Diplomă de calificare

Befähigungsnachweis

Lesedauer: 4 Minuten

Prin diplomă de calificare se înţelege dovada faptului că persoana care exercită activităţi lucrative deţine toate cunoştinţele de specialitate şi cunoştinţele comercial-juridice, capacităţile şi experienţa necesare pentru a putea exercita în mod independent o activitate lucrativă reglementată.

Dovada calificării este o cerinţă specială suplimentară, pe lângă cerinţele personale generale impuse cu ocazia înregistrării activităţii lucrative sau numirii în calitate de administrator calificat.

Diploma de calificare ca o cerinţă pentru obţinerea unei autorizaţii pentru exercitarea unei activităţi lucrative

 • Activităţi lucrative reglementate: pentru exercitarea acestor activităţi lucrative, la înregistrarea activităţii lucrative trebuie prezentată o diplomă de calificare prevăzută.
 • Activităţi lucrative libere: pentru exercitarea acestora nu este obligatorie o diplomă de calificare.
 • Pentru activităţile lucrative care sunt exercitate sub forma unei întreprinderi industriale: cu excepţia unor activităţi lucrative (de exemplu, constructor, comerţ de arme) nu este necesară nicio diplomă de calificare.

Cine trebuie să prezinte o diplomă de calificare?

În cazul PFA-urilor, titularul acestora trebuie să prezinte diploma de calificare sau un să numească un administrator calificat. Societăţile (OG, KG, GmbH, AG) trebuie să numească un administrator calificat, care să prezinte diploma de calificare în numele societăţii.

Tipul prezentării diplomei de calificare

Ca acte justificative sunt luate în considerare următoarele certificate:

 • cele privind absolvirea cu succes a examenului de maistru sau a altui examen de calificare,
 • cele privind absolvirea cu succes a examenului de antreprenoriat
 • cele privind absolvirea unui studiu universitar,
 • cele privind frecventarea cu succes a unei şcoli superioare de arte şi meserii, a unei şcoli sau a unui curs de specializare,
 • cele privind absolvirea cu succes a examenului final,
 • cele privind o activitate profesională
 • cele privind o activitate într-o poziţie de conducere, ca manager sau liber-profesionist.

Ministrul federal al Muncii și al Afacerilor Economice stipulează prin ordonanță, pentru fiecare meserie în parte, ce documente specifice - individual sau în combinație între ele - constituie cerințele de intrare pentru o meserie reglementată.


Indicaţie:
pentru persoanele care au absolvit un curs de formare profesională sau un stagiu de practică profesională într-un stat membru al UE/SEE, se aplică reguli speciale.


 Cerinţe pentru înscrierea la examenele de maistru şi de calificare

Înscrierea la examenele de maistru şi de calificare nu este supusă unor cerinţe de admisibilitate, cu excepţia celei a vârstei majoratului. Acelaşi lucru este valabil şi pentru examenul de antreprenoriat.Atenţie:
Doar cei care au promovat cu succes examenul de maistru pot utiliza denumirea de „maistru” sau „activitate de maistru” ori altele similare.


Aceste persoane au, de asemenea, dreptul să folosească denumirea „maistru” în faţa numelui lor în forma abreviată („Mst.”, respectiv „Mst.in“ sau „Mst.in“) sau în forma integrală şi să solicite introducerea acestei denumiri în documente oficiale, ca în cazul unui grad academic. Pentru alte tipuri de acces profesional la o meserie (de exemplu, un liceu cu profil tehnic şi practică profesională relevantă) nu se acordă dreptul deţinerii unor astfel de titluri. Oricine a absolvit cu succes un examen de calificare poate adăuga          „certificat de stat” la denumirea profesiei.
Companiile al căror proprietar sau director general în conformitate cu legislaţia comercială a absolvit un examen de maistru sau un examen de calificare de stat pot folosi o siglă de aprobare „activitate de maistru” sau „certificat de stat” în numele şi desemnarea sediului lor comercial.

Certificate dobândite în străinătate

Certificatele de examinare străine privind calificarea pentru o profesie care corespunde unei meserii reglementate sunt considerate echivalente cu certificatele de examinare austriece, dacă acest lucru este prevăzut în tratatele internaționale (de exemplu, recunoașterea anumitor examene germane de maistru artizan) sau prin ordonanță a ministrului federal al muncii și afacerilor economice.

Ministrul federal al Muncii și Afacerilor Economice stabilește, de la caz la caz, dacă competențele și cunoștințele necesare pentru exercitarea unei meserii reglementate au fost dobândite prin certificate eliberate de o universitate, o școală sau un curs de formare străină.

În principiu, scrisorile de recomandare obţinute în străinătate privind prestarea de servicii sunt recunoscute dacă acestea sunt acordate în urma exercitării unei activităţi profesionale echivalente utilizării de pe piaţa internă. La nevoie, Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative poate solicita o dovadă privind existenţa emitentului certificatului.

Stabilirea calificării individuale în cazul neprezentării unei diplome de calificare oficiale

În cazul în care nu poate fi prezentată o diplomă de calificare conform celor menţionate mai sus, se poate stabili o calificare individuală. Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative (= Autoritatea administrativă districtuală, la Viena: circumscripţia 63) trebuie să primească dovada cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei necesare pentru exercitarea respectivei activităţi lucrative.


Atenţie: Pentru anumite activităţi ale maiştrilor constructori şi ale maiştrilor în construcţii din lemn, şi anume proiectarea, calculul şi coordonarea clădirilor supraetajate, subterane şi conexe, posibilitatea „calificării individuale” este exclusă. În acest caz, diploma de calificare trebuie prezentată în maniera prevăzută prin Ordonanţa privind diploma de calificare.


Dacă este cazul, Autoritatea poate limita calificarea individuală la o activitate din cadrul unei activităţi lucrative sau o poate condiţiona de absolvirea unui stagiu de echivalare sau a unui test de aptitudini.


Atenţie: în cazul calificării individuale nu se poate folosi titulatura de „maistru” sau „activitate de maistru”.


Numirea unui administrator calificat în cazul lipsei diplomei de calificare

În cazul în care o persoană fizică nu prezintă diploma de calificare nici sub forma unei calificări individuale, atunci o activitate lucrativă reglementată poate fi înregistrată (cu excepţia activităţii lucrative de coşar şi de intermediere de asigurări) dacă este numit în acest sens un administrator calificat. Acest administrator calificat trebuie să fie angajat la unitatea comercială cu cel puţin jumătate din timpul normal de lucru săptămânal şi să fie angajat, supus plăţii contribuţiilor obligatorii la bugetul asigurărilor sociale. 

Stand: 01.12.2022

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Instrument nou de consiliere online pentru îngrijitorii de persoane: Informații adaptate individual cu privire la autorizație și la alte întrebări frecvente
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Exercitarea de activităţi lucrative de către societăţi comerciale din alte state ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European UE/SEE în Austria
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Fondarea unei filiale în austria de către un întreprinzător din UE/SEE– aspecte ade legislație comercială
  Weiterlesen