda fatura düzenlenmelidir. Hizmet sağlayıcı elektronik faturaya dair düzenlemeleri dikkate almalıdır. Katma değer vergisi indirimi için doğru şekilde fatura düzenleme önemsizdir.

Örnek:

Bir Avusturya firması Slovenya’daki bir satış fuarı vesilesiyle bir makine satışı gerçekleştirmektedir. Firma, müşterisi olan S’ye bir elektronik fatura düzenlemek istemektedir.

Burada Slovenya dahilinde bir yurt içi teslimat gerçekleştiğinden Avusturya firması Slovenya vergi kanununun hükümleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve faturayı buna uygun olarak düzenlemelidir.

Kurallara uygun olmayan faturalandırmanın sonuçları

Kâr vergisi:

Sadece kurallara uygun fatura, fatura alıcısına katma değer vergisi indirimi hakkı sağlar. Bu konuda bir istisna vardır: Reverse Charge durumunda ve toplulul içinde satın alımlarda katma değer vergisi indirimi kurallara uygun olmayan faturalandırmalarda da mümkündür.

Gelir vergisi / Kurumlar vergisi: 

Fatura düzenleyicisi faturada belirtilmezse veya doğru olarak belirtilmezse ve bu sonradan da düzeltilmezse, işletme gideri olarak ödemenin indirim özelliği reddedilebilir.

Mali ceza hukuku:

Bir faturanın taammüden düzenlenmemesi, mali düzenlemelere muhalefet teşkil eder ve en ağır ceza olarak 5.000,00 Euro ceza öngörür!

Ticari hukuk hükümleri

Sermaye şirketlerine ait faturalar (limited şirket (GmbH), anonim şirket (AG)) aşağıdaki hususları içermelidir:

 • Hukuki yapı
 • Şirket merkezi
 • Ticaret sicil numarası
 • Ticaret sicil mahkemesi

Bunun yanında muhtemel bir tasfiye de belirtilmelidir.


Uyarı:
2010 yılından itibaren ticaret sicil kaydı bulunan diğer tüm işletmeler de (şahıs şirketleri, ortaklı şahıs şirketleri vs.) ticari evraklarında bu bilgileri belirtmek zorundadır. Şahıs şirketlerinde, şahsın ismi şirket isminden farklıysa şahıs ismini belirtmek zorundadır. Kolektif şirketler ve komandit şirketler bu bilgileri ayriyeten bir limitsiz sorumlu sermaye şirketi için belirtmek zorundadır.


Stand: 01.05.2022

Weitere interessante Artikel