Co to są środki trwałe?Lista kontrolna - droga do uzyskania zezwolenia na środki trwałe

Was ist eine Betriebsanlage?  Checkliste - Der Weg zur Betriebsanlagengenehmigung

Lesedauer: 1 Minute

Środki trwałe obejmują wszelkie budynki, pomieszczenia, powierzchnie niezabudowane (wokół budynków), urządzenia i instalacje produkcyjne, stanowiące jednostkę produkcyjną i służące do codziennego prowadzenia działalności gospodarczej (np. hotel dla gości, warsztat, powierzchnia sprzedażowa, magazyn itp.)

Kiedy środki trwałe wymagają zezwolenia?

Środki trwałe wymagają zezwolenia, jeśli w związku ze zwykłym użytkowaniem może wystąpić nawet tylko jedno z wymienionych oddziaływań (zagrożeń, uciążliwości):

 • uciążliwość dla sąsiadów spowodowana hałasem, zapachem, dymem, kurzem, drganiami itp. (np. maszyny, czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem, procesy produkcji)
 • zagrożenia dla właściciela zakładu, dla klientów, gości i sąsiadów
 • zagrożenie własności lub innych praw rzeczowych (z.B. serwituty) sąsiadów
 • zanieczyszczenie zbiorników wodnych lub wód gruntowych
 • utrudnienia dla transportu publicznego (np. w związku z dostawami)
 • utrudnianie wykonywania praktyk religijnych, zajęć szkolnych lub pracy placówek zdrowia i szpitali

W przypadku niejasności w sprawie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie środków trwałych zaleca się wyjaśnienie niejasności w projekcie podczas konsultacji. W razie wątpliwości premier kraju związkowego na wniosek administratora podejmie decyzję o tym, czy procedura wydania zezwolenia ma zostać przeprowadzona czy nie.

Droga do uzyskania zezwolenia na środki trwałe

 1. Określenie istniejących i koniecznych zezwoleń (zezwolenie na środki trwałe, pozwolenie na budowę, plany zagospodarowania gruntów)
 2. Nawiązanie kontaktu z serwisem środków trwałych Izby Gospodarczej w Wiedniu
 3. Oględziny środków trwałych
 4. Sporządzenie projektu
 5. Omówienie projektu w wyznaczonym terminie
 6. Złożenie projektu w urzędzie ds. działalności gospodarczej (należy pamiętać o zabraniu ze sobą formularza „Neufög”!)
 7. Rozmowa wyjaśniająca
 8. Decyzja w sprawie zezwolenia

Ważne przy zakładaniu firmy (działalności gospodarczej)

 • Inne konieczne pozwolenia: wodnoprawne, środowiskowe, na podstawie prawa leśnego
 • Zastarzałe zanieczyszczenia (spis zastarzałych zanieczyszczeń, rejestr powierzchni podejrzewanych o skażenie)
 • Złożenie w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem inwestycji wniosku o wsparcie
 • Ubieganie się z odpowiednim wyprzedzeniem o wsparcie na założenie nowej firmy i przejęcie
 • Wyjaśnienie kwestii prawnych (forma prawna, odpowiedzialność, zezwolenie na prowadzenie działalności -
 • Świadectwo kwalifikacji, prawo najmnu, pracownik, podatki, ubezpieczenie społeczne itp.)

Uwaga: Dobrze przygotowane projekty pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze!

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!

Stand: 04.08.2012

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Informacja o rozporządzeniu w sprawie opakowaniach 2014
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Zmiana środków, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Wspierane doradztwo energetyczne dla przedsiębiorstw
  Weiterlesen