Robert Pozdena Portrait
© David Schreiber

Valorizirati i potporu za skrb

Robert Pozdena usvojenu reformu skrbi vidi kao „dobar potez, ali samo pola odrađenog posla“. Jer čak i 24-satna skrb hitno treba financijsku potporu.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 13.03.2023

Sve više korisnika nije u stanju priuštiti si skrb, pa je teška srca otkazuje. Potporu za 24-satnu njegu, koja je uvedena 2007. i koja otad više nije povećavana, hitno bi trebalo uskladiti s inflacijom“, poručio je saveznoj vladi predsjednik njegovatelja u Austrijskoj gospodarskoj komori. To bi konkretno značilo povećanje s 550 na 700 eura. „Inflacija je dosad izazvala gubitak vrijednosti od 27 posto, pri čemu se taj gubitak ubrzano nastavlja“, tumači Pozdena. Pravo na potporu pripada korisnicima s naknadom za njegu počevši od stupnja 3, s neto primanjima ispod 2500 eura, ako koriste 24-satnu njegu. Pozdena osim toga ukazuje na Vorarlberg gdje se pod uvjetom zadovoljenja određenih kriterija odobrava dodatna potpora koja može iznositi do 600 eura. „Za mene je ovo primjer za cijelu Austriju. Odluka o skrbi u vlastita četiri zida ili u stacionarnoj ustanovi za njegu ne smije ovisiti o tome u kojoj saveznoj državi živite.“